Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Οδηγίες στους παραγωγούς για την υποβολή της ΕΑΕ έτους 2021.


Η υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2021 έχει ξεκινήσει από τις 15 Απριλίου 2021.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση.
Η ΕΑΕ 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ίδιο το γεωργό είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ: 
Η ΕΑΕ 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ίδιο το γεωργό είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ως εξής: 
 - Είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (πατήστε εδώ) 
- Είτε μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του, αφού εκδώσει το μοναδικό «κωδικό υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (πατήστε εδώ), τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του. 

Αναλυτικότερα:
Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ) όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφονται στο σύστημα, ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των προσωπικών τους κωδικών της εφαρμογής taxisnet και υποβάλλουν την αίτηση τους. Οι γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη μπορούν να εισέλθουν απευθείας στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία τους. 
Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, παράγουν οι ίδιοι μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων της επιλογής τους. 

Οι γεωργοί μπορούν οι ίδιοι να παράγουν τον "κωδικό υποβολής" μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ) επιλέγοντας την εφαρμογή "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021" και το κουμπί "Κωδικός υποβολής". Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτείται πιστοποίηση μέσω taxisnet. Είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή και ευθύνη του γεωργού εάν θα προβεί στην παραγωγή του "κωδικού υποβολής" μόνος του ή αν θα ζητήσει την βοήθεια τρίτου προσώπου (π.χ. συγγενή, λογιστή, κλπ). 
 Ο "Κωδικός υποβολής" παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Ως εκ τούτου ο γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία taxisnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων εφ' όσον δεν επιθυμεί, αλλά ΜΟΝΟ τον "Κωδικό Υποβολής" που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.

Ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Πηγές: agrotypos.gr 
            opekepe.gr
 

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Σχέδιο ΚΥΑ από το ΥΠΑΑΤ για την διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει έτοιμο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.
Παραθέτουμε παρακάτω το σχέδιο της ΚΥΑ χωρίς άλλα σχόλια, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και κυρίως των συναδέλφων γεωπόνων-ιδιοκτητών καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων.
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος σε προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με μέτρα και όρους για την εναλλακτική διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων» 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
..............................................................................................................................................................
                                                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Άρθρο 1 
Σκοπός 
 Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. 

 Άρθρο 2 
Καταγραφή βάρους κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 
α) Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να ενημερώνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως την 30-9-2021 για το βάρος ανά τεμάχιο πώλησης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά, προκειμένου από 1.1.2022 να είναι δυνατή η έκδοση συνταγής χρήσης των αντίστοιχων συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. β) Στην ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταχωρείται ο αριθμός και το βάρος ανά τεμάχιο πώλησης των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που αφορούν κάθε συνταγή επαγγελματία χρήστη. 

 Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις καταστημάτων εμπορίας και χρηστών γεωργικών φαρμάκων 
 α) Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συμβάλλονται υποχρεωτικά με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων της περιοχής στην οποία αυτά λειτουργούν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από αυτό. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που επιθυμούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημιουργίας σημείων συλλογής κενών πρωτογενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων υποβάλουν σχετική αίτηση εξαίρεσης στην αρμόδια αρχή, όπου έχουν αναγγείλει την εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Η εξαίρεση χορηγείται μετά από επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας αρχής, εφόσον η συνολική επιφάνεια του χώρου (κτίσμα και προαύλιος χώρος) δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του ειδικού περιέκτη, όπως αυτός καθορίζεται από το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων της περιοχής στην οποία αυτά λειτουργούν. β) Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να επιστρέφουν τις κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν υποστεί τριπλό ξέπλυμα ή ειδικό μηχανικό καθαρισμό αμέσως μόλις αδειάσουν σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με το βάρος των επιστρεφόμενων κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Άρθρο 4 
Βεβαίωση επιστροφής κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 
α) Με την επιστροφή των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης και παράδοσης στον επαγγελματία χρήστη ειδικής βεβαίωσης που αναφέρει το συνολικό βάρος πλαστικού των συσκευασιών που επέστρεψε και το κατ’ έτος σωρευτικό βάρος πλαστικού των επιστρεφόμενων συσκευασιών. Η ειδική βεβαίωση εκδίδεται από την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον επαγγελματία χρήστη ή τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης εντάσσεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού αριθ. 1782/2003/ΕΚ, σχετικά με τη «θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» 

 Άρθρο 5 
Στόχοι 
Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι: α) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) κατά βάρος του συνόλου των πλαστικών αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων και β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, ανακυκλώνεται αντίστοιχα το πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %) αυτών. 

