Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

Χειμερινή λίπανση της ελιάς: βασικές αρχές και συνήθη λάθη.


 Αναδημοσιεύουμε εδώ άρθρο του Δρ. Γεωργίου Ψαρρά (
ΕΛΓΟ «Δήμητρα» – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου) που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 86, του περιοδικού Ελιά & Ελαιόλαδο και στον ιστότοπο olivenews.gr :


Παραδοσιακά, η λίπανση της ελιάς γίνεται με εφαρμογή στο έδαφος τη χειμερινή περίοδο, με μικρές διαφοροποιήσεις χρονικά για τις διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά ουσιαστικά εντός της περιόδου των βροχοπτώσεων. Ειδικά για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες, ή γενικότερα για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται υδρολίπανση, ο χειμώνας εξακολουθεί να αποτελεί την εποχή όπου πραγματοποιείται η σημαντικότερη (από άποψη ποσότητας) προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στον ελαιώνα. Παράλληλα, πέρα από την εφαρμογή χημικών λιπασμάτων, την ίδια περίοδο εφαρμόζονται και άλλες πρακτικές, που συνεισφέρουν ή επηρεάζουν τη θρέψη των ελαιοδένδρων, όπως η εφαρμογή κοπριάς ή κόμποστ, η χλωρά λίπανση, η ασβέστωση του εδάφους κ.λπ. Επομένως, οι συνέπειες από τα όποια λάθη γίνουν τη συγκεκριμένη περίοδο θα εμφανιστούν ως προβλήματα θρέψης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και σε αρκετές περιπτώσεις δε θα είναι εύκολο να διορθωθούν. 

 Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να συνοψίσει μερικές βασικές αρχές που αφορούν τη χειμερινή λίπανση, καθώς και να αναφερθούν συγκεκριμένα λάθη που διαπιστώνονται συχνά ακόμη και σήμερα, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν εντοπιστεί και επισημανθεί εδώ και κάποιες δεκαετίες. Στους στόχους του άρθρου δεν περιλαμβάνεται η αναφορά σε δοσολογίες λίπανσης, διότι αυτές θα πρέπει να έχουν καθοριστεί από αναλύσεις φύλλων και εδάφους, για τις οποίες υπήρξε σχετική αναφορά στο προηγούμενο τεύχος του Ελιά & Ελαιόλαδο. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι ελλείψεις που εμφανίζονται συχνότερα στους ελαιώνες αφορούν τα στοιχεία άζωτο, κάλιο και βόριο, στα οποία επικεντρώνονται κυρίως και οι παρακάτω επισημάνσεις, ενώ το στοιχείο που διαπιστώνεται συχνότερα σε περίσσεια είναι ο φώσφορος. 

 

 Χρόνος εφαρμογής της λίπανσης 

 Είναι δεδομένο ότι τα διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία κινούνται με διαφορετική ταχύτητα στο προφίλ του εδάφους και επομένως χρειάζονται διαφορετικούς χρόνους για να γίνουν διαθέσιμα στο φυτό. Το άζωτο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ευκίνητου στοιχείου, στη νιτρική του μορφή. Αντίθετα, το κάλιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα στοιχείου που δεν μετακινείται γρήγορα σε βάθος, ώστε να φτάσει εγκαίρως στην περιοχή των ριζών. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται αρκετά συχνά ελλείψεις στα φύλλα μέσα στην καλλιεργητική περίοδο, ειδικά σε συνθήκες έλλειψης νερού (ξηρικοί ελαιώνες) και σχετικά βαριά εδάφη, ακόμη και σε χρονιές κατά τις οποίες εφαρμόζεται επαρκής καλιούχος λίπανση. 

 Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή αζώτου και καλίου δεν αποτελεί την ιδανική στρατηγική λίπανσης. Εφόσον τα δύο στοιχεία εφαρμοστούν νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει υπερβολική κίνηση του αζώτου σε βάθος (ειδικά σε περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις) και επομένως αυξημένες απώλειες. Αντίθετα, εφόσον εφαρμοστούν αργά, δεν θα υπάρξει επαρκής μετακίνηση του καλίου σε βάθος, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο στα φυτά μέσα στο καλοκαίρι. Γενικός, λοιπόν, κανόνας είναι ότι η χρήση απλών αντί σύνθετων λιπασμάτων είναι πιο αποτελεσματική. Η εφαρμογή στοιχείων όπως το κάλιο ή ο φώσφορος γίνεται στην αρχή της χειμερινής περιόδου των βροχοπτώσεων, ενώ η εφαρμογή του αζώτου προς το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου. Σχετικά νωρίς στην περίοδο των βροχοπτώσεων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται: α) λιπάσματα που περιέχουν τα περισσότερα από τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία (π.χ. φώσφορος, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος), β) ή κοπριά ή άλλα οργανικά υλικά και γ) τα περισσότερα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά, τα οποία χρειάζονται κάποιον χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν ή απελευθερώσουν θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Τέλος, το βόριο καλό είναι να εφαρμόζεται μετά το μέσο περίπου της περιόδου των βροχοπτώσεων κάθε περιοχής. 

 Εξίσου σημαντική παράμετρος, ειδικά για τα αμμωνιακά αζωτούχα λιπάσματα, είναι οι κλιματικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν μετά την εφαρμογή. Αποτελεί κανόνα ότι δεν εφαρμόζουμε τα κλασικά αμμωνιακά λιπάσματα αν δεν αναμένεται άμεσα βροχόπτωση. Εφόσον μετά την εφαρμογή τους ακολουθήσει παρατεταμένη ξηρή περίοδος και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, θα αυξηθούν δραστικά οι απώλειες του αζώτου προς την ατμόσφαιρα και θα μειωθεί αντίστοιχα το ποσοστό του λιπάσματος που τελικά θα είναι διαθέσιμο στα φυτά εντός της καλλιεργητικής περιόδου. 

 Τέλος, για τα αζωτούχα λιπάσματα υπάρχει διαφοροποίηση στον χρόνο εφαρμογής τους, ανάλογα με τον τύπο του λιπάσματος. Έτσι, αζωτούχα λιπάσματα σε αμμωνιακή μορφή εφαρμόζονται αφήνοντας ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων (αναλόγως και με τις θερμοκρασίες κάθε περιοχής) πριν το αναμενόμενο τέλος των βροχοπτώσεων ή την έναρξη της ενεργοποίησης των δένδρων, ώστε να δώσουμε χρόνο για την μετατροπή τους σε νιτρική μορφή, η οποία είναι αξιοποιήσιμη από τα φυτά. Αντίθετα, αζωτούχα λιπάσματα σε νιτρική μορφή μπορούν να εφαρμοστούν προς το τέλος των χειμερινών βροχοπτώσεων ή μετά τις αρχές της άνοιξης (εφόσον υπάρχουν βροχοπτώσεις), αφού στη συγκεκριμένη μορφή μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τα φυτά. 

 

 Επιλογή τύπου λιπάσματος 

  Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα στην αγορά είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τα «κλασικά» λιπάσματα που ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και η διαθεσιμότητα διάφορων «εδαφοβελτιωτικών» προϊόντων, τα οποία μπορεί να συνεισφέρουν ή να διευκολύνουν έμμεσα την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. Μερικές βασικές αρχές στην επιλογή ενός «κλασικού» λιπάσματος εξακολουθούν να ισχύουν, όπως: 

 -Σε εδάφη με όξινο pH και μηδενικά ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου δεν εφαρμόζουμε λιπάσματα που συμβάλλουν στη μείωση του pH (ενδεικτικά: θειική αμμωνία), διότι σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσουμε συνθήκες εδάφους που δεν θα ευνοούν την πρόσληψη συγκεκριμένων θρεπτικών στοιχείων από τα ελαιόδενδρα, γεγονός που θα οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικότητάς τους. 

 -Σε εδάφη με αυξημένη αλατότητα αποφεύγουμε τη χρήση λιπασμάτων που περιέχουν χλώριο (ενδεικτικά: χλωριούχο κάλιο), διότι θα συμβάλουν στην επιδείνωση του προβλήματος. 

