Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η επιλογή φορέα τύπου Α για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.


Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι η επιλογή του Φορέα Α στον οποίο θα υποβληθεί η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης είναι ελεύθερη και οι παραγωγοί δεν δεσμεύονται από προηγούμενη συνεργασία τους με φορείς η δηλώσεις που έχουν υπογράψει κατά τα προηγούμενα έτη.
Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΚΕ έχει ως εξής: 
Στα πλαίσια της Πιστοποίησης/Αναγνώρισης Φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2016, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται ισότιμα με όλους τους πιστοποιημένους φορείς και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα, προς διευκόλυνση τόσο των Φορέων όσο και των παραγωγών, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:


· Όλοι οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του Φορέα μέσω του οποίου θα υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς να δεσμεύονται από την επιλογή τους κατά τα προηγούμενα έτη. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί επιλέγουν το Φορέα της αρεσκείας τους κάθε χρόνο, ο οποίος και δεσμεύει την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τα τελευταία 4 ψηφία του εκκαθαριστικού σημειώματος 2015. Στην περίπτωση, που κάποιος παραγωγός ενώ έχει δώσει τα στοιχεία του εκκαθαριστικού του σε συγκεκριμένο Φορέα, δεν επιθυμεί για τους δικούς του λόγους στη συνέχεια να υποβάλει την αίτησή του μέσω αυτού, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και ο Φορέας υποχρεούται να τον αποδεσμεύσει. 


· Οι πιστοποιημένοι φορείς ανά γεωγραφική περιοχή για την υποβοήθηση των αγροτών στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 έχουν κοινοποιηθεί από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι οποιεσδήποτε συνεργασίες των πιστοποιημένων φορέων, με τρίτους, θα πρέπει να κοινοποιούνται έγκαιρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εντάσσονται στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές της Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προσκομίζονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, που καθορίζουν την μεταξύ τους συνεργασία και διασφαλίζουν την ποιότητα της δουλειάς τους, τη φερεγγυότητα του αποτελέσματος και την ασφάλεια των πληροφοριών, ώστε να μη θίγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει με διοικητικούς και κατά περίπτωση επιτόπιους ελέγχους στην απαραίτητη αξιολόγηση των σχετικών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τόσο τη νομιμότητα όσο και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στις μέχρι τώρα Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Φορείς στη συνέχεια υποχρεούνται να λειτουργούν μόνο στη βάση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού τους σχεδίου.Διαβάστε περισσότερα...

Ημερίδα με θέμα: «Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού» την Τρίτη 3 Μαΐου.

Ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός π. Δήμου Θεσπρωτικού σε συνεργασία με το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζηρού, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Π.Ε. Πρέβεζας, διοργανώνουν την Τρίτη 3 Μαΐου 2016 και ώρα 10.30 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου – Λυκείου Θεσπρωτικού, ημερίδα με θέμα: «Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας που αφορά το Υπομέτρο «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς».

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων προέβη στην ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά το Υπομέτρο 6.1. «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτω των 40 ετών και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης και Ελέγχου ( ΟΣΔΕ ) και το σύνολο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Η υποβολή των αιτήσεων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης λήγει στις 15/5/2016 

Πληροφόρηση:
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από - τη Δ/νση Αγροτ. Οικον. & Κτην. Πρέβεζας: κα Θ. Σταυροπούλου τηλ: 26820 23897 & κον Β.Ντερμάρη τηλ. 2682028051 - τους δικτυακούς τόπους του Υπ.Α.Α.Τ.: http://www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr 

 Ο Αν/της Προϊστάμενος 
 Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 Ιωάννης Αυγέρης
 
Διαβάστε περισσότερα...

Δύο (2) γεωπόνοι και δεκατρείς (13) εργάτες εγκρίθηκαν από το ΥΠΑΑΤ για τη δακοκτονία στην Π.Ε. Πρέβεζας.