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,../.../2021 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Διαβάστε περισσότερα...

Προδημοσίευση της πρόσκλησης του προγράμματος "Νέων Γεωργών" 2021, από το ΥΠΑΑΤ.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα την προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για ένα κείμενο που οριοθετεί τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, όπως περιοχές εφαρμογής, κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων, ποσά ενίσχυσης κλπ. Η πρόσκληση του προγράμματος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πρόκειται να βγει μέσα στους επόμενους μήνες (σύμφωνα με πληροφορίες το φθινόπωρο του 2021) και σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2021. 
Αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά από τα βασικά σημεία του κειμένου της προδημοσίευσης, ενώ ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

 Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης 
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021. 

 Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική ενίσχυση 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του. 
 2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου. 
 3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 
 4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021. 
 5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα. 
 6. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 
 7. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. 
 8. Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο. 
 9. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006. 
 10. Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας. 
 11. Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 
 12. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις: α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. 

 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης, Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης, Ένταξη και Υλοποίηση 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους αναφοράς 2021 στην οποία θα προσδιοριστούν, η περίοδος καταχώρησης και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που διατίθεται. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ για θέματα που έχουν ανακύψει με αφορμή τις πρόσφατες αναρτήσεις δασικών χαρτών.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας αλλά και προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δασολόγων, επί θεμάτων που έχουν ανακύψει πρόσφατα με αφορμή τις αναρτήσεις Δασικών Χαρτών.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα και των δασών, παρακολουθεί στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα που αναδείχθηκαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου εργαζόμαστε συστηματικά για να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της πολιτείας να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το πολύ σοβαρό προεπενδυσιακό έργο και για το λόγο αυτό θέσαμε στη διάθεσή της Πολιτείας όλο το επιστημονικό δυναμικό των Γεωτεχνικών κλάδων, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις επιπτώσεις του έργου στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε από διάφορα δημοσιεύματα και επιστολές ότι, κάποιοι τοπικοί κλαδικοί φορείς σε νησιώτικες περιοχές, προσπαθούν λασπολογώντας, να μεταφέρουν τη βάση των προβλημάτων σε μια άκρως συντεχνιακού χαρακτήρα διεκδίκηση, η οποία στερείται όχι μόνο νομιμότητας αλλά κυρίως της κλαδικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας

Το έργο της κατάρτισης των δασικών χαρτών είναι έργο που αφορά αποκλειστικά τον κλάδο των δασολόγων και τα επαγγελματικά και επιστημονικά τους δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με νόμους και προεδρικά διατάγματα και φυσικά, δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση η όποια παραχώρηση του μελετητικού τους αντικειμένου που κάποιοι ευελπιστούν να επιτύχουν εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Ενημερώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα έχει καμία τύχη, διότι είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε κάθε προσήκον μέτρο για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών Κλάδων (δασολόγων) προσβάλλοντας δικαστικά τις πιθανές αναθέσεις ή συμμετοχές στο έργο άλλων κλάδων (μηχανικών κλπ.), καθώς και του ιδίου του δασικού χάρτη που θα προκύψει κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει καταγράψει αγώνες και προσπάθειες ετών για να μπορέσει να προωθηθεί το έργο των δασικών χαρτών σε επίπεδο προγραμματισμού και χρηματοδότησης και να ολοκληρωθεί ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. 

Δεν θα επιτρέψουμε πλειοδοσία υποσχέσεων για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων από κλάδους που δεν γνωρίζουν τη δασική νομοθεσία και τη δασολογική επιστήμη. 

Εκτιμούμε ότι και εσείς, αναλογιζόμενοι την μέχρι σήμερα προσφορά του κλάδου των Γεωτεχνικών – Δασολόγων στην υλοποίηση του σχεδιασμού και τις κοινές προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για την ολοκλήρωση του έργου, θα αγνοήσετε τις συντεχνιακού τύπου πιέσεις και θα κατανοήσετε την ανάγκη επιστημονικής και τεχνικής διασφάλισης του έργου, μεριμνώντας για την απρόσκοπτη συνέχιση και υλοποίηση του.Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Ο ΕΛΓΑ θα προσλάβει 140 Γεωπόνους για την εκτίμηση των ζημιών από τον πρόσφατο παγετό.


Σε προσλήψεις έμπειρων γεωπόνων θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ για να βοηθήσει το έργο των εκτιμήσεων των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό.

