Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Νέα παράταση μέχρι 30 Απριλίου για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.

Νέα παράταση για ένα ακόμα μήνα έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», η οποία αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία αντίστοιχα. Μετά και τη νέα αυτή παράταση, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των επενδυτικών φακέλων των υποψηφίων 
κτηνοτρόφων που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση ορίζεται η 30η Απριλίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2012 εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 130 εκατ. ευρώ για την πληρωμή όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μέσα στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται προγράμματα όπως η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, της βιολογικής κτηνοτροφίας και της αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης. Για την Βιολογική Κτηνοτροφία το σύνολο των πιστώσεων φθάνει 20.000.000 ευρώ.

Πηγή: www.agrotypos.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Εκδόθηκε η Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Πρέβεζα. Από 26 Μαρτίου έως 4 Απριλίου οι αιτήσεις.

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ η προκήρυξη 457 θέσεων που αφορούν το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δημόσιους φορείς του Νομού Πρέβεζας. Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν πεντάμηνη απασχόληση και περιλαμβάνουν διάφορες ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ). Μεταξύ αυτών υπάρχουν και τέσσερις (4) θέσεις Γεωπόνων.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου 2012.
Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής:
1. Η χρονική διάρκεια ανεργίας και η ηλικία.
2. Η οικογενειακή κατάσταση.
3. Το οικογενειακό εισόδημα.
4. Η κατάσταση υγείας και
5. Η εντοπιότητα.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε έντυπο της αίτησης πατώντας εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Αίτημα της Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας για την προστασία του όρμου "Βαθύ".


Πριν από ένα χρόνο (14-3-2011) η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας με έγγραφό της που απέστειλε προς όλους τους αρμόδιους φορείς ζητούσε την παρέμβαση της πολιτείας για την προστασία του όρμου "Βαθύ" από όλες εκείνες τις δραστηριότητες που προκαλούν την υποβάθμισή του. 
Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να δείτε εδώ. 
Σήμερα, μετά και την πρόσφατη πλημμύρα στις 8 Μαρτίου, η ΠΕΠ επανέρχεται στο θέμα και επισημαίνει τα εξής:

Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να προστατευτεί και να αποκατασταθεί η Λιμνοθάλασσα «Βαθύ» Πρέβεζας.
Το Βαθύ είναι ένας όρμος εντός του Αμβρακικού, πολύ κοντά στο στόμιό του. Είναι ένα σπάνιας αισθητικής αξίας ιστορικό μέρος, ένα πολύτιμο βιβάρι, ένας υγροβιότοπος και ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, πρακτικά εντός της πόλης της Πρέβεζας.
Το ΒΑΘΥ ως ενιαίο σύνολο :
Λιμνοθάλασσα & Παραδοσιακή αλιεία
Υγρότοπος & Υδρογραφικό δίκτυο
Χλωρίδα & Πανίδα
Αρχαιολογικοί χώροι
Τοπίο
ορίζει ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ και έναν ΦΥΣΙΚΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΟ, που αξίζει την προσοχή και τη φροντίδα αρχών και πολιτών, πράγματα που έως τώρα δυστυχώς δεν είχε. Ο συνδυασμός αδιαφορίας και τετελεσμένων έχει φέρει τον πολύτιμο αυτό υγρότοπο σε οριακή κατάσταση (βλ. σχετικό κείμενο της Π.Ε.Π. στο μενού E-press».
Ζητάμε:
Να συμπεριληφθεί η περιοχή σε καθεστώς προστασίας. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ, το Φορέα Αμβρακικού, το Δήμο Πρέβεζας και κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία να πράξουν τα δέοντα.
Από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, να προβούν άμεσα σε δειγματοληψίες νερού και υλικών πυθμένα, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή επιβάρυνση από φερτά υλικά και ρύπους, εξαιτίας του οικισμού ανάντη, ή άλλης αιτίας. Ζητάμε επίσης από τους ανωτέρω φορείς, να συμπεριλάβουν το Βαθύ στα σημεία ελέγχου φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων και στον αντίστοιχο σχεδιασμό τους.
Να απομακρυνθούν τυχόν παράνομες κατασκευές, επιχωματώσεις, μπάζα, σκουπίδια κλπ.
Οποιαδήποτε νέα παρέμβαση στο Βαθύ, να αποβλέπει καταρχήν αποκλειστικά στην αποκατάσταση και διαφύλαξη της ακεραιότητας, της υδρολογικής και οικολογικής λειτουργίας του συστήματος, που είναι και το μείζον αυτή τη στιγμή. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, θα πρέπει να προηγηθεί τουλάχιστον υδρολογική / υδρογεωλογική μελέτη, ολόκληρης αυτής της λεκάνης απορροής.
Ζητάμε από τους φορείς και συλλόγους της πόλης, καθώς και κάθε ευαίσθητο πολίτη να συμμεριστεί την αγωνία μας για το πολύτιμο αυτό δημόσιο αγαθό
.

