Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Την Τετάρτη ξεκινά ο 3ος ψεκασμός Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου ξεκινά ο 3ος ψεκασμός του προγράμματος Δακοκτονίας 2013 στην Π.Ε. Πρέβεζας. 
Υπενθυμίζουμε ότι φέτος το πρόγραμμα Δακοκτονίας εφαρμόζεται στις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες: 
Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Βρυσούλα-Τρίκαστρο, Δεσποτικά, Εκκλησιές, Θέμελο, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Ν. Σαμψούντα, Ν. Σινώπη, Νικόπολη, Ριζά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Φλάμπουρα, Χειμαδιό και Ωρωπός. 
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίου Τύπου: 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 2/10/2013 ξεκινά στις περιοχές εφαρμογής η τρίτη εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας του 2013. Οι ακριβείς ημέρες ψεκασμού θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες. Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα καθόλη τη διάρκεια του ψεκασμού για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού και να συνεργαστούν με την υπηρεσία μας και τα συνεργεία με οποιοδήποτε τρόπο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Αλλάζει η διαδικασία αδειοδότησης των γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σε εφαρμογή του Ν. 3919/2011, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε με εγκύκλιό του στην αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης των γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤΕΕ. Με βάση την εγκύκλιο αυτή καταργείται η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού που χορηγούσε μέχρι σήμερα το ΓΕΩΤΕΕ, και αντικαθίσταται με την "Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος". 
 Η νέα διαδικασία, συνοπτικά είναι η εξής: 
 Ο γεωτεχνικός που θέλει να εγγραφεί για πρώτη φορά στα μητρώα του ΓΕΩΤΕΕ υποβάλλει την Αναγγελία Έναρξης άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, μαζί με: 1)Το ειδικό Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων 2)Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και 3)Απόδειξη κατάθεσης 50 Ευρώ υπέρ ΓΕΩΤΕΕ. Στη συνέχεια το ΓΕΩΤΕΕ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο "Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας". Εντός τριμήνου από την υποβολή της Αναγγελίας το ΓΕΩΤΕΕ είναι υποχρεωμένο να εξετάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε να εκδώσει "Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος" είτε να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο ότι δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του γεωτεχνικού. 
 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη απάντηση από το ΓΕΩΤΕΕ. ο ενδιαφερόμενος ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα του γεωτεχνικού χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν
 Οι γεωτεχνικοί που είναι ήδη μέλη του ΓΕΩΤΕΕ και διαθέτουν τη σχετική Άδεια, πρέπει απαραίτητα εντός τριμήνου από την έκδοση της εγκυκλίου, δηλαδή το αργότερο μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2013, να υποβάλλουν "Δήλωση Συνέχισης της Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος" η οποία θα συνοδεύεται από 1)Το ειδικό Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων και 2)Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Με την υποβολή της ανωτέρω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου και χορηγείται στον γεωτεχνικό "Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος". Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης ο Γεωτεχνικός διαγράφεται από τα Μητρώα Απασχόλησης του ΓΕΩΤΕΕ
 Να σημειώσουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, τόσο της "Αναγγελίας Έναρξης" όσο και της "Δήλωσης Συνέχισης", απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων είναι η οικονομική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου προς το ΓΕΩΤΕΕ. Για την απόδειξη της οικονομικής ενημερότητας ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να υποβάλλει κάποιο δικαιολογητικό, αφού αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΩΤΕΕ. 
 Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που είναι ήδη μέλη του ΓΕΩΤΕΕ να μεριμνήσουν για την υποβολή της σχετικής "Δήλωσης Συνέχισης της Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος" μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θα διαγραφούν από τα μητρώα του ΓΕΩΤΕΕ και θα χρειαστεί να υποβάλλουν εκ νέου "Αναγγελία Έναρξης" επιβαρυνόμενοι και το σχετικό κόστος των 50 €.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Το ΥπΑΑΤ στηρίζει την καλλιέργεια των ψυχανθών ως «εργαλείο» για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής.