Να θυμίσουμε ότι παραγωγοί και γεωπόνοι κάνουν λόγο για τις μεγαλύτερες ζημιές της τελευταίας εικοσαετίας, που μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες του 2003. Σε κάποιες περιοχές η καταστροφή που παρατηρήθηκε την πρώτη μέρα του παγετού (25/3) φτάνει σε πολλές περιπτώσεις το 100%.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, Νικόλαος Δούκας, «το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνει πρόσληψη 140 έμπειρων γεωπόνων, οι οποίοι θα βοηθήσουν το εκτιμητικό έργο των ζημιών λόγω του πρόσφατου παγετού. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση το Άρθρο 21 και θα βοηθήσουν κυρίως τις περιοχές που έχουν πληγεί. Η διαδικασία είναι στην αρχή οι επισημάνσεις και ακολουθούν οι αναγγελίες και δηλώσεις ζημιάς και στη συνέχεια οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις. Επειδή οι ζημιές αφορούν δενδρώδεις καλλιέργειες οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις θα ξεκινήσουν από τον Μάιο».

Να θυμίσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ.

(Πηγή: www.agrotypos.gr )
Διαβάστε περισσότερα...

Πρώτη ελληνική εφαρμογή φυτοπροστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Είναι η πρώτη εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης και βοήθειας των αγροτών και των Γεωπόνων σχετικά με την πλήρη φυτοπροστασία των καλλιεργειών με την συνεργασία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η εφαρμογή Counter Agriculture (βρίσκεται στο PlayStore με την αναζήτηση του ονόματος ‘eco seeker’ [πρώτη επιλογή]) έχει ως στόχο να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους γεωπόνους όσο και για τους παραγωγούς. Ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής μπορεί ένας γεωπόνος και ένας γεωργός να ενημερωθεί σε σχέση με την καταπολέμηση και την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία διαφόρων καλλιεργειών. Προς το παρόν η εφαρμογή υποστηρίζει 12 καλλιέργειες αλλά κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων θα προστεθούν ακόμα περισσότερες. Ταυτόχρονα η εφαρμογή αποτελεί μία βάση δεδομένων όπου κάθε γεωπόνος και κάθε γεωργός θα μπορεί να καταθέσει επιπλέον τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ηλεκτρονικό βιβλίο που ο καθένας θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή έτσι ώστε να ανατρέξει στις πληροφορίες που χρειάζεται. Η ενημέρωση πάνω στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και καταπολέμηση προς το παρόν επιτυγχάνεται μέσω των λεκτικών πληροφοριών, αλλά αργότερα θα προστεθεί και μία μεγάλη βάση δεδομένων από εικόνες που θα μπορούν να δοθούν από γεωπόνους, γεωργούς, και φορείς όπως τα πανεπιστήμια. Γνωρίζουμε ότι κάθε περιοχή διαθέτει τα δικά της προβλήματα είτε αυτά είναι εντονότερα από κάποια άλλη είτε πιο σπάνια. Για παράδειγμα, η κατάθεση των σχολίων για το που εμφανίζονται περισσότερο μερικές ασθένειες, θα βοηθήσει πολύ έτσι ώστε να συγκεντρωθούν απόψεις και εμπειρίες που αργότερα θα αποτελέσουν αρωγό στην δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ γεωργών και Γεωπόνων.


H εφαρμογή υπάρχει σε αυτό το Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiroller.mobi584432579892

Αποστόλου Χρήστος, Ιδρυτής της εφαρμογής, Undergradute Student - Faculty of Agriculture, Email: capostolouagr@yahoo.com , T: +30 6944042251

(Πηγή: www.agronews.gr )Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

Κρούσματα της νέας επικίνδυνης ίωσης EMCV σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μελιτζάνας στην Κρήτη.


Μία νέα επικίνδυνη ίωση έκανε την εμφάνισή της πριν από λίγο καιρό σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μελιτζάνας στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Πρόκειται για τον ιό της ποικιλόχρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (Eggplant Molted Crinkle Virus, EMCV, γένος Tombusvirus)
Είναι η πρώτη εμφάνιση της συγκεκριμένης ίωσης στην Ελλάδα, πιθανότατα και στην Ευρώπη.
 • Ο ιός έχει αναφερθεί ότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια της μελιτζάνας.
 • Ο ιός εμφανίστηκε το 1978 στη Βηρυτό, το 1989 στην Ινδία, το 2008 στο Ιράκ και το 2009 στο Ισραήλ.
 • Ο ιός μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για καλλιέργειες όπως η μελιτζάνα, η πιπεριά, η τομάτα, το πελαργόνιο, κ.α. δεδομένου ότι μεταδίδεται εύκολα με μηχανικό τρόπο και πιθανόν και με τον σπόρο.
 • Τα συμπτώματα της ίωσης περιλαμβάνουν, νανισμό, χλωρώσεις των φύλλων, κηλιδώσεις στα φύλλα και τους καρπούς καθώς και παραμορφώσεις των καρπών.
Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά.