 -Σε ελαιώνες με υψηλή διαθεσιμότητα φωσφόρου στο έδαφος και περίσσεια φωσφόρου στα φύλλα αποφεύγουμε τη χρήση σύνθετων λιπασμάτων που περιέχουν το συγκεκριμένο στοιχείο, διότι θα επιδεινώσει την έλλειψη ιχνοστοιχείων όπως ο ψευδάργυρος. 

  Όσον αφορά την επιλογή λιπασμάτων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, αλλά και εν γένει τη μεγάλη ποικιλία εδαφοβελτιωτικών που διατίθενται στην αγορά, ισχύει ένας γενικός κανόνας: Η επιλογή αυτή θα είναι αποδοτική μόνο εφόσον ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες που παρέχει η παρασκευάστρια εταιρεία ως προς τον βέλτιστο χρόνο εφαρμογής. Τελευταία, αποτελεί όλο και πιο συχνό φαινόμενο τα αποτελέσματα φθινοπωρινών αναλύσεων σε εδάφη όπου εφαρμόστηκαν λιπάσματα που αποδίδουν αργά το άζωτο στην καλλιέργεια, να δίνουν τιμές νιτρικού αζώτου στο έδαφος ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που σημαίνει ότι το άζωτο παρέμεινε στο έδαφος και δεν αξιοποιήθηκε πλήρως από την ελιά στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Γι’ αυτό το αποτέλεσμα δεν ευθύνεται φυσικά το λίπασμα, αλλά η λανθασμένη πρακτική του παραγωγού να το εφαρμόσει καθυστερημένα τη χειμερινή περίοδο, σε εποχή που έχει συνηθίσει στο παρελθόν να εφαρμόζει και τα «κλασικά» αζωτούχα λιπάσματα. 

 

 Τρόπος εφαρμογής 

 Μερικοί βασικοί κανόνες που αφορούν την εφαρμογή (διασπορά) των λιπασμάτων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

-Τα λιπάσματα εφαρμόζονται σε μεγάλη επιφάνεια του εδάφους και όχι τοπικά σε δυο τρία σημεία: με αυτό τον τρόπο το λίπασμα γίνεται διαθέσιμο σε μεγαλύτερο τμήμα του ριζικού συστήματος και αποφεύγονται περιπτώσεις τοξικότητας από υψηλή συγκέντρωση κάποιων στοιχείων τοπικά. 

  -Λιπάσματα που διαλύονται εύκολα και περιέχουν στοιχεία ευκίνητα στο έδαφος (π.χ. η πλειονότητα των αζωτούχων λιπασμάτων) εφαρμόζονται κατά κανόνα επιφανειακά. 

 -Λιπάσματα που περιέχουν στοιχεία που μετακινούνται δύσκολα στο έδαφος (φώσφορος, κάλιο) καλό είναι να ενσωματώνονται, σε αγρούς όμως όπου ενδείκνυται η καλλιέργεια του εδάφους. Αντίθετα, αν έχουμε ελαιώνες σε επικλινή αγροτεμάχια, η καλλιέργεια του εδάφους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα διάβρωσης του εδάφους και απώλειας θρεπτικών στοιχείων, τα οποία είναι σημαντικότερα σε σχέση με τα οφέλη της ενσωμάτωσης των λιπασμάτων. 

 -Το ίδιο ισχύει (με τους ίδιους περιορισμούς) και για την ενσωμάτωση οργανικών υλικών στο έδαφος. 

 -Σε περιοχές ή/και χρονιές με εκτεταμένη περίοδο ξηρασίας από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, έχει διαπιστωθεί ότι ειδικά για το κάλιο δεν υπάρχει σημαντική απορρόφηση του στοιχείου πέραν της αρδευόμενης ζώνης. Επομένως, σε αρδευόμενους ελαιώνες, τα καλιούχα λιπάσματα ίσως είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται κατά μήκος της αρδευόμενης ζώνης, αντί για την κλασική διασπορά κάτω από όλη την κόμη του δένδρου. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η συνολική ποσότητα που θα αξιοποιηθεί από το φυτό εντός της καλλιεργητικής περιόδου. 

Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι η υπερλίπανση, ή η μη εφαρμογή στοιχείων που λείπουν στον ελαιώνα, είναι συνήθως θέμα κακής προετοιμασίας, που εντοπίζεται στην εμπειρική εφαρμογή της λίπανσης και όχι στον υπολογισμό των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία βάσει των αναλύσεων εδάφους και φύλλων. Όμως, οι βασικοί κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικοί, διότι, εφόσον δεν εφαρμοστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχίες που συνοδεύονται από ένα υψηλό κόστος εφαρμογής. Αυτό διότι μπορεί μεν να εφαρμόζονται οι σωστές δόσεις λίπανσης, αλλά το αποτέλεσμα είναι σημαντικό ποσοστό θρεπτικών στοιχείων να μην είναι τελικά διαθέσιμο στα φυτά εντός της καλλιεργητικής περιόδου. Και αυτό είναι εξίσου «μη ορθολογικό», όσο και η εμπειρική εφαρμογή της λίπανσης. 

Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, ΕΛΓΟ «Δήμητρα» – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Δύο (2) δημόσια κτήματα πρόκειται να εκμισθώσει με χαμηλό τίμημα το ΥΠΑΑΤ στην Π.Ε. Πρέβεζας.


Δύο (2) δημόσια κτήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας πρόκειται να εκμισθώσει με χαμηλό τίμημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αγροτεμάχια έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, έχουν έκταση 65 στρέμματα το καθένα και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων λήγουν στις 5-1-2021 και 12-1-2021.
 Η διαδικασία της μίσθωσης με χαμηλό τίμημα γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4061/2012, το οποίο προβλέπει την εκμίσθωση δημόσιας γεωργικής γης σε διάφορες κατηγορίες πολιτών (νέοι γεωργοί, άνεργοι, πτυχιούχοι γεωτεχνικών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, επαγγελματίες αγρότες) με αντίτιμο 5 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. 
Από τον σύνδεσμο ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ που βρίσκεται στην αριστερή στήλη του ιστολογίου μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην σχετική σελίδα του ΥΠΑΑΤ, όπου τους δίνονται οι εξής επιλογές: 
-Στην αρχική καρτέλα μπορούν να δουν τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4061/2012 και να κατεβάσουν το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. 
-Στην καρτέλα "Αρχεία KMZ" μπορούν να δουν τα αγροτεμάχια που έχουν αναρτηθεί και τις σχετικές προθεσμίες. Πατώντας πάνω στην ανάρτηση που τους ενδιαφέρει κατεβάζουν αρχείο .kmz το οποίο ανοίγουν και βλέπουν χαρτογραφημένο το αγροτεμάχιο που τους ενδιαφέρει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Google Earth.
 -Στην καρτέλα "Εγγραφή" μπορούν να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να κάνουν εγγραφή στο σύστημα προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία. 
-Στην καρτέλα "Είσοδος" μπαίνουν προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, να επισυνάψουν δικαιολογητικά κλπ., ενώ στην καρτέλα "Επικοινωνία" μπορούν να βρουν χρήσιμα στοιχεία για την επικοινωνία τους με το ΥΠΑΑΤ για τυχόν απορίες. 

 Να σημειωθεί ότι οι εκμισθώσεις των ακινήτων του ΥΠΑΑΤ γίνονται για 25 έτη και η κατακύρωση του κτήματος στον δικαιούχο γίνεται με μοριοδότηση, με βάση μια σειρά από κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 του ν. 4061/2012.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.