Με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναρτήθηκε χθές (26-4-2016) στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" κατανέμεται το εποχιακό προσωπικό Δακοκτονίας στους ελαιοκομικούς νομούς της χώρας. Συνολικά θα προσληφθούν 689 άτομα από τα οποία 150 θα είναι τομεάρχες δακοκτονίας (γεωπόνοι)  και οι υπόλοιποι εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (παγιδοθέτες, εργάτες αποθήκης κλπ.)
Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ.
 Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής : Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 5,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα εκατόν ενενήντα (190) άτομα για 1,38 μήνες (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα τριακόσια σαράντα εννέα (349) για 2,43 μήνες (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30‐11‐2016. 
Ειδικά για την Π.Ε. Πρέβεζας εγκρίνεται η πρόσληψη 2 γεωπόνων-τομεαρχών δακοκτονίας, 12 εργατών με έως 60 ημερομίσθια και 1 εργάτη με έως 34 ημερομίσθια
Οι σχετικές διαδικασίες για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα ξεκινήσουν άμεσα και οι σχετικές προκηρύξεις αναμένεται να εκδοθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
Το ιστολόγιό μας θα ενημερώσει άμεσα τους ενδιαφερόμενους μόλις δοθούν στη δημοσιότητα οι σχετικές Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις από την Π.Ε. Πρέβεζας.


Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Οι νέοι δείκτες φυτικής και ζωικής παραγωγής για ένταξη στα προγράμματα Νέων Αγροτών-Σχεδίων Βελτίωσης.Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΥΠΑΑΤ οι πίνακες με τους συντελεστές απόδοσης φυτικής και ζωικής παραγωγής, με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται η "τυπική απόδοση" των εκμεταλλεύσεων για την ένταξη στα προγράμματα Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης
 Βάσει του πίνακα θα υπολογίζεται αν ο υποψήφιος επενδυτής ξεπερνά ή όχι τα 8.000 ευρώ  στην «τυπική απόδοση», που είναι η προαπαιτούµενη τιµή για ένταξη στα νέα Προγράµµατα.
Η «τυπική απόδοση» εξαρτάται αποκλειστικά από την έκταση ή από τον αριθµό των ζώων που διαθέτει ο ενδιαφερόµενος. Υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό των στρεµµάτων και των κεφαλιών του ζωικού κεφαλαίου, µε τον συντελεστή που βρίσκεται στη δεύτερη στήλη του πίνακα. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ


Για παράδειγµα:
-Ελιές για παραγωγή λαδιού: Έχουν τυπική απόδοση 188,2 ευρώ ανά στρέµµα. Άρα για να φτάνει κάποιος καλλιεργητής το όριο των 8.000 ευρώ θα πρέπει να διαθέτει 42,5 στρέµµατα. (8.000/188,2).
-Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: Η τυπική απόδοση είναι 1.447 ευρώ ανά κεφαλή. Άρα για να φτάσει ένας κτηνοτρόφος το όριο των 8.000 ευρώ θα πρέπει να διαθέτει 6 αγελάδες.
-Παραγωγός υπαίθριας ντοµάτας: Η τυπική απόδοση είναι  752,5 ευρώ ανά στρέµµα. Για να πιάσει τα 8.000 ευρώ θα πρέπει να διαθέτει 10,6 στρέµµατα.

Για δύο κύριες καλλιέργειες
Αν τώρα ένας παραγωγός διαθέτει δύο κύριες καλλιέργειες τότε αντίστοιχα υπολογίζει και την τυπική του απόδοση ανά καλλιέργεια, πολλαπλασιάζοντας τα στρέµµατα που έχει µε το συντελεστή από τους πίνακες του υπουργείου.
Για παράδειγµα: Αγρότης διαθέτει 10 στρέµµατα πορτοκαλιές και ακόµα 10 στρέµµατα καρυδιές. Βάσει των συντελεστών, οι εσπεριδοειδώνες έχουν «τυπική απόδοση» 513,5 ευρώ ανά στρέµµα, οπότε από εκεί συγκεντρώνει 5.135 ευρώ. Οι καρποί µε κέλυφος έχουν «τυπική απόδοση» 505,7 ευρώ ανά στρέµµα, οπότε συγκεντρώνει ακόµα 5.057 ευρώ. Στο σύνολο δηλαδή βγάζει 10.192 ευρώ, αρά µπορεί να ενταχθεί στους Νέους Γεωργούς.
Αντίστοιχους υπολογισµούς µπορεί κάποιος να κάνει για να δει αν µπορεί να ενταχθεί στο Μέτρο των µικρών καλλιεργητών, όπου απαιτείται από 5.000 - 7.999 ευρώ τυπική απόδοση.
Αυτό που µένει να εξακριβωθεί είναι αν αυτός ο πίνακας θα χρησιµοποιηθεί για όλη τη χώρα ή αν τελικώς θα αλλάζει (ελαφρά) ανά Περιφέρεια.