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε χθες (23-9-2013) το παρακάτω Δελτίο Τύπου: 

Τις δράσεις που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση και υποστήριξη της καλλιέργειας των ψυχανθών και τη σημαντική συμβολή τους στην κτηνοτροφία, τη διατροφή του ανθρώπου, το «πρασίνισμα» της γεωργίας και την υποστήριξη της αειφορίας, παρουσίασε ο Υπουργός, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στους πειραματικούς αγρούς του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Εκεί ενημερώθηκε για τη σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο, μεγάλη γαλακτοβιομηχανία και αγελαδοτρόφοι, με στόχο την παραγωγή ζωοτροφών, μέσα από τη συγκαλλιέργεια ψυχανθών με σιτηρά και συγκεκριμένα βίκου με κριθάρι. 
 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι το ΥπΑΑΤ έχει ολοκληρώσει την Υπουργική Απόφαση που περιγράφει για πρώτη φορά όλα τα είδη και τις ποικιλίες των ψυχανθών, όσπρια και κτηνοτροφικά, που μπορούν να καλλιεργηθούν με άριστες αποδόσεις στη χώρα μας. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν «οδικό χάρτη» των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών ψυχανθών, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για όλους όσοι ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια των ψυχανθών. Η Υπουργική Απόφαση αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης που καταρτίστηκε πρόσφατα για τα προωθούμενα είδη και ποικιλίες των δενδροκηπευτικών. 
Για τη σημασία που δίνει το Υπουργείο στην ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών με στόχο τη βιώσιμη κτηνοτροφία στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ουσιώδες στοιχείο της κτηνοτροφίας και βασική παράμετρος για την ανάπτυξη της, είναι να εξασφαλίσουμε ζωοτροφές. Στον τομέα αυτό ακριβώς είναι σημαντική η συμβολή της καλλιέργειας των ψυχανθών. Η χώρα μας είναι ελλειμματική στην παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, αλλά και πρωτεϊνούχων τροφών για τον άνθρωπο, όπως είναι τα όσπρια. Τα όσπρια, όπως φασόλια, μπιζέλια, φακές, αρακάς, ρεβίθια κ.α., αλλά και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όπως βίκος, τριφύλλια, λαθούρι κ.α., συνιστούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τόσο για τη διατροφή, όσο και για την κτηνοτροφία μας αντίστοιχα. Στο ΥπΑΑΤ καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τόσο τα κτηνοτροφικά ψυχανθή όσο και τα όσπρια. Ιδιαίτερα δε, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τα ψυχανθή θα υποστηριχθούν με ένα επιπλέον ποσοστό περίπου 2% μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Επίσης, τα ψυχανθή ικανοποιούν πλήρως τον κανόνα του «πρασινίσματος» δίνοντας τη δυνατότητα στον παραγωγό να λάβει τις προβλεπόμενες άμεσες ενισχύσεις». 
  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί την ανακήρυξη του έτους 2014 ως «Έτος Ψυχανθών» και στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις, όπως: επιδεικτικοί αγροί καλλιέργειας ψυχανθών, δοκιμαστικοί – πειραματικοί αγροί νέων ποικιλιών, επιστημονικές συναντήσεις και ημερίδες, θεματικές γιορτές για συγκεκριμένα είδη εξαιρετικής ποιότητας οσπρίων που καλλιεργούνται στη χώρα μας, όπως: φάβα Σαντορίνης, φασόλια Πρεσπών, φακές Εγκλουβής κ.α. 
 Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στους πειραματικούς αγρούς του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ο κ. Τσαυτάρης, τόνισε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει τις υγιείς προσπάθειες σύστασης συνεργατικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια των ψυχανθών. Ήδη μάλιστα δημιουργήθηκε η πρώτη Ομάδα Παραγωγών Ρεβιθιού, που ασχολείται αποκλειστικά με την καλλιέργεια, τη συγκομιδή τη συσκευασία και διακίνηση ρεβιθιού. Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε ότι το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενσωματώνει ένα ψυχανθές στο μείγμα των τριών φυτών, στην επιχειρούμενη αναχλόωση των βοσκοτόπων των νησιών μας. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει στην παραγωγή υψηλότερης ποιότητας ζωοτροφών με ουσιαστικά μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Αντιφασιστική εκδήλωση-συναυλία της ΕΛΜΕ Πρέβεζας σήμερα 20 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Αγορά.