Δημοσιεύουμε την παρακάτω Ανακοίνωση που μας έστειλε το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Οι εξευτελιστικές τιμές σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος παραγωγής αποτελούν τη θηλιά που διαρκώς σφίγγει γύρω από το λαιμό της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Αυτό γίνεται σε μια περίοδο που ο λαός της περιοχής μας προσπαθεί να στηριχτεί και στα αγροτικά εισοδήματα για να επιβιώσει. Για να ζήσουν στα χωράφια τους οι μικρομεσαίοι παραγωγοί πρέπει να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να βγάζουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο με παράλληλη πτώση των τιμών στο ράφι, ενάντια στη διπλή εκμετάλλευση αγρότη και καταναλωτή. Στα σούπερ-μάρκετ τα πάντα πουλιούνται τουλάχιστον τρεις με οκτώ φορές πάνω από τη τιμή που δίνουν οι παραγωγοί. 
 Η τιμή της ελιάς «καλαμών» είναι κάτω από το κόστος παραγωγής με μεγάλες ποσότητες να πηγαίνουν για λάδι με χαμηλές φυσικά αποδόσεις . Το λάδι (έξτρα παρθένο) κυμαίνεται στα 2,4 ευρώ/κιλό. Τα μανταρίνια πουλιούνται σε εξευτελιστικές τιμές (15-20 λεπτά) . Τα λεμόνια το ίδιο (20-30 λεπτά), ενώ τα πορτοκάλια που φημολογούνταν ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω λόγω covid 19 έχουν πέσει κάτω από τις περσινές τιμές (20 λεπτά/ κιλο). Στα κηπευτικά η τομάτα το τελευταίο δίμηνο έχει 0,5-0,6 ευρώ / κιλό, το αγγούρι 10-14 λεπτά το κομμάτι, με μεγάλο κομμάτι παραγωγών να εξαρτιέται από τη «βοήθεια» των εμπόρων για να ξανακαλλιεργήσουν. Οι αιγοπροβατοτρόφοι περιμένουν ακόμα από το Πάσχα τα 4ευρώ / θηλυκό ζώο ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των ζωοτροφών και η μείωση τιμής παραγωγού αρνιών και κατσικιών εξανεμίζουν τα αυξημένα έσοδα λόγω της «αύξησης» της τιμής του γάλακτος. Κρασιά μένουν αδιάθετα. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 -1. Κατώτερες εγγυημένες τιμές σε όλα τα προϊόντα (με άμεση πληρωμή) που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Να δοθούν έκτακτες ενισχύσεις για όλους. Έλεγχος ουσιαστικός από το χωράφι στο ράφι για τη φτηνή και ποιοτική κάλυψη των διατροφικών αναγκών. 
 -2. Ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά μέσα, εφόδια, ζωοτροφές, φάρμακα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Βασικά έργα υποδομής, 
 -3. Για να δοθούν κατώτερες εγγυημένες τιμές πρέπει να χτυπηθεί η ασυδοσία των εμποροβιομηχάνων με ταυτόχρονη στήριξη και επιδότηση της συνεταιριστικής παραγωγής. Να επιδοτηθεί η συνεταιριστική παραγωγή για να ανοίξουν παλιοί και νέοι συνεταιρισμοί με διαγραφή χρεών στην παλιά ΑΤΕ (που πέρασε σχεδόν τζάμπα στη Πειραιώς) και στους μεγαλέμπορους-βιομηχάνους. 
 -4. Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Καταβολή των δεδουλευμένων των πρώην συνεταιριστικών υπαλλήλων. 

Καλούμε σε αγωνιστικό συντονισμό τις ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων, επιτροπές αγώνα αγροτών, τα σωματεία εργαζομένων στα τρόφιμα και ποτά , τους συλλόγους γεωπόνων και κτηνιάτρων να πάρουν πρωτοβουλίες αγώνα για την ανάδειξη και αγωνιστική επίλυση των μεγάλων προβλημάτων.

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας 
το Διοικητικό Συμβούλιο
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσληψη 144 εποχικών γεωπόνων στον ΕΛΓΑ. Προθεσμία μέχρι 21/12/2020 για τις αιτήσεις.


 Από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ηπείρου λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση την οποία δημοσιεύουμε για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων που ενδιαφέρονται:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βγήκε η προκήρυξη του ΕΛΓΑ για 144 εποχιακούς Γεωπόνους και 10 Κτηνιάτρους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από σήμερα μέχρι τις 21/12/2020. 

Δείτε για λεπτομέρειες και όλα τα σχετικά έντυπα στον παρακάτω σύνδεσμο (από το site του ΕΛΓΑ):

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ1 / 2020 Για Τη Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

-Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 10060/28-09-2020 (ΣΟΧ1/2020) για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 


-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» 

 
-ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-09-2020» 


-Έντυπο αίτησης  ΣΟΧ.6 


Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις  10-12-2020 και λήγει στις 21-12-2020 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν βεβαίωση προϋπηρεσίας προκειμένου να τους χορηγηθεί να αποστέλλουν email στο proslipseis@elga.gr με το παρακάτω κείμενο:

«Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση προϋπηρεσίας  για   το   διάστημα   που εργαζόμουν στον ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έτη………………..............

προκειμένου να την χρησιμοποιήσω για την με αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 με αρ. πρωτ. 10060/28-09-2020 Ανακοίνωση του ΕΛ.Γ.Α.»

Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν στους υποψηφίους με email προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ


Από το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση την οποία και δημοσιεύουμε για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου:

 

ΘΕΜΑ:

«2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»


          Σας ενημερώνουμε ότι από 01/12/2020 εκδόθηκε η δεύτερη πρόσκληση που αφορά στο Μέτρο 5: «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων. 

Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων».  Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

                     http://www.elga.gr/energitiki-prostasia/metro-5-1


       Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


        


                               Με εντολή Προέδρου                   

                Ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος


                   


                        Σωτήριος Χήρας


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνει η Association of Applied Biologists στις 2-12-2020 για τις ιώσεις ToBRFV και CGMMV


Η Association of Applied Biologists διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στις 2 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα τις ιώσεις ToBRFV της τομάτας και CGMMV του αγγουριού.
Οι ιοί της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV) και της πράσινης ποικιλοχλώρωσης με μωσαϊκό της αγγουριάς (CGMMV) ανήκουν σε μία ομάδα ιών που ονομάζονται tobamoviruses και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς ο πρώτος και κολοκυνθοειδών ο δεύτερος.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δύο αυτές ιώσεις μπορείτε να δείτε εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο και τον τρόπο που μπορούν να εγγραφούν και να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά μπορούν να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cvent.com/events/tomato-brown-rugose-fruit-virus-and-cucumber-green-mottle-mosaic-virus-two-emerging-tobamoviruses-th/event-summary-f6931b1c904a46d58f0d5c63c4b28db1.aspx Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο τρίτος ψεκασμός των ελαιοδέντρων του προγράμματος Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας.
Αύριο Παρασκευή 4/9/2020 ξεκινά στην Π.Ε. Πρέβεζας ο τρίτος ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2020.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 4-9-2020 θα ξεκινήσει ο τρίτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων  στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Την εποχή αυτή οι καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία) ευνοούν την ανάπτυξη του δακοπληθυσμού και οι συλλήψεις εντόμων στις παγίδες είναι μέτριες έως υψηλές σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας.


Ο ψεκασμός θα είναι δολωματικός, θα γίνει σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των ψεκασμών στις διάφορες Τοπικές Κοινότητες καθώς και η συνολική διάρκεια θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες.


Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι:

Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Άσσος, Βρυσούλα, Γαλατάς, Εκκλησιές, Θεσπρωτικό, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κοτσανόπουλο, Κρανιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μελιανά, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Νέα Κερασούντα, Νέα Σαμψούντα, Νέα Σινώπη, Νικολίτσι, Νικόπολη, Παπαδάτες, Πολυστάφυλο, Ριζά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Τρίκαστρο, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός. 

Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς:
1. Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συνεργείων στις Τοπικές Κοινότητες για τις ακριβείς ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους. 
2. Να έχουν ανοιχτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού. 
3. Να συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συνεργεία και με την υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος. 


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ


Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Η εξάπλωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η πρώτη αναγνώριση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV) έγινε το 2015 στην Ιορδανία, ενώ τα πρώτα συμπτώματα είχαν παρατηρηθεί το 2014 σε τομάτες στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Οργανισμό Προστασίας Φυτών (EPPO). Στα τέλη του 2018 αναφέρθηκε η παρουσία του ιού σε Γερμανία και Ιταλία και αρχές του 2019 ο ιός προστέθηκε στη λίστα επιφυλακής του EPPO. Η Απόφαση (2019/1615) για την λήψη μέτρων κατά του ιού λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2019 με έναρξη ισχύος την 1 Νοεμβρίου 2019 και ενώ είχε ήδη ανιχνευθεί η παρουσία του και στη χώρα μας.


