Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

13 Εξωτερικούς συνεργάτες και 1 προπτυχιακό φοιτητή αναζητά το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για την υλοποίηση έργου. Μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου οι αιτήσεις.

Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου πρόκειται να συνάψει συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με δεκατρείς (13) εξειδικευμένους ερευνητές- συνεργάτες και έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή, με σκοπό την υλοποίηση του έργου "Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των τοπικών ειδών και ποικιλιών". Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου με διάρκεια μέχρι 15-8-2015, και με δυνατότητα παράτασης εφόσον το ορίζουν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου.
Οι 14 θέσεις συνεργατών που έχουν προκηρυχθεί αφορούν 14 ξεχωριστά αντικείμενα έρευνας στον τομέα των κηπευτικών, των δενδρωδών καλλιεργειών, της υδροπονίας, της χημικής ανάλυσης καρπών, της χρήσης τεχνολογίας GIS, των υπηρεσιών διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων) και των υποστηρικτικών ενεργειών (οργάνωση ημερίδων, δημιουργία έντυπου υλικού κλπ.).
Τα σχετικά πτυχία που ζητούνται είναι:
-Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής (3 θέσεις)
-Τεχνολόγου Γεωπονίας (3 θέσεις)
-Τοπογράφου Μηχανικού (1 θέση)
-Χημικού (1 θέση)
-Πληροφορικής (1 θέση)
-Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπονίας (3 θέσεις)
-Γεωπόνου ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων ή Περιβαλλοντολόγου (1 θέση)
ενώ η 14η θέση θα καλυφθεί από προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013.

   Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50038 και 26810-50080

Επίσης ολόκληρη η Πρόσκληση καθώς και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ( http://research.teiep.gr/ )

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Εκδόθηκε από την ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER. Μέχρι 4 Οκτωβρίου 2013 η υποβολή φακέλων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης leader 

  Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. ΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – γεωργούς, φυσικά & νομικά πρόσωπα), με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

 Α. Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, είναι:   
 Για το Ν. Πρέβεζας: Δ.Ε. Φαναρίου, Δ. Ε. Λούρου (Δ.Δ. Λούρου, Στεφάνης, Ωρωπού),  Δ. Ε. Ζαλόγγου, Δ. Ε. Φιλιππιάδας (Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας, Ν. Κερασούντας), Δ.Ε. Πάργας.   
 Για το Ν. Άρτας: Δ. Ε. Άρτας (Εκτός Δ.Δ. Άρτας), Δ. Ε. Βλαχέρνας, Δ. Ε. Φιλοθέης, Δ.Ε. Κομποτίου  

 Β. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι συνολικού ποσού προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης  1.455.548,05 € και αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις: 
 Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 
  Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων) 
 Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (αφορά αποκλειστικά γεωργούς) 
 Δράση L311-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής. 
 Δράση L311-3: Ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων. 
 Δράση L311-4: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). 
 Δράση L311-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων. 
 Δράση L311-7: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων  παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. 

 Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 
 Δράση L312-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων. 
 Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
 Δράση L312-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. 

 Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
 Δράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 
 Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 
 Δράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 
 Δράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 
 Δράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

 Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 
 Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις) 
 Δράση L321-2: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
 Δράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. 

Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 
Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

Υπομέτρο L323 :Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
 Δράση L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00. 

 Γ. Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ (Ο.Τ.Δ.), Δ/νση: Λασκαράτου – περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα,  τηλ.2682089150 & 2682089151 καθώς επίσης και στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ  στην Άρτα  Δ/νση: Μοστραίων & Αμβρακίας 1 Τ.Κ. 47100, Άρτα , τηλ. 2681077115 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.etanam.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Δύο (2) γεωπόνους θα προσλάβει η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας. Μέχρι 29 Ιουλίου οι αιτήσεις.

Δύο (2) γεωπόνους ως τομεάρχες Δακοκτονίας θα προσλάβει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, με σύμβαση μέχρι 30-11-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από αύριο 19 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65).
Απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη είναι
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια και
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)Επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)υπηρεσιών διαδικτύου.
Επικουρικά και εφόσον δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής ή αντίστοιχης κατεύθυνσης ΚΑΤΕΕ, και με γνώση χειρισμού Η/Υ στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.
Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη θέση ΑΣΕΠ/Συμβάσεις/Ορισμένου Χρόνου/Έντυπα αιτήσεων/Έντυπο ΣΟΧ 2. Στην ίδια διαδικτυακή θέση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν και το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ-Ημ. Έκδοσης 21-3-2012, στο οποίο υπάρχουν αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης και περιγράφονται ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση δίνουμε παρακάτω συνδέσμους μέσα από τους οποίους οι αναγνώστες μας μπορούν να κατεβάσουν ολόκληρη την προκήρυξη, το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 2 και το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 21-3-2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (21-3-2012)
 

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Από αύριο 18 μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις παγιδοθετών στην Π.Ε. Πρέβεζας. Ολόκληρη η Ανακοίνωση.

Από αύριο 18 Ιουλίου και μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις 20 θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει η Π.Ε. Πρέβεζας.
Πρόκειται για 19 παγιδοθέτες και 1 εργάτη αποθήκης που θα προσληφθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 42 ημερομίσθια) για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας 2013.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο και
3. Σε περίπτωση που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Οι αιτήσεις γίνονται στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65, τηλ. 2682024768 και 2682024352)

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση.
Διαβάστε περισσότερα...

Τριήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας στην Πρέβεζα, από 22 έως 24 Ιουλίου, πραγματοποιεί ο ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ".

Τριήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα στην Πρέβεζα ο ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ".
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Ε.Κ. της Π.Ε. Πρέβεζας, στο κτίριο του πρώην Τ.Ε.Ι. Πρέβεζας.
Η ανακοίνωση που μας απέστειλε ο ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ" έχει ως εξής:

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα σας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης μελισσοκομίας στην ΠΡΕΒΕΖΑ την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 και ώρα 9:00πμ-14:00μμ. Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια τριών ημερών και θα λήξει την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ.
 Κεντρικός ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι: Ο κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ.
 Το σεμινάριο αφορά Γεωτεχνικούς, επαγγελματίες μελισσοκόμους, νέους αγρότες μελισσοκόμους, και όσους ασχολούνται με την μελισσοκομία ερασιτεχνικά .
 Θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα: 1) Εχθροί και ασθένειες Μελισσών 2) Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων 3)Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (καλλυντικά προϊόντα διατροφής φάρμακα).
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου ξεκινάει ο 1ος ψεκασμός Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 θα ξεκινήσει ο 1ος ψεκασμός Δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Οι ψεκασμοί θα είναι δολωματικοί και θα γίνουν με συνεργεία από εδάφους στις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:
Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Βρυσούλα-Τρίκαστρο, Δεσποτικά, Εκκλησιές, Θέμελο, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Ν. Σαμψούντα, Ν. Σινώπη, Νικόπολη, Ριζά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Φλάμπουρα, Χειμαδιό και Ωρωπός.
Το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 17/7/2013 ξεκινούν στις περιοχές εφαρμογής οι δολωματικοί ψεκασμοί των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας του 2013. Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού και να συνεργαστούν με την υπηρεσία μας και τα συνεργεία με οποιοδήποτε τρόπο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος. 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 Ι. Αυγέρης
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Ορθή φυτοπροστασία και συνταγή πάνε μαζί.