Πηγή: www.agronews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου για την Κτηνοτροφία την Παρασκευή 22 Απριλίου στα Γιάννενα.

Ημερίδα για την κτηνοτροφία διοργανώνει το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του ΓΕΩΤΕΕ την ερχόμενη Παρασκευή 22 Απριλίου στα Ιωάννινα.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος μας έστειλε το παρακάτω κείμενο:
 

Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Κτηνοτροφία και Περιβαλλοντική Διαχείριση» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10:30π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπ. Ζέρβα 28-30, 2ος όροφος, εντός Στοάς Σάρκα).
Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο και για την ελληνική κτηνοτροφία που η τιμή του γάλακτος είναι σε συνεχή πτώση και ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί σοβαρά ζητήματα, όπως τα οριστικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και η κατανομή των βοσκοτόπων. Θα αναπτυχθούν θέματα που ταλαιπωρούν χρόνια τον κλάδο:
Η διαδικασία και τα προβλήματα αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων που τελευταία προθεσμία τακτοποίησης βαίνει προς το τέλος χωρίς να έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις.
Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διαχείριση πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων, τα οποία αντί για περιβαλλοντικό πρόβλημα μπορούν να είναι μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τις εκμεταλλεύσεις.
Οι νέες δυνατότητες που προσφέρονται για την οικοτεχνική παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με στόχο οι κτηνοτρόφοι να καρπωθούν την υπεραξία των προϊόντων τους.
Τέλος, ενώ οι κτηνοτρόφοι έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος θα αναπτυχθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να υπάρξουν δράσεις που προωθούν αμοιβαία το συμφέρον της ελληνικής φύσης αλλά και της κτηνοτροφίας.
Στόχος, πέραν της ενημέρωσης των συμμετεχόντων, είναι μέσω του διαλόγου να καταγραφούν προτάσεις που θα υποβληθούν στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Σε δημόσια διαβούλευση "Σχέδιο Απόφασης για τη Βιολογική Γεωργία" και "Κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος σε εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα".

Σε  δημόσια διαβούλευση έχουν τεθεί δύο σημαντικά νομοθετήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

-Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ έχει αναρτηθεί Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη Βιολογική Γεωργία. Ο σχετικός σύνδεσμός είναι:
 http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/diavoylefsi_biologiki_042016.pdf
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν παρατηρήσεις και σχόλια μέχρι 22/4/2016 στα παρακάτω mail:
 fsekkas@minagric.gr, etzavara@minagric.gr, amavridou@minagric.gr

-Στην ιστοσελίδα opengov.gr έχει αναρτήσει το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σχέδιο Κανονισμού για την απονομή ελληνικού σήματος  σε εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα.
Ο σχετικός σύνδεσμος είναι:  
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7303
Τα σχόλια υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και η διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι 5/5/2016.
 