Ουσιαστικά, το φυτοϋγειονομικό καθεστώς της Ε.Ε. είναι προβληματικό, αφού ένας νέος επιβλαβής οργανισμός θα πρέπει να εισέλθει στο έδαφος της Ένωσης, να γίνουν μελέτες ανάλυσης κινδύνου για να αποδειχτεί η επικινδυνότητά του και να περάσει και κανένας χρόνος μέχρι να ληφθούν μέτρα, οπότε συνήθως είναι ήδη αργά. Ειδικά για εντομολογικούς εχθρούς ή ιούς και βακτήρια που μεταδίδονται με έντομα-φορείς είναι πολύ αργά. Η εκρίζωση ή ο περιορισμός του επιβλαβούς οργανισμού είναι είτε αδύνατη, είτε εξαιρετικά δαπανηρή ενέργεια. Ενδεικτικά παραδείγματα, ο μεγαλύτερος εχθρός της τομάτας Tuta absoluta που μέσα σε ένα χρόνο εξαπλώθηκε και εγκαταστάθηκε σε όλη τη μεσογειακή λεκάνη και το καταστρεπτικό βακτήριο της ελιάς (και πολλών άλλων φυτών) Xylella fastidiosa.

Όμως, η εν λόγω απόφαση είχε αφήσει και ένα σοβαρό κενό στο έλεγχο των σπόρων τομάτας και πιπεριάς που ως γνωστό είναι ο κύριος τρόπος διάδοσης της ίωσης σε νέες περιοχές. Ενώ επέβαλε τον έλεγχο για τους σπόρους «που κατάγονται από το έδαφος της Ένωσης», άφηνε χωρίς έλεγχο όλες τις παρτίδες σπόρων που εισήχθησαν μέχρι 1-11-2019 από τρίτες χώρες. Η επίμαχη αυτή Απόφαση καταργήθηκε στις 15 Αυγούστου από τον Κανονισμό 2020/1191 αλλά έχει γίνει ήδη μεγάλη ζημιά.

Όπως είναι γνωστό, η παραγωγή και διακίνηση των σπόρων τομάτας ελέγχεται από πολυεθνικές εταιρίες που ακόμα και αν η έδρα τους είναι στην Ε.Ε., η παραγωγή πραγματοποιείται σε άλλες ηπείρους (Αφρική, Ασία, Νότια Αμερική). Έτσι για ένα σχεδόν χρόνο οι συγκεκριμένες εταιρίες ήταν ελεύθερες να διώξουν από τις αποθήκες τους και να διοχετεύσουν στους καλλιεργητές τομάτας και πιπεριάς, εκατομμύρια σπόρους χωρίς υποχρέωση σε επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Μέσω μη ελεγμένων σπόρων, ο ιός εισέβαλε και σε φυτώρια της χώρας και μέχρι τώρα έχει ανιχνευθεί σε όλες τις περιοχές που καλλιεργείται η τομάτα, στην Κρήτη και την Πελοπόννησο αλλά και στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, οι σπόροι της τομάτας που διακινούνται έχουν ελεγχθεί για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης μόνο αν συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που έχει εκδοθεί μετά από την 1-11-2019. Με βάση το νέο Κανονισμό2020/1191 θα πρέπει να ελεγχθούν με επίσημη δειγματοληψία και εξέταση από τις αρμόδιες αρχές, συνολικά οι σπόροι τομάτας και ευαίσθητων ποικιλιών πιπεριάς, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής τους ή τον κάτοχό τους. Να ελεγχθούν δηλαδή, όλες οι σπορομερίδες με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μέχρι 30-10-2019, είτε βρίσκονται στις αποθήκες των εταιριών είτε στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων και στα φυτώρια παραγωγής σποροφύτων. Για να έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα και να σταματήσει η εξάπλωση του ιού μέσω μολυσμένων σπόρων απαιτείται κεντρικός συντονισμός από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή το επίσημο εργαστήριο ελέγχου Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Ξεκινάει την Δευτέρα 3 Αυγούστου ο 2ος ψεκασμός του προγράμματος Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει ο 2ος ψεκασμός των ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020 στην Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εξέδωσε σήμερα (31/7/2020) το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 3-8-2020 θα ξεκινήσει ο δεύτερος ψεκασμός των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Την εποχή αυτή οι καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία) ευνοούν την ανάπτυξη του δακοπληθυσμού και οι συλλήψεις εντόμων στις παγίδες είναι μέτριες έως υψηλές σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας.

Ο ψεκασμός θα είναι δολωματικός, θα γίνει σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των ψεκασμών στις διάφορες Τοπικές Κοινότητες καθώς και η συνολική διάρκεια θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες.

Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι:

Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Άσσος, Βρυσούλα, Γαλατάς, Εκκλησιές, Θεσπρωτικό, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κοτσανόπουλο, Κρανιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μελιανά, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Νέα Κερασούντα, Νέα Σαμψούντα, Νέα Σινώπη, Νικολίτσι, Νικόπολη, Παπαδάτες, Πολυστάφυλο, Ριζά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Τρίκαστρο, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός.

Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς:
1. Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συνεργείων στις Τοπικές Κοινότητες για τις ακριβείς ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους.
2. Να έχουν ανοιχτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.
3. Να συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συνεργεία και με την υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος.


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Σε έξαρση η ίωση της καστανής ρυτίδωσης, η ΔΑΟΚ Πρέβεζας εφιστά την προσοχή των παραγωγών.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εξέδωσε χθες (15/7/2020) το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης της τομάτας είναι σε έξαρση»

Αν και η βασική καλλιεργητική περίοδος της Πρέβεζας ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα από την καστανή ρυτίδωση της τομάτας, ενόψει της νέας καλοκαιρινής φύτευσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιός έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας από την Κρήτη και την Πελοπόννησο έως τη Στερεά Ελλάδα και την Μακεδονία. Επιπλέον ο ιός έχει ανιχνευθεί και σε φυτώρια, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό αλλά μάλλον αναμενόμενο αφού ο βασικός τρόπος μετάδοσης είναι ο μολυσμένος σπόρος.
Με βάση τη νομοθεσία το πολλαπλασιαστικό υλικό της τομάτας θα πρέπει να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο οι παραγωγοί οφείλουν να διατηρούν στο αρχείο τους. Η Υπηρεσία μας θα διενεργήσει εντατικούς ελέγχους για την ύπαρξη και την εγκυρότητα των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες δειγματοληψίες στο στάδιο της διακίνησης των φυταρίων για τη διαπίστωση τυχόν ιολογικής προσβολής.
Προτείνουμε στους παραγωγούς να διαχειρίζονται όλα τα φυτά σαν να είναι μολυσμένα. Οι διαφορετικές παρτίδες φυτών να διατηρούνται ξεχωριστά και να αποφεύγεται η μετάδοση της ίωσης μεταξύ των θερμοκηπιακών μονάδων.
Επισημαίνουμε και πάλι τα γενικά μέτρα αντιμετώπισης, σύμφωνα με τα οποία οι παραγωγοί θα πρέπει να:
 • ελέγχουν τακτικά τα φυτά τους και να καταστρέφουν με καύση όσα εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα.
 • παίρνουν όλα τα μέτρα υγιεινής όπως απολύμανση εργαλείων και εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, πλύσιμο χεριών, απολυμαντικό ταπέτο στην είσοδο
 • περιορίζουν τις μετακινήσεις του προσωπικού μεταξύ των θερμοκηπίων και να χρησιμοποιούν διαφορετικά ρούχα, γάντια, υποδήματα σε κάθε θερμοκηπιακή μονάδα.
 • καταστρέφουν τα υπολείμματα της καλλιέργειας καθώς και τα ζιζάνια εντός και εκτός θερμοκηπίου.
Οι αρμόδιοι γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για επιπλέον πληροφορίες.Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Ξεκινάει αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου ο πρώτος ψεκασμός του προγράμματος Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός των ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 3-7-2020 θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων  στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Η εποχή αυτή συμπίπτει με την περίοδο που ολοκληρώνεται η πήξη του πυρήνα του ελαιοκάρπου στις βρώσιμες ελιές ενώ έχει ξεκινήσει η πήξη του πυρήνα και στις ελαιοποιήσιμες, και επομένως έχουν ξεκινήσει οι “γόνιμες” δακοπροσβολές.

Ο ψεκασμός θα είναι δολωματικός, θα γίνει σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των ψεκασμών στις διάφορες Τοπικές Κοινότητες καθώς και η συνολική διάρκεια θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες.

Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι:
Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Άσσος, Βρυσούλα, Γαλατάς, Εκκλησιές, Θεσπρωτικό, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κοτσανόπουλο, Κρανιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μελιανά, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Νέα Κερασούντα, Νέα Σαμψούντα, Νέα Σινώπη, Νικολίτσι, Νικόπολη, Παπαδάτες, Πολυστάφυλο, Ριζά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Τρίκαστρο, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός. 
Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς:
1. Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συνεργείων στις Τοπικές Κοινότητες για τις ακριβείς ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους. 
2. Να έχουν ανοιχτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού. 
3. Να συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συνεργεία και με την υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος. 


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης


  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Δύο (2) γεωπόνους θα προσλάβει η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2020. Μέχρι 25 Ιουνίου οι αιτήσεις.

Δύο (2) γεωπόνους ως τομεάρχες δακοκτονίας θα προσλάβει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για τις ανάγκες του Προγράμματος Δακοκτονίας. Οι τομεάρχες δακοκτονίας θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 5 μηνών περίπου, από τις αρχές Ιουλίου μέχρι 30/11/2020. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με e-mail) και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 25/6/2020.
Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με τα κριτήρια μοριοδότησης του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δηλαδή βαθμός πτυχίου, χρόνος ανεργίας, χρόνος προϋπηρεσίας, αριθμός ανήλικων τέκνων κλπ.

Την σχετική Ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 2-12-2019 μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Το τυποποιημένο Έντυπο της Αίτησης μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Μεγαλώνει η λίστα των φυτών που προσβάλλει η Xylella fastidiosa. Κανένα κρούσμα (προς το παρόν) στην Ελλάδα, λέει το ΥΠΑΑΤ.

Τρία νέα φυτικά είδη προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ξενιστών του Xylella fastidiosa. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Πόρτο της Πορτογαλίας βρέθηκαν έξι νέα φυτικά είδη προσβεβλημένα μέσα σε οριοθετημένη περιοχή και από αυτά τα Quercus robur, Magnolia grandiflora και Erodium moschatum δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των φυτών ξενιστών (host plants) της Ε.Ε.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τις φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της χώρας:

-Να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στις επιχειρήσεις που διακινούν φυτικό υλικό προς φύτευση από χώρες της Ε.Ε. όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Xylella Fastidiosa (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία κλπ.). Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τόσο την διαπίστωση της τήρησης της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όσο και δειγματοληψίες σε αποστολές φυτών από τις εν λόγω "ύποπτες" χώρες.

-Να συνεχίσουν και να εντείνουν τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες σε οπωρώνες και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων Επισκοπήσεων (surveys) για τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού στη χώρα μας.

-Να ενημερώνουν με κάθε μέσο όλους τους εμπλεκόμενους ότι αποτελεί υποχρέωση τους να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.

Το Υπουργείο επισημαίνει ακόμα ότι στη Χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Xylella fastidiosa. Η πραγματοποίηση των ελέγχων και η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου Δημοσίου Συμφέροντος.

Μη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας συνεπάγεται νομικές κυρώσεις, καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου της Χώρας και σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές της.

Περισσότερες πληροφορίες για το Xylella fastidiosa και τις ζημιές που προκαλεί μπορείτε να δείτε στο παλιότερο άρθρο μας:

Διαβάστε περισσότερα...

Κείμενο-Διαμαρτυρία της "Αριστερής Πρωτοβουλίας Γεωτεχνικών" κατά της Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου.

Ο εκπρόσωπος της "Αριστερής Πρωτοβουλίας Γεωτεχνικών" στη Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου-Νήσων" Δημήτρης Μπακόλας μας έστειλε το παρακάτω κείμενο:

Η φετινή ημέρα περιβάλλοντος τιμήθηκε από χιλιάδες διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο αλλά και από συλλαλητήρια σε Γιάννενα, Κέρκυρα και Λευκάδα. Βιώνουμε τις δραματικές συνέπειες της μαζικής βιομηχανικής κτηνοτροφίας, στην οποία διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και εξέλιξη πανδημιών , του συνωστισμού τεράστιων μαζών ανθρώπινου πληθυσμού σε περιορισμένους χώρους που δημιουργεί υγειονομικές βόμβες και της διαμόρφωσης τεράστιων τσιμεντουπόλεων με παντελή έλλειψη πράσινου και ελεύθερων δημόσιων χώρων με αποτέλεσμα να υπερσσυσωρεύονται ρύποι, λύματα και απορρίμματα που ο πλανήτης δεν μπορεί να τα αντέξει.

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και έρχεται να σημαδέψει το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η ένταση των φυσικών καταστροφών, η ανυπολόγιστη ρύπανση των θαλασσών και η καταστροφή της βιοποικιλότητας έχουν ένα και μοναδικό υπαίτιο: την καπιταλιστική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που ακόμα και όταν της φοράνε τον μανδύα της «πράσινης ανάπτυξης», το κάνουν για να βρουν νέα πεδία κερδοφορίας και εκμετάλλευσης της φύσης και όχι για να την προστατέψουν. Έχουμε πλέον μια βίαιη ένταση της εκμετάλλευσης της φύσης οριζόντια και καθολικά, και δεν περιορίζεται μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Το πιο πλούσιο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αποτύπωμα άνθρακα 175 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 10%. Επιπλέον, άνω του 70% των παγκόσμιων εκπομπών, από το 1988 μέχρι το 2017, προέρχονται από 100 μεγάλες εταιρείες, ενώ μόλις 25 ευθύνονται για το 50% των εκπομπών! Οι μεγάλες πολυεθνικές της ενέργειας (ExxonMobil, Shell, BP και Chevron) περιλαμβάνονται στην κατάμαυρη λίστα, μαζί με κρατικές εταιρείες της Κίνας, της Ρωσίας κλπ. Όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν την ανεξέλεγκτη δράση τους αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι για την αύξηση των εκπομπών του CO2, την τρύπα του όζοντος και την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπεύθυνος είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και η πολιτική της καταστροφικής, ενεργοβόρας κερδοσκοπικής «ανάπτυξης» των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, των χωρών της Ε.Ε., της Κίνας, και των άλλων αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. 

Για τον κόσμο της εργασίας η σημερινή πανδημία και οι πολύπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σχετίζονται άμεσα με την επιβίωσή του, με κάθε πτυχή της ζωής του! 

Ταυτόχρονα με την αντεργατική εκστρατεία που κηρύσσει η κυβέρνηση με το πρόσχημα των επιπτώσεων του κορονοϊού, υλοποιείται άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε με τυμπανοκρουσίες μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νέος αντι-περιβαλλοντικός νόμος πέρασε «νύχτα» μέσα στην περίοδο της καραντίνας και κάνει βορά στην ασυδοσία του κεφαλαίου μέχρι και προστατευόμενες περιοχές Natura. Το παραπάνω σε συνδυασμό με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων που θα καταστρέψουν σε ανυπολόγιστο βαθμό το φυσικό πλούτο, την «αξιοποίηση» ολόκληρων δασών και παραλιών δείχνουν πως η κυβέρνηση, με την στήριξη της «πράσινης» ΕΕ έρχονται να αλλάξουν ριζικά το περιβαλλοντικό τοπίο της Ελλάδας... προς το πολύ χειρότερο. 

Την ίδια ώρα η διοικούσα επιτροπή Ηπείρου –νήσων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου έχει παραπέμψει τη συζήτηση για την «έρευνα–εξόρυξη υδρογονανθράκων» με ευθύνη των παρατάξεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ στις καλένδες ενώ απέφυγε συνειδητά να τοποθετηθεί για το νέο περιβαλλοντοκτόνο νόμο της κυβέρνησης. 


Χρειαζόμαστε μια νέα αρμονική βάση στη σχέση ανθρώπου-φύσης, το ξεπέρασμα του σημερινού ανταγωνιστικού της χαρακτήρα, που οφείλεται στον καταστροφικό, εκδικητικό και αλλοτριωτικό χαρακτήρα των εκμεταλλευτικών κοινωνιών. 

 •  Για την προστασία των δασών, των θαλασσών και όλων των φυσικών πόρων. Για την απελευθέρωση της αγροτικής παραγωγής από την κυριαρχία του κεφαλαίου και τον εφιάλτη των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. 
 •  Για ουσιαστικούς στόχους μείωσης της εκπομπής αέριων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου σε ρήξη με τις πολιτικές εμπορευματοποίησης του περιβάλλοντος (εμπόριο ρύπων, εμπορευματοποίηση φυσικών πόρων κ.α.) της ΕΕ και των διεθνών καπιταλιστικών οργανισμών. 
 •  Για εθνικοποίηση με κοινωνικό – εργατικό έλεγχο των στρατηγικών υποδομών και επιχειρήσεων απέναντι στην πολιτική του κεφαλαίου που προωθεί την “απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας”, την εμπορευματοποίηση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. 
 •  Για αξιοβίωτες πόλεις με διασφάλιση στέγης για όλους με σύγχρονες προδιαγραφές, πλούσιους πνεύμονες πρασίνου και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ποιοτικά Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, και εξασφάλιση προστασίας από φυσικές καταστροφές.
 •  Για την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου που παραδίδει το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον βορά στους κάθε λογής «επενδυτές»: το νόμο "Επενδύω στην Ελλάδα", τον πρόσφατο αντιπεριβαλλοντικό νόμο και τον τελευταίο νόμο του υπουργείου Τουρισμού 
 •  Διεθνιστική δράση, συντονισμός και αλληλεγγύη των κινημάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση
 •  Για σύγκρουση με τις πολιτικές κυβέρνησης, κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στις επιταγές των ιδιωτικοποιήσεων, στις «πράσινες πολιτικές» που βλέπουν το περιβάλλον ως πεδίο κερδοφορίας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική πολιτική για το περιβάλλον με τα χρήματα των ΕΣΠΑ.  

Να διεκδικήσουμε μια άλλη ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία που θα μετρά την ευημερία της με την ποιότητα της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, μετακίνησης, υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των ελεύθερων χώρων
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Προσλήψεις μόνιμων γεωπόνων στο ΥΠΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ (3Κ/2020 Προκήρυξη)


Έχει ήδη σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ εντός των ημερών η προκήρυξη 3Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

Τον Πίνακα των θέσεων της Προκήρυξης μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Μεταξύ άλλων υπάρχουν σαράντα τρεις (43) θέσεις Γεωπόνων σε διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και επτά (7) θέσεις Γεωπόνων σε οργανικές μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Κείμενο-Ανακοίνωση 84 γεωτεχνικών για την υγειονομική και οικονομική κρίση.Από την "Πρωτοβουλία Γεωτεχνικών" λάβαμε κείμενο-ανακοίνωση με 84 υπογραφές γεωτεχνικών, με θέμα την υγειονομική και οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το κείμενο έχει ως εξής:
 
84 γεωτεχνικοί (η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται) δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν να μην πληρώσει την διπλή κρίση, υγειονομική-οικονομική ο λαός. Καλούν όλους τους συλλόγους , τα σωματεία και τις συλλογικότητες των γεωτεχνικών να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και αναφέρουν:


«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ»


Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.


Γιάννης Ρίτσος Ρωμιοσύνη
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι γεωτεχνικοί


Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε δύσκολες μέρες. Η παγκόσμια έξαρση του ιού (Covid – 19) έχει φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές μας, στις δουλειές μας, στην καθημερινότητα μας, στις οικογένειες μας, στις καθημερινές μας σχέσεις.

Η περιβαλλοντική καταστροφή, η συγκέντρωση υπερπληθυσμού στις μητροπόλεις, η ένταση των κοινωνικών αντιθέσεων, ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής αλλά και η παγκόσμια απαξίωση των δημόσιων δομών στους στρατηγικούς τομείς μας φέρνει αντιμέτωπους με νέα προβλήματα.

Ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά για συνανθρώπους μας που νοσούν και δυστυχώς και για κάποιους που χάνονται, τόσο στον τόπο μας όσο και σε όλες τις μεριές του πλανήτη.


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι γεωτεχνικοί


Καθημερινά ακούμε από τις κυβερνητικές πηγές ότι πλέον ήρθε η ώρα της ατομικής ευθύνης απέναντι στο συλλογικό καλό. Ότι η επόμενη μέρα που θα φύγει το κακό (Covid – 19) θα πρέπει να ματώσουμε όλοι μαζί για την ανάκαμψη της οικονομίας που τώρα καταστρέφεται.

Με το πρόσχημα του «πολέμου με αόρατο εχθρό» η κυβέρνηση, αξιοποιεί την κρίση με τον κορονοϊό για να κλιμακώσει τον πόλεμο στους εργαζόμενους. Με διατάγματα και Πράξεις Νομοθετιού Περιεχομένου που παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου επιβάλλει εν μέσω πανδημίας σειρά αντεργατικών μέτρων. Αναστολή των συμβάσεων, επέκταση και γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, (τηλεεργασία εκ περιτροπής εργασία κα), μείωση εργάσιμου χρόνου με μείωση αποδοχών στο 50%, επεκτάσεις ωραρίων, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που μόνο εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων πήρε πίσω για τα σούπερ μάρκετ. Η «στήριξη» που δίνει για τους ελαστικά εργαζόμενους και άνεργους καθώς και στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες (τους οποίους θέλουν να εξαφανίσουν) είναι ψίχουλα.


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι γεωτεχνικοί


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

• ΔΕΝ άνοιξαν παρά ελάχιστες καινούριες κλίνες ΜΕΘ
• ΔΕΝ εξασφάλισε επαρκή εξοπλισμό προστασίας στους υγειονομικούς, οδηγώντας γιατρούς και νοσηλευτές στην απόγνωση.
 • ΔΕΝ παρέχει έστω έκτακτη χρηματοδότηση στο σοβαρά υποβαθμισμένο ΕΣΥ.
 • ΔΕΝ επιτάσσει ιδιωτικές υποδομές Υγείας στο σύνολο τους
 • Εφαρμόζει μέτρα γενικής καραντίνας σφυρίζοντας αδιάφορα για μεγάλους χώρους δουλειάς με ελλειπή μέτρα προστασίας.


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι γεωτεχνικοί


Τα νέα μέτρα που φέρνουν μέσω του πανικού και του φόβου έρχονται για να μείνουν και μετά το τέλος της πανδημίας. Μόνο με αγώνα θα ανατραπούν.

Το μέλλον ανήκει σε εμάς με ότι έχουμε κατακτήσει τόσα χρόνια με τα ίδια μας τα χέρια και τον ιδρώτα από το μεροκάματό μας. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους.


 1. Αλεξίου Φίλιππος Άρτα
 2. Αλεξόπουλος Γιώργος Αιτωλοακαρνανία
 3. Αντωνίου Παναγιώτης Λακωνία
 4. Βλάχος Κώστας Λευκάδα
 5. Βραζιώτης Δημήτρης Αθήνα
 6. Βρατσίστας Γεώργιος Άρτα
 7. Γκάτσης Δημήτρης Αιτωλοακαρνανία
 8. Γκορίτσα Αθηνά Λακωνία
 9. Γκούμας Κωνσταντίνος Αθήνα
 10. Δεσύλλας Δημήτρης Αθήνα
 11. Δήμου Δήμητρα Άρτα
 12. Δήμου Λουκάς Αθήνα
 13. Διβρισιώτης Γιώργος Ηλεία
 14. Ζαγοράρη Ελευθερία Καλαμάτα
 15. Ζινδριλής Χριστόδουλος Γιάννενα
 16. Ιερωνυμάκης Γιώργος Ηράκλειο
 17. Ιωάννου Νίκος Πρέβεζα
 18. Κακός Νεοκλής Αθήνα
 19. Καλουπτσής Δημήτρης Σέρρες
 20. Καμαρινός Γιάννης Αθήνα
 21. Καμινιώτης Παναγιώτης Καρδίτσα
 22. Καναβού Χριστίνα Κυπαρισσία
 23. Καραλής Βασίλης Τρίκαλα
 24. Καρατσιώρη Ελένη Καρδίτσα
 25. Καρβούνης Θανάσης Αθήνα
 26. Κάργας Γιώργος Αθήνα
 27. Καστραντά Αγγελική Αθήνα
 28. Κατοπώδης Γιώργος Λευκάδα
 29. Κάτσαρης Παναγιώτης Καλαμάτα
 30. Κατσιμπόκης Γιάννης Πάτρα
 31. Κικιώνης Ευστάθιος Άρτα
 32. Κόκιος Κώστας Αιτωλοακαρνανία
 33. Κολοβός Αλέξης Πάρο
 34. Κοντός Γιάννης Καρδίτσα
 35. Κώτσης Παναγιώτης Γιάννενα
 36. Λάγγας Γιάννης Θεσσαλονίκη
 37. Λογοθέτης Αχιλλέας Πρέβεζα
 38. Μαγκλάρας Λεωνίδας Άρτα
 39. Μαγκλάρας Παναγιώτης Γιάννενα
 40. Μάμαλη Ρίτα Τρίκαλα
 41. Μαρκάκης Αντώνης Ηράκλειο
 42. Μαχαίρας Αθανάσιος Αθήνα
 43. Μέλιος Γιάννης Λαμία
 44. Μέξης Λουκάς Αθήνα
 45. Μίχος Κώστας Γαργαλιάνοι
 46. Μπακόλας Δημήτρης Γιάννενα
 47. Μπαλαφούτη Θεοδωρουλέα Βάσω Καρδίτσα
 48. Μπαλτζώη Πηνελόπη Άρτα
 49. Μπιτσακάκης Μιχάλης Ηράκλειο
 50. Μπλέτσας Γιάννης Γιάννενα
 51. Μπουγιούκος Κώστας Παρίσι
 52. Νάνος Βαγγέλης Πρέβεζα
 53. Νάνου Άννα Αθήνα
 54. Νίκου Γιώργος Πρέβεζα
 55. Νταλιάνη Κατερίνα Λακωνία
 56. Ξενόπουλος Κώστας Θεσσαλονίκη
 57. Παναγόπουλος Γιάννης Αιτωλοακαρνανία
 58. Παναγόπουλος Λευτέρης Αίγιο
 59. Παπαβασιλείου Παναγιώτης Αθήνα
 60. Παπαβλασοπούλου Ειρήνη Άρτα
 61. Παπαρούνας Θανάσης Γιάννενα
 62. Πετρόπουλος Γιώργος Καλαμάτα
 63. Πετροπούλου Ζωή Φιλιατρά
 64. Πουλιάνος Ηλίας Πρέβεζα
 65. Πράττης Γιώργος Καλαμάτα
 66. Πρεκατσάκης Γιώργος Χανιά
 67. Ρουσσάκης Ηλίας Σαντορίνη
 68. Σαμιώτης Αναστάσιος Αιτωλοακαρνανία
 69. Σκόνδρας Άγγελος Πάτρα
 70. Τάτσης Κώστας Αθήνα
 71. Τζαβέλας Νίκος Τρίκαλα
 72. Τράκος Αλέκος Σέρρες
 73. Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα Αθήνα
 74. Τρύπας Θανάσης Τρίκαλα
 75. Τσαλαπάτης Σπύρος Άρτα
 76. Τσικνιά Μυρτώ Αθήνα
 77. Τσιμπερλένιος Χρήστος Άρτα
 78. Τσομή Μαρία Πρέβεζα
 79. Φατούρος Νίκος Πρέβεζα
 80. Φουντάς Δημοσθένης Λειβαδιά
 81. Φωτιά Κωνσταντίνα Άρτα
 82. Χαϊδεμένος Νίκος Φιλιατρά
 83. Χατζηαγάπη Βασιλική Αιτωλοακαρνανία
 84. Χελώνας Στέφανος Χαλκίδα

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται…….Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, Περιφερειάρχη και Δημάρχους, για τον κορωνοϊό και τα προτεινόμενα μέτρα.


Ανοιχτή επιστολή απέστειλε ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τους Δημάρχους του Ν. Πρέβεζας.

Στην επιστολή, αφού επαναλαμβάνονται οι προβληματισμοί που είχαν διατυπωθεί και με την πρόσφατη Ανακοίνωσή μας σχετικά με την βαθιά οικονομική κρίση που θα προκαλέσει η πανδημία του COVID-19, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση και την ανακούφιση των κλάδων του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται ιδιαίτερα από αυτήν:


Προτεινόμενα μέτρα - ενέργειες
- Θεωρούμε το να ενταχθούν όλοι οι ΚΑΔ που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα στα μέτρα ελάφρυνσης της κυβέρνησης αυτονόητο.
- Οι συνάδελφοί μας, γεωπόνοι πεδίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας είτε εργάζονται σε καταστήματα γεωργικών εφοδίων είτε στην ύπαιθρο.
- Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση από και προς την εκμετάλλευσή τους εφαρμόζοντας τα προτεινόμενα μέτρα όταν μεταφέρουν προσωπικό.
- Θα πρέπει η κυβέρνηση να διασφαλίσει χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής πρώιμων κηπευτικών και κρέατος για τους αιγοπροβατοτρόφους.
- Παράλληλα για τις καλλιέργειες που έπονται ( οπωροκηπευτικά κατά κύριο λόγο ) να διασφαλίσει και να ενισχύσει τις τιμές πώλησης των παραγόμενων προϊόντων αν αυτό χρειαστεί.
- Υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τι πρόκειται να γίνει με τα δεσποζόμενα (οικόσιτα/μη οικόσιτα) ζώα σε περίπτωση αυστηροποίησης των περιορισμών.
Συγκεκριμένα στην επαρχία είναι πολλοί όσοι διατηρούν αριθμό ζώων (σκύλοι, γάτες, αιγοπρόβατα, πουλερικά κ.α.) όχι στο σπίτι τους, όχι επαγγελματίες, κ.ο.κ. Επίσης κάποιος πρέπει να προστατέψει το φυτικό του κεφάλαιο, ή το συμπληρωματικό του εισόδημα.
Εκτιμούμε πως θα πρέπει στην βεβαίωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών να προστεθεί πεδίο για τη μετακίνηση και την εργασία των πολιτών και όχι μόνο των επαγγελματιών αγροτών και των εργατών γης στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις ως μέσο ενίσχυσης της παραγωγής και εξασφάλισης τροφής.
- Να υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά τεστ για όλους, από τους αγρότες και τους γεωπόνους μέχρι τους εργάτες και τους εργαζόμενους στη λιανική πώληση (κομβικό σημείο για τη διασπορά του ιού σε όλο τον πληθυσμό).
- Μέριμνα για την ομαλή διακίνηση των αγροτικών προϊόντων αλλά και των αγροτικών εφοδίων, αν χρειαστεί.
- Διάθεση αγροτικών προϊόντων σε όσους τα έχουν ανάγκη (άνεργοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, άστεγοι) με κρατική μέριμνα και αποζημίωση των παραγωγών.

Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συλλόγους και όλους τους γεωτεχνικούς σε έναν άμεσο, ανοικτό και εξαντλητικό διάλογο ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η παραγωγή προϊόντων του πρωτογενούς τομέα στις απαιτούμενες ποσότητες και την κατάλληλη ποικιλία με αποτέλεσμα την εγγυημένη διατροφική επάρκεια της χώρας μας.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής μπορείτε να δείτε ΕΔΩ


Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας για τον κορωνοϊό.


