Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Tuta absoluta με βάση την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων στην καταπολέμηση του Tuta absoluta, δημοσιεύεται στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού "Γεωργία-Κτηνοτροφία" που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες στα περίπτερα. Το άρθρο υπογράφεται από τους Εμμανουήλ Ροδιτάκη, Εμμανουήλ Βασάκη, Μαριάννα Σταυρακάκη και Κωνσταντίνο Σίμογλου και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα δεκατριών (13) εντομοκτόνων, με και χωρίς έγκριση, στην καταπολέμηση του υπ' αριθμόν ένα εντομολογικού εχθρού της τομάτας, αυτή τη στιγμή.
Εξετάστηκαν έξι (6) πληθυσμοί του εντόμου από Κρήτη, Δράμα και Πρέβεζα και αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων στους πληθυσμούς αυτούς σε σύγκριση με "πληθυσμό αναφοράς" ο οποίος διατηρείται στο Εργαστήριο Εντομολογίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Κρήτη από το 2010.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας τα εντομοκτόνα κατατάχτηκαν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:
Α) Εντομοκτόνα με υψηλή αποτελεσματικότητα. Στην κατηγορία αυτή κατατάχτηκαν τα εντομοκτόνα abamectin, emamectin benzoate και spinosad καθώς και το μίγμα chlorantraniliprole+abamectin, δηλαδή ουσιαστικά εντομοκτόνα της ομάδας των αβερμεκτινών και των σπινοσινών.
Β) Εντομοκτόνα με ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εντομοκτόνα chlorantraniliprole, indoxacarb, metaflumizone και το μίγμα chlorantraniliprole+λ-cyhalothrin, δηλαδή εντομοκτόνα από τις ομάδες των διαμιδίων, των οξαδιαζινών και των ημικαρβαζονών.
Γ) Εντομοκτόνα με χαμηλή-μεσαία αποτελεσματικότητα. Στην κατηγορία αυτή κατατάχτηκαν το φυσικό πύρεθρο, το methomyl, το μίγμα deltamethrin+thiacloprid καθώς και τα methoxyfenozide και lufenuron. Τα δύο τελευταία δεν έχουν έγκριση για την Tuta absoluta.
Με βάση τα παραπάνω οι συγγραφείς του άρθρου καταλήγουν στις παρακάτω συνοπτικές οδηγίες διαχείρισης της ανθεκτικότητας:
 • Από τις βασικότερες παραμέτρους για την αντιμετώπιση του Tuta absoluta είναι η εφαρμογή αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να ελεγχθεί ο πληθυσμός του εχθρού χωρίς ή με ελαχιστοποίηση της χρήσης εντομοκτόνων.
 • Το πλήθος των εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλα τα σκευάσματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στην ετικέτα.
 • Οι εναλλαγές των ομάδων δράσης σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ανθεκτικότητας πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες κατά IRAC (4,17) και αυτό απαιτεί βασικές αλλά εξειδικευμένες γνώσεις φαρμακολογίας από τους εμπλεκόμενους.
 • Στα ανωτέρω προγράμματα εναλλαγής εντομοκτόνων οι Οξαδιαζίνες δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται με Ημικαρβαζόνες, λόγω ενδείξεων διασταυρωτής ανθεκτικότητας.
 • Σκευάσματα με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα (Αβερμεκτίνες και Σπινοσίνες) θα πρέπει να προστατεύονται με βάση τους παραπάνω κανόνες και να μην χρησιμοποιούνται υπερβολικά, διότι η τακτική αυτή οδηγεί νομοτελειακά στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και στη μείωση της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Για τα εντομοκτόνα με υποψίες ανάπτυξης ανθεκτικότητας (π.χ. Διαμίδια), θα πρέπει μετά την εφαρμογή τους να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης, ειδικά μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα θα πρέπει να γίνεται άμεσα διορθωτική επέμβαση για να ελεγχθεί ο πληθυσμός.
 • Η υπερδοσολόγηση δεν διορθώνει το πρόβλημα της ανθεκτικότητας, αντίθετα το επιτείνει. Επίσης, είναι μια παράτυπη ενέργεια, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης υπολειμμάτων στα τρόφιμα, επιβαρύνει το περιβάλλον, θέτει σε κίνδυνο τους εργαζόμενους στην καλλιέργεια και αυξάνει το κόστος παραγωγής.
 • Οι φυσικές πυρεθρίνες και τα πυρεθρινοειδή δεν είναι αποτελεσματικά εντομοκτόνα για τον έλεγχο του Tuta absoluta, παρά το ότι ορισμένα σκευάσματά τους έχουν έγκριση.
 • Η εφαρμογή σκευασμάτων με έγκριση για άλλους εχθρούς δεν θα επιφέρει θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο του Tuta absoluta. Κάποια εντομοκτόνα έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όμως τα στοιχεία δεν επαρκούν και προς το παρόν δεν υποστηρίζουν τη χρήση τους. 
 • Η εφαρμογή "παράνομα εισαγόμενων" σκευασμάτων, εκτός του ότι είναι μία έκνομη πράξη, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στους καταναλωτές, καθώς η σύνθεση του σκευάσματος δεν είναι γνωστή και εγγυημένη.
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ορθή συμβουλευτική και βέλτιστη σχεδίαση παραμέτρων της καλλιέργειας από έμπειρους και αξιόπιστους γεωπόνους.