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Δεν νομιμοποιείται η χρήση σκόνης γάλακτος στην παραγωγή γιαουρτιού, λέει το ΥΠΑΑΤ.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σημερινό (12-4-2016) Δελτίο Τύπου που εξέδωσε διευκρινίζει ότι δε νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση η χρήση σκόνης γάλακτος για την παρασκευή γιουρτιού.
Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής: 

Με αφορμή δημοσιεύματα που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για νόμιμη, πλέον, χρήση σκόνης γάλακτος στην παρασκευή γιαουρτιού, κύκλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνουν τα εξής:
Η ανακοίνωση του Υπουργείου στις 5 Απριλίου ήταν σαφής:
Με την προωθούμενη τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα απαγορεύεται η χρήση σκόνης γάλακτος για την παραγωγή γιαουρτιού και θα επιτρέπεται, για τεχνικούς και μόνο λόγους, που συνδέονται με την εποχικότητα του γάλακτος, μία προσθήκη πρωτεϊνών γάλακτος με τη βασική διαφορά ότι πλέον αυτή η πληροφορία (για το είδος του γάλακτος) θα αναγράφεται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο στη συσκευασία ώστε να την πληροφορείται ο καταναλωτής και να κάνει συνειδητά τις επιλογές του.
Το παραδοσιακό γιαούρτι με την πέτσα θα συνεχίσει να παράγεται αποκλειστικά από νωπό ή παστεριωμένο γάλα που δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύνθεσης.
Η επικαιροποίηση της νομοθεσίας με ξεκάθαρους πλέον κανόνες εμπορίας δίχως παρεκκλίσεις, αστερίσκους και ειδικές άδειες, που κυριαρχούσαν στην αγορά κατά το παρελθόν, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά θα συμβάλλουν στη διαφάνεια της αγοράς και την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πλέον θα γνωρίζει και θα μπορεί να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί να καταναλώσει μέσα από την υποχρεωτική επισήμανση του είδους του γάλακτος. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει και θα μπορεί, εάν θέλει, να επιλέγει το προϊόν που θα είναι αποκλειστικά από νωπό γάλα.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Ενημερωτική ημερίδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 την Τετάρτη 13-4-2016 στην Πρέβεζα.

Την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 11:30 π.μ. ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην "ΟΑΣΗ")

Πρόγραμμα εκδήλωσης

11:30-12:45   Προσέλευση

12:45-13:15   Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Βασικής 
                     Ενίσχυσης 2016
                        (Χαράλαμπος Πάνης, Προϊστάμενος 
                         Νομαρχιακής Μονάδας Πρέβεζας)

13:15-13:30   Συζήτηση

13:30-14:30   Υποβολή Ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας
                       Λάθη-Παραλείψεις-Συμβουλές-Σημεία 
                       Προσοχής
                          (Χαριτίνη Παπαθανασίου, Προϊσταμένη ΠΔ 
                          Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας)

