Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Δύο (2) γεωπόνους θα προσλάβει η Π.Ε. Πρέβεζας για το πρόγραμμα Δακοκτονίας. Μέχρι τις 8 Ιουλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις.

Δύο (2) γεωπόνους θα προσλάβει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας 2016. Η σχετική Ανακοίνωση δημοσιεύτηκε χθες (27/6) στη "Διαύγεια" και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30-11-2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο γεωπόνου από ελληνικό ΑΕΙ ή αντίστοιχο από ΑΕΙ της αλλοδαπής και βεβαίωση Έναρξης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου. Επικουρικά, και ελλείψει γεωπόνων, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με πτυχίο Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ.
Τα κριτήρια επιλογής είναι αυτά του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή ο χρόνος ανεργίας, η ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, ο βαθμός πτυχίου και ο χρόνος της εργασιακής εμπειρίας που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του γεωπόνου.
 Οι αιτήσεις με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο "Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)" του ΑΣΕΠ με σήμανση 23-1-2015, υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΑΟΚ Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65) ή ταχυδρομικώς, με το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή να κρίνεται με βάση την ημερομηνία του φακέλου αποστολής.
 Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι δεκαήμερη, ξεκινάει την Τετάρτη 29/6 και λήγει την Παρασκευή 8/7/2016.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 23-1-2015 ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Συνδυασμός μέτρων και συνεχής επαγρύπνηση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της Tuta absoluta, το συμπέρασμα από τη χθεσινή ημερίδα της ΔΑΟΚ Πρέβεζας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή έγινε χθες (23-6-2016) η ημερίδα της ΔΑΟΚ Πρέβεζας με θέμα: «ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ TUTA ABSOLUTA». 
Ομιλητές ήταν ο Δρ. Εμμανουήλ Ροδιτάκης, εντεταλμένος ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, και ο Δρ. Διονύσιος Περδίκης, Επίκουρος Καθηγητής Εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Τους δύο ομιλητές προλόγισε εκ μέρους της Υπηρεσίας ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ κ. Ιωάννης Αυγέρης, ενώ σύντομη εισήγηση έκανε και ο γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κ. Αναστάσιος Γάτσιος, ο οποίος παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στην Πρέβεζα σε ό,τι αφορά την Τούτα.
Ο κ. Ροδιτάκης αναφέρθηκε στη χημική καταπολέμηση του εντόμου και στάθηκε ιδιαίτερα στον μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας ο οποίος αυξάνεται όσο περισσότεροι ψεκασμοί γίνονται και ιδίως αν αυτοί γίνονται με εντομοκτόνα της ίδιας χημικής ομάδας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι χημικές ομάδες των πυρεθρινών και των οργανοφοσφωρικών έχουν ελάχιστη έως μηδενική αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση του εντόμου, ενώ και η χημική ομάδα των διαμιδίων έχει ουσιαστικά «καεί» αφού οι ανθεκτικότητες που έχει αναπτύξει η Tuta σε αυτήν είναι πολύ υψηλές. Έδωσε μάλιστα και σχετικά νούμερα τα οποία προκάλεσαν αίσθηση, αφού ανέφερε ότι διαπιστώθηκε ανθεκτικότητα πληθυσμών στα διαμίδια της τάξης του 1700x. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το έντομο έχει αναπτύξει τέτοιου βαθμού ανθεκτικότητα στα συγκεκριμένα φάρμακα που χρειάζεται πλέον δόση 1700 φορές μεγαλύτερη από την κανονική για να θανατωθεί.
Με δεδομένο ότι η διάρκεια της κάθε γενιάς του εντόμου είναι περίπου 1 μήνας, πρότεινε ένα πρόγραμμα ψεκασμών τέτοιο ώστε να χρησιμοποιούνται τρεις χημικές ομάδες (Α, Β και Γ) και να εναλλάσσονται ανά 30 ημέρες.
Ο κ. Περδίκης στη συνέχεια αναφέρθηκε στους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της Tuta με καλλιεργητικά μέτρα, βιολογικά σκευάσματα και ωφέλιμα έντομα και τόνισε ότι αυτά είναι απολύτως απαραίτητο να συνοδεύουν την όποια χημική αντιμετώπιση προκειμένου να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει η καλή προφύλαξη της καλλιέργειας στο θερμοκήπιο με εντομοστεγανό δίχτυ, αφού χωρίς αυτό έχουμε συνήθως μαζική είσοδο ακμαίων στο θερμοκήπιο και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος καταπολέμησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Κεφαλαιώδους σημασίας είναι και η ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων μετά το τέλος της καλλιέργειας, εδώ όμως αναγνωρίστηκε από όλους ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο αφού δεν υπάρχουν ούτε οι χώροι ούτε πολλές φορές και τα μέσα από τους παραγωγούς.
Από τα ωφέλιμα έντομα που κάνουν πολύ καλή δουλειά στην καταπολέμηση της Tuta αναφέρθηκαν το Macrolophus pygmaeus και το  Νesidiocoris tenuis τα οποία υπάρχουν και σε φυσικούς πληθυσμούς αλλά και στο εμπόριο για τεχνητή εξαπόλυση. Τονίστηκε πάντως ότι ούτε και αυτά αποτελούν το απόλυτο «φάρμακο» για το πρόβλημα αφού η χρήση τους παρουσιάζει κάποια προβλήματα (αργή ανάπτυξη του ωφέλιμου στο θερμοκήπιο, ζημιές που μπορεί να προκαλέσει και στο ίδιο το φυτό της τομάτας κλπ.) με κάποια υπεροχή του πρώτου ως προς την αποτελεσματικότητα και τη βιολογία.
Φυσικά σε περίπτωση χρήσης ωφέλιμων οι ψεκασμοί με χημικά θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν και μόνο με εκλεκτικά εντομοκτόνα, δηλαδή εντομοκτόνα που δεν βλάπτουν τα ωφέλιμα.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να βοηθήσει επίσης ο Βάκιλλος Θουριγγίας (Bacillus thurigiensis) ο οποίος είναι βιολογικό σκεύασμα, δεν βλάπτει τα ωφέλιμα και έχει καλά αποτελέσματα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών και για περίπου ένα μήνα, μέχρις ότου τα ωφέλιμα μπορέσουν να εγκατασταθούν και να πολλαπλασιαστούν.
Τελικό συμπέρασμα: Η Tuta χρειάζεται συνδυασμένη χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, βιολογικής και χημικής καταπολέμησης για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Η προστασία των θερμοκηπίων με εντομοστεγανό δίχτυ είναι απαραίτητη όπως και η ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων. Από εκεί και πέρα χρειάζεται συνδυασμός βιολογικών μεθόδων και προσεκτικές επεμβάσεις με χημικά προκειμένου να μην βλάψουμε τα ωφέλιμα αλλά και να αποφύγουμε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
  