Το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας επισημαίνει σε επιστολή του τα παρακάτω: 

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλείται από τον ιδρυτικό του νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να επιτελέσει τρεις βασικούς ρόλους: (α) να αποτελέσει τον επίσημο σύμβουλο της Κυβέρνησης για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, (β) να ενισχύσει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων και (γ) να προασπίσει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των μελών του. Συνεπώς, οι προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς την Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι επωφελείς τόσο προς το κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον, όσο και προς τους γεωτεχνικούς μέλη του. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της επαγγελματικής δράσης των γεωτεχνικών θα πρέπει, λοιπόν, να γίνεται με το κριτήριο της μέγιστης ωφέλειας προς τους αγρότες, τους καταναλωτές και το φυσικό περιβάλλον για να επιτελέσει επιτυχώς το σκοπό του το Επιμελητήριο. Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκεί συντεχνιακή πολιτική που δεν πρόκειται να γίνει σήμερα αποδεκτή από τη σκληρά δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία.
 Η πρόσφατη υιοθέτηση από την Κυβέρνηση της νομοθετικής πρότασης του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, μετά και την απαραίτητη επεξεργασία της από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτυχε καθολικής σχεδόν αποδοχής από το γεωτεχνικό κόσμο, αλλά προκάλεσε και την έντονη διαφωνία μερίδας αυτού όσον αφορά στο θέμα του ασυμβιβάστου συνταγογράφησης και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Θεωρούμε, λοιπόν, χρέος μας να αναλύσουμε το σκεπτικό και τις συνέπειες της πρότασής μας για να διαλύσουμε τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί και να μην υπάρχει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές κατηγορίες.  
 Στην πρότασή μας η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αφού όπως ρητά καθορίζεται: «η συνταγή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας», ενώ η μη τήρηση της συγκεκριμένης διάταξης συνδέεται με την επιβολή σημαντικών κυρώσεων. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ορίζεται στην Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων μεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών επέμβασης σε δικαιολογημένα από οικονομικής και οικολογικής πλευράς επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
 Η "ολοκληρωμένη φυτοπροστασία" δίνει έμφαση στην ανάπτυξη υγιούς καλλιέργειας με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των αγροτικών οικοσυστημάτων και προάγει τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4036/2012 – ΦΕΚ Α΄ 8 στην εθνική μας νομοθεσία) τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων, με προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε μεθόδους χωρίς χημικά μέσα, ούτως ώστε οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων να στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών και διευκρινίζεται ότι η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια. 
 Συνεπώς, βασικός σκοπός της θέσπισης της συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων (δηλαδή για κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς) είναι η εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και ο έλεγχος της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με στόχο την διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων. Συγκεκριμένα, ο γεωπόνος – συνταγογράφος, ο οποίος κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της αγροτικής εκμετάλλευσης καθ΄ όλη της διάρκεια μιας τουλάχιστον καλλιεργητικής περιόδου (με προσυμφωνημένη αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σύνολο της περιόδου), θα πρέπει να εισηγείται: (α) την κατάλληλη επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού που θα μειώσει τις πιθανότητες επέμβασης με χημικά μέσα ανάλογα με το μικροκλίμα της περιοχής και το σκοπό της καλλιέργειας, (β) τα κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση, (γ) τη χρήση κατάλληλων παγίδων καθώς και τον τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής του πληθυσμού των επιβλαβών οργανισμών ή των φυσικών εχθρών τους, (δ) την εφαρμογή χημικών μέσων όταν ο πληθυσμός του επιβλαβούς οργανισμού ή ο βαθμός συμπτωματολογίας της ασθένειας ξεπεράσει το επίπεδο ανεκτής οικονομικής ζημιάς και (ε) τη δραστική ουσία του γεωργικού φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια. 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο γεωπόνος – συνταγογράφος που θα εκπονεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτοπροστασίας επί τη βάσει του οποίου θα εκδίδεται η εκάστοτε συνταγή, για να είναι επαγγελματικά επιτυχημένος-ανταγωνιστικός θα πρέπει με λιγότερα και φθηνότερα γεωργικά φάρμακα να πετυχαίνει καλύτερο φυτοπροστατευτικό αποτέλεσμα, καθώς ο βαθμός της μείωσης του κόστους αγοράς και χρήσης (πετρέλαιο – συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων κ.α.) των γεωργικών φαρμάκων για μια ικανοποιητική φυτοπροστασία θα είναι το κριτήριο που θα δικαιολογεί στον αγρότη-πελάτη το κόστος της συνταγογράφησης και το ύψος αυτής. Σημαντική παράμετρο θα αποτελέσει ακόμη και η δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους της συνταγογράφησης από τη συμμετοχή των αγροτών και των γεωπόνων – συνταγογράφων στο ΠΑΑ 2014-2020 στο οποίο προβλέπεται ο διπλασιασμός των οικονομικών ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
 Ο γεωπόνος – συνταγογράφος θα είναι, επίσης, ο κατά νόμο υπεύθυνος για την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα όσον αφορά (α) στην εφαρμογή των δραστικών ουσιών των εγκεκριμένων μόνο εμπορικών σκευασμάτων για την χρήση για την οποία προορίζονται, (β) στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος ώστε να μην καταναλώνονται επικίνδυνα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και (γ) στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ώστε οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων να στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών. Για το λόγο αυτό θεσπίζονται και αυστηρές οικονομικές και ποινικές κυρώσεις για τους γεωπόνους – συνταγογράφους που θα είναι ανάλογες του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. 
 Από την άλλη πλευρά, ο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (διανομέας) θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή για: (α) την επιλογή του εγκεκριμένου εμπορικού σκευάσματος που θα περιέχει τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία, (β) την εγκεκριμένη δοσολογία-ποσότητα του σκευάσματος, (γ) τον τρόπο εφαρμογής του εμπορικού σκευάσματος – ψεκαστικού υγρού ανάλογα με τα μέσα εφαρμογής του κάθε παραγωγού (π.χ. κατάλληλη πίεση κ.α.), (δ) την ανάμιξη στο ψεκαστικό διάλυμα περισσοτέρων του ενός σκευασμάτων ή προσκολλητικού ή γαλακτοματοποιητού ή και διαφυλλικού λιπάσματος ανάλογα και με το pH του ψεκαστικού διαλύματος και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας και (ε) την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση του εμπορικού σκευάσματος ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή και τη διαχείριση των κενών συσκευασίας. 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (διανομέας) θα είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ψεκασμού, χωρίς τις επιστημονικές-τεχνικές γνώσεις του οποίου θα είναι αδύνατη η ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η διαφοροποίηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της συνταγής ή της οικονομικότητας του ψεκασμού ανάλογα με τις αποφάσεις – συστάσεις του γεωπόνου – υπεύθυνου επιστήμονα του διανομέα θα του προσδώσουν διακριτό – αναντικατάστατο ρόλο στην εφαρμογή της φυτοπροστασίας και θα καθορίσουν την επαγγελματική του ανταγωνιστικότητα. Ο ρόλος του γεωπόνου – υπεύθυνου επιστήμονα και η αυτοπρόσωπη και συνεχής παρουσία του κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων είναι, επίσης, σαφώς καθορισμένα στην Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 Ο διαφορετικός ρόλος που διαμορφώνεται με αυτή την πρόταση για το γεωπόνο – συνταγογράφο και το γεωπόνο – υπεύθυνο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συντελεί αφενός μεν στη χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και αφετέρου στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη εφαρμογή των ψεκασμών ιδιαίτερα στις δυναμικές αγροτικές περιοχές. Για να λειτουργήσει ορθολογικά, όμως, το παραπάνω σχήμα θα πρέπει να θεσπιστεί το ασυμβίβαστο μεταξύ της συνταγογράφησης και της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων για τους παρακάτω λόγους (χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την επιστημονική επάρκεια, την τιμιότητα, την επαγγελματική ευσυνειδησία, την αναγκαιότητα και την προσφορά των γεωπόνων – μελών μας που εργάζονται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων): 
