Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Προγράμματα για ανέργους από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, (Κ.ΕΚ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε) στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θα υλοποιήσει στην Πρέβεζα δυο προγράμματα με τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με επιλογή παρουσιάσεις». 
Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους οι οποίοι είναι:
 A. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 
 B. πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.
 Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι: 
- Εισαγωγικές Ενότητες (windows) 
- Επεξεργασία κειμένου (Word)
 - Λογιστικά Φύλλα (Excel)
 - Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet)
 - Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 - Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας
 - Παρουσιάσεις (PowerPoint)
 Βασικό στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, αποτελεί η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. 
Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 100 ώρες και οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης (3,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες). 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που διατίθεται στο ΚΕΚ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή.
 • Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας
 • Παραπεμπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ.
 Για τους Άνεργους πτυχιούχους ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) απαιτείται Α) η προσκόμιση του Εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου βεβαιώνεται η ανεργία αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους και Β)βεβαίωση εγγραφής τους σε επιμελητήρια. Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Πρέβεζα ολοκληρώνεται στις 8/2/2013 στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας , Τ.Κ 48100.
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 14:00 στο τηλέφωνο 26820-26969 ( Φατούρου Κατερίνα, Καζαντζίδη Φωτεινή )
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Δύο (2) εξειδικευμένες θέσεις εργασίας γεωπόνων σε Πρέβεζα και Άρτα.

Η εταιρία "Ολυμπιακή ΑΒΕ χελιού και σολομού" με έδρα την Πρέβεζα, ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνολόγο Τροφίμων, απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τη στελέχωση του νεοσύστατου τμήματος ποιοτικού ελέγχου. 
Εξάλλου, φυτώριο δενδροκομικών στην περιοχή της Άρτας, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για απασχόληση στο εργαστήριο μικροπολλαπλασιασμού (in vitro propagation) δενδροκομικών φυτών. 
Και για τις δύο θέσεις μπορείτε να δείτε πλήρη περιγραφή της θέσης, των απαραίτητων προσόντων και των στοιχείων επικοινωνίας, στη σελίδα μας "Θέσεις εργασίας-Μεταπτυχιακά" 
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Κοινή συνάντηση όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σήμερα Δευτέρα 28/1 στο Εργατικό Κέντρο.

Το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μας έστειλαν το παρακάτω κείμενο:

 ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συναδέλφισσες,οι
Ζούμε στην εποχή της πιο σκληρής επίθεσης από την πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ - κεφαλαίου στις δυνάμεις της εργασίας, που ξεδιπλώνεται με όχημα τα Μνημόνια και τους αντεργατικούς νόμους. Απέναντι στη στρατηγική επιδίωξη του κεφαλαίου να ηττηθεί η εργατική συλλογική δύναμη, να ξεπεράσει τη κρίση του σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, η δική μας απάντηση στηρίζεται στον συντονισμό των αγώνων μας, την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων και τον ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας για να ανατραπεί η πολιτική αυτή και οι εκφραστές της.
Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει: 
- Από την επίθεση του κεφαλαίου, που είναι συνολική σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και απαιτεί μια ενιαία και πολιτική απάντηση από την πλευρά του εργατικού κινήματος. Από την ανάγκη να απαντηθεί η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» που προωθείται στο σύνολο της κοινωνίας στρέφοντας τον ιδιωτικό υπάλληλο ενάντια στον υπάλληλο του δημοσίου, τον άνεργο απέναντι στον εργαζόμενο, το ντόπιο εργάτη απέναντι στον μετανάστη. Η μαζική, πλατιά, ενωτική, αγωνιστική, ταξική αντιπαράθεσή μας, που θα στηρίζεται στις αποφάσεις όλο και περισσότερων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών για συντονισμένους και κλιμακούμενους αγώνες με αποφασιστικότητα και διάρκεια είναι η μόνη απάντηση.  
-Από την στάση των πλειοψηφιών της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και της πλειονότητας των Ομοσπονδιών, που αρνούνται να σχεδιάσουν αγώνες με διάρκεια και το αναγκαίο πολιτικό πλαίσιο με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Χαρακτηριστική είναι η στάση της ΑΔΕΔΥ που αρνείται να συνολικοποιήσει, με απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας τους αγώνες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα , αφήνοντας ακάλυπτους τους συνεχιζόμενους αγώνες των εργαζόμενων του δημοσίου ενάντια στις απολύσεις κηρύσσοντας 24ωρη απεργία ένα μήνα μετά το ξέσπασμα τους. Αντίστοιχα η ΓΣΕΕ, όχι μόνο δεν συζητά για κανέναν απεργιακό αγώνα τη στιγμή που οι απολύσεις, οι ατομικές συμβάσεις, η εργοδοτική τρομοκρατία και η μαύρη εργασία είναι η καθημερινότητα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά –πολύ χειρότερα- αποτελεί όχημα τέτοιων πολιτικών με τη διεξαγωγή προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» (δηλ. ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης εργασίας) με τη χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ. 
Το επόμενο διάστημα πρέπει να δοθεί έμφαση: 
-Στους αγώνες ενάντια στα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν για ιδιωτικό και δημόσιο και αφορούν τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, τις απολύσεις, την τρομοκρατία και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 
-Στην ανάπτυξη κινήματος κατά της ανεργίας και της φτώχειας, στη στήριξη και την οργάνωση των ανέργων. Με μορφές κινηματικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από τα σωματεία αλλά και σε συντονισμό με τοπικές επιτροπές. Με το σύνθημα «Συγκροτούμε την αλληλεγγύη μας για να αντέξουμε και να αγωνιστούμε», που μας διαχωρίζει από όλες τις προσπάθειες εθελοντισμού, φιλανθρωπίας ή προσκόμισης κέρδους (κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λπ.).
-Στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων (νερό, μεταφορές, ενέργεια) και της διάλυσης κάθε κοινωνικού αγαθού (υγεία, παιδεία, ασφάλιση, πολιτισμός). Προτείνεται στα σωματεία να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών και τη συγκρότηση κινημάτων εναντίον τους.
-Στο μέτωπο της ακρίβειας και της φοροληστείας μισθωτών και συνταξιούχων. Ειδικά μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου -Στο μέτωπο της υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ιδιαίτερα του δικαιώματος στη συνδικαλιστική δράση. 
-Στην αντιμετώπιση του φασισμού και στον κίνδυνο εκφασισμού της κοινωνίας. Συναδέλφισσες,οι Οι μικροί και μεγάλοι αγώνες στους χώρους δουλειάς, ακόμη και μέσα σε αυτή την άθλια πραγματικότητα, έχουν καταφέρει να πετύχουν αποτελέσματα: από την καθυστέρηση των «διαθεσιμοτήτων»-απολύσεων στο δημόσιο μέχρι την επαναπρόσληψη απολυμένων εργαζόμενων, όλες οι μικρές νίκες και - κυρίως - ο νέος κόσμος που εμφανίζεται στους αγώνες της περιόδου δείχνουν τις δυνατότητες. Η ταξική αλληλεγγύη και ο συντονισμός των αγώνων από τα κάτω, οι ανυποχώρητοι αγώνες είναι αυτοί που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο στην παλλαϊκή εξέγερση, να φέρουν την ανατροπή των μνημονίων, της συγκυβέρνησης σε ρήξη με την Ε.Ε και το ΔΝΤ . Η κοινή δράση πρωτοβάθμιων σωματείων τα τελευταία δύο χρόνια με λάθη και αδυναμίες προσπάθησε να οργανώσει αγώνες έχοντας απέναντι της, την λογική της υποταγμένης πλειοψηφίας των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που έπαιξε κεντρικό ρόλο στο πέρασμα αυτής της πολιτικής. Άνοιξε τη συζήτηση για ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα στηρίζεται στη δύναμη και την απόφαση των ίδιων των εργαζομένων, την καθημερινή δράση, τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων. Η κοινή δράση πρέπει να αναβαθμιστεί, η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί και για αυτό το λόγο σας καλούμε σε κοινή συνάντηση όλων των Δ.Σ των σωματείων τη Δευτέρα 28/1 στις 7 μ.μ στο Εργατικό Κέντρο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
Διαβάστε περισσότερα...