Στους καλλιεργητές, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να εκριζώσουν τον ιό EMCV, συστήνονται τα κάτωθι μέτρα:
 1. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών, μετά την μεταφύτευση τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση / καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
 2. Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0.5% NaOCl ή Virkon S.
 3. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
 4. Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
 5. Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
 6. Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
 7. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
 8. Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανσης των χώρων του θερμοκηπίου.
 9. Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

Ξεκινάει η Προανάρτηση των στοιχείων του Κτηματολογίου για Άρτα, Λευκάδα και Πρέβεζα.


Η εταιρεία "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε." ανάδοχος της μελέτης εκπόνησης του Κτηματολογίου στην περιοχή μας, μας απέστειλε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

 

17.03.2021

Ενημέρωση για την διενέργεια ηλεκτρονικής Προανάρτησης των στοιχείων του κτηματολογίου για τα ακίνητα σας εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Λευκάδας και Πρέβεζας.

Σας ενημερώνουμε ότι από 29/03/2021 έως 13/05/2021 θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, η ηλεκτρονική Προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης για τις Περιφερειακές Ενότητες:

Άρτας:

 • Δήμος Αρταίων (εκτός των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Βλαχέρνης, Καμπής, Παντανάσσης, Φιλοθέης)
 • Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
 • Δήμος Νικολάου Σκουφά (εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Πέτα)

Λευκάδας:

 • Δήμος Λευκάδας (εκτός των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Αλεξάνδρου, Απολπαίνης, Βαυκερής, Καριώτων, Καρυάς, Κατούνης, Λευκάδος, Νυδρίου, Πηγαδησάνων, Πλατυστόμων, Σφακιωτών, Τσουκαλάδων)
 • Δήμος Μεγανησίου

Πρέβεζας:

 • Δήμος Ζηρού (εκτός των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Νέας Κερασούντος, Πέτρας, Ρωμιάς, Φιλιππιάδος)
 • Δήμος Πάργας
 • Δήμος Πρέβεζας (εκτός των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Πρέβεζας, Στεφάνης)

που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Με χρήση των κωδικών taxisnet μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης, είτε αποστέλλοντας την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με email στην ηλεκτρονική δ/νση του Γραφείου Κτηματογράφησης (αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος του εντύπου).

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε εντός της ανωτέρω προθεσμίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές σας, ώστε τα δικαιώματά σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

Στην περίπτωση που στην κτηματολογική βάση της Προανάρτησης, έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία δικαιωμάτων που σας αφορούν, για τα οποία δεν έχετε υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε εντός της ανωτέρω προθεσμίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές σας, ώστε τα δικαιώματά σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος , οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος, είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης (αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος του εντύπου), είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας, μέσω του link https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page_PersonData.aspx

Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 

Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Άρτας:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26810-75914 & 26810-77566 και στην ιστοσελίδα  www.ktimatologio.gr

Συχνές ερωτήσεις & υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: gk_artas@sxediasmos-sa.gr

Δ/ση γραφείου κτηματογράφησης Π.Ε. Άρτας: Κρυστάλλη Κώστα 31, Άρτα Τ.Κ. 47131

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00

 

Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Λευκάδας:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26450-21997 και στην ιστοσελίδα  www.ktimatologio.gr

Συχνές ερωτήσεις & υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: gk_lefkadas@sxediasmos-sa.gr

Δ/ση γραφείου κτηματογράφησης Π.Ε. Λευκάδας: Πεφανερωμένης 15, Λευκάδα Τ.Κ. 31100

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00

 

Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Πρέβεζας:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26820-28159 & 26820-60208 και στην ιστοσελίδα  www.ktimatologio.gr

Συχνές ερωτήσεις & υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: gk_prevezas@sxediasmos-sa.gr

Δ/ση γραφείου κτηματογράφησης Π.Ε. Πρέβεζας: Λεωφόρος Ιωαννίνων 20, Πρέβεζα Τ.Κ. 48100