Τα τελευταία γεγονότα βίας, με αποκορύφωμα τον τραγικό και άδικο χαμό του Παύλου Φύσσα στον Πειραιά, προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε όλους μας. 
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας καλεί τα μέλη του στην Αντιφασιστική Συναυλία που διοργανώνει η ΕΛΜΕ Πρέβεζας, σήμερα 20/9/2013 και ώρα 20:30 στην κεντρική αγορά:

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9 8:30 μ.μ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Πρέβεζας η οποία αποφάσισε συνέχιση της απεργίας μετατρέπει την προαποφασισμένη συναυλία σε αντιφασιστική εκδήλωση και καλεί όλα τα συνδικάτα να ενημερώσουν στους χώρους δουλειάς.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης 7.000 ανέργων του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Τον Οκτώβριο αναμένεται να «βγει στον αέρα» το πρόγραμμα «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα» του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού, μετά τις καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του προβλήματος με τον προϋπολογισμό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες  τις επόμενες ημέρες βαίνει προς λύση. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 7 ημερίδες στις Περιφέρειες και κάποιες ακόμα σε Περιφερειακές Ενότητες. Στην συνέχεια θα παρέχεται ένα χρονικό διάστημα ενός περίπου μήνα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – Δήμητρα και αυτόματα θα γίνεται η αξιολόγηση των συμμετεχόντων βάση των προσόντων τους. 
 Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόλις οριστικοποιηθούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργηθούν τα ανάλογα τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες. Οι ομάδες κατάρτισης θα οριστούν τόσο με βάση τα κριτήρια της περιοχής που βρίσκονται οι συμμετέχοντες, του αντικειμένου που θέλουν να καταρτιστούν αλλά και του μορφωτικού τους επιπέδου. Με απλά λόγια δεν θα είναι στην ίδια ομάδα ένας απόφοιτος γεωπονικής σχολής με έναν απόφοιτο λυκείου.  
 Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι καταρχήν αυτό που χρησιμοποιεί ήδη ο Οργανισμός αλλά και κάποιοι ακόμα λόγω του μεγέθους του προγράμματος. Αν από την πρώτη εκδήλωση δεν καλυφθούν τα άτομα τότε ίσως ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Φεβρουάριο.
 Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, αφορά την κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους/ες, που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενους/ες (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενους/ες στον αγροτικό τομέα με προϋπόθεση, α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ. 
 Αναλυτικά οι Περιφέρειες που θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα είναι οι εξής: 
-Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα 
-Θεσσαλίας: Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Τρίκαλα 
-Ηπείρου: Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα 
-Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα 
-Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία 
-Πελοποννήσου: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία 
-Βορείου Αιγαίου: Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Χίος 
-Κρήτης: Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι, Ρέθυμνο 

Πηγή: www.agrotypos.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013

15ο Εντομολογικό Συνέδριο, και διήμερο σεμινάριο απεντόμωσης (Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου).

Το 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από 22-25 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό-Συνεδριακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» (Νέα Καρβάλη).
  Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το Συνέδριο βρίσκονται εδώ
 Η οργανωτική επιτροπή στο κείμενο με το οποίο καλωσορίζει το κοινό στο Συνέδριο, τονίζει: 
 Κατανοώντας την ανάγκη του Έλληνα Εντομολόγου (επιστήμονα, ερευνητή, φοιτητή αλλά και του ιδιώτη) για πρόσβαση στη γνώση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση, η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας επιχειρεί μέσω του συνεδρίου αυτού να ανταποκριθεί στην απαίτηση για προσφορά σύγχρονης και επιστημονικά έγκυρης γνώσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού στο συνέδριο προβλέπονται διαλέξεις Ελλήνων και ξένων ομιλητών, διακεκριμένων στον τομέα τους, στρογγυλή τράπεζα επίκαιρης θεματολογίας, καθώς επίσης συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων. Επιθυμία και προσδοκία μας είναι οι εκδηλώσεις αυτές, πέρα από την προσφορά γνώσης, να αποτελέσουν και το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων.  
 Η θεματολογία, που θα αναπτυχθεί, έχει ως στόχο να καλύψει τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Εντομολογίας και Ακαρολογίας. Άλλωστε, ο καταιγιστικός ρυθμός εξέλιξης της γνώσης και της τεχνολογίας στις ημέρες μας, καθιστά τη συνεχή ενημέρωση ανάγκη και όχι επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό το συνέδριο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για όλους μας. 
 Εκτός όμως από το καθαρά επιστημονικό πρόγραμμα, το συνέδριο θα συμπληρώνεται και από κοινωνικές εκδηλώσεις και δράσεις αναψυχής στην περιοχή και ελπίζουμε μεταξύ άρτων και οίνων να προκύψουν κι άλλες εποικοδομητικές συνεργασίες σπουδαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο συνέδριο, τόσο με την παρουσίαση της ερευνητικής σας δραστηριότητας με τη μορφή προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, όσο και με την παρουσία σας στις συνεδρίες. Με τη δική σας συμμετοχή και τη δική μας δέσμευση για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση του συνεδρίου αναμένουμε να έχουμε ένα εποικοδομητικό συνέδριο. 