  1. Ο οικονομικός στόχος στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων είναι το εμπορικό κέρδος και συνεπώς πετυχημένος έμπορος γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που αυξάνει τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων και όχι αυτός που τις μειώνει. Υπάρχει δηλαδή μια ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων (νομικός όρος της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας) μεταξύ της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και της χαμηλής εισροής γεωργικών φαρμάκων με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που απαιτεί η Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα, εάν συνταγογραφούσε ο έμπορος γεωργικών φαρμάκων θα τον συνέφερε από την άποψη του εμπορικού κέρδους: (α) να εκτιμήσει χαμηλότερα το επίπεδο ανεκτής οικονομικής ζημίας του επιβλαβούς οργανισμού ή (β) να συνταγογραφήσει μία δραστική ουσία που το εμπορικό της σκεύασμα δίνει μεγαλύτερο εμπορικό κέρδος ή (γ) να προτιμήσει να συνταγογραφήσει ένα εμπορικό σκεύασμα που είναι λιγότερο κατάλληλο για έναν επιβλαβή οργανισμό αλλά το έχει σε πλεόνασμα στο ράφι του γιατί «δε φεύγει», από το να συνταγογραφήσει το καταλληλότερο σκεύασμα από το οποίο έχει, όμως, μόνο μία συσκευασία. 
 2. Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν έχουν το σύνολο των εγκεκριμένων εμπορικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά συνεργάζονται με συγκεκριμένες μόνο εταιρείες εισαγωγής ή παραγωγής γεωργικών φαρμάκων. Συνεπώς, εάν συνταγογραφούσε ο έμπορος γεωργικών φαρμάκων θα επέλεγε τη δραστική ουσία με βάση τα σκευάσματα της εταιρείας ή των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται ασχέτως του βαθμού της καταλληλότητάς της, της οικονομικότητάς της ή του απαιτούμενου αριθμού ψεκασμών για ένα συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό αποτέλεσμα. 
 3. Εάν συνταγογραφούσε ο έμπορος γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσε να παρατηρηθεί, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, το φαινόμενο της «επιθετικής συνταγογράφησης» δηλαδή της σκόπιμης συνταγογράφησης των ακριβότερων σκευασμάτων που θα είχε ως αποτέλεσμα ο παραγωγός να εκτελέσει υποχρεωτικά τη συνταγή και να επωμιστεί αδίκως το υψηλότερο κόστος παραγωγής ή να μην εκτελέσει τη συνταγή και να υποστεί την οικονομική ζημία από τον επιβλαβή οργανισμό ή να επωμιστεί το κόστος της μετάβασής του σε μια μακρύτερη περιοχή για αναζήτηση άλλης συνταγής. 
 4. Η επίκληση της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του γεωπόνου και της αποφυγής της περιχαράκωσής του με την άρση του ασυμβιβάστου μεταξύ συνταγογράφησης και πώλησης γεωργικών φαρμάκων είναι εντελώς παραπλανητική και διαστρέφει την αλήθεια για τους παρακάτω λόγους: 
  i. Η παράλληλη συνταγογράφηση των γεωπόνων – εμπόρων γεωργικών φαρμάκων και των λοιπών γεωπόνων θα δημιουργούσε αθέμιτο ανταγωνισμό των πρώτων προς τους δεύτερους γιατί (α) οι γεωπόνοι – έμποροι γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσαν να συνταγογραφούν δωρεάν ή με απειροελάχιστη αμοιβή με την προϋπόθεση οι παραγωγοί να συνεχίσουν να αγοράζουν τα γεωργικά φάρμακα από τους ίδιους, (β) οι μη συνειδητοποιημένοι ή ενημερωμένοι παραγωγοί θα θεωρούσαν περιττό κόπο ή έξοδο την αναζήτηση άλλου συνταγογράφου από τη στιγμή που τη συνταγή θα μπορούσε να τη γράψει και το κατάστημα πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, (γ) οι οικονομικές συναλλαγές και οι διευκολύνσεις τις οποίες κάνουν οι γεωπόνοι – έμποροι γεωργικών φαρμάκων στους παραγωγούς – πελάτες τους θα τους υποχρεώσουν να απευθύνονται για τη συνταγή σε αυτούς και (δ) οι γεωπόνοι - έμποροι γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να δηλώσουν ομαδικά και σε συνεργασία με τις εταιρείες εμπορίας τη μη διαθεσιμότητα συγκεκριμένης δραστικής ουσίας και την προθυμία τους να συνταγογραφήσουν οι ίδιοι κάποια άλλη «διαθέσιμη». Συνεπώς, οι συνταγογράφοι που δε διαθέτουν κατάστημα εμπορίας θα αποκλείονταν από τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και θα είχαν χώρο εργασίας μόνο σε ορεινές, προβληματικές και απομακρυσμένες από καταστήματα εμπορίας περιοχές, όπου όμως θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα μπορούσαν να βιοπορισθούν μόνο με τη συνταγογράφηση. Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν να συνταγογραφούν μόνο οι έμποροι γεωργικών φαρμάκων με την προαναφερθείσα σύγκρουση συμφερόντων και το όλο σύστημα θα κατέρρεε. 
 ii. Τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων που ανήκουν σε τεχνολόγους γεωπονίας θα ζητούσαν τη δυνατότητα συνταγογράφησης από τους τεχνολόγους γεωπονίας για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός με τα καταστήματα που ανήκουν σε γεωπόνους – συνταγογράφους και με αυτόν τον τρόπο θα καταστρατηγούνταν το άρθρο 5 του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297) που ρητά ορίζει ότι δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν μόνο οι γεωπόνοι των ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν και τις κατάλληλες σπουδές για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ως επιστημονικής αντιμετώπισης του προβλήματος. 
  iii. Η ρητή πρόβλεψη στο ν. 4036/2012 της συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας του υπεύθυνου επιστήμονα κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων στα καταστήματα εμπορίας θα καθιστούσε στην πράξη αδύνατη τη σωστή εφαρμογή της συνταγογράφησης σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην περίπτωση που στο κατάστημα υπάρχει ένας μόνο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας. Συνεπώς θα δημιουργούνταν αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν μόνο ένα γεωπόνο – υπεύθυνο επιστήμονα και δεν θα μπορούσαν πρακτικά να συνταγογραφούν και αυτών που διαθέτουν περισσότερους γεωπόνους – υπεύθυνους επιστήμονες. 
  iv. Η θέσπιση των ασυμβιβάστων στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί πάγια τακτική της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το ασυμβίβαστο μεταξύ του «Γεωπόνου Μελετητή Δημοσίων Έργων» και του «Γεωπόνου Εργολήπτη Δημοσίων Έργων». 
 5. Συμπερασματικά, η πρόταση μας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων που υιοθετήθηκε πρόσφατα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, έχει ως στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων μέσω της εφαρμογής των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να διασφαλισθεί η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και να προστατευθεί ο καταναλωτής και το περιβάλλον. Συνεπώς, όποιος έχει οικονομικό όφελος από την πώληση των γεωργικών φαρμάκων εξ ορισμού δεν πληροί τους στόχους της μείωσης της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, ασχέτως από την επιστημονική του επάρκεια ή την τιμιότητά του (η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται). Τέλος, είναι περισσότερο από προφανές, τόσο για τον απλό πολίτη, όσο και για τον εξειδικευμένο επιστήμονα, ότι εάν δεν ισχύσει το ασυμβίβαστο της συνταγογράφησης με την πώληση, η ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει λόγο ύπαρξης (ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής των γεωργικών φαρμάκων από το Σεπτέμβριο) και τελικά θα ακυρωθεί στο βωμό συμφερόντων. 