14:30-15:30   Συζήτηση
   

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αίτηση ΟΣΔΕ 2016 και ενημέρωση για την μεταβίβαση δικαιωμάτων.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 16 Μαΐου 2016, όπως αναφέρει ενημερωτικός οδηγός που εξέδωσε ο Οργανισμός. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και καμία πληρωμή δεν καταβάλλεται. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) θα εφαρμοστεί και φέτος παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Η παρακράτηση αυτή δεν θα εφαρμοστεί σε περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς. Οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν, «αμέσως μετά τη χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης», τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 Προκειμένου για οριστική μεταβίβαση, τα δικαιώματα μπορούν να μεταφερθούν (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση). Για περιπτώσεις προσωρινής μεταβίβασης, τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).  
 Ο γεωργός έχει δύο επιλογές για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (πρώην ΟΣΔΕ) 
 Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των κατά τόπους πιστοποιημένων Φορέων υποβολής Α΄ ή Β΄ βαθμού της επιλογής του. 
 Η δεύτερη είναι να το κάνει μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου οικείου του που έχει πρόσβαση και ευχέρεια στη χρήση του διαδικτύου (internet), δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ (οn-line υποβολή), ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης του 2015. Σε αυτή την περίπτωση, ο γεωργός θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από την αρμόδια υπηρεσία (help - desk) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε φάση υποβολής της αίτησής του διαδικτυακά. 
  Για την υποβολή της on-line αίτησης ο γεωργός ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 
 Εισέρχεται στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου www.opekepe.gr και επιλέγει κατά σειρά τους συνδέσμους: «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης» => «Εγγραφή στην on-line εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016/» => «Για άμεση χρήση της on-line εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ 2016, πατήστε εδώ». 
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη λήψη κωδικού πρόσβασης ΔΕΝ ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ο κωδικός πρόσβασης κάθε χρήστη πρέπει να τηρείται σε ασφαλές μέρος και για μελλοντική χρήση. 
Γενικές ενέργειες αιτούντων γεωργών:
- Αν έχει υποβληθεί on-line η αίτηση 2015, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση εγγραφής για την ΕΑΕ 2016. 
- Πρέπει να επιβεβαιώνεται η ορθότητα των σταθερών στοιχείων επικοινωνίας που είναι υποχρεωτικά (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, email). 
- Πρέπει να προσκομίζονται/επισυνάπτονται φωτοτυπία ταυτότητας, πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας και φορολογικών εγγράφων (πχ. Ε1). 
- Για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προσκομίζονται/επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, πράσινο πιστοποιητικό κλπ.) 
- Καταγραφή όλων των επιδοτήσεων για τις οποίες είναι δυνατό να κριθούν δικαιούχοι (πχ. βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, ενίσχυση νέων γεωργών). 
- Ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μεταβίβασης (αγορά / πώληση) δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υποβολής της Ε.Α.Ε. 
- Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των καλλιεργειών του εμφανίζονται σωστά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. 
- Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν δηλώνει / ενεργοποιεί το σύνολο των δικαιωμάτων του βασικής ενίσχυσης. 
- Συνιστάται η συχνή χρήση της επιλογής «Έλεγχος Λαθών Αίτησης», για τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης. 
- Η αίτηση μπορεί να εκτυπωθεί, πριν την οριστική υποβολή της, μαζί με το απόσπασμα χάρτη για κάθε ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο ξεχωριστά. 
- Στην αίτηση επισυνάπτεται το τιμολόγιο που εκδίδει ο φορέας υποβολής (εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται ατομικά/on-line). 
- Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να επισυναφθεί η 1η σελίδα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με την υπογραφή του γεωργού να φαίνεται καθαρά. 
- Οι γεωργοί που υποβάλλουν Ε.Α.Ε. μέσω φορέα υποβολής, θα πρέπει να ζητούν αντίγραφο της δήλωσης το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους χάρτες. Θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά το αντίγραφο προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω. (Μπήκαν σωστά τα αιτήματα; Μπήκαν οι κωδικοί των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων στα σωστά αγροτεμάχια; Δηλώθηκαν οι σωστές καλλιέργειες; Και κυρίως, σχεδιάστηκαν τα αγροτεμάχια στη σωστή θέση;). 

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Εκδόθηκε η προκήρυξη για 413 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Εκδόθηκε χθές (6-4-2016) από τον ΟΑΕΔ η Προκήρυξη για 413 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας, πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης, σε φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Από τις 413 διατιθέμενες θέσεις οι 231 αφορούν θέσεις γεωπόνων
 Ενδεικτικά αναφέρουμε τον αριθμό των θέσεων στην Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή: 

  • Πρέβεζα: 2 θέσεις (1 γεωπόνος) 
  • Άρτα: 3 θέσεις (2 γεωπόνοι) 
  • Θεσπρωτία: 3 θέσεις (2 γεωπόνοι)
  • Ιωάννινα: 10 θέσεις (3 γεωπόνοι) 
  • Λευκάδα: 1 θέση (1 γεωπόνος) 
  • Αιτωλοακαρνανία: 5 θέσεις (2 γεωπόνοι) 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ξεκινά αύριο 8-4-2016 στις 10:00 π.μ. και λήγει στις 18-4-2016 στις 12:00 μ.μ. 
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου με τη σχετική διαδικασία, τη Δημόσια Πρόσκληση, τον Πίνακα κατανομής των Θέσεων και το Προσοντολόγιο των υποψηφίων μπορείτε να τα δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3554&lang=el
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την Κάνναβη που προορίζεται για βιομηχανική χρήση.