Η "Εθνική οδός" που διασπά τον υγρότοπο

Ο υγρότοπος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Ο νέος Νόμος για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στις 12 Μαρτίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 52/τ.Α'/12-3-2012) ο νέος νόμος για την κτηνοτροφία. (Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το νέο Νόμο πατώντας εδώ).  Ο Ν. 4056/2012 ασχολείται κυρίως με το πολύ βασικό για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας θέμα των κτηνοτροφικών (σταυλικών) εγκαταστάσεων. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη για να φανούν όλες οι πτυχές του νόμου αυτού στην πράξη όπου και θα κριθεί άλλωστε η επιτυχία του.
Με μια πρώτη ανάγνωση ο νόμος κάνει μια απόπειρα να μειώσει τη πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και την πολυνομία που σχετίζεται με τις άδειες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Έτσι στα πλαίσια αυτά οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθίστανται αρμόδιες για όλα τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση των αδειών αλλά και τον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι επιτροπές σταυλισμού διατηρούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και συνεργάζονται στενά με την αδειοδοτούσα αρχή.
Στα πλαίσια της τυποποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών καθιερώνονται τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων (των οποίων την έκδοση αναμένουμε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.) ενώ βαρύνουσα θέση στις διαδικασίες αδειοδότησης φέρουν οι δηλώσεις και εκθέσεις φορέων, γεωτεχνικών και μηχανικών (στα πρότυπα των αλλαγών στην έκδοση οικοδομικών αδειών), οι οποίες για την αποφυγή παρατυπιών αναρτώνται υποχρεωτικά στη Δι@ύγεια, όπως άλλωστε και οι άδειες των εγκαταστάσεων. Περιττό να ειπωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για τους συντάκτες. Παράλληλα καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνδεδεμένο με το αντίστοιχο κτηνιατρικό μητρώο στο Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο περιβαλλοντικό σκέλος ο νόμος ακολουθεί και βασίζεται στον 4014/2011 του Υπ.Ε.Κ.Α. με όσα αυτός προβλέπει για τις Ε.Π.Ο. και τις νεοεμφανιζόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική ΥΑ για τις ΠΠΔ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα προβλέπουν οι σχετικές ΠΠΔ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην προσπάθεια του νόμου να στηρίξει και να προωθήσει τις προτυποποιημένες κατασκευές «θερμοκηπιακού» τύπου και συμβατικού που έχει εκδώσει το Υπουργείο. Επίσης καθιερώνεται η έννοια του πρόχειρου καταλύματος η οποία σκοπός έχει να απαλλάξει από το βάρος της οικοδομικής αδειοδότησης πρόχειρες κατασκευές που εξυπηρετούν κάποιες μορφές κτηνοτροφίας σε ορεινές κυρίως περιοχές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υπάρχοντες κτηνοτρόφους που δεν έχουν, για διάφορους λόγους, αποκτήσει άδεια λειτουργίας για τις σταυλικές τους εγκαταστάσεις, οι μεταβατικές διατάξεις που ουσιαστικά δίνουν μια περίοδο χάριτος 2-3 έτη για να προβούν σε τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και απόκτηση άδειας εγκατάστασης. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνδυάζεται με τη δυνατότητα που παρέχει ο νέος νόμος για τακτοποίηση προβλημάτων που αφορούν στη δασική νομοθεσία και εμπόδιζαν μέχρι τώρα πολλές μονάδες να αποκτήσουν άδεια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόνοια του νόμου για τα ανεπιτήρητα αιγοπρόβατα και βοοειδή των οποίων την περισυλλογή και διαχείριση αναθέτει στους Δήμους μέσω της ίδρυσης από αυτούς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Σε γενικές γραμμές ο Νόμος κινείται στη σωστή λογική, με συγκέντρωση των συναφών αρμοδιοτήτων σε μία αρχή, περιορισμό κατά το δυνατόν της πολυνομίας, προσπάθεια διόρθωσης υπαρχόντων προβλημάτων, επαρκή χρόνο προσαρμογής, απλοποίηση των διαδικασιών αλλά παράλληλα αποσαφήνιση και αυστηροποίηση του ελεγκτικού πλαισίου και των κυρώσεων. Βέβαια η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί κατάλληλα με την έγκαιρη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και υποδειγμάτων, τα οποία θα πρέπει να κινούνται στην ίδια λογική με το Νόμο να θέλουμε να οδηγηθούμε στο σωστό αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Παράταση μέχρι 30 Μαρτίου 2012 δόθηκε για τη "Βιολογική Γεωργία".

Νέα παράταση μέχρι 30 Μαρτίου 2012 πήρε το πρόγραμμα "Βιολογική Γεωργία" με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά τα λοιπά ισχύουν κανονικά όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου και στην τροποποίησή της
Διαβάστε περισσότερα...

ΥπΑΑΤ: Μέχρι 4 Μαΐου 2012 η κατάθεση αιτήσεων για τη δράση 3.1. «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Το ΥπΑΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να συμμετάσχουν στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 19/03/2012 έως 04/05/2012.

Στόχος της δράσης είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων με σκοπό:
• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτόχθονων αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση
• τη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής.

Η συγκεκριμένη δράση 3.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Το ύψος ενίσχυσης σε ευρώ / Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) για τη δράση 3.1 είναι:

Ιπποειδή
350,0
Βοοειδή
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 335,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζωών αναπαραγωγής 312,0
Πρόβατα
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 221,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 198,0
Αίγες
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 194,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 171,0
Χοίροι
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 219,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 196,0


Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για ένταξη στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4, υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ή
στη Δ/νση Αγροτιικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση
ή
στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)
ή
στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.),
αίτηση ενίσχυσης , πλήρως συμπληρωμένη.
Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε έναν μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ και στις οικείες Ε.Α.Σ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας με ευθύνη των ΚΕΠΠΥΕΛ ή των Ε.Α.Σ.


Πηγή: www.agrotypos.gr
 
Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Το "κίνημα της πατάτας", οι πατάτες Νευροκοπίου και ο μύκητας Synchytrium endobioticum.


Τις τελευταίες μέρες με την απρόσμενη δημοσιότητα που έχει πάρει το "κίνημα της πατάτας" αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές από κάποια ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, για πιθανούς κινδύνους από την κατανάλωση πατάτας Νευροκοπίου, λόγω του μύκητα Synchytrium endobioticum. Τον περασμένο Δεκέμβριο (29/12/2011) είχαμε δημοσιεύσει ένα αναλυτικό άρθρο για το μύκητα Synchytrium endobioticum και την ασθένεια που προκαλεί. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε αίφνης την επισκεψιμότητα του σχετικού άρθρου να αυξάνεται κατακόρυφα, ενώ κάποια sites προχώρησαν και σε αναδημοσίευση του άρθρου μας συνδέοντάς το με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με το "κίνημα της πατάτας". Επειδή γύρω από το θέμα υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση (ηθελημένη ή όχι) θεωρούμε υποχρέωσή μας να πούμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο κάποιες αλήθειες.
Όπως είχαμε γράψει και τότε, η ασθένεια που προκαλεί ο μύκητας Synchytrium endobioticum ονομάζεται καρκίνωση της πατάτας. Κάποιοι, για προφανείς λόγους, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη λέξη και να προκαλέσουν πανικό, φτάνοντας στο σημείο να μιλούν για πατάτες επικίνδυνες για τον καταναλωτή ή ακόμα και για "καρκινογόνες πατάτες".