 Η διατύπωση ενστάσεων και αμφιβολιών από γεωτεχνικούς φορείς επί της πρότασής μας, όταν δεν γίνεται κακοπροαίρετα, είναι θεμιτή και ωφέλιμη καθώς θα συνεισφέρει στην καλύτερη ρύθμιση της όλης διαδικασίας που θα εξειδικευθεί με το εφαρμοστικό Προεδρικό Διάταγμα. Για την ορθή εφαρμογή, λοιπόν, της συνταγογράφησης κρίνεται απαραίτητη η τακτική επιτόπια επίσκεψη του γεωπόνου στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και συνεπώς, δε νοείται η συνταγογράφηση από εταιρείες που εδρεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα εάν δεν πληρείται ο παραπάνω όρος. Αυτή η συνθήκη θα μπορούσε να διασφαλισθεί είτε με την αδειοδότηση ανά γεωγραφική περιφέρεια, είτε με την πρόβλεψη της δυνατότητας καθημερινής πρόσβασης στην αγροτική εκμετάλλευση ως προϋπόθεση της άδειας συνταγογράφησης. Η σημαντικότερη δικλείδα ασφαλείας, όμως, είναι η αυτορρύθμιση μίας πραγματικά ελεύθερης αγοράς που θα δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και περισσότερη πελατεία σε όποιον κάνει γεωπόνο – συνταγογράφο καλά τη δουλειά του. 
 Σημαντική παράμετρο θα αποτελέσει και η επιστημονική επάρκεια των γεωπόνων – συνταγογράφων, καθώς και η εξειδικευμένη μετεκπαίδευσή τους στα θέματα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η άδεια συνταγογράφησης θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε όσους γεωτεχνικούς έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια με βάση τους ακριβείς τίτλους σπουδών τους και τα μαθήματα φυτοπροστασίας που έχουν παρακολουθήσει σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (πρόβλεψη που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα για τους υπεύθυνους επιστήμονες στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων). Θα πρέπει, επίσης, να θεσπιστεί από την πολιτεία ως υποχρέωση για την έκδοση της άδειας συνταγογράφησης και η επιτυχής παρακολούθηση σχετικού προγράμματος εκπαίδευσης για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την επικαιροποίηση των γνώσεων στα θέματα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που θα διοργανώνει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και τις Επιστημονικές Εταιρείες. 
 Πιθανή προσπάθεια κάποιων εταιρειών εισαγωγής ή παραγωγής γεωργικών φαρμάκων να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο γεωπόνων – συνταγογράφων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με την πολιτική βούληση να εφαρμοσθεί σε μεγάλο εύρος και εξονυχιστικά ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (πιθανότατα ΔΑΟΚ) προς τους συνταγογράφους, ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι συνταγογράφοι «γράφουν» δραστικές ουσίες συγκεκριμένης μόνο εταιρείας ή υπερσυνταγογραφούν ή συνταγογραφούν με «περίεργη λογική» και να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία οικονομικές και επαγγελματικές κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες εισαγωγής ή παραγωγής γεωργικών φαρμάκων έχουν σήμερα πλήρη ελευθερία να ασκούν την πολιτική αύξησης των πωλήσεών τους μέσω των καταστημάτων λιανικού εμπορίου γεωργικών φαρμάκων που είναι εξαρτημένα από αυτές, ενώ η έλλειψη εφαρμογής των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αυξάνει την ανάγκη για χρήση γεωργικών φαρμάκων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η λογική επιτάσσει να νομοθετείς σωστά και να προσπαθείς να πατάξεις την πιθανή παραβατική συμπεριφορά στην εφαρμογή του νόμου, παρά να νομοθετείς λανθασμένα (π.χ. επιτρέποντας τη σύγκρουση συμφερόντων συνταγογράφησης και πώλησης), οπότε δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα βελτίωσης παρά μόνο η καινούργια νομοθέτηση. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αποκαλύψει, επίσης, τις ελλείψεις σε εγκρίσεις σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες που δε διαπιστώνονται στην πράξη σήμερα λόγω της έλλειψης ευθύνης και καταγραφής των ψεκασμών και θα αναγκάσει την αγορά και την Κυβέρνηση να δώσει τις ορθές λύσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις. 
 Σημαντικότατη θα είναι η συμβολή της συνταγογράφησης και στην πάταξη της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης γεωργικών φαρμάκων από άλλες χώρες. Ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος θα είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση του μοναδικού κωδικού αριθμού της συνταγής κατά την πώληση του εμπορικού σκευάσματος στα καταστήματα λιανικής πώλησης για λόγους ιχνηλασιμότητας και ολοκληρωμένου ελέγχου (εφαρμογή συστήματος barcode). Σε αυτήν την περίπτωση κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ή και κατευθυνόμενων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) σε καλλιεργούμενα αγροτεμάχια, εάν εντοπισθεί κάποια δραστική ουσία στην καλλιέργεια θα αναζητιέται άμεσα η σχετική νόμιμη συνταγή και θα διαπιστώνεται εάν και με ποιο τρόπο εκτελέστηκε (εμπορικό σκεύασμα, ποσότητα, κατάστημα πώλησης). Εάν δεν υπάρχει συνταγή ή δεν εκτελέστηκε νόμιμα θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες οικονομικές και ποινικές κυρώσεις και θα ξεκινάει η ανακριτική διαδικασία για τις λεπτομέρειες του παράνομου ψεκασμού. 
 Η πρότασή μας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι πλήρως συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το σύγχρονο Ελληνικό πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης που στοχεύει σε ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την ασφάλεια, την εξαγωγιμότητα και την τιμή των προϊόντων μας, σέβεται το περιβάλλον και τις λοιπές αγροτικές δραστηριότητες (μελισσοκομία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.), δίνει στον Έλληνα ή στον ξένον καταναλωτή τη σιγουριά να καταναλώνει τα αξεπέραστα προϊόντα της Ελληνικής Γης και στον Έλληνα γεωπόνο (με ποσοστό ανεργίας 59,29% στις ηλικίες έως 35 ετών) δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις εξειδικευμένες επιστημονικές του γνώσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι μόνοι που θα ζημιωθούν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα είναι όσοι εισάγουν παράνομα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα ή διακινούν ακατάλληλα σκευάσματα και φυσικά όσοι κερδοσκοπούν σε βάρος της τσέπης του παραγωγού και ίσως και της υγείας του καταναλωτή. 
  Τέλος, ευχής έργο θα ήταν να εφαρμοσθεί σύντομα και η πρότασή μας για τη συνταγογράφηση των λιπασμάτων των επαγγελματιών χρηστών με την εφαρμογή της υποχρεωτικής περιοδικής εδαφολογικής ανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής σε μια χώρα που στερείται εδαφολογικών χαρτών για το μεγαλύτερο τμήμα της. Σήμερα, που η παγκόσμια κοινότητα στρέφεται στη θεραπευτική διατροφή και ανακαλύπτει ξανά τη σοφία του Ιπποκράτη που είπε «κάνε την τροφή το φάρμακό σου και το φάρμακό σου την τροφή σου», η ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών για την αειφορική παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων είναι επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς η λίπανση-θρέψη μαζί με το κλίμα και το γενετικό υλικό καθορίζει όχι μόνο την ποσοτική παραγωγή, αλλά και το χρώμα, το άρωμα, τη γεύση, την υφή, τη χημική σύσταση, την ευπάθεια σε ασθένειες, τη διατηρησιμότητα και εν τέλει τη μοναδικότητα των προϊόντων της Ελληνικής Γης. Η νιτρορύπναση των υπόγειων υδάτων, το φαινόμενο του «ευτροφισμού» που προκαλείται και από τα φωσφορούχα λιπάσματα στις λίμνες και στα παράκτια ύδατα, αλλά και διάφορες άλλες μορφές ρύπανσης που δημιουργούνται από την αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων καθιστούν και τη συνταγογράφηση των λιπασμάτων απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του περιβάλλοντος. 
Με τιμή, 
Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας                 Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος                              Μάξιμος Πετρακάκης
Διαβάστε περισσότερα...