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας: Ασφαλή και ποιοτικά τα οπωροκηπευτικά της Πρέβεζας σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχων του 2020.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο παρουσιάζει αποτελέσματα από ελέγχους που έγιναν το 2020 σε οπωροκηπευτικά της Πρέβεζας για ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με αυτά τα πρεβεζάνικα προϊόντα παρουσιάζονται με πολύ χαμηλό ποσοστό παραβάσεων, πράγμα που δείχνει τη συμμόρφωση των παραγωγών με τους κανόνες Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:


Πρέβεζα 24-2-2021
Αρ. Πρωτ.: 25680/1340
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ‘Έλεγχοι υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης’

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εκτελούν κάθε χρόνο πρόγραμμα δειγματοληψιών σε φυτικά προϊόντα (κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά) για τον έλεγχο της παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αυτά, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εκτέλεσε και το 2020 το σχετικό πρόγραμμα δειγματοληψιών σε ποσοστό 100%, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Με το πέρας του έτους το Εργαστήριο Υπολειμμάτων του Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε. Θεσσαλονίκης, στο οποίο αποστέλλονται τα δείγματα από την υπηρεσία μας, μας κοινοποίησε απολογιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε προϊόντα προέλευσης Πρέβεζας, τόσο από την δική μας υπηρεσία όσο και από άλλες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα.

Αναλύθηκαν συνολικά σαράντα ένα (41) δείγματα προέλευσης Πρέβεζας από τα κάτωθι προϊόντα:

Τομάτα 10, Αγγούρι 7, Πιπεριά 6, Μελιτζάνα 5, Κολοκύθι 3, Λεμόνι 3, Πατάτα 3, Ελαιόλαδο 2, Πορτοκάλι 1, Σπανάκι 1.

Εντοπίστηκε μόνο ένα (1) δείγμα τομάτας με υπέρβαση ορίων σε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σαφής τάση συμμόρφωσης των Πρεβεζάνων παραγωγών με τους κανόνες Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ) και κατά συνέπεια η ασφάλεια και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει και το 2021 να εκτελεί με συνέπεια το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων και συγχρόνως να ενημερώνει και να εκπαιδεύει με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους (εμπόρους, συσκευαστές) για την ορθή και ασφαλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Θεωρούμε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία και ως Ελεγκτική Αρχή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπηρετήσουμε και στην πράξη.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021.


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας -Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου –Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 15η ς Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 28η ς Φεβρουαρίου 2021.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημ οσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία .
Οι Απογραφείς που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.


Ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και τη σχετική Αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να δείτε 
Διαβάστε περισσότερα...

50 άτομα (19 Γεωπόνους) θα προσλάβει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με οκτάμηνες συμβάσεις-Μέχρι 1 Μαρτίου οι αιτήσεις.


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.
Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ εκ των οποίων οι δεκαεννέα (19) αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων.
Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων έχει οριστεί από την Παρασκευή 19-2-2021 μέχρι και την Δευτέρα 1-3-2021.
Ολόκληρο το υλικό με τις σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσληψη Εποχικού ΠροσωπικούΔιαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος για το 19ο Εντομολογικό Συνέδριο.


Ημερομηνία: 31-01-2021  

Αριθ. Πρωτ.: 38

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει το 19ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο στο Αγρίνιο από 5 έως 8 Οκτωβρίου 2021. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και εικονογραφημένα κείμενα (posters) που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας. Επίσης, θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με σημαντικά επίκαιρα εντομολογικά προβλήματα καθώς και εντομολογικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε με την 2η ανακοίνωση.

Με τιμή

Για το ΔΣ της Εντομολογικής

Εταιρείας Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας

Διονύσιος Περδίκης                             Ειρήνη Καραναστάση 


Διαβάστε περισσότερα...

Δελτίο τύπου του σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων για την απόλυση εργαζομένου.

Δελτίο τύπου του σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου
του «σωματείου εργαζομένων ΚΤΕΛ  Πρεβέζης-οδηγών φορτηγών»


Το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την απόλυση του προέδρου  του σωματείου εργαζομένων σ. Σιαφάκα Γιώργου από τον «προμηθευτικό συνεταιρισμό  ΠΕ μετόχων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας». Βιώνουμε στον κλάδο μας  αντίστοιχη  κατάσταση με την απόλυση συναδέλφων μας από τον ΕΛΓΑ το τελευταίο διάστημα. 