 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
 
Υπογράφηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και 639/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης για βιομηχανικής χρήσης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%. Με αυτή καθορίζεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή της καλλιέργειας των ποικιλιών αυτών που προορίζονται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση. 
 Συγκεκριμένα, η χώρα καθιερώνει σύστημα προέγκρισης για την καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανική χρήση, η οποία θα χορηγείται από τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, τη συλλογή των δειγμάτων και την αποστολή τους σε δημόσια ή ιδιωτικά διαπιστευμένα, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εργαστήρια επιλογής του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται ότι χρησιμοποιούνταν οι εγκεκριμένες ποικιλίες χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη και ότι σε καμία περίπτωση στα καλλιεργούμενα φυτά η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν ξεπερνά το 0,2%. Η έκθεση που συντάσσεται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ καθώς και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E.. Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε τετραϋδροκανναβινόλη, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το 0,2%, τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος για το έτος 2016 καλύπτει το 30% των δηλωθέντων εκτάσεων, ενώ για τα επόμενα έτη καλύπτει το 20% των εκτάσεων.  
 Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των ποικιλιών κάνναβης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας και την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων. Σημειώνεται ότι στον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται η καλλιέργεια διαφόρων ποικιλιών κάνναβης για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς. 
 Για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδευόμενη από αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση (Β΄2878/27.10.2014) και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης χορηγούν, εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης, την προέγκριση ή απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα ημέρες από την ενημέρωσή του προσκομίζει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτησή του απορρίπτεται. 
 Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν την προέγκριση καλλιέργειας, να υποβάλλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους εγκεκριμένων ποικιλιών (υποβάλλοντας τις επίσημες ετικέτες ή το σχετικό τιμολόγιο), να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκομιδής, την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους, την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε στην σπορά, την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού και την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης, να διατηρεί έντυπο ενημέρωσης και να έχει τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο χωράφι του ένδειξη ότι απαγορεύεται η αφαίρεση φυτών και να προκαταβάλλουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία. 
 Στην ΚΥΑ υπάρχουν πρόνοιες ώστε όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων, ή παραλείπει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής ή να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης, ανακαλείται η προέγκριση και επιβάλλεται πρόστιμο που ξεκινά από τα 1.000 ευρώ και φτάνει τις 100.000 ευρώ. Το ακριβές ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται από τη σοβαρότητα της παράβασης σε συνδυασμό με το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα τριών ετών, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός τόσο από την προέγκριση της καλλιέργειας όσο και από την ενίσχυση. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή. Τονίζεται ότι αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθούν παραβάσεις του ν. 4139/2013 (περί εξαρτησιογόνων ουσιών), εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι ποινές του ιδίου ως άνω νόμου. 
 Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανική χρήση, ενθαρρύνονται να διαβάσουν επιμελώς τις προβλέψεις της ΚΥΑ ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για την καλλιέργεια ενός φυτικού είδους με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η κάνναβη. Επίσης, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στα Γεωπονικά Πανεπιστήμια ώστε να λάβουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες καλλιέργειας.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις την επόμενη εβδομάδα στα Γιάννενα για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Δύο ενδιαφέρουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στα Γιάννενα για την παρουσίαση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Συγκεκριμένα:


-Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), σας προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00, στο Hotel Du Lac (Καρόλου Παπούλια & Ίκκου).
Δείτε εδώ την πρόσκληση της εκδήλωσης
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα της εκδήλωσης

-Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνδιοργάνωση με το Παράρτημα
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση :
«Παρουσίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που ήδη έχουν ξεκινήσει
και αφορούν Γεωτεχνικούς»
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00
στα γραφεία του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου - Νήσων
(Δομπόλη 30 - Β ́ Είσοδος - 4ος όροφος - Ιωάννινα)

Δείτε εδώ την πρόσκληση της εκδήλωσης
Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσηςΔιαβάστε περισσότερα...