Ενημερωτική συνάντηση για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στα Γιάννενα.


Ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με θέμα "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ".
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 17:00 μ.μ. στην Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Στοά Σάρκα, Ναπ. Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα).
Βασικός ομιλητής της συνάντησης θα είναι ο γεωπόνος κ. Διονύσιος Βλάχος από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα γεωργικών Φαρμάκων του ΥΠΑΑΤ.
Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, να παρευρεθούν στην εκδήλωση.Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Η τεχνική της καλλιέργειας της σόγιας.


Η σόγια είναι ένα κεφαλαιώδους σημασίας φυτό για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή, καθώς έχει πολύ μεγάλη οικονομική σημασία και πάρα πολλές χρήσεις τόσο αγροτικές όσο και βιομηχανικές. Στη χώρα μας τα πιο γνωστά παράγωγα της σόγιας είναι το σογιέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και στη μαγειρική και το σογιάλευρο, το οποίο χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία ως α' ύλη ζωοτροφών. Η κτηνοτροφική χρήση του σογιαλεύρου είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο καθώς είναι μια άριστη πηγή πρωτεΐνης για τη διατροφή των ζώων. Η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία έχουν ως κύρια πηγή πρωτεΐνης το σογιάλευρο και εμφανίζουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης ενώ και στα μηρυκαστικά (βοοειδή, αιγοπρόβατα) η επίτευξη υψηλών αποδόσεων έχει καταστήσει απαραίτητη τη συστηματική χρήση του στα σιτηρέσια. 
Τα τελευταία χρόνια η γενικότερη άνοδος του κόστους των α' υλών των ζωοτροφών έχει καταστήσει και το σογιάλευρο πολύ ακριβότερο. Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί αγρότες σκέφτονται την ενασχόληση με την καλλιέργεια της σόγιας ως εναλλακτικής των πιο συνηθισμένων καλλιεργειών. Στο παρακάτω άρθρο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της καλλιέργειάς της. Βέβαια, δεν αρκεί η καλλιέργεια. Εξίσου σημαντική είναι και η διάθεση του προϊόντος. Η σόγια είναι ένα κατ' εξοχήν βιομηχανικό φυτό έτσι το κύριο μοντέλο καλλιέργειας σε πρώτη φάση θα είναι συμβολαιακό για να εξασφαλιστεί η διάθεση του προϊόντος.


 Η τεχνική της καλλιέργειας της Σόγιας

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος-γεωπόνος

1. Έδαφος
 Η σόγια δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εδάφη αλλά καλό είναι αποφεύγονται τα αμμώδη, αργιλώδη και εκείνα που δεν παρέχουν καλή στράγγιση. Ωστόσο τις υψηλότερες αποδόσεις τις αναμένουμε σε πηλώδη κυρίως εδάφη. Ακόμα, σε οργανικά εδάφη αναφέρεται ότι το φυτό έχει την δυνατότητα να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Tο φυτό μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα ευρύτερο pH 5,8 με 7,5 αρκεί να μην υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις ασβεστίου στα αλκαλικά εδάφη. Ωστόσο το ιδανικό pH για την καλλιέργεια είναι 6,3-6,5. Άνω του 7,5 το pH εδάφους πρέπει να αποφεύγεται αλλιώς παρατηρούνται χλωρώσεις στο φυτό και χαμηλές αποδόσεις. Ακόμα σε pH μεγαλύτερο από το προτεινόμενο ενδέχεται να υπάρχει υψηλή προσβολή από νηματώδεις ενώ σε χαμηλότερο την ασθένεια που ορίζεται καστανή σήψη του στελέχους (brown stem rot).  Οι Sheeren and Ansari (2001) και Kamal (2003) αναφέρουν ότι η επίδραση αλάτων επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του φυτού και την προσρόφηση θρεπτικών και νερού από το έδαφος (ιδιαίτερα σε συγκεντρώσεις άνω των 4,5 ds/ m). Οι Singleton and Bonhool (1984) σε πείραμα εφαρμογής βρήκαν ότι μπορεί η επίδραση αλάτων να μην επηρεάζει τον εμβολιασμό με αζωτοβακτήρια αλλά εν τέλει αναπτύσσονται λιγότερα φυμάτια τα όποια υπολειτουργούν δεσμεύοντας λιγότερες συγκεντρώσεις αζώτου. Ο Essa (2002) αξιολόγησε την ανεκτικότητα στα άλατα σε τρεις ποικιλίες όσον αφορά την παράμετρο του φυτρώματος και κατέληξε σε στατιστικά μειωμένο φύτρωμα σε συγκέντρωση 8,5 ds/ m. Ωστόσο τόσο σύμφωνα με τον Essa (2002) όσο και με τους Sheeren and Ansari (2001) η ποικιλία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνθήκες υψηλής αλατότητας εδάφους καθώς έχουν αναπτυχθεί ποικιλίες που προσαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις (πχ ποικιλία Lee). Ακόμα ο εμβολιασμός του φυτού με μυκόριζα αναστέλλει τις αρνητικές επιδράσεις των αλάτων σε περιπτώσεις εδαφών υψηλής αλατότητας. H σόγια έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί σε εδάφη ρυπασμένα με πετρελαιοειδή και να βελτιώσει τις αρνητικά επηρεασμένες ιδιότητες των εδαφών αυτών χωρίς να υπάρχει αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη του φυτού. Όμοια τα φυτά της σόγιας έχουν αξιολογηθεί για την ικανότητα τους να φιλτράρουν κάδμιο από ρυπασμένα εδάφη.  