(Ολόκληρο το άρθρο με τα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, μπορείτε να το διαβάσετε στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού "Γεωργία-Κτηνοτροφία" που κυκλοφορεί).
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ίδρυση φορέα προστασίας ελαιοπαραγωγής ανά Περιφέρεια που θα διενεργεί τη δακοκτονία προτείνει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.

Μία ενδιαφέρουσα πρόταση καταθέτει ο ΣΕΔΗΚ (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) για την Δακοκτονία, με αφορμή και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τελευταία για το πρόγραμμα.
Σε επιστολή που απέστειλε προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Οι δακοπροσβολές αποτελούν τον παράγοντα που μπορεί να υποβαθμίσει αποφασιστικά την ποιότητα του ελαιολάδου, επηρεάζοντας κυρίως την οξύτητα αλλά και την οξείδωση και τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

2. Οι δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί, εφαρμοζόμενοι συλλογικά, έχουν αποδειχτεί ως η πλέον αποτελεσματική αλλά και προσφορότερη περιβαλλοντικά και διατροφικά μέθοδος για την διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.
Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι όπως δακοπαγίδες, παρασιτοειδή κ.α. μπορούν να συμβάλουν σε μείωση των δολωματικών ψεκασμών, δεν μπορούν όμως να διασφαλίσουν την παραγωγή εφαρμοζόμενες αυτόνομα σε μεγάλες εκτάσεις.

3. Η πλημμελής και αναποτελεσματική δακοκτονια έχει σαν συνέπεια σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κυριότερες από τις οποίες είναι:
(α) Η υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολαδου με αύξηση της οξύτητας και οξείδωσης και σημαντική αλλοίωση άλλων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν άμεση σχέση με την τιμή του προϊόντος (β) Η εξώθηση των παραγωγών σε εφαρμογή ατομικών ψεκασμών πλήρους διαβροχής των δέντρων με ισχυρά εντομοκτόνα με συνέπεια σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία των καταναλωτών και την δυσφήμιση του προϊόντος

4. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην πράξη τα τελευταία χρόνια, κινδυνεύει σημαντικά από ισχυρά προβλήματα γραφειοκρατίας και υποχρηματοδότησης. Αναφέρθηκε ότι ενώ αυξάνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες και απαιτούνται 45 περίπου αποφάσεις για την προμήθεια φαρμάκων και ενέργεια των προσλήψεων, μειώνονται συνεχώς οι διατιθέμενες πιστώσεις από 14 εκατ. / έτος το 2011, έφτασαν σε περίπου 7 εκατ. €, το 2016. Έτσι, οι δυο αυτοί παράγοντες οδηγούν σε καθυστέρηση ο ένας και πλημμελή εφαρμογή της μεθόδου, ο άλλος.