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου.

Με μεγάλη συμμετοχή και "εκπλήξεις" στο πρόγραμμα έγινε το περασμένο Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας στο μεζεδοπωλείο "Ουσίες". 

Η πρωτοβουλία των συναδέλφων Σπύρου Τουμανίδη και Κώστα Αρετάκη, που ανέλαβαν να καλύψουν μουσικά την εκδήλωση με μπουζούκι και κιθάρα αντίστοιχα, και το επακόλουθο αυθόρμητο τραγούδι και ο χορός αρκετών συναδέλφων, έδωσαν μια ξεχωριστή διάσταση στη βραδιά, που ξεφεύγοντας από το εθιμοτυπικό πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, κράτησε ζωντανό το κέφι για ώρες. 

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το φλουρί κέρδισε ο συνάδελφος Νίκος Ιωάννου και το συμβολικό δώρο που το συνόδευε ήταν μια όμορφη ορχιδέα, προσφορά του καταστήματος του Νίκου Φατούρου. 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Οι τοξίνες των "μεταλλαγμένων" φυτών απορροφούνται από τον ανθρώπινο οργανισμό και έχουν τοξικές επιδράσεις.

Εργαστηριακές και κλινικές έρευνες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι τοξίνες που παράγονται από γενετικά τροποποιημένα φυτά (GMOs) απορροφούνται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Σημαντικά επίπεδα τοξινών ανιχνεύθηκαν σε εγκύους γυναίκες και στα έμβρυα, ενώ η έρευνα έδειξε σοβαρές τοξικές επιδράσεις στα κύτταρα των νεφρών. 
Ο βάκιλλος της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis) είναι ένα γνωστό φυσικό εντομοκτόνο το οποίο παράγει μία τοξίνη που είναι γνωστή ως "πρωτεΐνη CryAb1". Την ίδια πρωτεΐνη βρέθηκε ότι παράγουν και γενετικά τροποποιημένα φυτά καλαμποκιού. 
Εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι η CryAb1 προκαλεί κυτταρικό θάνατο σε ανθρώπινα εμβρυϊκά κύτταρα νεφρών και ότι ο συνδυασμός των τοξινών CryAb1 και CryAc με το ζιζανιοκτόνο Roundup μπορεί να προκαλέσει κυτταρικές ανωμαλίες που οδηγούν σε καρκινογένεση. Κάποια υβρίδια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού έχουν αποκτήσει, μέσω της γενετικής τροποποίησης, ανθεκτικότητα στο glyphoshate (δραστική ουσία του Roundup), και η ίδια έρευνα έδειξε ότι και το glyphoshate από μόνο του, προκαλεί κυτταρικές νεκρώσεις, σε δόσεις χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στην γεωργία. Η μελέτη έγινε από τον καθηγητή Ζυλ-Ερίκ Σεραλινί, του πανεπιστημίου του Καέν στη Γαλλία, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Applied Toxicology. 
Όμως η έρευνα του Σεραλινί δεν είναι η μόνη που καταδεικνύει τις βλαβερές συνέπειες των τοξινών που παράγουν τα "μεταλλαγμένα" φυτά, αλλά και του ίδιου του glyphoshate. Άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Reproductive Toxicology, αναφέρει ότι η CryAb1 έχει ανιχνευθεί στο αίμα εγκύων γυναικών, των εμβρύων τους, αλλά και σε μή έγκυες γυναίκες, ενώ στο αίμα μη εγκύων γυναικών έχει ανιχνευτεί και το μόριο του glyphoshate. 
Επιπλέον στοιχεία για τις τοξικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων φυτών που παράγουν τις συγκεκριμένες τοξίνες, παρουσιάστηκαν πρόσφατα από ερευνητές στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ελβετίας και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Environmental Sciences Europe. Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι η τοξίνη CryAb1, όταν χορηγήθηκε σε προνύμφες του Adalia bipunctata (είδος πασχαλίτσας), αύξησε τη θνησιμότητά τους. 
Το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω είναι ότι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα περιέχουν τοξίνες που μπορούν να απορροφηθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό και να προκαλέσουν σοβαρές "παράπλευρες απώλειες".

Σημ. συντ: 1) Η λέξη "μεταλλαγμένα" μπαίνει σε εισαγωγικά γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και αλλού (βλ. σχετικό άρθρο μας εδώ) δεν είναι ο δόκιμος όρος για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά. Τον χρησιμοποιούμε όμως για λόγους ευκολότερης κατανόησης, αφού καλώς ή κακώς χρησιμοποιείται ευρέως στη γλώσσα μας. 
2) Επειδή γύρω από τα "μεταλλαγμένα" έχει γίνει κατά καιρούς πολύς θόρυβος, όχι πάντα με τον σωστό τρόπο, θεωρούμε απαραίτητο να παραθέτουμε τα links για τα στοιχεία που δημοσιεύουμε, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να ανατρέξει στις πηγές μας.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Υπεγράφη η απόφαση για την καταβολή των ενισχύσεων de minimis στους κτηνοτρόφους.