Υγεία και ελευθερία είναι αναμφίβολα δυο έννοιες που κονταροχτυπιούνται για το ποια είναι πιο σημαντική. Ζούμε ημέρες που και οι δυο τελούν υπό αμφισβήτηση.
Μάλιστα αναγκαζόμαστε να θυσιάσουμε ότι έχει μείνει από τη μια υπέρ της σωματικής μας υγείας προσπαθώντας να διατηρήσουμε σε όσο καλύτερη κατάσταση μπορούμε την ψυχική μας υγεία.
Ο τριτογενής τομέας και κυρίως ο τουρισμός που τόσο έχει διαφημιστεί κατέρρευσε μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα και μαζί του οι χώρες που είχαν “επενδύσει” σε αυτό το μη ανθρωποκεντρικό μοντέλο τουρισμού με επίκεντρο το άτομο.
Βασικό στοιχείο της ελευθερίας των κοινωνιών είναι η αυτάρκεια. Εκτός από το ψωμί και το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή για την αυτάρκεια της χώρας μας παλεύουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι μελισσοκόμοι,οι δασοκόμοι και μαζί τους εμείς οι γεωτεχνικοί.
Πολλές φωνές έχουν ακουστεί κατά καιρούς να μιλούν για χάραξη εθνικής αγροτικής πολιτικής που θα συμβάλει σημαντικά στο να αποκτήσει η χώρα μας αγροτική οικονομία στην οποία να μπορεί να στηριχθεί. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη αντιμετωπίζονται από το κεντρικό κράτος ως μη υπολογίσιμοι με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πως η μη βιώσιμη τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος η οποία ξεκλήρισε ουσιαστικά ένα από τους πιο σημαντικούς κλάδους για την ιστορία της χώρας μας υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς καμία κρατική παρέμβαση.
Συγκυριακά λόγω της μεγάλης έξαρσης στην Ιταλία και την Ισπανία του κορωνοϊού Covid-19 υπήρξε μεγάλη ζήτηση κυρίως σε φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C από χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Πάντα συγκυριακά γιατί ο κλάδος μας αντιμετωπίζεται ευκαιριακά, πρόχειρα, στο ποδάρι, γιατί νομίζουμε πως μας ταΐζουν οι αλυσίδες των πολυκαταστημάτων.
Από την άλλη βλέπουμε οι παραγωγοί κηπευτικών να είναι προ των πυλών της χρήσης των γεωργικών τους ελκυστήρων για ενσωμάτωση στη γη των εν εξελίξει καλλιεργειών τους και έντονα προβληματισμένοι για το σχεδιασμό μελλοντικών καλλιεργειών έχοντας υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από την τρέχουσα.

Οι δενδροκόμοι φυλλοβόλων που σε λίγο καιρό περιμένουν να δρέψουν κόπους μιας χρονιάς ανήσυχοι.

Οι φυτωριούχοι είναι ήδη κατεστραμμένοι.

Τα προϊόντα αλιείας χωρίς την παραμικρή ζήτηση.

Οι κτηνοτρόφοι μας έχουν μείνει χωρίς τη δυνατότητα να ελπίζουν ότι αυτή τη χρονιά, το Πάσχα θα μπορέσουν με τα αμνοερίφιά τους να βγάλουν κάτι από τα έξοδα της χρονιάς.

Οι γεωπόνοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων γεωργικών εφοδίων έχοντας παραγγείλει τα απαιτούμενα για την συγκεκριμένη εποχή εφόδια από την ημέρα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων αντιμετωπίζουν το φαινόμενο μηδενικής επισκεψιμότητας στα καταστήματά τους.

Οι γεωπόνοι που εργάζονται σε εταιρίες εμπορίας γεωργικών εφοδίων θα αντιμετωπίσουν και αυτοί μεγάλα προβλήματα όπως όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας.

Οι γεωπόνοι που είναι ιδιοκτήτες ή εργάζονται σε κέντρα Υποδοχής δηλώσεων βρέθηκαν εκτός εργασίας ακριβώς στην αρχή της υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Σε αυτή τη συγκυρία προέχει η προάσπιση της ατομικής μας υγείας με γνώμονα την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και πνεύμα ομαδικό και όχι ατομιστικό.
Η τήρηση των μέτρων ενάντια στη διασπορά του νέου ιού υποχρέωση και οδηγός όλων μας. Η σκέψη και οι ευχαριστίες όλων μας είναι κοντά στο υγειονομικό προσωπικό που δίνει άνισο αγώνα στην πρώτη γραμμή, στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που τόσο λοιδορήθηκαν αλλά αποτελούν μοναδική ελπίδα για όλους μας.
Πρέπει όμως ακόμη και σε αυτή τη συγκυρία η κυβέρνηση να σχεδιάσει την επαύριο. Και να βάλει ως προτεραιότητα άμεσα και επιτακτικά τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και την τροφή. Παλιό σύνθημα που καλείται αυτή η κυβέρνηση να υπηρετήσει και να βροντοφωνάξει στα διεθνή φόρα αφού η ελευθερία μας, έδωσε τη θέση της στην υγεία μας.
Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε:

-Άμεσες προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση όλων των μονάδων υγείας.

-Ειδική μέριμνα για την λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και αύξησης των κλινών τους.

-Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού στο υγειονομικό προσωπικό.

-Αξιοποίηση όλων των εργαστηρίων των δημοσίων δομών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την παραγωγή φθηνών διαγνωστικών τεστ με χρήση κατά προτεραιότητα στο προσωπικό υγείας που μάχεται στην πρώτη γραμμή .

-Καμία δαπάνη για την οικονομική ενίσχυση ιδιωτικών θεραπευτηρίων και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Στο δικό μας κλάδο έπεσε ο κλήρος να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την τροφή για όλους.
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος να παρουσιαστεί έλλειψη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Θεωρούμε το να ενταχθούν όλοι οι ΚΑΔ που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα στα μέτρα ελάφρυνσης της κυβέρνησης αυτονόητο.

-Οι συνάδελφοί μας, γεωπόνοι πεδίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας είτε εργάζονται σε καταστήματα γεωργικών εφοδίων είτε στην ύπαιθρο.

-Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση από και προς την εκμετάλλευσή τους εφαρμόζοντας τα προτεινόμενα μέτρα όταν μεταφέρουν προσωπικό.

-Η υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ πρέπει να παραταθεί έως την ομαλοποίηση της κατάστασης εκτός από τις on line αιτήσεις που θα πρέπει να ανοίξουν για τους πολίτες δίνοντας παράλληλα στα ΚΥΔ τη δυνατότητα να συναλλάσσονται με τους πελάτες τους ηλεκτρονικά.

-Θα πρέπει η κυβέρνηση να διασφαλίσει χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής πρώιμων κηπευτικών και κρέατος για τους αιγοπροβατοτρόφους.

-Να πιέσει η κυβέρνηση με κάθε δυνατό μέσο για την άρση του ρωσικού εμπάργκο στα αγροτικά μας προϊόντα, προκειμένου να δοθεί διέξοδος στην αγροτική παραγωγή.

-Παράλληλα για τις καλλιέργειες που έπονται (οπωροκηπευτικά κατά κύριο λόγο) να διασφαλίσει και να ενισχύσει τις τιμές πώλησης των παραγόμενων προϊόντων αν αυτό χρειαστεί.

-Θα πρέπει στην βεβαίωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών να προστεθεί πεδίο για τη μετακίνηση και την εργασία των πολιτών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως μέσο ενίσχυσης της παραγωγής αλλά και ψυχοθεραπείας.

Και επειδή αυτή η κρίση δεν μπορεί να προβλεφθεί πόσο θα διαρκέσει είναι πολύ σημαντικό να προστατευτεί όλη η αγροδιατροφική αλυσίδα με μέτρα όπως:

-Να υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά τεστ για όλους, από τους αγρότες και τους γεωπόνους μέχρι τους εργάτες και τους εργαζόμενους στη λιανική πώληση (κομβικό σημείο για τη διασπορά του ιού σε όλο τον πληθυσμό).

-Μέριμνα για την ομαλή διακίνηση των αγροτικών προϊόντων αλλά και των αγροτικών εφοδίων, αν χρειαστεί.

-Διάθεση αγροτικών προϊόντων σε όσους τα έχουν ανάγκη (άνεργοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, άστεγοι) με κρατική μέριμνα και αποζημίωση των παραγωγών.


Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας είναι έτοιμος να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

                                           
                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΗΣ                                  ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣΔιαβάστε περισσότερα...