Ως σωματείο έχουμε κοινή δράση με το «σωματείο εργαζομένων στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας – οδηγών φορτηγών» για την κατοχύρωση και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων. Στον αγώνα για μόνιμη σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους και για όλες. Αυτή η  δράση θα συνεχιστεί  με στόχο την ανασυγκρότηση του εργατικού/συνδικαλιστικού  κινήματος κόντρα και ενάντια στην υποταγή και το συμβιβασμό.
Είναι βαθιά γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι θα γονατίσουν τη δράση των σωματείων με τη τρομοκρατία και τον αέρα που τους δίνει η κυβερνητική  πολιτική.
Μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο  για να συνεχίσουμε τον αγώνα, μέσα  και έξω  από τους χώρους δουλειάς για τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι το κέρδος.


Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και ενέργεια για την επαναπρόσληψη του συναδέλφου.


ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ
Το ΔΣ  

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΕ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων.


Τη γνώμη πολιτών και οργανισμών ζητά μέσω διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αξιολόγηση του τρόπου ενίσχυσης του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων. Στόχο αποτελεί η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την προγραμματισμένη αναθεώρηση και τις βασικές αιτίες τους, τις επιλογές πολιτικής δράσης που μπορούν να εξετασθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών αλλά και τις επιπτώσεις που απορρέουν από αυτές τις διαφορετικές επιλογές.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει περίπου 3400 ονομασίες συγκεκριμένων προϊόντων όπως γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα οινοποιίας στο πλαίσιο των ποιοτικών συστημάτων της: Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ), Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και Εγγυημένη Παραδοσιακή Ειδικότητα (TSG).

 

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και το σχετικό ερωτηματολόγιο (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: https://www.olivenews.gr

 


Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

Διπλή προκήρυξη για Νέους Αγρότες - Σχέδια Βελτίωσης μέσα στο 2021.


Την παράλληλη προκήρυξη δύο νέων προσκλήσεων μέσα στον Σεπτέμβριο, μία για εγκατάσταση Νέων Αγροτών και μία για σχέδια βελτίωσης ετοιμάζει το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 2021. Απομένει η τελική έγκριση από τον νέο υπουργό Σπήλιο Λίβανο, ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα ανάψει το πράσινο φως στις διαχειριστικές αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. 

 Το ευχάριστο είναι ότι θα διπλασιαστούν οι πόροι στο πριμ εγκατάστασης για τους νέους αγρότες και από τις 22.000 ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα 35-40.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Ωστόσο θα υπάρξουν περισσότερες και αυστηρότερες υποχρεώσεις, κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Η δημόσια δαπάνη για τη νέα πρόσκληση αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Τον Φεβρουάριο θα γίνει η προδημοσίευση της πρόσκλησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν, κυρίως αναφορικά με τη δήλωση ΟΣΔΕ που πρέπει να υποβάλουν. 

Το ευχάριστο για τους νέους αγρότες είναι ότι την ίδια περίοδο θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και για τα Σχέδια Βελτίωσης, προκειμένου να ενισχυθούν επιπρόσθετα για επενδύσεις στην εκμετάλλευσή τους και να καλύψουν έτσι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας συμμετοχής, περιορίζοντας τη δανειοδότηση από τις τράπεζες. Η δημόσια δαπάνη για τα Σχέδια Βελτίωσης δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. 

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Ανησυχητικά ευρήματα επικίνδυνης χημικής ουσίας σε σουσάμι εισαγωγής και προϊόντα σουσαμιού.


Ανησυχητικά για τη δημόσια υγεία είναι τα στοιχεία που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα από το σύστημα RASFF της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και έχουν να κάνουν με την εύρεση επικίνδυνου χημικού επιμολυντή σε σουσάμι και σε προϊόντα που περιέχουν σουσάμι προέλευσης Ινδίας. 

 Τι είναι το RASFF: Το RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) είναι ένα ευρωπαϊκό πληροφοριακό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές. Είναι ένα εργαλείο που στοχεύει, στη γνωστοποίηση και την έγκαιρη αντιμετώπιση άμεσων ή έμμεσων κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που προέρχονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές. Συμμετέχουν και τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων). Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση του δικτύου, ενώ ορίζεται για κάθε κράτος μέλος του δικτύου μια αρμόδια υπηρεσία, που για την περίπτωση της Ελλάδας έχει οριστεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

 Το RASFF βοηθάει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ένα δημόσιο κίνδυνο έγκαιρα και συντονισμένα. Όταν ένα κράτος μέλος του δικτύου διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη σοβαρού άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, που προέρχεται από τρόφιμα ή ζωοτροφές, οφείλει να κοινοποιεί αμέσως την πληροφορία στην Επιτροπή. 