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

"Μέτρα αντιμετώπισης του επικίνδυνου εχθρού της τομάτας Tuta absoluta": Πέμπτη 23 Ιουνίου στην Πρέβεζα.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας διοργανώνει ημερίδα με θέμα την αντιμετώπιση του εντόμου Tuta absoluta (Τούτα) που τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί ο πλέον επικίνδυνος εχθρός για την καλλιέργεια της τομάτας.
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα 8:30 μ.μ. στη Θεοφάνειο αίθουσα του Δήμου Πρέβεζας.
Ομιλητές θα είναι δύο κορυφαίοι εντομολόγοι, ο Δρ. Διονύσιος Περδίκης, επίκουρος καθηγητής Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Δρ. Εμμανουήλ Ροδιτάκης, εντεταλμένος ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στην Κρήτη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το πλήρες Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας έχει ως εξής:Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ TUTA ABSOLUTA

την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 8:30 μμ στη Θεοφάνειο Αίθουσα του Δήμου Πρέβεζας με ομιλητές τους:

  • Δρ. Διονύσιος Περδίκης, Επίκουρος Καθηγητής Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δρ. Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΕΛΓΟ-Δήμητρα,  Ινστιτούτο Ελιάς  Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

και καλεί όλους τους παραγωγούς τομάτας και τους γεωπόνους να παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν από τους ειδικούς επιστήμονες για όλες τις διαθέσιμες μεθόδους  αντιμετώπισης του εντόμου.

            Παράλληλα, η Υπηρεσία τονίζει ότι η καταπολέμηση του εντόμου Tuta absoluta είναι υποχρεωτική και για αυτό επιβάλλεται η καταστροφή των καλλιεργειών στο πέρας τους, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και η διαχείριση των υπολειμμάτων με τους παρακάτω τρόπους:

  • Συγκέντρωση σε σωρούς και αεροστεγή κάλυψη με πλαστικά για μια καλλιεργητική περίοδο
  • Θάψιμο με μερικά εκατοστά χώματος
  • Καύση όταν και όπου επιτρέπεται.

Τέλος, απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά των υπολειμμάτων σε άλλες περιοχές γιατί εκθέτει σε κίνδυνο παρακείμενες καλλιέργειες.