5. Οι οικονομοτεχνικοί παράγοντες κρίσιμης σημασίας που απαιτείται να εξασφαλιστούν για ικανοποιητική αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας είναι:
 • Έγκαιρη πρόσληψη, εκπαίδευση και τακτική αμοιβή του προσωπικού.
 • Έγκαιρη εξασφάλιση των υλικών δακοκτονίας (εντομοκτόνων και πρωτεϊνών)
 • Μέριμνα για προστασία όλων των δέντρων της προστατευόμενης περιοχής ανεξαρτήτως ποσοστού καρποφορίας.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των ψεκασμών με χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας (GPS, δοσομετρητών κ.α.) ώστε να ελέγχεται και η πορεία του ψεκαστικού μηχανήματος αλλά και η δόση του ψεκαζόμενου υγρού ανά δένδρο.
 • Αποτύπωση «εστιακών θέσεων» σε ορθοφωτοχάρτες κάθε περιοχής με βάση στοιχεία του ελαιοκομικού Μητρώου.
6. Ο εξορθολογισμός και η εξασφάλιση της εισπραξιμότητας της εισφοράς του 2% που πληρώνουν οι παραγωγοί για την Δακοκτονία στα Ελαιοτριβεία μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος της συνολικής δαπάνης και να επιτρέψει την σωστή εφαρμογή της.
Στην Κρήτη με μέση παραγωγή 100 χιλ. τόνων ετησίως, η εισφορά των παραγωγών (2%) μπορεί, αν εισπραχτεί και αποδοθεί σωστά, να αποφέρει 6-7 εκατ. ευρώ.

Πρόταση: Ίδρυση Φορέα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής στην Περιφέρεια

Ο συνολικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των προηγούμενων προτάσεων θα μπορούσε να ανατεθεί σε ειδικό Φορέα κατά Περιφέρεια, ενδεχόμενα ως ΝΠΙΔ ο οποίος θα έχει σαν αποστολή την συνολική διοικητική, επιστημονική και οικονομική ευθύνη της διεξαγωγής της Δακοκτονίας με αρμοδιότητες και για είσπραξη πόρων και εκτέλεση δαπανών.

Οι πόροι του Φορέα μπορούν να προέλθουν από την Κρατική επιχορήγηση, όπως γίνεται και τώρα, τις εισφορές Δακοκτονίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες με τα προστατευόμενα δέντρα και όχι την παραγωγή και να παρακρατούνται από τις ενισχύσεις για την Πράσινη ενίσχυση της ΚΑΠ η από άλλα ειδικά προγράμματα της ΕΕ.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Σκληρή Ανακοίνωση των Δασολόγων σχετικά με τις αντιδράσεις για τους Δασικούς Χάρτες: "Μήπως με ένα άρθρο σε ένα νόμο να αποφανθούμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δάση;"

