Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας: Ασφαλή και ποιοτικά τα οπωροκηπευτικά της Πρέβεζας σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχων του 2020.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο παρουσιάζει αποτελέσματα από ελέγχους που έγιναν το 2020 σε οπωροκηπευτικά της Πρέβεζας για ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με αυτά τα πρεβεζάνικα προϊόντα παρουσιάζονται με πολύ χαμηλό ποσοστό παραβάσεων, πράγμα που δείχνει τη συμμόρφωση των παραγωγών με τους κανόνες Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:


Πρέβεζα 24-2-2021
Αρ. Πρωτ.: 25680/1340
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ‘Έλεγχοι υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης’

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εκτελούν κάθε χρόνο πρόγραμμα δειγματοληψιών σε φυτικά προϊόντα (κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά) για τον έλεγχο της παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αυτά, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εκτέλεσε και το 2020 το σχετικό πρόγραμμα δειγματοληψιών σε ποσοστό 100%, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Με το πέρας του έτους το Εργαστήριο Υπολειμμάτων του Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε. Θεσσαλονίκης, στο οποίο αποστέλλονται τα δείγματα από την υπηρεσία μας, μας κοινοποίησε απολογιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε προϊόντα προέλευσης Πρέβεζας, τόσο από την δική μας υπηρεσία όσο και από άλλες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα.

Αναλύθηκαν συνολικά σαράντα ένα (41) δείγματα προέλευσης Πρέβεζας από τα κάτωθι προϊόντα:

Τομάτα 10, Αγγούρι 7, Πιπεριά 6, Μελιτζάνα 5, Κολοκύθι 3, Λεμόνι 3, Πατάτα 3, Ελαιόλαδο 2, Πορτοκάλι 1, Σπανάκι 1.

Εντοπίστηκε μόνο ένα (1) δείγμα τομάτας με υπέρβαση ορίων σε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σαφής τάση συμμόρφωσης των Πρεβεζάνων παραγωγών με τους κανόνες Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ) και κατά συνέπεια η ασφάλεια και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει και το 2021 να εκτελεί με συνέπεια το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων και συγχρόνως να ενημερώνει και να εκπαιδεύει με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους (εμπόρους, συσκευαστές) για την ορθή και ασφαλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Θεωρούμε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία και ως Ελεγκτική Αρχή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπηρετήσουμε και στην πράξη.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021.


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας -Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου –Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 15η ς Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 28η ς Φεβρουαρίου 2021.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημ οσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία .
Οι Απογραφείς που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.


Ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και τη σχετική Αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να δείτε 
Διαβάστε περισσότερα...

50 άτομα (19 Γεωπόνους) θα προσλάβει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με οκτάμηνες συμβάσεις-Μέχρι 1 Μαρτίου οι αιτήσεις.


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.
Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ εκ των οποίων οι δεκαεννέα (19) αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων.
Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων έχει οριστεί από την Παρασκευή 19-2-2021 μέχρι και την Δευτέρα 1-3-2021.
Ολόκληρο το υλικό με τις σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσληψη Εποχικού ΠροσωπικούΔιαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος για το 19ο Εντομολογικό Συνέδριο.


Ημερομηνία: 31-01-2021  

Αριθ. Πρωτ.: 38

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει το 19ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο στο Αγρίνιο από 5 έως 8 Οκτωβρίου 2021. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και εικονογραφημένα κείμενα (posters) που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας. Επίσης, θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με σημαντικά επίκαιρα εντομολογικά προβλήματα καθώς και εντομολογικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε με την 2η ανακοίνωση.

Με τιμή

Για το ΔΣ της Εντομολογικής

Εταιρείας Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας

Διονύσιος Περδίκης                             Ειρήνη Καραναστάση 


Διαβάστε περισσότερα...

Δελτίο τύπου του σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων για την απόλυση εργαζομένου.

Δελτίο τύπου του σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου
του «σωματείου εργαζομένων ΚΤΕΛ  Πρεβέζης-οδηγών φορτηγών»


Το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την απόλυση του προέδρου  του σωματείου εργαζομένων σ. Σιαφάκα Γιώργου από τον «προμηθευτικό συνεταιρισμό  ΠΕ μετόχων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας». Βιώνουμε στον κλάδο μας  αντίστοιχη  κατάσταση με την απόλυση συναδέλφων μας από τον ΕΛΓΑ το τελευταίο διάστημα. 

Ως σωματείο έχουμε κοινή δράση με το «σωματείο εργαζομένων στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας – οδηγών φορτηγών» για την κατοχύρωση και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων. Στον αγώνα για μόνιμη σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους και για όλες. Αυτή η  δράση θα συνεχιστεί  με στόχο την ανασυγκρότηση του εργατικού/συνδικαλιστικού  κινήματος κόντρα και ενάντια στην υποταγή και το συμβιβασμό.
Είναι βαθιά γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι θα γονατίσουν τη δράση των σωματείων με τη τρομοκρατία και τον αέρα που τους δίνει η κυβερνητική  πολιτική.
Μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο  για να συνεχίσουμε τον αγώνα, μέσα  και έξω  από τους χώρους δουλειάς για τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι το κέρδος.


Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και ενέργεια για την επαναπρόσληψη του συναδέλφου.


ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ
Το ΔΣ  

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΕ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων.


Τη γνώμη πολιτών και οργανισμών ζητά μέσω διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αξιολόγηση του τρόπου ενίσχυσης του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων. Στόχο αποτελεί η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την προγραμματισμένη αναθεώρηση και τις βασικές αιτίες τους, τις επιλογές πολιτικής δράσης που μπορούν να εξετασθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών αλλά και τις επιπτώσεις που απορρέουν από αυτές τις διαφορετικές επιλογές.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει περίπου 3400 ονομασίες συγκεκριμένων προϊόντων όπως γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα οινοποιίας στο πλαίσιο των ποιοτικών συστημάτων της: Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ), Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και Εγγυημένη Παραδοσιακή Ειδικότητα (TSG).

 

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και το σχετικό ερωτηματολόγιο (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: https://www.olivenews.gr

 


Διαβάστε περισσότερα...