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε χθες 22-1-2013 το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεγράφη η απόφαση για την καταβολή  των ενισχύσεων de minimis

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση (συνημμένη) για τον καθορισμό της καταβολής του de minimis στους κτηνοτρόφους, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη δημοσίευσή της.
Η καταβολή της ενίσχυσης αρχίζει από τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2012.  Αμέσως μετά, με την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δήλωσαν  οι  χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) και το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβληθεί η ενίσχυση και σε αυτούς τους δικαιούχους.
Τέλος, αμέσως μετά θα γίνει η πληρωμή του de minimis για τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών περιοχών, η οποία και θα γίνει μαζί με την πληρωμή του άρθρου 68 του έτους 2012.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους κτηνοτρόφους ανέρχεται συνολικά σε 30 εκατ. ευρώ (25 εκατ. € de minimis συν 5 επιπλέον στο πλαίσιο του άρθρου 68, όπως προβλέπεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Υλοποιούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε εξαγγείλει την πληρωμή του  de minimis στους κτηνοτρόφους για τη στήριξή τους σε μια κρίσιμη περίοδο όπου οι τιμές των ζωοτροφών δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις εκμεταλλεύσεις τους. Μέσα στη δύσκολη συγκυρία λάβαμε την έγκριση από τις υπηρεσίες  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και εξευρέθηκαν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα αυτά αφορούν το μηχανισμό de minimis  για το 2012».

Επισυνάπτεται η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ανοίγει στις 25 Φεβρουαρίου πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για Μεταποίηση-Τουρισμό-Εμπόριο.

Eπιχειρήσεις του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα κυρίως της δευτερογενούς παραγωγής επιδοτεί το πρόγραμμα "πασπαρτού" του υπουργείου Ανάπτυξης για επενδύσεις μέχρι 300.000 ευρώ στη Μεταποίηση, τον Τουρισμό και το Εμπόριο. Αυτό που διαπιστώνει κανείς με την πρώτη ματιά είναι ότι αφορά έργα με μικρό προϋπολογισμό (έως 300.000 ευρώ) και επιχειρήσεις με τζίρο έως 43 εκατ. ευρώ, αλλά με μια δεύτερη ανάγνωση θα δει ότι εξαιρούνται όλες οι αμιγώς γεωργικές επιχειρήσεις, μαζί με τις μονάδες α΄ μεταποίησης. Με άλλα λόγια, μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα μία βιομηχανία ζυμαρικών που επεξεργάζεται το σιμιγδάλι ή μία αρτοβιομηχανία, αλλά όχι ένας αλευρόμυλος που παράγει το προϊόν της α΄ μεταποίησης σιτηρών (αλεύρι ή σιμιγδάλι). Επίσης, επιδοτείται η κλωστοϋφαντουργία, αλλά όχι το εκκοκκιστήριο. 
Επιλέξιμες δραστηριότητες: Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου, οι δραστηριότητες που επιδοτούνται και αφορούν με την ευρεία έννοια τον γεωργοδιατροφικό τομέα είναι εξής (με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που δηλώνεται στην εφορία): ● Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ● Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου) ● Παραγωγή παγωτών ● Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής ● Παραγωγή παξιμαδιών, μπισκότων και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής ● Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων ● Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών ● Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών ● Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών ● Ποτοποιία ● Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών ● Ζυθοποιία ● Παραγωγή αναψυκτικών, μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών ● Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ● Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα ● Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών ● Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών ● Κατασκευή ειδών ένδυσης ● Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ● Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων ● Παραγωγή αιθέριων ελαίων ● Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 
Ενίσχυση μικρών τουριστικών μονάδων: Όσον αφορά τον τουρισμό επιδοτούνται οι εξής επιχειρήσεις: ● Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας ≤100 κλινών ● Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας ≤100 κλινών ● Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, Ε, Δ και Γ τάξης, δυναμικότητας ≤100 κλινών ● Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών ● Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα θα δέχεται ηλεκτρονικά αιτήσεις από τις 25 Φεβρουαρίου του 2013 έως τις 25 Απριλίου του 2013, με συνολική δαπάνη 456 εκατ. ευρώ για όλες τις περιφέρειες. Το 70-85% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15-30% νέες ανάλογα με την Περιφέρεια. Στόχος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού 30.000-300.000 ευρώ για τη «Μεταποίηση», 20.000-300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και 20.000-100.000 ευρώ για «Εμπόριο - Υπηρεσίες». Στην τελευταία κατηγορία επιδοτούνται, εκτός από την παροχή υπηρεσιών σχεδόν κάθε είδους, όλες οι δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου και το επόμενο διάστημα αναμένεται ξεχωριστή δράση για το λιανεμπόριο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, ενισχύονται οι παρακάτω μικρομεσαίες επιχειρήσεις: ● Υφιστάμενες: Έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. ● Νέες: Μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δεν έχουν δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. ● Υπό σύσταση: Θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου. 
Επιλέξιμες δαπάνες για τη Μεταποίηση:  ● Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. ● Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. ● Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών. ● Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. ● Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. ● Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
Τα θετικά: Σύμφωνα με το σύμβουλο ανάπτυξης, Β. Ανδριανάκη, η οριστική προκήρυξη επιφύλασσε αρκετές θετικές και αρνητικές εκπλήξεις. Στα θετικά της προκήρυξης μεταξύ άλλων ο κ. Ανδριανάκης καταγράφει τα εξής: ● Tη δυνατότητα λήψης προκαταβολικά του 100% της επιχορήγησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. ● Την επιχορήγηση και λειτουργικών δαπανών για τις νέες επιχειρήσεις. ● Το αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης. ● Αποσύνδεση του ύψους του προϋπολογισμού από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. ● Η διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων θα αρχίσει στις 25 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μόλις δύο μήνες. 

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πηγή: www.agronews.gr Διαβάστε περισσότερα...

Το Σάββατο 26-1-2013 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας.

Το ερχόμενο Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, και ώρα 9:00 μ.μ. ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η εκδήλωση θα γίνει στο μεζεδοπωλείο "ΟΥΣΙΕΣ", που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ειρήνης 83, κάτω από τα γραφεία του Δασαρχείου Πρέβεζας (βλ. και σχετικό χάρτη).

Η τιμή συμμετοχής κατ' άτομο είναι 10 € και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό ελεύθερα.


Προβολή ΟΥΣΙΕΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Η αγροτική αγορά της Πρέβεζας ζωντανά στη ΝΕΤ χθες 19-1-2013.

Είχαμε επισημάνει και σε παλιότερες αναρτήσεις μας τα θετικά από τη λειτουργία της Αγροτικής Αγοράς της Πρέβεζας, αλλά και κάποιες αδυναμίες που θεωρούσαμε ότι υπάρχουν και που πρέπει κατά τη γνώμη μας να προσεχτούν.
Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό η Αγροτική Αγορά της Πρέβεζας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Την περασμένη Κυριακή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκεπτόμενος το "χωριό παραγωγών" του Δήμου Βύρωνα αναφέρθηκε και πάλι στην "πρωτοπόρα" αγροτική αγορά της Πρέβεζας, ενώ την ίδια μέρα αφιέρωμα στην Πρέβεζα και στην αγροτική αγορά δημοσίευσε και η "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία".
Χθες, 19-1-2013 η ΝΕΤ έβγαλε ζωντανό ρεπορτάζ από την αγροτική αγορά της Πρέβεζας, στην εκπομπή "ΝΕΤ παντού", όπου μίλησαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης και ο πρόεδρος της ΕΝΑ Πρέβεζας Λεωνίδας Ραβανός.
Ολόκληρη την εκπομπή μορείτε να δείτε  εδώ.  (το ρεπορτάζ από την Πρέβεζα είναι στο 1:03:42)
Θετική και ευπρόσδεκτη ασφαλώς η προβολή της πόλης μας και του θεσμού της αγροτικής αγοράς από τη δημόσια τηλεόραση. Να εκφράσουμε απλώς την απορία μας για το γεγονός ότι ενώ χθες η εμπορική κίνηση ήταν πολύ μεγάλη (βοήθησε και ο καλός καιρός), οι υπεύθυνοι της εκπομπής έδειχναν πλάνα από κάποιο προηγούμενο Σάββατο, όπου λίγοι (σχετικά) καταναλωτές έκαναν βόλτες από πάγκο σε πάγκο κρατώντας ...ομπρέλες.
Εμείς σα Σύλλογος Γεωπόνων βρεθήκαμε χθές στο χώρο της Αγροτικής Αγοράς και καταθέτουμε κάποιες από τις διαπιστώσεις που κάναμε από αυτά που είδαμε:
 -Σίγουρα η Αγροτική Αγορά έχει μία συνεχή ανοδική πορεία και η χθεσινή ημέρα ήταν ίσως η καλύτερη, τόσο σε συμμετοχή παραγωγών, όσο (κυρίως) σε εμπορική κίνηση.
-Γίνεται φανερό πλέον ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε ότι αφορά τους κανόνες λειτουργίας. Επίσημος φορέας διαχείρισης δεν υπάρχει ούτε κανονισμός λειτουργίας, και στην πράξη οποιοσδήποτε παραγωγός βγάλει μία άδεια υπαίθριου εμπορίου μπορεί να πάει αύριο το πρωί και να στήσει πάγκο στην αγορά. Και βέβαια όλα αυτά ξεκινούν από την απουσία νομοθετικού πλαισίου για τις αγροτικές αγορές στη χώρα μας. Το Υπουργείο έχει εξαγγείλει την θέσπιση νομοθεσίας και κανόνων λειτουργίας για τις αγροτικές αγορές και ήδη ένα πρώτο σχέδιο έχει τεθεί υπόψη των φορέων για συζήτηση.
-Μέχρι να γίνει όμως αυτό θεωρούμε απαραίτητο ο Δήμος, που εκ των πραγμάτων είναι αυτή τη στιγμή ο φορέας που διαχειρίζεται την αγορά αφού έχει παραχωρήσει το χώρο, να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός προσωρινού έστω κανονισμού λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να είναι δεσμευτικός για τους συμμετέχοντες και να διασφαλίζει κάποια βασικά πράγματα: ότι παραγωγοί και μόνον θα επιτρέπεται να συμμετέχουν, ότι δεν θα γίνεται συγκαλυμμένο εμπόριο, και να ξεκαθαριστούν οι κανόνες και το ποσοστό στο οποίο θα συμμετέχουν παραγωγοί από άλλες περιοχές.
-Και για να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη θα πρέπει να γίνονται και οι σχετικοί έλεγχοι, τόσο από τη Δημοτική Αστυνομία όσο και από τα μικτά κλιμάκια Δήμου-Περιφέρειας.

Πιστεύουμε ότι μόνο όταν υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο και οργανωμένοι έλεγχοι θα μπορέσει να ξεχωρίσει "η ήρα από το στάρι" και θα μπορούμε να μιλάμε για μία πραγματική "αγορά αγροτών", έτσι όπως πρέπει να είναι. Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Δημόσια διαβούλευση για τη βιολογική γεωργία ανακοίνωσε η ΕΕ. Μείωση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων παρατηρείται στη χώρα μας.

Σε δημόσια διαβούλευση προχωρά η Κομισιόν σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Απριλίου 2013. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η διαβούλευση θα έχει στόχο την απλούστευση του νομικού πλαισίου της βιολογικής γεωργίας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων, τη συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) και βιολογικών καλλιεργειών, τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος στα βιολογικά προϊόντα. 
Τα κυριότερα προβλήματα της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας επισήμανε ο κ. Χαράλαμπος Τσοκανής, Πρόεδρος στην Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας. «Δύο αρνητικά θέματα κυριαρχούν σήμερα στον κλάδο μας. Το πρώτο αφορά τον αποκλεισμό ενός μεγάλου ποσοστού καλλιεργητών από το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας (σε κάποιες περιοχές φτάνει και σε ποσοστό 90%). Το δεύτερο και βασικότερο είναι η μεγάλη κάμψη της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών. Γενικότερα εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική από πλευράς της πολιτείας, που να κατευθύνει τους παραγωγούς να καλλιεργήσουν ανάλογα με τη ζήτηση». 
Σύμφωνα με τον κ. Τσοκανή, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες και μια στροφή των νέων παραγωγών προς τα κηπευτικά, η οποία όμως δεν συνοδεύτηκε από παράλληλη αύξηση της ζήτησης από πλευράς των καταναλωτών. «Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις νέες αιτήσεις για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, να έχουμε μια στροφή των παραγωγών προς τις μεγάλες καλλιέργειες (δημητριακά, ζωοτροφές κ.α.)», τόνισε.
 Όμως το μεγάλο πλήγμα στον κλάδο των βιολογικών της χώρας μας είναι η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης. «Τα βιολογικά προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα. Η μείωση των εισοδημάτων οδηγεί παράλληλα σε μείωση της κατανάλωσης». Μια λύση στο θέμα της μειωμένης κατανάλωσης θα ήταν η αύξηση των εξαγωγών. Αλλά στη χώρα μας η βιολογική γεωργία είναι διάσπαρτη σε πολλές περιοχές και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν οι ποσότητες που χρειάζονται για μια τέτοια προσπάθεια. Επίσης ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση και βοήθεια από την πολιτεία. «Δυστυχώς είμαστε εντελώς ανοργάνωτοι», τονίζει ο κ. Τσοκανής και προσθέτει: «πριν λίγο καιρό απευθύνθηκα στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και ζήτησα μια λίστα των εξαγωγικών εταιρειών, σε μια προσπάθεια να συνεργαστούμε για την απορρόφηση των πλεονασμάτων της παραγωγής βιολογικών κηπευτικών που είχαμε το καλοκαίρι. Με ενημέρωσαν ότι δεν έχουν κάποιον κατάλογο και με παρέπεμψαν στα προξενεία της κάθε πόλης για να ενημερωθώ. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα».  

Στόχος της διαβούλευσης της ΕΕ 
Όπως αναφέρει η Κομισιόν, η βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 
Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η βιολογική παραγωγή στηρίζεται με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, πολιτικές και νομοθεσίες. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με ταυτόχρονη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής. 
Η βιολογική γεωργία αφορά ένα σχετικά μικρό μέρος των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων - περίπου το 5% - αλλά η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Γεννάται όμως το ερώτημα: «με τις συνθήκες της σημερινής οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να στρέφονται προς ένα βιωσιμότερο μοντέλο ζωής καταναλώνοντας όλο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα;». 

Θέματα που θίγει η διαβούλευση
-απλούστευση του νομικού πλαισίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων 
- συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών και βιολογικής γεωργίας 
 -βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος για τα βιολογικά προϊόντα 
-συνέπειες των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως η υποχρεωτική πλέον χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ – συμβάλλει ο συγκεκριμένος λογότυπος στην καλύτερη προβολή των βιολογικών προϊόντων;) 
-Σχέδιο δράσης: το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στον τομέα. Η διαβούλευση αυτή δίνει την ευκαιρία να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με τομείς για τους οποίους χρειάζεται ενδεχομένως ένα νέο σχέδιο δράσης.
- Έλεγχοι: για την ανάπτυξη του τομέα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των ελέγχων. Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις απάτης καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων.
 -Εισαγωγές: έχει θεσπιστεί καθεστώς εισαγωγής για να ρυθμίζονται οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου βιολογικών προϊόντων στο μέλλον. 

Διαβάστε το ερωτηματολόγιο

Πηγή: www.agrotypos.gr Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Ένα νέο δικαίωμα για τους πολίτες της Ε.Ε.

Δημοσιεύουμε παρακάτω ενημερωτικό υλικό σχετικά με έναν καινούργιο θεσμό της Ε.Ε., την "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών", που πιστεύουμε ότι αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστός και να στηριχθεί.
Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί επιπλέον για το θεσμό, να δεί τις πρωτοβουλίες που είναι ανοιχτές και να πιθανόν στηρίξει κάποιες από αυτές με την υπογραφή του, μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο:
  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ των πρωτοβουλιών που είναι ανοιχτές ξεχωρίσαμε και τις:

 Ευρωπαϊκή Παιδεία Υψηλής Ποιότητας για Όλους.

Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

   
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών; 
Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων . Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011. 

Τι μπορεί να προταθεί ως πρωτοβουλία πολιτών; 
 Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι δυνατή σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία, π.χ. περιβάλλον, γεωργία, μεταφορές και δημόσια υγεία. 


Ποιος μπορεί να διοργανώσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και πώς; 
Για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν μια "επιτροπή πολιτών" αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Τα μέλη της επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου* στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών). Πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Οι οργανώσεις μπορούν, ωστόσο, να προωθούν ή να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια. Η επιτροπή πολιτών, προτού αρχίσει να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης από τους πολίτες, πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία της σε αυτόν τον ιστότοπο. Μετά την επιβεβαίωση της καταχώρισης, οι διοργανωτές έχουν ένα έτος για να συγκεντρώσουν τις υπογραφές. * Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 

Ποιος μπορεί να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία πολιτών και πώς;
 Όλοι οι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι κράτους μέλους) σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου* στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών) μπορούν να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Για να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία, οι πολίτες πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης που χορηγείται από τους διοργανωτές, σε χαρτί ή επιγραμμικά. Η υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας δεν είναι δυνατή μέσω αυτού του ιστότοπου. * Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 

Τι συμβαίνει όταν μια πρωτοβουλία πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο υπογραφές; 
Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την πρωτοβουλία. Εντός 3 μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας: οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθούν με τους διοργανωτές προκειμένου οι τελευταίοι να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία τους οι διοργανωτές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή θα απαντήσει επίσημα και θα αναφέρει τις ενέργειες που θα προτείνει ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλίας πολιτών, εφόσον προτείνει ενέργειες, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η απάντηση αυτή, η οποία θα έχει μορφή ανακοίνωσης, θα εκδοθεί επίσημα από το σώμα των επιτρόπων και θα δημοσιευθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη σε πρωτοβουλία πολιτών, θα ακολουθηθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία: η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλεται στο νομοθέτη (κατά κανόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο στο Συμβούλιο) και, εάν εγκριθεί, γίνεται νόμος.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Ο ΕΛΓΑ θα προσλάβει 132 γεωπόνους και 18 κτηνίατρους για 3 μήνες.

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) ανακοινώνει την πλήρωση 150 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 22 Ιανουαρίου 2013. 
Αναλυτικά θα προσληφθούν για 3 μήνες: 
ΠΕ Γεωπόνοι, 132 Θέσεις 
ΠΕ Κτηνίατροι, 18 Θέσεις 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

ΠΕ Γεωπόνων 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Γεωπόνου). 
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωϊκής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΠΕ Κτηνιάτρων 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου 
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών αλλοδαπής.  

Επισημάνσεις 
 Οι προσλαμβανόμενοι κτηνίατροι θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, διότι η υπηρεσία δε διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό. Το παραπάνω γεωτεχνικό προσωπικό θα χρησιμοποιηθεί εφόσον το επιβάλλουν εποχικές ή άλλες περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, στο μέτρο που χρειάζεται και για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. 
Οι υπηρεσίες του παραπάνω προσωπικού θα παρέχονται στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με έδρα τις έδρες των Υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες εποχικές ανάγκες, που προκύπτουν κάθε φορά. 
Η άρνηση ανάληψης εργασίας ή μετακίνησης στην έδρα άλλης Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. λόγω υπηρεσιακών αναγκών ή μετάβασης στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, θεωρείται λόγος καταγγελίας της συμβάσεως εκ μέρους του υποψηφίου και για τον υπόλοιπο χρόνο θα προσλαμβάνεται ο επόμενος του πίνακα κατάταξης. 

 Ηλικία
 Για τους υποψήφιους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος. Για τους υποψήφιους ηλικίας άνω των Τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος. Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Οι θέσεις του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας για το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων".

Έληξε την περασμένη Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 η δημόσια διαβούλευση για το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων" του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας κατέθεσε τις απόψεις του, με τη μορφή σχολίων, στη διαβούλευση, τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω σαν ενιαίο κείμενο. Τα σχόλια μπορείτε να τα δείτε και εδώ, μαζί με όλη τη σχετική συζήτηση που έγινε. 

Κατάρτιση  
Κατά την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης γίνεται η παραδοχή ότι για τους σύμβουλους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών και προτείνεται σύστημα αρχικής κατάρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξ ορισμού η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία καλλιεργειών απαιτεί επιστημονικές γνώσεις σε πολλά γνωστικά αντικείμενα που μόνο ένας απόφοιτος γεωπονικής σχολής μπορεί να κατέχει, θεωρούμε την παραπάνω παραδοχή μεγάλο σφάλμα και το οποιοδήποτε νομικό κενό θα πρέπει το ίδιο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να το καλύψει. Η ελάχιστη απαίτηση για τους σύμβουλους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας είναι να διαθέτουν πτυχίο του άρθρου 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012. Αν, πράγματι, επικρατήσει η άποψη ότι ο οποιοσδήποτε με ένα σεμινάριο κατάρτισης μπορεί να γίνει σύμβουλος, τότε ας εφαρμοστεί στους αγρότες (που έχουν και τη σχετική εμπειρία) για να λυθούν, ως δια μαγείας, όλα τα ζητήματα της φυτοπροστασίας στη χώρα μας. 
Θεωρούμε την κατάρτιση των αγροτών-χρηστών τελείως απαραίτητη για την κάλυψη ενός σημαντικού κενού και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των συμβούλων (με πτυχίο απαραίτητα) σημαντική για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους. Απεναντίας δεν αναγνωρίζουμε κάποια ιδιαίτερη ανάγκη για συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων ως κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση και με την κατάσταση στα άλλα Κράτη-Μέλη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι (α.35, ν.4036) δε πρέπει να χρειάζονται ούτε κατάρτιση, ούτε εξετάσεις, όταν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως αγρότες –χρήστες. 
Στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ιδιαίτερα στις δενδρώδεις καλλιέργειες) και δεν ψεκάζουν οι ίδιοι τις καλλιέργειές τους αλλά άλλοι ψεκαστές. Επίσης, η έκταση πολλών εκμεταλλεύσεων είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί ο κάτοχος να προμηθευτεί τον πανάκριβο αλλά απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό ψεκασμού. Για αυτούς τους παραγωγούς δε θα πρέπει να είναι απαραίτητη η κατάρτιση – πιστοποίηση, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ΦΠΠ με έγγραφη οδηγία συμβούλου που θα εφαρμόζονται από καταρτισμένο ψεκαστή με διακριβωμένο εξοπλισμό. Πιθανόν, να χρειαστεί ειδική μέριμνα για τα φορολογικά θέματα (παροχή υπηρεσιών, ποσοστό φορολόγησης), ώστε να ενθαρρυνθεί αυτή η δράση.  
Οι δομές εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσιες: ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ.
Το κόστος κατάρτισης, όπως φαίνεται, είναι διπλό. Ένα τέλος κατάρτισης υπέρ Κεντρικού Ταμείου του Υπουργείου και ένα αντίτιμο στη δομή κατάρτισης. Για, σχεδόν, 2 δεκαετίες «καταρτίζονται», με αμοιβή, χιλιάδες άνεργοι στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με σχεδόν μηδενική επαγγελματική αποκατάσταση στη συνέχεια και με μοναδικά αποτελέσματα την φαινομενική μείωση του ποσοστού ανεργίας για το χρόνο κατάρτισης και το γρήγορο πλουτισμό ορισμένων. Θεωρούμε ότι μια τόσο σημαντική δράση κατάρτισης, που στόχο έχει να προστατέψει την υγεία των χρηστών ΦΠΠ, των καταναλωτών και το περιβάλλον θα πρέπει να είναι χωρίς κανένα κόστος για κανέναν καταρτιζόμενο. Αντιλαμβανόμαστε την δύσκολη οικονομική συγκυρία και προτείνουμε τη χρηματοδότηση με το τρέχον και το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Ενημέρωση κοινού 
Για όποιον γνωρίζει στο ελάχιστο την ανάγκη άμεσης εφαρμογής ΦΠΠ για την αντιμετώπιση ορισμένων επιβλαβών οργανισμών που συνήθως είναι απροσδιόριστη χρονικά και την εξάρτηση της εφαρμογής από τις καιρικές συνθήκες, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η απαίτηση ενημέρωσης 48 ώρες πριν τον ψεκασμό είναι, πρακτικά, ανεφάρμοστη. Η υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει να είναι δυναμική, ευέλικτη και κατά περίπτωση, στοχεύοντας πάντα στην αποτελεσματικότητα. 

Μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές 
Συνεκτιμώντας την άναρχη δόμηση που επικρατεί στη χώρα (εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία αλλά και σχολεία κ.α. ατάκτως ερριμένα) τους πολλούς και εκτεταμένους αρχαιολογικούς χώρους και όλους τους προστατευόμενους χώρους στις «Ειδικές Περιοχές Α΄», σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες αποστάσεις, θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα φυτοπροστασίας στις περισσότερες περιοχές και ιδιαίτερα στις πιο δυναμικές καλλιέργειες (κηπευτικά, αμπέλι, εσπεριδοειδή κλπ). Σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν όρια αλλά μικρότερα, ευέλικτα και με την επίβλεψη-ευθύνη του επιστήμονα (α.35, ν.4036)-συμβούλου. Για τις «Ειδικές Περιοχές Β» το ειδικό σχέδιο φυτοπροστασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη, επιπλέον, το διαχειριστικό σχέδιο της κάθε προστατευόμενης περιοχής. 

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία 
Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει επιτέλους να αξιολογηθούν, με βάση την επίδραση τους σε ανθρώπους, οργανισμούς μη στόχους και περιβάλλον και να ταξινομηθούν σε κατηγορίες (τουλάχιστον 3). Η χρήση των πλέον τοξικών θα πρέπει να γίνεται μετά από έγγραφη αιτιολόγηση του επιστήμονα (α.35, ν.4036)-συμβούλου. Ο τρόπος εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης, είτε κατά AGRO, είτε κατά τα διεθνή πρότυπα, με τη χρήση όλων των εγκεκριμένων σκευασμάτων, αγνοώντας την επίδρασή τους στους ωφέλιμους, ή μη στόχους, οργανισμούς και στο περιβάλλον, δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμιά περίπτωση γιατί θα σπαταληθούν πόροι και θα αυξηθεί η γραφειοκρατία, χωρίς καμιά ωφέλεια. Στην παρ.3 η λέξη «δύνανται» (Οι επαγγελματίες χρήστες δύνανται να αναζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία) να αντικατασταθεί με τη λέξη «πρέπει». Σε κάθε περίπτωση ο σύμβουλος είναι απαραίτητος για την πιστοποίηση εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (παρ. 4). Ο έλεγχος της πιστοποίησης από τις δημόσιες υπηρεσίες μετά τη λήξη της καλλιέργειες είναι χωρίς νόημα και εφαρμογή, εκτός κι αν πρόκειται να ελέγχουν το ημερολόγιο εφαρμογής ΦΠΠ (που εύκολα μπορεί να είναι παραποιημένο). Ο αποτελεσματικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται κατά την εξέλιξη της καλλιέργειας και οι δημόσιες υπηρεσίες να ελέγχουν κατά κύριο λόγο τον επιστήμονα-σύμβουλο με το δειγματοληπτικό (ή και καθολικό αν χρειάζεται) έλεγχο των παραγωγών που έχει στην επίβλεψή του. 
Είναι δεδομένο ότι πολλές καλλιέργειες (ειδικά δενδρώδεις) είναι εγκαταλειμμένες ή δέχονται πλημμελείς επεμβάσεις για λόγους οικονομικότητας, μετανάστευσης, περίπλοκης ιδιοκτησίας (κληρονομιές) κλπ. Όσον αφορά τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, το μεγάλο ερώτημα δημιουργείται με την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής καλλιεργητικών τεχνικών ή και φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών, τόσο γενικά στο σύνολο των καλλιεργειών, όσο και ειδικά στις παραπάνω περιπτώσεις. Επιπλέον, σοβαρό έλλειμμα υπάρχει στο οικονομικό όριο (κατώφλι) επέμβασης για τους περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς των καλλιεργειών της χώρας μας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από την αρμόδια αρχή με την ανάθεση του έργου στα κατάλληλα ερευνητικά ιδρύματα. Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Διοίκηση Δωδώνης: Η ανακοίνωση των τιμών στο γάλα θα γίνει μετά τη σύγκλιση του Δ.Σ τις επόμενες ημέρες.

Το γεγονός ότι ο καθορισμός και η ανακοίνωση των τιμών στο γάλα, για την τρέχουσα γαλακτοκομική περίοδο, θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μετά την σύγκλιση του Δ.Σ. της εταιρείας, ανέφερε και επίσημα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δωδώνη Α.Ε κ. Michael A. O’ Neill. Ειδικότερα, σε συνάντησή με παραγωγούς της περιοχής του Μετσόβου (στην περιοχή Μπαλντούμα) η Διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας (εκτός από τον Πρόεδρο στην συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Ιωάννης Βιτάλης, όπως επίσης και ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Χρήστος Σταθόπουλος) απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας προς τους παραγωγούς. 
 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η ημέρα που θα συνεδριάσει το Δ.Σ. και οι κτηνοτρόφοι αναμένουν με αγωνία τις νέες τιμές στο γάλα καθώς και τι θα γίνει με τα πριμ που λάμβαναν μέχρι σήμερα. 
Ακολουθεί Δελτίο Τύπου της Δωδώνη Α.Ε. σχετικά με την συνάντηση της Διοίκησης με τους κτηνοτρόφους: 
Με παραγωγούς της περιοχής του Μετσόβου συναντήθηκε η Διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ χθες το βράδυ στην Μπαλντούμα. Στη συνάντηση από πλευράς της Διοίκησης της εταιρίας μετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε κ. Michael A. O’ Neill καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Ιωάννης Βιτάλης, όπως επίσης και ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Χρήστος Σταθόπουλος. 
Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η νέα διοίκηση θα «πάει μπροστά τη ΔΩΔΩΝΗ» και τόνισαν ότι «θα συνεργαστούν μαζί της για το καλύτερο». Όπως είπαν: «έχουμε τη σιγουριά ότι θα πάρετε το γάλα και ότι θα πάρουμε τα λεφτά μας». Αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ζήτησαν να ενημερωθούν για τις νέες τιμές στο γάλα. Από την πλευρά του ο κ. O’ Neill μιλώντας στους παραγωγούς είπε ότι η νέα Διοίκηση δίνει μεγάλη έμφαση στο μέλλον της ΔΩΔΩΝΗ με τη διατήρηση και ανάπτυξη της καλής της φήμης και των αγνών προϊόντων της και επεσήμανε ότι θα έχει καλή συνεργασία με τους παραγωγούς τονίζοντας: «πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να εξοφλήσουμε όλους τους παραγωγούς, το κάναμε, στους δύο μήνες που αναλάβαμε τη διοίκηση και μέσα στην οικονομική κρίση πληρώνουμε στην ώρα τους τους κτηνοτρόφους μας και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσετε να μας δίνετε καλό και ποιοτικό γάλα. 
ΔΩΔΩΝΗ και παραγωγοί είναι ένα και έτσι θα προχωρήσουμε αντιμετωπίζοντας κάθε φορά μαζί όλα τα ζητήματα που σας αφορούν, είμαστε δίπλα σας, θα ενισχύουμε και θα στηρίζουμε τις προσπάθειές σας ακριβώς γιατί σας βλέπουμε και σας αισθανόμαστε συνεργάτες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. O’ Neill. Σε ότι αφορά τον καθορισμό των τιμών στο γάλα είπε πως αυτές θα ανακοινωθούν μετά την σύγκλιση του Δ.Σ τις επόμενες ημέρες. Τέλος τους ευχαρίστησε για την υποδοχή και τους υποσχέθηκε ότι οι συναντήσεις και οι συζητήσεις δεν τελειώνουν σήμερα, αλλά θα συνεχιστούν και στο μέλλον. 

Πηγή: www.agrotypos.gr Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Προκήρυξη του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για πρόσληψη εκπαιδευτών: Μέχρι 18 Ιανουαρίου οι (ηλεκτρονικές) αιτήσεις.

Το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έδωσε στη δημοσιότητα Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτών  για την στελέχωση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται είναι και οι ειδικότητες των πτυχιούχων Γεωπονίας, Αγροτικής Οικονομίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε πίνακες, ανάλογα με την μοριοδότησή τους, κατά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα. Η πρόσληψη των εκπαιδευτών θα γίνεται με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και με αποκλειστική προθεσμία την 18η Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15:00.
 Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβάλλονται ταχυδρομικά μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Υπολειμματικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα: Πόσο ασφαλή είναι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε;

Σε τακτά χρονικά διαστήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ άρθρα για την ασφάλεια των τροφίμων, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι ο επίσημος όρος). Παρόλο που υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, στην πλειοψηφία τους τα άρθρα αυτά προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι γεμάτα με επικίνδυνα φυτοφάρμακα, χωρίς να γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. "Μας ταΐζουν φυτοφάρμακα", "Δηλητήρια στο πιάτο μας", "Διακινούν ανεξέλεγκτα επικίνδυνα φυτοφάρμακα" είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας προσπαθώντας να μας ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν την υγεία μας.
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την ορθολογική χρήση των ΦΠΠ (εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο που είχαμε δημοσιεύσει) εκφράστηκαν και επισήμως απόψεις και σχόλια προς αυτή την κατεύθυνση. Επώνυμος σχολιαστής ανέφερε ότι οι έλεγχοι υπολειμματικότητας είναι ανύπαρκτοι ή όταν γίνονται είναι "στημένοι", στοχεύουν δηλαδή αποκλειστικά στα εισαγόμενα και δεν αγγίζουν τα εγχώρια προϊόντα και ιδίως αυτά που διακινούνται στις λαϊκές αγορές.
Εμείς φυσικά δεν έχουμε στοιχεία για τους ελέγχους υπολειμματικότητας και τα αποτελέσματά τους σε πανελλαδικό επίπεδο. Αρμόδιο για την παροχή αυτών των στοιχείων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα παραθέσουμε όμως κάποια νούμερα, με βάση στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, για να δώσουμε μία εικόνα για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας.  
Κατ' αρχήν να εξηγήσουμε ότι οι έλεγχοι υπολειμματικότητας στα οπωροκηπευτικά δεν γίνονται τυχαία, αλλά βάσει εξειδικευμένου προγράμματος του ΥΠΑΑΤ που κατανέμει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τον αριθμό και το είδος των δειγμάτων που θα πάρει ετησίως. 
Με βάση λοιπόν αυτό το πρόγραμμα η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για το έτος 2011 είχε χρεωθεί με 46 δείγματα. Πραγματοποίησε 30 δειγματοληψίες ενώ άλλες 21 δειγματοληψίες πραγματοποίησε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων. Έτσι με ένα σύνολο 51 δειγμάτων υπερκαλύφθηκε ο στόχος του ΥΠΑΑΤ. 
Από τα 30 δείγματα της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας: 
 -12 ελήφθησαν από καταστήματα χονδρικής 
 -11 ελήφθησαν από Σούπερ Μάρκετ 
-3 ελήφθησαν από καταστήματα λιανικής (μανάβικα) 
-4 ελήφθησαν από καταστήματα υπαίθριου εμπορίου. 
 Διαπιστώθηκαν τρεις (3) παραβάσεις για υπολείμματα ΦΠΠ, από τις οποίες η μία (1) αφορούσε εισαγόμενο προϊόν (Βουλγαρίας) και δύο (2) αφορούσαν εγχώρια προϊόντα. 

Για το 2012 τώρα, ο στόχος που τέθηκε από το ΥΠΑΑΤ ήταν 53 δείγματα και ελήφθησαν συνολικά 50 δείγματα (μέχρις τις αρχές Δεκεμβρίου 2012) εκ των οποίων 39 από την Δ.Α.Ο.Κ. και 11 από το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Ιωαννίνων. 
Από τα 39 δείγματα της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας: 
-7 ελήφθησαν από καταστήματα χονδρικής 
-11 ελήφθησαν από Σούπερ Μάρκετ 
-8 ελήφθησαν από καταστήματα λιανικής (μανάβικα) 
-8 ελήφθησαν από καταστήματα υπαίθριου εμπορίου. 
-5 ελήφθησαν από την Αγροτική Αγορά της Πρέβεζας.
Δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση για υπολείμματα ΦΠΠ.

 Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι άψογα και υποδειγματικά στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των σχετικών ελέγχων που διενεργούνται. Τουλάχιστον όμως σε ό,τι αφορά την περιοχή μας τα συμπεράσματα που προκύπτουν αβίαστα από τα παραπάνω στοιχεία είναι πως: 1. Οι έλεγχοι υπολειμματικότητας είναι επαρκείς και γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. 2. Οι παραβάσεις που έχουν καταγραφεί για υπολείμματα είναι από μηδενικές έως πολύ λίγες (λιγότερες από το 5% των δειγμάτων). Διαβάστε περισσότερα...

ΥπΑΑΤ: Σε δημόσια διαβούλευση η Πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανακοινώνει ότι τίθεται σε ευρεία διαβούλευση, μέσω διαδικτύου και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, η «Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013».
Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, η Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών είναι το τελικό προϊόν των εργασιών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ), τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάστηκε η Τεχνική Επιτροπή Συντονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΤΕΣΑΑ).
Υπενθυμίζεται ότι οι επτά Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ) συστάθηκαν το Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και σε συνέχεια της αριθ. 2515/19-6-12 1ης Εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ «για την Προετοιμασία της Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».  
Η θεματολογία των Ομάδων ήταν προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των εταίρων του ΥΠΑΑΤ και διαμορφώθηκε ως εξής: 
1. ΘΟΣΣ 1: «Καινοτομία - Έρευνα - Κατάρτιση» 
2. ΘΟΣΣ 2: «Γεωργία και Αγροδιατροφικός Τομέας» 
3. ΘΟΣΣ 3: «Συμπληρωματικότητα Πυλώνων Ι & ΙΙ» 
4. ΘΟΣΣ 4: «Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις - Κλιματική Αλλαγή» 
5. ΘΟΣΣ 5: «Δασοπονία‐ Κλιματική Αλλαγή» 
6. ΘΟΣΣ 6: «Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία» 
7. ΘΟΣΣ 7: «LEADER ‐ Τοπική Ανάπτυξη» 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3 κύκλοι συναντήσεων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος του 2012), στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 320 άτομα που εκπροσωπούσαν 100 φορείς (εταίρους αλλά και υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ), τους οποίους το ΥΠΑΑΤ ευχαριστεί θερμά για την ανεκτίμητη συμβολή τους. 
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η υλοποίηση της επόμενης φάσης στην κατάρτιση της πρότασης μετά την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου στην αγροτική ανάπτυξη και κυρίως κάθε αγρότη και κάθε κατοίκου της υπαίθρου, αλλά και κάθε επιστήμονα, επιχειρηματία, πολιτικού κ.ά, ώστε να εκφράσει τις απόψεις του και να συμβάλλει προς την τελική διαμόρφωση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το τέλος του 2013. Οι οριστικές προτάσεις θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αποφασισθεί η τελική Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη μετά το τέλος του 2013, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την ανακοίνωση του Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε. και κατ’ επέκταση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την αγροτική ανάπτυξη. 
Η «Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013», θα αναρτηθεί στο www.minagric.gr και η διαβούλευση θα γίνεται στο www.agrotikianaptixi.gr . Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Συνάντηση με το Δ.Σ. της γαλακτοβιομηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" θα έχουν τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου.

Ο Πανηπειρωτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός "ΔΩΔΩΝΗ" μας απέστειλε το παρακάτω Δελτίο Τύπου το οποίο και δημοσιεύουμε:ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗ

Έδρα: Λούρος Πρέβεζας

Τ.Κ.: 48061

Τηλ. - Fax: 26820 32492

                                                                    Κιν.: 6944714946Λούρος Πρέβεζας, 03/01/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού ΔΩΔΩΝΗ μαζί με κτηνοτρόφους συναντήθηκε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη κο Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012. Οι κτηνοτρόφοι έθεσαν τα αιτήματά τους και τόνισαν τη μεγάλη ανησυχία και απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, και απαίτησαν το πριμ της περασμένης γαλακτοκομικής περιόδου το οποίο και τους ανήκει. Επίσης, ζήτησαν τιμές στο γάλα για την κάλυψη των αυξήσεων των ζωοτροφών, όπως και τις προκαταβολές που δίνονταν στους κτηνοτρόφους το μήνα Δεκέμβριο.

Ο κος Ιωακειμίδης δήλωσε αναρμόδιος και ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Ιανουαρίου 2013 στη Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις, καλούνται οι κτηνοτρόφοι σε σύσκεψη στις 7 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. στη Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη πριν από τη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, για να συζητηθούν τα σημαντικότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΧρήστος Βαγγέλης

  Διαβάστε περισσότερα...