Στο άρθρο μας τότε είχαμε επισημάνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η ασθένεια αφορά αποκλειστικά και μόνο την πατάτα και ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τον άνθρωπο. Οι μύκητες που προσβάλλουν τα φυτά δεν προσβάλλουν και δεν μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο.

Πέρα από το παραπάνω προφανές και αυταπόδεικτο, οι πατάτες που έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχουν εκδηλώσει συμπτώματα της ασθένειας, είναι σε τέτοιο βαθμό παραμορφωμένες (εικ. 1) που είναι αδύνατον να καταλήξουν στον καταναλωτή. Το πιο πιθανό είναι να απορριφθούν είτε στο στάδιο της συγκομιδής είτε στο στάδιο της διαλογής και συσκευασίας. Ακόμα όμως και αν φέρουν το μύκητα χωρίς να έχουν εκδηλώσει εμφανή συμπτώματα, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να συμβεί αν κάποιος τις καταναλώσει. 

Εικ. 1: Πατάτες προσβεβλημένες από το Shynchytrium endobioticum

Αυτή τη στιγμή η μοναδική περιοχή της Ελλάδας στην οποία έχει αναφερθεί επίσημα η παρουσία του Synchytrium endobioticum είναι η περιοχή Νευροκοπίου Δράμας. Ο πραγματικός κίνδυνος επομένως που υπάρχει από τη διακίνηση τέτοιας πατάτας είναι ο κίνδυνος της μετάδοσης της ασθένειας σε άλλες περιοχές. Και στην πράξη ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος τις πατάτες που αγόρασε για σπορά. Για το λόγο αυτό η χρήση πατάτας φαγητού για σπορά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ όχι μόνο λόγω του Synchytrium endobioticum αλλά και λόγω αρκετών άλλων παθογόνων που μπορεί να μεταφερθούν με αυτόν τον τρόπο.
Ας μας εξηγήσουν λοιπόν αυτοί που μιλάνε για κινδύνους από το "κίνημα της πατάτας" γιατί οι πατάτες που διακινούνται με αυτόν τον τρόπο είναι περισσότερο επικίνδυνες από αυτές που διακινούνται μέσω των εμπόρων. Εάν χρησιμοποιηθούν για σπορά, τότε και οι δύο είναι εξίσου επικίνδυνες. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ούτε για τη μετάδοση της ασθένειας ούτε, πολύ περισσότερο για τον καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Μέχρι 15 Μαΐου οι φετινές δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης

Έως τις 15 Μαΐου θα έχουν οι παραγωγοί τη δυνατότητα υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Ενιαίας Καλλιέργειας / Εκτροφής. Αυτό αναφέρει η σχετική ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με αυτή η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και η καταβολή ασφαλίστρου αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων.
Το ασφάλιστρο υπολογίζεται επί της ασφαλιζόμενης αξίας που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων επί τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας είναι επίσης απαραίτητο δικαιολογητικό για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.
Επίσης σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΚΥΑ το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ για το έτος 2012 όσον αφορά την φυτική παραγωγή παραμένει στο 4%, για τη ζωική παραγωγή στο 0,75% και για τη φυτική παραγωγή που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια) στο 0,5%.
Ωστόσο διαβάζοντας την ΚΥΑ μπορεί να δει ότι υπάρχουν αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές όπως για παράδειγμα στα μήλα η οποία αυξάνεται στα 67,2 ευρώ το στρέμμα από 42 ευρώ το στρέμμα πέρυσι, ενώ μειώνεται στα 43 ευρώ το στρέμμα η εισφορά για τα επιτραπέζια ροδάκινα α’ ποιότητας σε σχέση με τα 49 ευρώ πέρυσι. Επίσης στις εκτατικές καλλιέργειες, οι ασφαλιστικές εισφορές φαίνετε να παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι.
(Πηγή: www.agrotypos.gr)


Δείτε εδώ ολόκληρη τη νέα ΚΥΑ 


Δείτε εδώ την περσινή ΚΥΑ με τις εισφορές του 2011 ώστε να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις ανά προϊόν
Διαβάστε περισσότερα...