 Όλες αυτές οι "αναγγελίες κινδύνου" (Notifications) καταχωρούνται στον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList&StartRow=1 και είναι ελεύθερα προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 Σύμφωνα με το RASFF λοιπόν, τον τελευταίο καιρό παρουσιάζεται πολύ μεγάλος αριθμός ευρημάτων που έχουν να κάνουν με την παρουσία μιας απαγορευμένης και επικίνδυνης χημικής ουσίας σε σουσάμι προέλευσης Ινδίας καθώς και σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που έχουν ως βάση ή περιέχουν σουσάμι, όπως ταχίνι, ζύμες για ψωμί, μπάρες δημητριακών, μπισκότα, ακόμα και σοκολάτες! 

 Η ουσία αυτή λέγεται ethylene oxide (ελληνικά: αιθυλενο οξείδιο) και χαρακτηρίζεται ως τοξική και καρκινογόνος μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Καν. ΕΚ 1272/2008. Ενώ έχει απαγορευτεί σαν συστατικό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ, επιτρέπεται η χρήση της σαν βιοκτόνο κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Και για αυτό όμως υπάρχουν συζητήσεις, για να γίνει πλήρης αντικατάστασή της και από αυτά τα προϊόντα. Το αιθυλενο οξείδιο χρησιμοποιείται σε Τρίτες Χώρες, αντί της θερμοκρασίας σαν παρασιτοκτόνος διαδικασία (fumigant) σε μπαχαρικά, βότανα και σπόρους. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται από την βιομηχανία μπαχαρικών για να παρεμποδίσει επιμολυντές μικροβιολογικής φύσεως (πχ. Salmonella και E. Coli) και για να μειώσει το μικροβιακό φορτίο σε ζύμες, μύκητες, κολοβακτηρίδια και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά, επιτρέπεται η χρήση του σε τρόφιμα (αποξηραμένα λαχανικά, σησάμι, μπαχαρικά) με μέγιστο όριο υπολειμματικότητας τα 7mg/kg. Αντίθετα στην ΕΕ θεωρείται απαγορευμένο και αντιμετωπίζεται σαν χημικός επιμολυντής με ανώτατο όριο υπολειμματικότητας για τους σπόρους σησαμιού τα 0,05mg/kg (Κανονισμός ΕΚ 396/2005). 

  Τα στοιχεία από τα RASFF των τελευταίων μηνών είναι ανησυχητικά: Σε σύνολο 262 "αναγγελιών" για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα για το μήνα Νοέμβριο οι 198 αφορούν σουσάμι και παρεμφερή προϊόντα με ethylene oxide! Οι αναγγελίες αυτές αφορούν τόσο απευθείας εισαγωγές σουσαμιού από την Ινδία (σε διάφορες μορφές) όσο και προϊόντα σουσαμιού που κυκλοφορούν εντός της Ε.Ε. Πρόκειται για μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως ταχίνι, αρτοσκευάσματα, έτοιμες ζύμες για ψωμί, μπισκότα, μπάρες δημητριακών, μίγματα μπαχαρικών, σοκολάτες κ.ά. 

 Η ίδια περίπου εικόνα εμφανίζεται και το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021. Ήδη μέσα στον Ιανουάριο του 2021 σε σύνολο 62 αναγγελιών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων οι 21 αφορούν σουσάμι με ethylene oxide. 

 Οι αναγγελίες αυτές αφορούν εισαγωγή ή διακίνηση προϊόντων σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μόλις πρόσφατα (5/1/2021) η Ελλάδα έχει καταχωρήσει δύο σχετικές αναγγελίες στο RASFF που αφορούν σουσάμι από Ινδία. Η μία αφορά απόρριψη φορτίου στα σύνορα και η άλλη παρτίδα που κυκλοφορεί ήδη στην εσωτερική αγορά. 

 Ανησυχητικό επίσης είναι το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν με ειδική επισήμανση όπως "βιολογικά", "χωρίς γλουτένη" κλπ. και καταναλώνονται από ειδικές ομάδες πληθυσμού, ενώ προϊόντα σουσαμιού όπως το ταχίνι θεωρούνται ως ένα είδος "super food" και κατέχουν περίοπτη θέση στη σύγχρονη διαιτολογία. 

Περισσότερα για το θέμα καθώς και σχετική βιβλιογραφία μπορεί να βρει κανείς ΕΔΩ και ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Σωματεία Γεωπόνων και ΓΕΩΤΕΕ ζητούν από τον ΕΛΓΑ να μην προχωρήσει στην απόλυση 12 γεωπόνων-εκτιμητών αορίστου χρόνου.