Με μία αρκετά σκληρή Ανακοίνωσή της η ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων) καταφέρεται εναντίον όσων «προσπαθούν υπόγεια και συγκαλυμμένα να δημιουργήσουν εντάσεις και να καλλιεργήσουν κλίμα αντιδράσεων για να σταματήσει το έργο των δασικών χαρτών». Στην μακροσκελή της ανακοίνωση η ΠΕΔΔΥ στρέφεται κατά κυβερνητικού στελέχους της κυβέρνησης (πρώην υπουργού ΥΠΕΝ) τον οποίο αποκαλεί «εμπνευστής των “ιωδών γραμμών” και των εξαιρέσεων από το Δασικό Χάρτη των “οικιστικών πυκνώσεων”.
Ολόκληρη η Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου της ΠΕΔΔΥ έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις «οικιστικές πυκνώσεις» έρχονται οι … «αγροτικές πυκνώσεις» ?
Την ώρα που οι συνάδελφοι μας στους νομούς που έχουν γίνει αναρτήσεις Δασικών Χαρτών, δίνουν την μεγαλύτερη (προσωπική και υπηρεσιακή) μάχη για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της Διοίκησης (και συνεπώς του ίδιου του Κράτους) , απέναντι στους Έλληνες πολίτες - αγρότες κυρίως- στο φλέγον θέμα των Δασικών Χαρτών, κάποιοι μέσα στην Κυβέρνηση, κυριολεκτικά "αγρόν αγόραζαν και αγοράζουν. Και όλα αυτά όταν με βάση τον ισχύοντα νόμο, η Δασική Υπηρεσία σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ, επιχειρούν να προχωρήσουν με το μικρότερο δημόσιο κόστος και την μεγαλύτερη τεχνική αξιοπιστία την Κύρωση των Χαρτών, που αποτελεί όραμα ετών για τη διοίκηση, ανάγκη για την προστασία της Δημόσιας κα ιδιωτικής περιουσίας και Συνταγματική υποχρέωση, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πολιτικές αμφιθυμίες, τις τοπικές στρεβλώσεις και τις ελλείψεις τόσων ετών, αλλά και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην υποχρέωσή της πολιτείας (και) έναντι των θεσμών να ολοκληρώσει το έργο ...
Την ίδια ώρα, που διάφοροι κύκλοι τοπικών συμφερόντων προσπαθούν υπόγεια και συγκαλυμμένα να δημιουργήσουν εντάσεις και να καλλιεργήσουν κλίμα αντιδράσεων για να σταματήσει το έργο και να εξυπηρετήσουν τις δικές τους σκοπιμότητες και μικρο-επιδιώξεις, επιβεβαιώνοντας την παροιμία ότι "ο λύκος (καταπατητής) στην αναμπουμπούλα χαίρεται "...
Την ώρα που τα επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια, η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών, η ΠΕΔΔΥ, οι κλαδικοί σύλλογοι και οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί φορείς στηρίζουν το έργο...
Έρχεται, ο εμπνευστής των "ιωδών γραμμών" και των εξαιρέσεων από το Δασικό Χάρτη των "οικιστικών πυκνώσεων " (υπόθεση που θα κριθεί σύντομα στο ΣτΕ) και καταθέτει μια ακόμη πρόταση ανάλογης σοβαρότητας και αντίστοιχων επιπτώσεων η οποία υπονομεύει το έργο των Δασικών Χαρτών, αγνοώντας την προσπαθεια ετων και το δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, προτείνοντας στην Κυβέρνηση να εξαιρεθούν από το χάρτη οι εκτάσεις που έχουν αλλάξει χαρακτήρα και από δασικές στην αεροφωτογραφία παλαιότερης λήψης σήμερα εμφανίζονται ως γεωργικές και μάλιστα επιδοτούμενες ...
Φαίνεται ότι μετά την "εξυπηρέτηση" των ψηφοφόρων των οικιστικών πυκνώσεων "προέκυψε" παρόμοια ανάγκη για τους κατόχους γεωργικών εκχερσώσεων. Μήπως να βάλουμε τελικά σε ιώδες και όλα τα Δάση για κάποιους που δεν πρόκαναν, για να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα ???
Μήπως με ένα άρθρο σε ένα νόμο να αποφανθούμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δάση, σβήνοντας δια παντός τους αγώνες δεκαετιών για τη δασοπροστασία, που έκαναν μαζί μας και οι ίδιοι από τη θέση της αντιπολίτευσης και να ησυχάσουμε δια παντός και από τα δάση και από όσους δασικούς και περιβαλλοντικούς φορείς ενοχλητικά (αλλά σταθερά και με επιχειρήματα) προσπαθούν να διασώσουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη δημόσια περιουσία ??
Πως είναι δυνατόν οι ίδιοι και οι ίδιοι κύκλοι «πολιτικής» να προσπαθούν να στηρίξουν τις δήθεν ριζοσπαστικές απόψεις τους, για «εξαίρεση από το χάρτη των γεωργικών εκτάσεων που παράνομα ή μη κανονικά, εκχερσώθηκαν», διατυπώνοντας μεταξύ άλλων και ατεκμηρίωτες –συνεπώς ανυπόστατες- κατηγορίες κατά «κλάδων εργαζομένων» σε κλειστές συσκέψεις με ομολόγους τους Υπουργούς, εκφράζοντας και υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις πιο υπονομευτικές για το έργο των Δασικών Χαρτών προτάσεις ? 
Αλήθεια ποια η άποψη των οικολόγων Πράσινων για την πρόταση που διατυπώθηκε για επέκταση των ιωδών εξαιρέσεων από το δασικό χάρτη, στα εκχερσωμένα δάση και δασικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ως γεωργικές ? 
Ποια η θέση κάθε ενεργού πολίτη στην προσπάθεια αυτών των πολιτικών κύκλων να υπονομευτεί πολιτικά και διοικητικά ο χαρακτήρας και η εγκυρότητα του έργου των Δασικών Χαρτών έναντι κάθε αρχής ? 