Εξάλλου στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διεξαχθεί διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: "Σύγχρονοι μέθοδοι απεντόμωσης με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα". Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να δείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 60 ερευνητών στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε χθες (12-9-2013) το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                            Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Εγκρίθηκε η πρόσληψη 60 Ερευνητών στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι κατόπιν αιτήματος του ΥπΑΑΤ και με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (33/06), στην οποία προΐστανται ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόσληψη 60 Ερευνητών για το τρέχον έτος 2013 στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», τον αρμόδιο Οργανισμό για τη γεωργική έρευνα και την τεχνολογία, την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων κ.α. Η θητεία θα είναι τριετής και θα ανανεώνεται μετά από κρίση.
  Όπως ορίζει ο Νόμος για την κατάληψη θέση Ερευνητή τόσο στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως και σε άλλα ερευνητικά κέντρα του τόπου και φυσικά τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ΤΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος από τους υποψηφίους. Όπως ορίζεται στη σχετική εγκριτική απόφαση η κατανομή των Ερευνητών, ανά ειδικότητα και βαθμίδα, θα αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Επισημαίνεται ότι στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως πρόσφατα εξήγγειλε ο κ. Τσαυτάρης, αναμένεται να προσληφθούν συνολικά 100 Ερευνητές (60 ερευνητές το έτος 2013 και 40 το 2014). 
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την έγκριση των προσλήψεων Ερευνητών στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
 «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των πορισμάτων της επιστήμης και γενικότερα της καινοτομίας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο τόπος μας, βούληση μας είναι να ενισχύσουμε το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό στον τομέα της γεωργικής έρευνας. 
 Η έγκριση των προσλήψεων 60 Ερευνητών για το τρέχον έτος και η πρόσληψη άλλων 40 στις αρχές του 2014 στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί μια σημαντική τομή που γίνεται στο κομμάτι της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας, σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας από το σπόρο και την καλλιέργεια έως τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την εμπορία και διακίνηση κλπ. Αλλά και σε όλους τους τομείς παραγωγής: Φυτική, Ζωική Μελισσοκομική, Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργεια κ.α. 
 Οι προσπάθειές μας να «αναστηλώσουμε» και να «αναστήσουμε» έναν τομέα που είχε παραιτηθεί τα προηγούμενα χρόνια, τον τομέα της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας, φέρνουν αποτελέσματα και θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον. Η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και η αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα είναι συνυφασμένα με την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία που δημιουργούν άμεση ανάγκη απασχόλησης ερευνητών, ώστε η ελληνική γεωργία να αυξήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να αποτελέσει και πάλι πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 
 Χωρίς την επιστήμη και τα πορίσματά της η παραγωγική ανασυγκρότηση που επιχειρείται αυτή τη στιγμή με επιτυχία - αν κρίνει κανείς και από την αύξηση κατά 20% των εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 - δεν θα είναι βιώσιμη αν δεν έχει τη διαρκή υποστήριξη της εφαρμοσμένης επιστήμης που αφορά τις παραγωγικές συνθήκες του τόπου μας».
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Παραπληροφόρηση για το κλάδεμα του ιστορικού πλατάνου.