 2. Άρδευση 
 Οι Sincik et al. (2008) αναφέρουν ότι όσο περισσότερο νερό εφαρμόσουμε στην καλλιέργεια σόγιας τόσο μεγαλύτερες αποδόσεις σε σπόρο αναμένουμε ενώ με την αύξηση της άρδευσης μειώνεται η αποδοτικότητα χρήσης νερού. Οι απαιτήσεις της σόγιας σε νερό εξαρτώνται από την ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και έτσι κυμαίνονται από 500-1000 mm ενώ οι Van Doren and Reicosky (1987) κάνουν λόγο για ένα εύρος από 330 ως 824 ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας με την αποδοτικότητα χρήσης νερού να παρουσιάζεται από 0,83 κιλά ανά εκτάριο ανά mm το λιγότερο έως 8,6 κιλά ανά εκτάριο ανά mm το μέγιστο για παραγωγή σπόρου . Ωστόσο, κατά την ωρίμανση και στα πρώτα στάδια οι ανάγκες είναι μικρές ενώ είναι αυξημένες στην άνθηση και στο γέμισμα των σπόρων. Η έλλειψη υγρασίας κατά την άνθηση επιφέρει πτώση ανθέων και προτείνονται σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους, ποικιλίες με περιορισμένο διάστημα άνθησης.  Έτσι σύμφωνα με τους Klocke et al. (1989) σε περιοχές όπου είναι περιορισμένα τα υδατικά αποθέματα αν το έδαφος έχει την ικανότητα να συγκρατεί μέρος της υγρασίας και η υγρασία στο στάδιο του φυτρώματος είναι στην υδατοικανότητα τότε δεν εφαρμόζεται άρδευση ως την ανθοφορία ενώ αν τα εδάφη δεν συγκρατούν ικανοποιητική υγρασία ή το φυτό έχει αναπτύξει επιφανειακό ριζικό σύστημα (λόγω συμπιεσμένου εδάφους ίσως) τότε προτείνεται να εφαρμόζεται δόση άρδευσης όταν η υγρασία του εδάφους πέσει το πολύ στο 50%. Συνεχίζοντας με τον καθορισμό της άρδευσης στην σόγια, οι Ruhul Amin et al. (2009) αναφέρουν ότι με πλήρη άρδευση στο στάδιο της επιμήκυνσης του στελέχους, στην άνθηση αλλά και στο σχηματισμό του λοβού τότε επιτυγχάνουμε στατιστικά υψηλότερες αποδόσεις. Σύμφωνα με τους Thelen et al. (2004) τα κρίσιμα στάδια άρδευσης που καθορίζουν την παραγωγή για την σόγια είναι στην άνθηση και στην δημιουργία του λοβού αρκεί ωστόσο η υγρασία του εδάφους πριν τα στάδια αυτά να μην πέσει κάτω από 75%.
 Η ανάγκη σε άρδευση του φυτού καθορίζεται και από τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς σύμφωνα με τους Peters and Johnson (1960) το φυτό έχει την δυνατότητα αν το έδαφος το επιτρέπει να απορροφήσει νερό από βάθος ως και 120 cm μέσω εκτεταμένου ριζικού συστήματος. Ένα πρόγραμμα άρδευσης με διάστημα εφαρμογής ανά 12 ημέρες είναι το ιδανικό ανάλογα και της κατακρημνίσεις βέβαια (Chafi et al., 2012). Ο Κατράνης (1989) προτείνει 4-7 δόσεις άρδευσης.
 Οι αρδεύσεις δεν πρέπει να είναι ακανόνιστες διότι έτσι έχουμε μεγάλο ποσοστό λοβών που απορρίπτονται από το φυτό ενώ σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης καλό είναι να αποφεύγεται η μέθοδος της κατάκλισης. Ακόμα, καταστάσεις υδατικού κορεσμού επιδρούν αρνητικά στο ποσοστό φυτρώματος του φυτού (Wuebker et al., 2001). 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για την καλλιέργεια της Σόγιας εδώ: http://science.agrigate.gr/index.php/plants-horticulture/136-ti-texniki-kalliergeias-tis-sogias-glycine-max
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Έρχεται πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ για Νέους Αγρότες και 30 εκατ. ευρώ για στοχευμένα μικρά Σχέδια Βελτίωσης.

Το γεγονός ότι στην πρόταση αναθεώρησης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, καθώς και 30 εκατομμύρια ευρώ για στοχευμένα μικρά σχέδια βελτίωσης, κυρίως για την κτηνοτροφία, έκανε γνωστό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 Σε συνάντηση που είχε με τα νέο προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ακόμα η νέα ΚΑΠ προβλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν μέσω μέτρου υποχρεωτικού χαρακτήρα τους νέους αγρότες με ποσοστό επί του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου έως 2%.  
 Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει: 
 «Εργαζόμαστε για την αναζωογόνηση της υπαίθρου με νέο αίμα» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε συνάντηση που είχε με το νέο προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ). Στη σύσκεψη από πλευράς ΠΕΝΑ μετείχαν: ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο αντιπρόεδρος κ. Νίκος Παυλονάσιος, ο γενικός γραμματέας κ. Στέλιος Βογιατζής, ο ταμίας κ. Λεωνίδας Αρνίδης και οι συνεργάτες κκ. Χρήστος Τράντης και Ηλίας Κούγελος. 
  Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης το προεδρείο της ΠΕΝΑ παρουσίασε τους στόχους της Ένωσης, ενώ ζήτησε την αναβάθμιση της συνεργασίας με το Υπουργείο και την ενεργότερη συμμετοχή τους στη χάραξη της πολιτικής για τους νέους αγρότες. 
 Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός τους συνεχάρη για την εκλογή τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους, ενώ τους παρότρυνε να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις στο ΥπΑΑΤ καθώς όπως είπε προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία μαζί τους. 
 Με το πέρας της σύσκεψης ο κ. Χαρακόπουλος δήλωσε τα εξής: «Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με το νέο προεδρείο της ΠΕΝΑ. Στη Νέα ΚΑΠ οι νέοι αγρότες αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Η ενίσχυση των νέων αγροτών είναι ευρωπαϊκός και όχι μόνο εθνικός στόχος. Μάλιστα, η νέα ΚΑΠ προβλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν μέσω μέτρου υποχρεωτικού χαρακτήρα τους νέους αγρότες με ποσοστό επί του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου έως 2%. 
 Ενημέρωσα επίσης την ΠΕΝΑ για την πρόταση αναθεώρησης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, καθώς και 30 εκατομμύρια ευρώ για στοχευμένα μικρά σχέδια βελτίωσης, κυρίως για την κτηνοτροφία. 
  Θέλω για μια ακόμη φορά να τονίσω ότι εργαζόμαστε για την αναζωογόνηση της υπαίθρου με νέο αίμα. Το μέλλον της πρωτογενούς μας παραγωγής ταυτίζεται με το μέλλον των νέων ανθρώπων που στρέφονται σε αυτή». 