Πόσο κοινωνικά και πολιτικά είναι ορθό ένας Υπουργός, που μέχρι πρότινος είχε την πολιτική ευθύνη του Δασικού Τομέα, να στρέφεται και να καταφέρεται κατά των μέχρι πρότινος συνεργατών του, των Δασικών Υπαλλήλων, κατηγορώντας τους για διαφθορά (κάτι που βέβαια κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις τοποθετήσεις του στη Βουλή θα διαπιστώσουμε ότι ήταν το μόνιμο επιχείρημά του στη διάρκεια της υπουργικής τους θητείας στο ΥΠΕΝ ...) 
Εμείς τον καλούμε από τη θέση ευθύνης που κατέχει αντί να καταφέρεται με αοριστίες κατά παντός να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και να καταγγείλει υπεύθυνα και επώνυμα κάθε πράξη που γνωρίζει και αφορά έκνομες ή μη κανονικές συμπεριφορές οποιουδήποτε . 
Τον καλούμε επίσης να διαβάσει έστω και τώρα τις ρυθμίσεις και τους κανόνες τους οποίους ο ίδιος υποτίθεται ότι εισηγήθηκε και αφορούν το θέμα των Δασικών Χαρτών, μιας και συμπερασματικά αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασε, είδε και απήλθε και μυρωδιά δεν πήρε … Πότε επιτέλους θα καταλάβει ότι ο Δασικός Χάρτης δεν επιλύει από μόνος του καμιά παθογένεια, απλά την αναδεικνύει σε όλες της τις διαστάσεις, ώστε στη συνέχεια ο υπεύθυνος πολιτικός να έχει την τόλμη να την επιλύσει !
Για την Ένωσή μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα . 
- Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις ευθύνες που της αναλογούν παρέχοντας εγγυήσεις σταθερότητας, εδραιώνοντας την καλή πίστη των ενδιαφερομένων πολιτών – αγροτών- απέναντί στις Υπηρεσίες και το Κράτος Δικαίου, κάνοντας τις απαραίτητες απλές και άμεσες διορθώσεις, κάνοντας χρήση διατάξεων που ήδη ισχύουν και επιλύουν μη αναστρέψιμες καταστάσεις, για να στηριχθεί η ποιότητα και το Κύρος των Δασικών Χαρτών έναντι κάθε αρχής.
- Η αντιπολίτευση πρέπει να στηρίξει το έργο, γόνιμα και δημιουργικά περιορίζοντας την αντιπολιτευτική της διάθεση στην ουσία του έργου, που δεν είναι άλλη από το να μπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία ετών και τον καιροσκοπισμό που ευνόησε τις καταπατήσεις της δημόσιας περιουσίας. Οι δασικοί χάρτες, η προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και η οριστική επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στις μορφές και τις χρήσεις γης είναι και δική της υποχρέωση και αυτή η ανάγκη έχει αποτυπωθεί στους νόμους και στη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων της Χώρας μας . 
- Έχει όμως έρθει και η στιγμή να αξιολογήσουμε πολιτικά όσους δεν προσέφεραν και δεν προσφέρουν τίποτα με την παρουσία τους στην πολιτική σκηνή του τόπου, απεναντίας δυναμιτίζουν κάθε προσπάθεια της Πολιτείας για κάτι καλό, αξιόπιστο, χρήσιμο και αναγκαίο βήμα .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 15 Φεβρουαρίου σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχέδιο νόμου με τίτλο "Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων" με το οποίο καθορίζεται το νομικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
Το σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα opengov.gr και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
Μερικές πρώτες επισημάνσεις για κάποια από τα σημεία που περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου:
-"Ξεκλειδώνει" η χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγούς η οποία είχε παγώσει με τον προηγούμενο νόμο 4264/2014.
-Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:
• φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως εκάστοτε ισχύει.
• αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), όπως εκάστοτε ισχύει, αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.
-Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ένα μόνο είδος υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο ή πλανόδιο εμπόριο)
-Για την έκδοση της άδειας παραγωγού θα απαιτείται, εκτός των άλλων, εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης καθώς και βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
-Αρμόδια αρχή για την έκδοση των παραγωγικών αδειών είναι ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
-Ο παραγωγός-πωλητής λαϊκών αγορών επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια, σε όσες λαϊκές αγορές του έχουν χορηγηθεί οι αντίστοιχες θέσεις. Ο παραγωγός που ασκεί στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται να δραστηριοποιείται μόνο στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η εκμετάλλευσή του.
-Συνιστώνται Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες θα ελέγχουν τόσο τις καλλιέργειες των παραγωγών για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας όσο και τις διακινούμενες ποσότητες στα σημεία πώλησης, τις οποίες οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι πλέον να καταγράφουν.
-Δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε σε Αγορές Παραγωγών αλλά ούτε και στη δυνατότητα της πώλησης από τον παραγωγό απευθείας στο χωράφι του, η οποία, σημειωτέον, προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Δρομολογούνται οι διαδικασίες πιστοποίησης δύο επιχειρήσεων για την παραγωγή ελαιολάδου Π.Γ.Ε. "Πρέβεζα".