Το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση σχετικά με την επαπειλούμενη απόλυση 12 γεωπόνων-εκτιμητών που εργάζονται στον ΕΛΓΑ με συμβάσεις αορίστου χρόνου:

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΓΕΩΠΟΝΩΝ –ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

 Οι Γεωπόνοι εργάζονταν με θετική  Πρωτόδικη Απόφαση από το 2014 που αναγνωρίζει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε έναν Οργανισμό που τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ελλιπή στελέχωση προσωπικού με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εκτιμητική διαδικασία και στην άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους αγροτοκτηνοτρόφους 

 Η εμπειρία των  περισσοτέρων προσεγγίζει ή και ξεπερνά την εικοσαετία. Αποτελέσανε δε καθ’ όλη αυτήν την περίοδο ενεργά στελέχη του οργανισμού, με συνεχή προσφορά εκτιμητικού έργου και με ανελλιπή παρουσία στην ύπαιθρο και το χωράφι. 
 Οι απολύσεις έρχονται να αθροιστούν στις συνεχείς αποχωρήσεις συναδέλφων, τα τελευταία χρόνια είτε μέσω κινητικότητας υπαλλήλων είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων. Την ώρα που ο ΕΛΓΑ προσλαμβάνει συμβασιούχους απολύονται εργαζόμενες/οι αορίστου χρόνου !!! 

 Θεωρούμε απαράδεκτες τις καταγγελίες των συμβάσεων και ζητάμε να ανακληθούν άμεσα. 

 το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
 Ηπείρου –Κέρκυρας-Λευκάδας 
 
Να επισημάνουμε ότι για το ίδιο θέμα είχε εκδώσει Ανακοίνωση πριν από 15 μέρες περίπου, στις 29 Δεκεμβρίου, το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ, στην οποία ανέφερε τα εξής:
 
"Το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ εκφράζει την αντίθεσή του στις απολύσεις δώδεκα συναδέλφων γεωπόνων εργαζομένων του ΕΛΓΑ. Οι εν λόγω συνάδελφοι εργάστηκαν επί σειρά ετών στον ΕΛ.Γ.Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια, μετά από σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004, προσλήφθηκαν ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου.

Δυστυχώς, η τότε Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., παρά την έντονη αντίδραση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατέθεσε στα διοικητικά δικαστήρια αιτήσεις ακύρωσης των προαναφερόμενων αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π.. Έκτοτε, οι εν λόγω Γεωπόνοι είναι θύματα μιας πολύχρονης δικαστικής διαμάχης και πλέον, μετά από πρόσφατη σχετική δικαστική απόφαση, κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους, μολονότι αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην εκτίμηση ζημιών και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ενός αντικειμενικά υποστελεχωμένου Οργανισμού με συνεχώς αυξανόμενο όγκο εργασιών. Υπενθυμίζουμε επιπλέον ότι, προκειμένου να δοθεί οριστικό τέλος στην άδικη αντιμετώπιση και τη δικαστική ομηρία που υφίστανται οι ως άνω γεωτεχνικοί, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ζητήσει επανειλημμένα την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα διασφαλίζεται η παραμονή τους, ως μονίμων εργαζομένων, στον ΕΛ.Γ.Α.. Εξ όσων γνωρίζουμε, η εν λόγω πρόταση τυγχάνει θετικής αντιμετώπισης από το ΥΠ.Α.Α.Τ., χωρίς ωστόσο, μέχρι σήμερα, να έχει εκδοθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες, για την έκδοση της απαιτούμενης νομοθετικής ρύθμισης, ενέργειες, προκειμένου να λήξει επιτέλους, με αίσιο και δίκαιο τρόπο, η πολυετής δικαστική δοκιμασία των ως άνω Γεωπόνων – μελών του Επιμελητηρίου μας. Επιπλέον, επαναλαμβάνοντας τα σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει ο ΕΛ.Γ.Α., ζητούμε την άμεση ενίσχυσή του με μόνιμο γεωτεχνικό – εκτιμητικό (ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων) και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (π.χ. ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση καταγραφή ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων, αλλά και η ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει ο Οργανισμός ως βασικός πυλώνας στήριξης των Ελλήνων αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής».
 
Για το θέμα έχει τοποθετηθεί και το Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ το οποίο με ομόφωνη απόφασή του στις 6 Οκτωβρίου 2020 ζητά να μην προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στις απολύσεις.
Τέλος το ΚΚΕ στις 21 Οκτωβρίου 2020 είχε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για την αποκατάσταση των 12 γεωπόνων του ΕΛΓΑ που κινδύνευαν με απόλυση, η οποία όμως απορρίφθηκε από την κυβέρνηση "με συνοπτικές διαδικασίες".

Διαβάστε περισσότερα...