Πηγή: www.agrotypos.gr

Σχόλιο δικό μας: Υπενθυμίζουμε στον κ. υπουργό ότι η τελευταία προκήρυξη για την ένταξη Νέων Γεωργών έγινε το 2009 και η τελευταία προκήρυξη για Σχέδια Βελτίωσης το 2011. Με αυτές τις συνθήκες είναι πρακτικά αδύνατο για κάποιον σοβαρό άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα επαγγελματικό ξεκίνημα σαν αγρότης να περιμένει είτε την ένταξή του σε πρόγραμμα Νέων Γεωργών είτε την ένταξη της επένδυσής του σε Σχέδιο Βελτίωσης.
Εάν δεν εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση για τα προγράμματα αυτά, έτσι ώστε οι προκηρύξεις να βγαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, τότε πραγματικά το ποιοί εντάσσονται κάθε φορά θα είναι αποκλειστικά θέμα τύχης και χρονικών συγκυριών.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Οδηγίες της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας προς τους ελαιοκαλλιεργητές ενόψει των ψεκασμών δακοκτονίας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου: 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας θα εφαρμόσει και φέτος πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους. 
 Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι: Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Βρυσούλα-Τρίκαστρο, Δεσποτικά, Εκκλησιές, Θέμελο, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Ν. Σαμψούντα, Ν. Σινώπη, Νικόπολη, Ριζά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός 
 Εν όψη της έναρξης των ψεκασμών γνωστοποιούνται στους ελαιοκαλλιεργητές των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος τα εξής: 
 • Πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και τις ανακοινώσεις που αναρτούν οι εργολάβοι στις τοπικές κοινότητες για να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους. 
 • Οι ψεκασμοί γίνονται πρωινές ώρες και ενιαία σε όλη την περιοχή κάλυψης. Αιτήματα για διαφορετικές ημέρες/ώρες σε συγκεκριμένα κτήματα δεν εξετάζονται.  
• Οι ελαιοπαραγωγοί υποχρεούνται κατά τις ημέρες των ψεκασμών να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού και να έχουν μεριμνήσει τα κτήματα να είναι καθαρά και προσβάσιμα, οι δε είσοδοι θα πρέπει να είναι εμφανείς. Κτήματα κλειστά, με υψηλή αυτοφυή βλάστηση, χωρίς πρόσβαση για ελκυστήρα (ή για ψεκαστές στα διαμερίσματα που προβλέπεται) δεν θα ψεκάζονται. 
• Σε κτήματα μέσα στα οποία υπάρχουν ζώα (πρόβατα, ιπποειδή, μελισσοσμήνη, σκύλοι κλπ) δεν γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη του κτήματος. 
• Σε όποιο κτήμα δεν είναι επιθυμητός ο ψεκασμός θα πρέπει με ευθύνη του ιδιοκτήτη να υπάρχει σχετική σήμανση (ταμπέλα) σε εμφανές σημείο στις προσβάσεις του κτήματος. 
• Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στα κτήματά τους για να καθοδηγούν και να βοηθούν τα συνεργεία ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαιτερότητας στην πρόσβαση (πχ απομονωμένα κτήματα). 
Παρακαλούνται όλοι να συνεργαστούν με την υπηρεσία μας και τα συνεργεία με οποιοδήποτε τρόπο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος. 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Ι. Αυγέρης
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

"Περίεργη ανακοίνωση ΠΟΣΓ-ΠΟΣΕΓ για τη συνταγογράφηση και άμεση αντίδραση από το Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας-Θράκης.

Πριν από λίγες μέρες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ) έδωσαν στη δημοσιότητα μία κοινή ανακοίνωση με τις θέσεις τους πάνω σε δύο πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κλάδο τον τελευταίο καιρό. Τον "υπεύθυνο επιστήμονα" εμπορίας λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων και την συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Δεν θα παραθέσουμε ολόκληρη την ανακοίνωση, η οποία άλλωστε έχει δημοσιευτεί σε πάρα πολλούς γεωπονικούς ιστότοπους (εδώ μπορεί να την δεί κάποιος ολόκληρη), αλλά θα περιοριστούμε να σχολιάσουμε δύο σημεία που αν μη τι άλλο μας φάνηκαν το λιγότερο "περίεργα". 
 Αφού επιχειρηματολογεί και τάσσεται εμμέσως πλην σαφώς κατά της συνταγογράφησης, (δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί τώρα, πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική καταγραφή κλπ.) καταλήγει σε δύο πρωτοφανείς (για τα δικά μας κριτήρια) θέσεις: 
 1. Κανένας Γεωπονικός Φορέας δεν έχει προτείνει, ούτε δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως υπέρ της συνταγογράφησης σε αυτή την ιδιαίτερη για την χώρα και τον αγροτικό τομέα, χρονική συγκυρία. 
 2. Ότι κυκλοφορεί ως πρόταση από Γεωτεχνικούς φορείς εμπεριέχει το στοιχείο της υστεροβουλίας για την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην διαδικασία της γεωργικής παραγωγής. 
 Προφανώς καμία από τις παραπάνω θέσεις δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι Γεωπονικοί Φορείς, όπως άλλωστε έχουμε γράψει κι εμείς εδώ, έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της συνταγογράφησης. Εκεί που υπάρχει διαφωνία και αντίθετες γνώμες είναι στον τρόπο εφαρμογής και κυρίως στο ποιοί θα έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης
 Τώρα για την δεύτερη θέση-αφορισμό τι να σχολιάσει κανείς; Οι δύο Ομοσπονδίες κατέχουν την απόλυτη αλήθεια και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί ως πρόταση είναι εκ του πονηρού και περιέχει το στοιχείο της υστεροβουλίας. (!)
 Η παραπάνω πρωτοφανής κατά τη γνώμη μας ανακοίνωση προκάλεσε όπως ήταν φυσικό έντονες αντιδράσεις. Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης χαρακτηρίζει ανακριβή και ανιστόρητα τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση, και επιπλέον θεωρεί ότι η ανακοίνωση δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση την ΠΟΣΓ αλλά μόνο την προσωπική άποψη του προέδρου της.
  Ολόκληρη η επιστολή (προς το ΥΠΑΑΤ) του Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης έχει ως εξής:
  Θέμα: «Διασαφήνιση της πάγιας θέσης της ΠΟΣΓ για την συνταγογράφηση των Γεωργικών Φαρμάκων» 
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, είχε θέσει επίσημα για πρώτη φορά το θέμα της συνταγογράφησης των Γεωργικών Φαρμάκων, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Την ίδια χρονική περίοδο η ΠΟΣΓ διαμόρφωσε την πάγια θέση της έως σήμερα, υπέρ της συνταγογράφησης, παίρνοντας όλες τις πρωτοβουλίες για την ενημέρωση όλων των αρμοδίων Φορέων, των αγροτών και του Ελληνικού καταναλωτικού κοινού. Κορυφαίο αίτημα της ΠΟΣΓ σε όλα τα υπομνήματα και τις συναντήσεις με όλους τους Υπουργούς Γεωργίας, ήταν, η καθιέρωση της συνταγογράφησης. 
Το 2005 με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤΕΕ και ύστερα από αίτημα της ΠΟΣΓ, συγκροτήθηκε Πανελλαδική Επιτροπή όπου εκπροσωπούνταν όλοι οι Φορείς του Γεωπονικού Κλάδου για την σύνταξη σχεδίου Π.Δ. για την εφαρμογή της συνταγογράφησης, όπως και έγινε, με ομόφωνη απόφασή της. 
Το ΓΕΩΤΕΕ απέστειλε το Π.Δ. τον Αύγουστο του ίδιου έτους στον τότε Υπουργό Γεωργίας με κοινοποίηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Επομένως από το 2005 είναι εκφρασμένη η απόφαση όλου του Γεωπονικού κλάδου για την συνταγογράφηση. 
Τα αναφερόμενα λοιπόν στην επιστολή της ΠΟΣΓ & ΠΟΣΕΓ, είναι ανακριβή και ανιστόρητα.
 Η ΠΟΣΓ ουδέποτε άλλαξε τη θέση της, έως σήμερα και ούτε σταμάτησε να αγωνίζεται για την καθιέρωσή της. 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓ είναι έκθετος, όταν χωρίς απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκφράζει την προσωπική του άποψη, σαν θέση της ΠΟΣΓ, για ένα μείζον θέμα του Γεωπονικού Κλάδου. 
Κατά συνέπεια η από κοινού με την ΠΟΣΕΓ επιστολή δεν εκπροσωπεί την ΠΟΣΓ. 
Κάνοντας έκκληση προς τον Υπουργό, αναμένουμε αυτή τη φορά να ψηφιστεί, ξεπερνώντας επιτέλους τα κελεύσματα μιας τριτοκοσμικής στη νοοτροπία αγοράς αγροχημικών στη χώρα μας, που δεν την αφήνει να γίνει πρωτοπόρος στην Ευρώπη, στα θέματα ασφάλειας. 
Είναι τώρα η ώρα το ΥΠΑΑΤ καθιερώνοντας την ηλεκτρονική συνταγογράφηση να διασφαλίσει την ποιότητα των Ελληνικών Γεωργικών προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών προστατεύοντας το περιβάλλον και οικοδομώντας μια ανταγωνιστική- εξαγώγιμη γεωργία υψηλής προστιθέμενης αξίας με ασφαλή πιστοποιημένα προϊόντα. 