Μετά την κοπή του αιωνόβιου και σημείου αναφοράς για την πόλη της Πρέβεζας, πλατάνου στην Π. Τσαλδάρη δημοσιεύτηκαν διάφορα άρθρα που υποστηρίζουν ότι ήταν προσβεβλημένος από τη νεκρωτική ασθένεια του πλατάνου, δείχνοντας μάλιστα και φωτογραφίες με τα συμπτώματα. 
Πρόκειται περί ανακρίβειας γιατί τα συμπτώματα αυτά δεν αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά στη φυσιολογική φθορά του ξύλου ενός αιωνόβιου πλατάνου, που ως γνωστόν μπορεί να σχηματιστεί και ολόκληρη κοιλότητα στον κορμό αυτών των δέντρων χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στην φυσιολογική τους κατάσταση. 
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που εντοπίζουν ύποπτα συμπτώματα σε πλάτανους (ξήρανση βραχιόνων ή και δέντρων-δείτε σχετικά και εδώ) οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρική για καλλωπιστικά και Δ/νση Δασών για δασικά δέντρα. 
Τελευταία, παρατηρούμε να γίνεται από διάφορα συνεργεία – και με ιδιαίτερο ζήλο – υπερβολικό κλάδεμα ως και καρατόμηση δέντρων και θάμνων στο αστικό-περιαστικό περιβάλλον όπως και κατά μήκος των δρόμων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ζήτηση σε καυσόξυλα και βιομάζα γενικότερα, εφιστούμε την προσοχή στους υπεύθυνους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μη χρειαστεί να λογοδοτήσουν στους πολίτες της Πρέβεζας για αυτές τις επιλογές τους.
Διαβάστε περισσότερα...

Έκθεση ελληνικών τροφίμων AGROTIERRA 2013

Δημοσιεύουμε παρακάτω Δελτίο Τύπου που μας έστειλαν οι διοργανωτές της έκθεσης AGROTIERRA 2013,  η οποία θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου στο σταθμό Μετρό Συντάγματος:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δηλώστε… ηλεκτρονικά συμμετοχή στην AGROTIERRA 2013 

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία της έκθεσης “Agrotierra 2013”, που θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό Μετρό Συντάγματος, από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. 
 Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από την πλευρά των εκθετών και των συμμετεχόντων, από σήμερα Δευτέρα δίνεται πλέον η δυνατότητα για δήλωση συμμετοχής στην έκθεση, διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας www.elladageuseis.gr. 
 Στην ιστοσελίδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να περιηγηθούν εύκολα και με ασφάλεια, να μάθουν τα νέα της έκθεσης, πληροφορίες για τους εκθέτες, τους επισκέπτες και το κυριότερο, να «κατεβάσουν» και να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής. 
 Στην έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν προϊόντα συνεταιριστικών οργανώσεων με σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία και παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και μια πλούσια γκάμα ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, όπως ελαιόλαδο, γάλα, μέλι, αλλαντικά, προϊόντα ζωικής αλλά και φυτικής προελεύσεως, μα πάνω απ’ όλα… ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 
 Σκοπός της έκθεσης είναι η ανάδειξη των ποιοτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και η προώθηση στο αθηναϊκό κοινό της ελληνικής περιφέρειας ως γαστρονομικού τουριστικού προορισμού." 
 Για περισσότερες πληροφορίες: Σοφοκλής Μποτονάκης, τηλ.: 6909909500 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλέξανδρος Μπίκας τηλ.: 6945930499
Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων για την κατάργηση του "υπεύθυνου επιστήμονα".

Με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών & Σποροφύτων ζητά την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 8040-88923-13 με την οποία δίνεται η δυνατότητα εμπορίας γεωργικών εφοδίων σε μη γεωτεχνικούς, με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος κατάρτισης. 
Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα σχετική Ανακοίνωση είχε εκδώσει και ο Σύλλογός μας την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.
Στην επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών & Σποροφύτων, μεταξύ άλλων, τονίζονται και τα εξής:

 Συνεχίζεται περαιτέρω η απαξίωση των γεωτεχνικών σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα μας, μια εποχή στην οποία ο αγροτικός τομέας της καλείται να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα της οικονομίας, αιχμή του δόρατος της οικονομικής ανάκαμψης, να αποτελέσει ευκαιρία αναβάθμισης και καθιέρωσης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.
Με τον τρόπο αυτό κατά τη γνώμη μας επιχειρείται η αντικατάσταση του υπεύθυνου Πανεπιστημιακού Γεωτεχνικού Επιστήμονα όπως και η ουσιαστική κατάργηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού.
Η αειφορία των εδαφών, η διατήρηση της γονιμότητας και η προφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος είναι έννοιες που θα προαχθούν με την απόφαση αυτή;
Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση θέτει σε κίνδυνο αγρότες και καταναλωτές και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αφαιρώντας τη διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από τους καθ' ύλη αρμόδιους επιστήμονες.
Η αντικατάσταση του "Υπεύθυνου Επιστήμονα", καταργεί τον Γεωτεχνικό Κλάδο και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, εξομοιώνοντας πέντε χρόνια σπουδών με ένα πιστοποιητικό που λαμβάνετια με μία επαγγελματική κατάρτιση ωρών.

Ολόκληρη την επιστολή μπορείτε να δείτε εδώ. 
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται νέα προκήρυξη για τους Νέους Αγρότες

Με βασική διαφοροποίηση μόνο στο ύψος της ενίσχυσης φαίνεται ότι θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» (Μέτρο 112) για το 2013. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και για το λόγο αυτό το τελευταίο διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ βρίσκονται στην τελική ευθεία της οριοθέτησης της προκήρυξης που αναμένουν αρκετοί νέοι αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών. Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές αναφορές στελεχών του ΥπΑΑΤ θα αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ ενώ με βάση τις πληροφορίες μας τα ποσά των ενισχύσεων που θα δοθούν δεν θα ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ κατά δικαιούχο (ήταν 40.000 ευρώ στην προηγούμενη προκήρυξη του 2009). Πιθανόν αυτό φανερώνει την πρόθεση του ΥπΑΑΤ να συμπεριλάβει στο Μέτρο 112 περισσότερους νέους αγρότες έστω και με μικρότερη ενίσχυση.
 Mε βάση τις μέχρι στιγμής συζητήσεις – το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης (που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:
  Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ
 Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ και
 Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.
 Πιο αναλυτικά, αυτά τα ποσά προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψιν τα τρία παρακάτω κριτήρια:
 Την Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας: α) Ορεινή – 7.500 ευρώ, β) Μειονεκτική – 5.000 ευρώ, δ) Λοιπές περιοχές – 2.5000 ευρώ.
 Τον Προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση: α) Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ, β) Φυτική - 7.500 ευρώ, γ) Μικτή–Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.
 Το Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση: α) πάνω από από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς - 5.000 ευρώ, β) 80-120% του Εισοδήματος Αναφοράς – 2.500 ευρώ.  

 Δηλώσεις ΟΣΔΕ 
 Να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα των αγροτών που θέλουν ν α ενταχθούν στο μέτρο είναι αν θα πρέπει να έχουν υποβάλει το 2013 δήλωση ΟΣΔΕ. Tο ΥπΑΑΤ έχει καταλήξει στο εξής: «το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες». 
 
 Δικαιούχοι  
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.   
 Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: α) Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού ή β) Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. 
 Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). 
 Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. 
 Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται. 
 Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις. 
 Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων. 
 Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. 

 Γεωργική εκμετάλλευση 
 1. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος. 
 2. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. 
 3. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 4. Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες. 
  5. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: α) η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων. β) μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». γ) Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της. 

 Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι 
 Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι: 
 α) Τα νομικά πρόσωπα. 
 β) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας
  γ) Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης κλπ). Η περιστασιακή απασχόληση δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει. 
 δ) Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. 
 ε) Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος. 
 στ) Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδημάτων όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος. 
 ζ) Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη. 
 η) Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
 θ) Οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες - φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 
 ι) Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά. 
 ια) Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας κλπ. 
 ιβ) Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν. 
 ιγ) Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία. 
 ιδ) Όσοι δεν προσκομίζουν με την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την πρόσκληση του Μέτρου ή και από το φάκελο υποψηφιότητας. 