                             Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ


Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Επιστημονική Ημερίδα για τη διατήρηση και διαχείριση των ζωικών γενετικών πόρων, στα Γιάννενα την Τρίτη 14 Ιουνίου.

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει Επιστημονική Ημερίδα στα Ιωάννινα με θέμα: «Διατήρηση και Διαχείριση Ζωικών Γενετικών Πόρων: αναγκαιότητα και επένδυση ταυτόχρονα».
 Η Ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία της Ένωσης μετακινούμενων κτηνοτρόφων Ηπείρου και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Δημ. Χατζή" του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 πμ. 
Την Πρόσκληση και το πλήρες Πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να δείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου "δικαιώνει" την υποχρεωτική εκρίζωση δέντρων λόγω Xylella.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να εκριζώσουν όλα τα δέντρα που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από το βακτήριο Xylella fastidiosa καθώς και άλλα που δεν έχουν προσβληθεί σε απόσταση 100 μέτρων για προληπτικούς λόγους, ανακοίνωσε την Πέμπτη 9 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Με μοναδικό σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε πως η Επιτροπή, μπορεί να υποχρεώσει όλα τα κράτη-μέλη της να ξεριζώσουν τα δέντρα που έχουν μολυνθεί καθώς και άλλα που δεν έχουν μολυνθεί αλλά βρίσκονται σε απόσταση 100 μέτρων από αυτά για προληπτικούς λόγους.
 Το 2015, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επέβαλε στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προβαίνουν στην άμεση κοπή των φυτών-ξενιστών του βακτηρίου Xylella, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από τα μολυσμένα από το βακτήριο αυτό φυτά. Η ίδια η απόφαση αυτή δεν προβλέπει κάποιο καθεστώς αποζημίωσης. Με την  απόφασή του, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει το κύρος της απόφασης της Επιτροπής υπό το πρίσμα της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ερμηνευόμενης βάσει των αρχών της πρόληψης και της αναλογικότητας. 
Τα επιστημονικά δεδομένα επεσήμαναν επίσης ότι η εξάπλωση του Xylella εξαρτάται κατ’ ουσίαν από ορισμένα τζιτζικάκια των οποίων το βεληνεκές πτήσεως δεν υπερβαίνει, κατά μέσον όρο, τα 100 μέτρα και ότι τα προσφάτως μολυσμένα φυτά είναι πιθανό να μην παρουσιάζουν συμπτώματα. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των επιστημονικών δεδομένων, η υποχρέωση κοπής των φυτών-ξενιστών που βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από ένα μολυσμένο φυτό φαίνεται ενδεδειγμένο και αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του βακτηρίου. 
Τέλος, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι το γεγονός και μόνον ότι ούτε η οδηγία ούτε η απόφαση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κάποιο καθεστώς αποζημίωσης των ιδιοκτητών ελαιόδεντρων που εκριζώνονται δεν σημαίνει ότι ένα τέτοιο δικαίωμα αποκλείεται. Ο σεβασμός του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε, όντως, υπό ορισμένες περιστάσεις, να απαιτεί την καταβολή «δίκαιης αποζημίωσης». Η απόφαση της Επιτροπής δεν μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί άκυρη εκ του λόγου αυτού.
 
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Διευκρινίσεις και νέα προδημοσίευση του ΥΠΑΑΤ για το πρόγραμμα "ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2016"


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση γραπτών διευκρινίσεων σχετικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί γύρω από το πρόγραμμα "ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ" το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.
Παράλληλα προχώρησε σε Ορθή Επανάληψη της Προδημοσίευσης του Μέτρου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. 

 Στις διευκρινίσεις, που δημοσιεύουμε παρακάτω, αποσαφηνίζονται θέματα όπως η επιλεξιμότητα των φοιτητών, ο χρόνος διακοπής της εξωγεωργικής απασχόλησης, ο χρόνος προσκόμισης των συμβολαίων ιδιοκτησίας, η επίσπορη καλλιέργεια κ.λπ.  
Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2016 (η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου):

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Φοιτητές: Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 
 2. Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά 
 3. Άτομα με αναπηρία: Είναι επιλέξιμοι όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% αρκεί να κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα). 
 4. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: [κριτήριο επιλογής 2.1 «Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών]. Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών. 
 5. Ανεργία: [κριτήριο επιλογής 3.2 «προηγούμενη ιδιότητα ανέργου του αρχηγού της εκμετάλλευσης »]. Βαθμολογείται εφόσον κατά το 18μηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρημένη κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι δώδεκα μήνες δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενοι. 
 6. Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικισμοί. Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Απόφαση 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011», ΦΕΚ Β 3465/28.12.2012, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά). Οι διοικητικές διαιρέσεις (Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α'/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη».  
 7. Ιδιοκτησία [κριτήριο ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο]: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Τα παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί, μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθμολογούμενες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στον οποίο επισημαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται. Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν τα αγροτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί ως μισθωμένα κατά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, δηλαδή η ιδιοκτησία μπορεί να τεκμηριώνεται και μετά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. Τα συμβόλαια ιδιοκτησίας ή άλλα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία είναι απαραίτητα για την επαλήθευση της βαθμολόγησης του κριτηρίου ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)» που αφορά τα χαρακτηριστικά εισόδου της εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα: Αγροτεμάχιο που έχει δηλωθεί ως μισθωμένο στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2016 θα βαθμολογηθεί ως ιδιόκτητο εφόσον μετά την δημοσιοποίηση του βαθμολογικού πίνακα αξιολόγησης και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, προσκομισθεί γι αυτό συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Τα παραστατικά ιδιοκτησίας της γεωργικής γης μπορεί να έχουν εκδοθεί έως και την ημερομηνία προσκόμισής τους. 
 8. Νέες φυτείες (πχ νεαρά δένδρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή. 
 9. Περιφερειακό Σκέλος Κριτηρίων Επιλογής: Τα βαθμολογικά κριτήρια ανά Περιφέρεια όπου περιλαμβάνονται οι κλάδοι/τομείς που βαθμολογούνται ανά Περιφέρεια είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών (κάθε Περιφέρεια έχει αναρτήσει τα κριτήρια που την αφορούν). 
 10. Οπωροκηπευτικά και Φυτά Κλιματικής Αλλαγής [κριτήρια επιλογής 5.3, 6.3 & 7.3 σχετικά με τη συμβολή σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020] «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο]: Ο χαρακτηρισμός των διαφόρων κωδικών καλλιεργειών που εμφανίζονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευση ως οπωροκηπευτικά και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνονται στους πίνακες που είναι αναρτημένοι στο φάκελο της Προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ. 
 11. Ελάχιστο όριο βαθμολογίας: Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων έχει καθοριστεί στα 45 μόρια ενώ το μέγιστο στα 100. Η βαθμολογία των δικαιούχων δεν πρέπει να πέφτει σε επίπεδο κατώτερο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου (ή σε επίπεδο μικρότερο των 45 βαθμών εφόσον δεν υπάρχουν επιλαχόντες) καθ’ όλη την περίοδο ολοκλήρωσης και μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 
 12. Επιλεξιμότητα: Κατά την αξιολόγηση της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα των νέων γεωργών εξετάζεται καταρχήν η επιλεξιμότητα του υποψηφίου. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου, που για τα φυσικά πρόσωπα είναι η ημερομηνία χαρακτηρισμού του υποψηφίου ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Αυτή, αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση που χορηγείται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης του/της υποψηφίου/ας. 
 13. Επιλεξιμότητα υποψηφίου: Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες μη γεωργικών επιχειρήσεων κλπ. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών θα πρέπει να μην απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και να το αποδεικνύουν, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες (αρ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες»). Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, υποψήφιοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κτλ), τα δικαιολογητικά διακοπής προηγούμενης απασχόλησης, θα προσκομίζονται μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθμολογούμενες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στον οποίο επισημαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται. Οι αξιολογητές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου όσον αφορά αυτό το κριτήριο με βάση δήλωσή του ότι θα διακόψει την απασχόλησή του μετά την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί. 
14. Τήρηση υποχρεώσεων: Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους δεσμευτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Υπομέτρου 6.1 από την επίτευξή τους μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την αποπληρωμή του δικαιούχου. 
15. Προδημοσίευση: Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ αναρτάται ορθή επανάληψη της Προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» διαφοροποιημένη από την αρχική όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιο του ΜΑΑΕ (παράγραφος 2ζ), με διορθώσεις στο Παράρτημα Ι: Συντελεστές τυπικής απόδοσης και αλλαγή στο λεκτικό κομμάτι (και όχι στην ουσία) του κριτηρίου 2.1 των βαθμολογικών κριτηρίων (Παράρτημα ΙΙ).
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Αβέβαιο το μέλλον του glyphosate στην Ευρώπη, δεν πέρασε η πρόταση της Κομισιόν για παράταση της κυκλοφορίας της δραστικής ουσίας.

Παρατείνεται η εκρεμμότητα για το θέμα της έγκρισης του glyphosate, με τα χρονικά περιθώρια πλέον να στενεύουν επικίνδυνα. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της “Standing Committee” στις Βρυξέλλες, διενεργήθηκε ψηφοφορία για την νέα πρόταση παράτασης της τρέχουσας έγκρισης της δ.ο., χωρίς ωστόσο να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα από πλευράς Κομισιόν, καθώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία των 28 κρατών - μελών. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο μια χώρα (Μάλτα) ψήφισε κατά της έγκρισης της απόφασης, τη στιγμή που 20 χώρες ψήφισαν υπέρ, ενώ επτά χώρες απείχαν από την διαδικασία της ψηφοφορίας, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Έτσι η έγκριση του glyphosate παραμένει «στον αέρα» τη στιγμή που η τρέχουσα άδεια για την κυκλοφορία του στην Ε.Ε. λήγει στο τέλος του μήνα.

Ποιες χώρες απείχαν από την ψηφοφορία
Μέσα στο το γκρουπ των χωρών που απείχαν από την ψηφορορία (δεν ψήφισαν ούτε υπέρ, ούτε κατά) περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Γερμανία και η Ελλάδα, παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση της χώρας μας κατά το προηγούμενο διάστημα να ταχθεί υπέρ της επανέγκρισης του glyphosate. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, κ. Βιτένις Αντριουκάιτις ότι «όταν μια δραστική ουσία έχει εγκριθεί ή ανανεωθεί σε επίπεδο Ε.Ε., τότε εναπόκειται στα κράτη μέλη η έγκριση των τελικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνα και γενικά φυτοπροστατευτικά), που διατίθενται στις αντίστοιχες αγορές τους». Με άλλα λόγια, μια χώρα που τάσσεται κατά της έγκρισης του glyphosate διατηρεί το δικαίωμα, ακόμα και αν ψηφίσει «υπέρ» της απόφασης παράτασης, να περιορίσει τη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν την δ.ο εντός της επικράτειάς της. Τα κράτη ωστόσο που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το glyphosate δε θα μπορούν να το πράξουν από 1η Ιουλίου εάν δεν υπάρξει κατά πλειοψηφία απόφαση για παράταση της άδειας κυκλοφορίας του glyphosate.

Τι αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα
Πλέον η Επιτροπή θα επανέλθει με νέα πρόταση στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η εμπλοκή που έχει υπάρξει με το ζήτημα, με κάτι παραπάνω από 20 ημέρες να απομένουν ώστε να καμφθούν οι ενστάσεις των κρατών -  μελών που θα δώσουν την πλειοψηφία του απαιτείται για να περάσει η πρόταση της Κομισιόν για παράταση της κυκλοφορίας του glyphosate.
Πέραν των ανωτέρω εξελίξεων, η Κομισιόν ετοιμάζει μια δεύτερη απόφαση, η οποία επανεξετάζει τους όρους χρήσης του glyphosate. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει:
-Απαγόρευση της χρήσης της ουσίας POE-tallowamine σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν glyphosate
-Ελαχιστοποίηση της χρήση του σε δημόσια πάρκα, δημόσιες παιδικές χαρές και κήπους
-Ελαχιστοποίηση της χρήσης του glyphosate πριν από τη συγκομιδή. Πηγή: www.agrotypos.gr
 
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Άγονος ο διαγωνισμός για εργολάβους Δακοκτονίας, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προτίθεται να προχωρήσει η Π.Ε. Πρέβεζας.

Άγονος κηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς δεν κατατέθηκε καμία σχετική προσφορά. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών ήταν η 20 Μαΐου και καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στις τυπικές διαδικασίες προκειμένου να κηρυχτεί ο διαγωνισμός άγονος. Πράγματι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην τελευταία (30-5-2016) συνεδρίασή της, κήρυξε και τυπικά άγονο τον διαγωνισμό. 
Τα σχετικά με τη διακήρυξη και το φετινό πρόγραμμα Δακοκτονίας είχαμε γράψει εδώ.
Ήδη, η Π.Ε. Πρέβεζας προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 12 της σχετικής Διακήρυξης περί διαδικασίας διαπραγμάτευσης και να απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για εκ νέου κατάθεση προσφορών.
Η νέα Πρόσκληση και οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με την υπ' αριθ.  6/2016 Διακήρυξη και η προθεσμία της θα είναι σύντομη (πιθανόν δεκαήμερη).
Σε κάθε περίπτωση παραμένει άγνωστο εάν θα υπάρξουν προσφορές και εάν θα εφαρμοστεί τελικά το πρόγραμμα Δακοκτονίας, στο σύνολο ή σε κάποιες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας.  

Διαβάστε περισσότερα...