 Ο Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης 
& Πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ)
 Νικολαΐδης Γρηγόρης. 

Δικό μας σχόλιο: Ο γεωπονικός κλάδος είναι ίσως ο πιο απαξιωμένος και κακοπληρωμένος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, και με τα πιο ισχνά επαγγελματικά διακιώματα. Με την καθιέρωση της συνταγογράφησης γίνεται μία προσπάθεια να αναβαθμιστεί στοιχειωδώς η επιστημονική οντότητα του κλάδου και ταυτόχρονα ανοίγεται ένας δρόμος πιθανών ευκαιριών απασχόλησης για συναδέλφους που αυτή τη στιγμή συνωστίζονται στις λίστες των ανέργων.
Μπροστά σ' αυτήν την (θετική κατά τη γνώμη μας) εξέλιξη, η εικόνα που παρουσιάζουν οι οργανωμένοι φορείς και οι σύλλογοι των γεωπόνων, με τις εκατέρωθεν καταγγελίες και τον πόλεμο ανακοινώσεων, είναι τουλάχιστον θλιβερή. 
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Ο ΕΛ.Γ.Α. αναζητά γεωπόνους ή περιφερόμενους επαίτες;

Ο ΕΛ.Γ.Α. πριν από ενάμιση περίπου μήνα ανακοίνωσε την πρόσληψη γεωπόνων-εκτιμητών, για τις ανάγκες των περιφερειακών του υποκαταστημάτων με συμβάσεις έως τρείς (3) μήνες. Ολόκληρη η ανακοίνωση με την κατανομή του προσωπικού βρίσκεται εδώ.
 Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην ανακοίνωση είναι οι πρωτοφανείς όροι της σύμβασης, οι οποίοι παραπέμπουν όχι σε σύμβαση εργασίας αλλά σε καθεστώς ...μισθωτής σκλαβιάς.
  Έχουμε και λέμε λοιπόν: 
 1. Η σύμβαση είναι μέχρι 3 μήνες αλλά ο Οργανισμός μπορεί να την διακόψει οποτεδήποτε, εάν κρίνει ότι οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η πρόσληψη εξέλιπαν. 
 2. Ο εργαζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στο περιφερειακό υποκατάστημα για το οποίο έχει επιλεγεί, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο περιφερειακό υποκατάστημα εάν υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Για να το πούμε πιο απλά, από τη μία μέρα στην άλλη ο γεωπόνος-εκτιμητής του ΕΛΓ.Α. μπορεί να βρεθεί από τη Βέροια στο ...Ηράκλειο.  
 3. Μέσα στα όρια του κάθε περιφερειακού υποκατάστήματος ο εκτιμητής υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε Δήμο κρίνει κάθε φορά ο ΕΛΓΑ ότι υπάρχουν ανάγκες. Για να πάρει κανείς μία γεύση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αναφέρουμε απλά ότι το υποκατάστημα Ιωαννίνων καλύπτει όλη την Ήπειρο και την Κέρκυρα. Έτσι, εάν οι ανάγκες του Οργανισμού το επιβάλλουν, ο γεωπόνος θα μπορεί να μετακινείται κατά περίπτωση από την Πρέβεζα στο Μέτσοβο και από εκεί σε κάποια γραφική παραλία της Κέρκυρας (καλοκαίρι γαρ, ευκαιρία και για ...διακοπές). 
Σημειωτέον ότι το υποκατάστημα Ιωαννίνων δεν προσέλαβε άτομα με την ανακοίνωση αυτή, αλλά το αναφέρουμε σαν παράδειγμα αφού οι περιοχές και οι αποστάσεις είναι γνώριμες στους αναγνώστες μας.
 4. Ο γεωπόνος-εκτιμητής υποχρεούται να διαθέτει ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο καθότι ο Οργανισμός δεν παρέχει μέσο μετακίνησης. Δεν διευκρινίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α. εάν το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι τύπου ...τροχόσπιτου, ή εάν θα χορηγήσει στους γεωπόνους ατομικά αντίσκηνα προκειμένου να καλύπτουν και τις ανάγκες διαμονής τους, στις περιοχές που θα εργάζονται. 
Και βέβαια για να πιάσει κάποιος δουλειά θα πρέπει πρώτα να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω. 
 Σαν Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με το ανάλογο χιούμορ (όσο είναι δυνατόν) την παραπάνω πρωτοφανή σύμβαση του ΕΛ.Γ.Α. γιατί εάν την πάρουμε στα σοβαρά σίγουρα θα μελαγχολήσουμε. Σε έναν κλάδο όπως αυτό των γεωπόνων που είναι ήδη απαξιωμένος στην αγορά εργασίας (ίσως ο πιο κακοπληρωμένος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα), και με τα πιο ισχνά επαγγελματικά δικαιώματα, έρχεται ο ΕΛ.Γ.Α. να δώσει ένα ακόμα χτύπημα, εξομοιώνοντας ουσιαστικά τους εκτιμητές-γεωπόνους, δηλαδή επιστήμονες που έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια στα πανεπιστήμια (να μην υπολογίσουμε μεταπτυχιακά) σε περιφερόμενους ...νομάδες, κυνηγούς του μεροκάματου. 
Το επόμενο βήμα ποιό θα είναι άραγε; Να ντύσουν τους συναδέλφους στο χακί και να τους μοιράσουν ...φύλλα πορείας;
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

Είκοσι (20) εργατοτεχνίτες θα προσλάβει η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας θα προχωρήσει στην πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού (19 παγιδοθέτες και 1 εργάτης αποθήκης) για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας 2013. 
Μετά και τον 2ο διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου παγιδοθεσίας, ο οποίος έγινε στις 17 Ιουνίου και απέβη άγονος όπως και ο 1ος, το ΥΠ.Α.Α.Τ. ενέκρινε την άμεση πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού από την Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας. Τελικά θα προσληφθούν είκοσι άτομα με δεδομένο και το γεγονός ότι η εφαρμογή του προγράμματος φέτος θα γίνει σε τρεις μόνο από τους πέντε τομείς του Νομού (οι άλλοι δύο τομείς εξαιρέθηκαν από το πρόγραμμα λόγω ακαρπίας). 
Η Ανακοίνωση για την πρόσληψη του προσωπικού πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα τις αμέσως επόμενες μέρες, οπότε θα γίνει γνωστή και η (ολιγοήμερη) προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. 
Τα άτομα που θα προσληφθούν θα εκτελέσουν κατά μέσο όρο έξι (6) ημερομίσθια το μήνα για το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απυθύνονται στη Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας στο τηλ. 26820 24768.
Διαβάστε περισσότερα...