 Ύψος ενίσχυσης 
 Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
 -H α΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου. 
 -Η β΄ δόση (15%) δύναται να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου και εφόσον αυτός αποκτήσει τις προϋποθέσεις και επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου οι οποίοι απαιτούνται για την καταβολή της. 
 -Η γ΄ δόση (15%) δύναται να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο (2) Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο Μέτρο. Επίσης, η β΄ και γ΄ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με την συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Για τη λήψη της δεύτερης (15%) ή τρίτης (15%) δόσης πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις πληρωμής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης και οι οποίες μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) έτη για τη δεύτερη δόση και μέχρι πέντε (5) έτη για την τρίτη δόση από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης πράξης. 
  Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά: 
  (α) Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000€  (β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500€  (γ) Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000€ 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ …και μακριά από υποκριτικές χορηγίες


Χαιρετίζουμε τη πρωτοπόρα και απαιτητική προσπάθεια της Ένωσης Νέων Αγροτών Πρέβεζας να διοργανώσει το 1ο Φεστιβάλ Νέων Υπαίθρου. Μιας τριήμερης γιορτής με πολλές εξωτερικές δραστηριότητες, τεχνικές επιδείξεις, επισκέψεις μελέτης αλλά ενδιαφέρουσες συζητήσεις που φιλοδοξεί να δώσει κατευθύνσεις, να γεννήσει ιδέες, να καταθέσει προτάσεις στους νέους (στο σώμα ή και στο πνεύμα) που επιθυμούν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο με στόχο μια αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και να αποδώσει τιμή στον Έλληνα αγρότη, στον άνθρωπο του αγώνα, του μόχθου και της πραγματικής παραγωγής των σημαντικότερων προϊόντων για τη ζωή, των τροφίμων.

Όμως, με έντονο προβληματισμό διαπιστώσαμε στη λίστα των χορηγών να φιγουράρει πρώτη η πρόσφατα ιδιωτικοποιημένη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ». Με την εκποίηση της οποίας μέσω μιας αδιαφανούς διαδικασίας, όπως ήταν αναμενόμενο, καταργήθηκε και ο ρόλος της ως ο στυλοβάτης της κτηνοτροφίας της Ηπείρου (και όχι μόνο) εφόσον: Οι πληρωμές καθυστερούν επικίνδυνα και έχουν φθάσει ήδη τους 4 μήνες με άμεση επίπτωση στη διατροφή των ζώων και στην ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος. Η τιμή του γάλακτος συμπιέζεται και οι κτηνοτρόφοι που τολμούν να διαμαρτυρηθούν απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά. Οι προκαταβολές άργησαν ιδιαίτερα και γίνονται με μια ατελή διαδικασία που δεν αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα. Απολύσεις, μειώσεις μισθών και κλίμα τρομοκρατίας στους εργαζόμενους είναι στην ημερήσια διάταξη.
Ο εορτασμός για τα 50 χρόνια «ΔΩΔΩΝΗ» συμβολίζει, δυστυχώς, ότι η σκανδαλώδης ιδιωτικοποίησή της γυρίζει την κτηνοτροφία της Ηπείρου 50 χρόνια πίσω, εντείνοντας την ανεργία, τη μετανάστευση, την ερήμωση της υπαίθρου και την εξαθλίωση του λαού. Υπό αυτές τις συνθήκες το να εμφανίζεται η νέα ιδιοκτησία της «ΔΩΔΩΝΗ» ως χορηγός στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, είναι το λιγότερο υποκριτικό και προκλητικό.
Καλούμε το Δ.Σ. της Ε.Ν.Α. Πρέβεζας να απορρίψει έστω και τελευταία στιγμή την κατακριτέα χορηγία γιατί «ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα». Σε κάθε περίπτωση τα οικονομικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη προσφορά είναι από τον ιδρώτα των κτηνοτρόφων και όχι από την ιδιοκτησία της «ΔΩΔΩΝΗ».
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα είναι στο πλευρό των Νέων Αγροτών σε αυτή την πρωτοβουλία τους αλλά και σε κάθε άλλη προσπάθεια που στόχο έχει την ανάπτυξη και αειφορία της υπαίθρου, την παραγωγή ποιοτικών ελληνικών τροφίμων και την εκπλήρωση του δικαιώματος στην εργασία που έχουν όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γραμματέας

                   Αναστάσιος Γάτσιος                                                Κων/νος Αρετάκης 
Διαβάστε περισσότερα...