Θετικές φαίνεται να είναι οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την "τύχη" του ελαιολάδου Π.Γ.Ε. "Πρέβεζα". Όπως έχουμε γράψει και παλιότερα το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι να βρεθούν επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια) να πιστοποιηθούν για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά του ελαιόλαδου Π.Γ.Ε. "Πρέβεζα" γιατί σε διαφορετική περίπτωση κινδύνευε να χαθεί το σήμα. Η κατοχύρωση του συγκεκριμένου ελαιόλαδου χρονολογείται στο μακρινό 1993 και έκτοτε δεν έχει κυκλοφορήσει συσκευασμένο προϊόν στην αγορά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προειδοποιητικές "συστάσεις" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αφαιρεθεί το σήμα αν συνεχίσει να υφίσταται αυτή η κατάσταση.
Φαίνεται ότι τελικά ο κίνδυνος αυτός απομακρύνεται, αφού δύο επιχειρήσεις του Νομού Πρέβεζας, ένα ελαιοτριβείο-συσκευαστήριο και ένα συσκευαστήριο ελαιολάδου έχουν υποβάλει τους σχετικούς φακέλους για την ένταξή τους στο Π.Γ.Ε.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κλιμάκιο του Agrocert βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Πρέβεζα, προκειμένου να ελέγξει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πιστοποίησής τους.
Αναλυτικά για την ιστορία και τις προδιαγραφές του ελαιολάδου Π.Γ.Ε. "Πρέβεζα" μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Ενημερωτική συνάντηση για τους Δασικούς Χάρτες την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στη Θεοφάνειο.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης του Δήμου Πρέβεζας (Πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως) ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών Δ.Κ. Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας και Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων».
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας με την οποία γνωστοποιήθηκε η ανάρτηση των χαρτών:
" Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Τρίτη 2 Μαΐου 2017."
Διαβάστε περισσότερα...