Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Εξαιρετικά Επείγον: Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για τις ενισχύσεις των παραγωγών που επλήγησαν από την κρίση του Escherichia coli. Αιτήσεις μέχρι 30-6-2011.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, μετά τη δημοσίευση του Κανονισμoού 585/2011 της Ε.Ε. εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                 Πρέβεζα 22-6-2011


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση τον Κανονισμό 585/2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει αποζημιώσεις για τη στήριξη των παραγωγών οπωροκηπευτικών οι οποίοι υπέστησαν εμπορική ζημιά εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichia coli.

            Το μέτρο αφορά τα προϊόντα ΑΓΓΟΥΡΙ, ΤΟΜΑΤΑ, ΜΑΡΟΥΛΙ, ΑΝΤΙΔΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ και ΚΟΛΟΚΥΘΙ και τους παραγωγούς (τόσο Οργανώσεις Παραγωγών όσο και μεμονωμένους Παραγωγούς) οι οποίοι:

  • Διαθέτουν συγκομισμένη παραγωγή την οποία επιθυμούν να διαθέσουν για ΑΠΟΣΥΡΣΗ.
  • Διαθέτουν ασυγκόμιστη παραγωγή την οποία δεν θα συγκομίσουν και θα καταστρέψουν.

Οι ενισχύσεις θα δοθούν για τη χρονική περίοδο από 26/5/2011 – 30/6/2011Τα ανώτατα ποσά της ενίσχυσης υπολογίζονται σε €/100 κιλά για την περίπτωση της ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ και σε €/εκτάριο για την περίπτωση της ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, και είναι τα εξής:
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ                    ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ                ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ                                                 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ
               (€/100κιλά)                                          ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
                                                                                        (€/εκτάριο)    

Αγγούρια                   24,0                                          Αγγούρια                 17.280

Τομάτες                     33,2                                          Τομάτες                   29.880

Πιπεριές                    44,4                                           Πιπεριές                  17.982

Κολοκύθια                 29,6                                          Κολοκύθια               7.992

Μαρούλια-Αντίδια      38,9                                       Μαρούλια-Αντίδια  1.750Οι αιτήσεις των παραγωγών, τόσο των μελών των Ο.Π. όσο και των μεμονωμένων, θα διαβιβάζονται προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, μέσω της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Πρέβεζας (Κ.Α.Σ.Ο.Π.) μέχρι 30-6-2011.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν την ένταξη στο μέτρο καλούνται να επικοινωνούν με την Κ.Α.Σ.Ο.Π. για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων.  


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

                                                                               ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ                                             
Διαβάστε περισσότερα...

Έκτακτα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους παραγωγούς που επλήγησαν από την κρίση του Escherichia coli.


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εφαρμοστικός Κανονισμός αριθμ. 585/2011, που αναφέρεται στη θέσπιση μέτρων στήριξης για τον τομέα οπωροκηπευτικών και αφορά την καταβολή 210 εκατ. ευρώ για τα κηπευτικά της Ε.Ε. καθώς και στον τρόπο που θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έκτακτη στήριξη παρέχεται για την περίοδο από τις 26 Μαΐου 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2011 και σε σχέση με τα ακόλουθα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών που προορίζονται για νωπή κατανάλωση: α) ντομάτες του κωδικού ΣΟ 0702 00 00, β) μαρούλια των κωδικών ΣΟ 0705 11 00 και 0705 19 00 και κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια του κωδικού ΣΟ 0705 29 00, γ) αγγουράκια του κωδικού ΣΟ 0707 00 05, δ) γλυκοπιπεριές του κωδικού ΣΟ 0709 60 10 και ε) κολοκυθάκια του κωδικού ΣΟ 0709 90 70. Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης ανά 100 κιλά προϊόντος φτάνει τα 33,2 ευρώ για τις ντομάτες, τα 38,9 ευρώ για τα μαρούλια και τα αντίδια, τα 24 ευρώ για τα αγγούρια, τα 44,4 ευρώ για τις γλυκοπιπεριές και τα 29,6 ευρώ για τα κολοκυθάκια.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα ανώτατα ποσά της συνεισφοράς της Ε.Ε. για τη στήριξη των αποσύρσεων από την αγορά, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού και αφορούν αποσύρσεις που έχουν προορισμούς άλλους εκτός της δωρεάν διανομής. Τα παρακάτω ποσά διπλασιάζονται σε περίπτωση δωρεάν διανομής. Τα ανώτατα ποσά στήριξης είναι:
Μαρούλια και κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια 15,5 ευρώ / 100 κιλά
Αγγούρια 9,6 ευρώ/ 100 κιλά
Γλυκοπιπεριές 17,8 ευρώ/ 100 κιλά
Κολοκυθάκια 11,8 ευρώ/ 100 κιλά
Διαβάστε περισσότερα...