Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Οδηγίες στους παραγωγούς για την υποβολή της ΕΑΕ έτους 2021.


Η υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2021 έχει ξεκινήσει από τις 15 Απριλίου 2021.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση.
Η ΕΑΕ 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ίδιο το γεωργό είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ: 
Η ΕΑΕ 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ίδιο το γεωργό είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ως εξής: 
 - Είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (πατήστε εδώ) 
- Είτε μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του, αφού εκδώσει το μοναδικό «κωδικό υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (πατήστε εδώ), τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του. 

Αναλυτικότερα:
Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ) όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφονται στο σύστημα, ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των προσωπικών τους κωδικών της εφαρμογής taxisnet και υποβάλλουν την αίτηση τους. Οι γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη μπορούν να εισέλθουν απευθείας στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία τους. 
Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, παράγουν οι ίδιοι μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων της επιλογής τους. 

Οι γεωργοί μπορούν οι ίδιοι να παράγουν τον "κωδικό υποβολής" μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ) επιλέγοντας την εφαρμογή "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021" και το κουμπί "Κωδικός υποβολής". Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτείται πιστοποίηση μέσω taxisnet. Είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή και ευθύνη του γεωργού εάν θα προβεί στην παραγωγή του "κωδικού υποβολής" μόνος του ή αν θα ζητήσει την βοήθεια τρίτου προσώπου (π.χ. συγγενή, λογιστή, κλπ). 
 Ο "Κωδικός υποβολής" παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Ως εκ τούτου ο γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία taxisnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων εφ' όσον δεν επιθυμεί, αλλά ΜΟΝΟ τον "Κωδικό Υποβολής" που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.

Ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Πηγές: agrotypos.gr 
            opekepe.gr
 

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Σχέδιο ΚΥΑ από το ΥΠΑΑΤ για την διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει έτοιμο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.
Παραθέτουμε παρακάτω το σχέδιο της ΚΥΑ χωρίς άλλα σχόλια, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και κυρίως των συναδέλφων γεωπόνων-ιδιοκτητών καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων.
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος σε προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με μέτρα και όρους για την εναλλακτική διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων» 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
..............................................................................................................................................................
                                                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Άρθρο 1 
Σκοπός 
 Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. 

 Άρθρο 2 
Καταγραφή βάρους κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 
α) Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να ενημερώνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως την 30-9-2021 για το βάρος ανά τεμάχιο πώλησης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά, προκειμένου από 1.1.2022 να είναι δυνατή η έκδοση συνταγής χρήσης των αντίστοιχων συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. β) Στην ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταχωρείται ο αριθμός και το βάρος ανά τεμάχιο πώλησης των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που αφορούν κάθε συνταγή επαγγελματία χρήστη. 

 Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις καταστημάτων εμπορίας και χρηστών γεωργικών φαρμάκων 
 α) Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συμβάλλονται υποχρεωτικά με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων της περιοχής στην οποία αυτά λειτουργούν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από αυτό. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που επιθυμούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημιουργίας σημείων συλλογής κενών πρωτογενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων υποβάλουν σχετική αίτηση εξαίρεσης στην αρμόδια αρχή, όπου έχουν αναγγείλει την εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Η εξαίρεση χορηγείται μετά από επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας αρχής, εφόσον η συνολική επιφάνεια του χώρου (κτίσμα και προαύλιος χώρος) δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του ειδικού περιέκτη, όπως αυτός καθορίζεται από το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων της περιοχής στην οποία αυτά λειτουργούν. β) Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να επιστρέφουν τις κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν υποστεί τριπλό ξέπλυμα ή ειδικό μηχανικό καθαρισμό αμέσως μόλις αδειάσουν σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με το βάρος των επιστρεφόμενων κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Άρθρο 4 
Βεβαίωση επιστροφής κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 
α) Με την επιστροφή των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης και παράδοσης στον επαγγελματία χρήστη ειδικής βεβαίωσης που αναφέρει το συνολικό βάρος πλαστικού των συσκευασιών που επέστρεψε και το κατ’ έτος σωρευτικό βάρος πλαστικού των επιστρεφόμενων συσκευασιών. Η ειδική βεβαίωση εκδίδεται από την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον επαγγελματία χρήστη ή τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης εντάσσεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού αριθ. 1782/2003/ΕΚ, σχετικά με τη «θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» 

 Άρθρο 5 
Στόχοι 
Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι: α) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) κατά βάρος του συνόλου των πλαστικών αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων και β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, ανακυκλώνεται αντίστοιχα το πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %) αυτών. 

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,../.../2021 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Διαβάστε περισσότερα...

Προδημοσίευση της πρόσκλησης του προγράμματος "Νέων Γεωργών" 2021, από το ΥΠΑΑΤ.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα την προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για ένα κείμενο που οριοθετεί τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, όπως περιοχές εφαρμογής, κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων, ποσά ενίσχυσης κλπ. Η πρόσκληση του προγράμματος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πρόκειται να βγει μέσα στους επόμενους μήνες (σύμφωνα με πληροφορίες το φθινόπωρο του 2021) και σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2021. 
Αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά από τα βασικά σημεία του κειμένου της προδημοσίευσης, ενώ ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

 Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης 
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021. 

 Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική ενίσχυση 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του. 
 2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου. 
 3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 
 4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021. 
 5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα. 
 6. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 
 7. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. 
 8. Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο. 
 9. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006. 
 10. Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας. 
 11. Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 
 12. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις: α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. 

 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης, Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης, Ένταξη και Υλοποίηση 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους αναφοράς 2021 στην οποία θα προσδιοριστούν, η περίοδος καταχώρησης και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που διατίθεται. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ για θέματα που έχουν ανακύψει με αφορμή τις πρόσφατες αναρτήσεις δασικών χαρτών.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας αλλά και προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δασολόγων, επί θεμάτων που έχουν ανακύψει πρόσφατα με αφορμή τις αναρτήσεις Δασικών Χαρτών.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα και των δασών, παρακολουθεί στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα που αναδείχθηκαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου εργαζόμαστε συστηματικά για να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της πολιτείας να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το πολύ σοβαρό προεπενδυσιακό έργο και για το λόγο αυτό θέσαμε στη διάθεσή της Πολιτείας όλο το επιστημονικό δυναμικό των Γεωτεχνικών κλάδων, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις επιπτώσεις του έργου στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε από διάφορα δημοσιεύματα και επιστολές ότι, κάποιοι τοπικοί κλαδικοί φορείς σε νησιώτικες περιοχές, προσπαθούν λασπολογώντας, να μεταφέρουν τη βάση των προβλημάτων σε μια άκρως συντεχνιακού χαρακτήρα διεκδίκηση, η οποία στερείται όχι μόνο νομιμότητας αλλά κυρίως της κλαδικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας

Το έργο της κατάρτισης των δασικών χαρτών είναι έργο που αφορά αποκλειστικά τον κλάδο των δασολόγων και τα επαγγελματικά και επιστημονικά τους δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με νόμους και προεδρικά διατάγματα και φυσικά, δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση η όποια παραχώρηση του μελετητικού τους αντικειμένου που κάποιοι ευελπιστούν να επιτύχουν εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Ενημερώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα έχει καμία τύχη, διότι είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε κάθε προσήκον μέτρο για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών Κλάδων (δασολόγων) προσβάλλοντας δικαστικά τις πιθανές αναθέσεις ή συμμετοχές στο έργο άλλων κλάδων (μηχανικών κλπ.), καθώς και του ιδίου του δασικού χάρτη που θα προκύψει κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει καταγράψει αγώνες και προσπάθειες ετών για να μπορέσει να προωθηθεί το έργο των δασικών χαρτών σε επίπεδο προγραμματισμού και χρηματοδότησης και να ολοκληρωθεί ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. 

Δεν θα επιτρέψουμε πλειοδοσία υποσχέσεων για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων από κλάδους που δεν γνωρίζουν τη δασική νομοθεσία και τη δασολογική επιστήμη. 

Εκτιμούμε ότι και εσείς, αναλογιζόμενοι την μέχρι σήμερα προσφορά του κλάδου των Γεωτεχνικών – Δασολόγων στην υλοποίηση του σχεδιασμού και τις κοινές προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για την ολοκλήρωση του έργου, θα αγνοήσετε τις συντεχνιακού τύπου πιέσεις και θα κατανοήσετε την ανάγκη επιστημονικής και τεχνικής διασφάλισης του έργου, μεριμνώντας για την απρόσκοπτη συνέχιση και υλοποίηση του.Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα...