Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Εκτός υπαίθριου εμπορίου οι αγρότες με το νέο Νόμο 4264 του Υπουργείου Ανάπτυξης!

Είχαμε γράψει ξανά για το (τότε) σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΑΝ. με το οποίο ρύθμιζε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου. Είχαμε χαρακτηρίσει τότε παρωδία τη διαδικασία διαβούλευσης. 
 Η διαβούλευση αυτού του νόμου αναρτήθηκε τη Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου και είχε καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου. Εννέα μέρες διαβούλευσης μαζί με τις αργίες του Πάσχα και το ψήσιμο του οβελία, αποδεικνύει το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους άμεσα εμπλεκόμενους. Το ΥΠ.Α.Ν. τελικά πληροφορεί τους πολίτες ότι λόγω άμεσης κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή η διαβούλευση κλείνει στις 16-4-2014 και ώρα 14:00
 Τελικά το καινούργιο νομοθέτημα πήρε "σάρκα και οστά" (Ν. 4264/2014, ΦΕΚ 118Α) με τίτλο "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις". Από την ανάγνωση των κεφαλαίων του νέου Νόμου που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο διαπιστώνουμε τα εξής πολύ απλά: 
 1. Στα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται να εκδώσουν άδεια για υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο ή στάσιμο) δεν περιλαμβάνονται οι αγρότες και
 2. Καταργείται το Π.Δ. 254/2005 με το οποίο δινόταν το δικαίωμα στους αγρότες να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου για πώληση των δικών τους προϊόντων. 
 Με δυό λόγια δηλαδή οι αγρότες από δω και στο εξής παύουν να έχουν το δικαίωμα να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα απευθείας στον καταναλωτή με άδειες υπαίθριου εμπορίου!  
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, εκατοντάδες παραγωγοί είχαν βρει διέξοδο στο υπαίθριο εμπόριο και η έκδοση των σχετικών αδειών είχε σημειώσει κατακόρυφη άνοδο (αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τα στοιχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών Εμπορίου). Είναι σίγουρο ότι κανένας παραγωγός δεν μπορεί να διακινήσει το σύνολο της παραγωγής του μέσα από το υπαίθριο εμπόριο. Όμως είναι εξίσου σίγουρο ότι ο τζίρος που πραγματοποιούσε μέσα από αυτό του έδινε μια βαθιά οικονομική ανάσα. Τώρα έρχεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους στερεί και αυτή τη δυνατότητα! 
Ουσιαστικά η « λογική » των κυβερνώντων που νομοθετούν χωρίς διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, είναι να στρέψουν τους παραγωγούς στη χονδρική πώληση των προϊόντων τους. 
Ο τρόπος που διενεργείται το χονδρεμπόριο στη χώρα μας ( τιμές παραγωγών, τρόπος πληρωμής , χρόνος πιθανής πληρωμής ) καθιστά απολύτως μη βιώσιμη μια μέση αγροτική εκμετάλλευση.
 Άρα η « λογική » των κυβερνώντων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης από το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών της χώρας αφού ο μικρός κλήρος που χαρακτηρίζει το συντριπτικό ποσοστό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τις καθιστά μη βιώσιμες.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Υλοποίηση δράσεων του ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη του κλάδου της μελισσοκομίας.

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίφων δόθηκε στη δημοσιότητα το παρακάτω Δελτίο Τύπου: 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Υλοποίηση δράσεων του ΥπΑΑΤ για τη στήριξη του κλάδου της μελισσοκομίας με ενισχύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ για το έτος 2014 

 Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 685/42702/31-03-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 837), δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1243/15-5-2014 η υπ’ αριθμ. 956/60312/08-05-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη με την οποία καθορίζονται οι όροι οι προϋποθέσεις και γενικότερα οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων «Αντικατάσταση Κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2014 – 2016. Παράλληλα, με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε μία από τις δράσεις, για τα τρία έτη εφαρμογής του προγράμματος ως ακολούθως:  

 ΔΡΑΣΗ                                       ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ/ΕΤΟΣ
                                                       2014                       2015                2016

3.1 Εξοπλισμός για                  1.340.000 €        1.340.000 €     1.355.000 €
τη διευκόλυνση των 
μετακινήσεων 

3.2 Οικονομική στήριξη            2.655.000 €        2.655.000 €     2.700.000 €
της νομαδικής 
μελισσοκομίας 

ΣΥΝΟΛΟ                                 4.005.000 €        4.005.000 €      4.055.000 €
 
 Το 50% της παραπάνω δαπάνης προέρχεται από πόρους της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 I. Αντικατάσταση Κυψελών 
 Με βάση την παραπάνω κατανομή χρηματοδότησης, για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση Κυψελών», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια νέων κυψελών αξίας μέχρι 30,00 € ανά κυψέλη. Με τις νέες κυψέλες μπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και γ) δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται από: α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση, βάση β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας, γ) τα αντίστοιχα πλαίσια, δ) συνδετήρες για το καπάκι και ε) συνδετήρες για την κινητή βάση 

 II. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 
 Για την υλοποίηση της δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματοδότησης που καθορίζεται παραπάνω για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει επιπλέον : α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών, β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και γ) να δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης τουλάχιστον ογδόντα (80) παραγωγικών μελισσοσμηνών (όλα μαζί ή τμηματικά) από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και γ) οχηματαγωγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση, τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας και τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας.
  Το ύψος ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελισσοσμήνος θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ύστερα από την οριστική επεξεργαία των αιτήσεων και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ορισμού των δικαιούχων της δράσης 
 Η περίοδος εφαρμογής των δράσεων είναι από 01/09/2013 έως 31/08/2016. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα μπορούν έως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις προαναφερόμενες δράσεις. 
 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή της σχετικής απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης των δύο δράσεων προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το Υπουργείο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη και προώθηση της μελισσοκομίας, μιας ιδιαίτερα σημαντικής γεωργικής δραστηριότητας, με ποιοτικά και ποικιλόμορφα προϊόντα, που μέσα και από τον κλάδο της μεταποίησης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αγροτική οικονομία του τόπου μας και στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, προσφέροντας παράλληλα στο καταναλωτικό κοινό ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας, με μεγάλες δυνατότητες για εξαγωγικού χαρακτήρα ανάπτυξη. Τα μελισσοκομικά προγράμματα και συγκεκριμένα δράσεις, όπως η αντικατάσταση κυψελών και η οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας που υλοποιεί το ΥπΑΑΤ, στηρίζουν έμπρακτα και απευθείας τους μελισσοκόμους της χώρας, επιτρέποντας τη συνέχιση της παραγωγής μελιού υψηλής ποιότητας, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών, επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μελισσοκομικών προγραμμάτων και η μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων πόρων, μέσω δράσεων όπως οι παραπάνω, προς όφελος των Ελλήνων μελισσοκόμων και της ελληνικής παραγωγής μελιού».
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου ο γεωπόνος και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μας Χαράλαμπος Πάνης.

Με άνεση εξελέγη στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου ο γεωπόνος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας, Χαράλαμπος (Μπάμπης) Πάνης. 
Ο Μπάμπης Πάνης ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο " Ήπειρος Ανατροπής" της κ. Όλγας Γεροβασίλη και κατέλαβε τη μία από τις δύο έδρες που κέρδισε ο συνδυασμός στην Π.Ε. Πρέβεζας (την άλλη κατέλαβε ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Κωνής), καθώς ήταν πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ όλων των συνυποψηφίων του. Ο κ. Πάνης εργάζεται ως γεωπόνος-προϊστάμενος του περιφερειακού γραφείου Πρέβεζας του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ασχολείται και ο ίδιος ενεργά με την γεωργία ως παραγωγός βιολογικών φρούτων και κηπευτικών. 
Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο συνάδελφο για την επιτυχία του και να του ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο του καθώς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή του κλάδου σε όσο τον δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. 
Παράλληλα να συγχαρούμε για τον αγώνα που έδωσαν και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου μας που ήταν υποψήφιοι σ' αυτές τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές : Βαγγέλη Νάνο (υπ. αντιπεριφερειάρχη), Γρηγόρη Κουμπή και Γιάννη Κορωναίο (υπ. περιφερειακούς συμβούλους), Τάσο Γάτσιο, Θεόδωρο Κορωναίο και Νίκο Ιωάννου (υπ. δημοτικούς συμβούλους).
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Οδηγός ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

 Έναν πλήρη και πρακτικό Οδηγό Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων κατάρτισε και έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση και την προστασία των αγροτών αλλά και των καταναλωτών. Στον Οδηγό περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αφορούν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων όπως: 
-Τρόπος παρασκευής και χρήσης του ψεκαστικού διαλύματος. 
-Ρύθμιση του ψεκαστικού. 
-Μέτρα προστασίας του χειριστή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. 
-Χειρισμός των κενών συσκευασιών καθώς και του εναπομείναντος διαλύματος μετά τη χρήση. 
-Απαραίτητες ενέργειες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ατύχημα, κατάποση, έκθεση του χρήστη στο γεωργικό φάρμακο) 
-Προϋποθέσεις ενημέρωσης των κατοίκων, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων πριν από τη διενέργεια ψεκασμών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, των παραγωγικών ζώων και των μελισσοσμηνών. 
-Προστασία του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη απόρριψη γεωργικών φαρμάκων. 
 
Απαράδεκτη εικόνα απόρριψης κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων δίπλα σε σημείο υδροληψίας

Επίσης στον Οδηγό περιγράφονται και οι ποινές που προβλέπει ο νόμος για περιπτώσεις παράνομης διακίνησης και μη ορθής χρήσης και χειρισμού των γεωργικών φαρμάκων. 

Ολόκληρο τον Οδηγό μπορείτε να τον δείτε και να τον κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΓΑ: Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 παρατείνεται ο χρόνος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013.

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 από τους αγρότες για δύο επιπλέον μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ έλαβε την παραπάνω απόφαση εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την αδυναμία ορισμένων παραγωγών να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που έληγε στις 30 Απριλίου 2014.
Με δεδομένο ότι μετά τις 30 Ιουνίου 2014 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2013 θα πρέπει εντός της παραπάνω προθεσμίας να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2013 διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λάβουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν.
Επισημαίνεται επίσης ότι οι παραγωγοί που είχαν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς του 2013 την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛΓΑ και για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2013 προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Παρατείνεται μέχρι 6 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων Νέων Γεωργών που έληγε σήμερα.

Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο καθεστώς "Εγκατάταση Νέων Γεωργών".
Πρόκειται για τη 2η Πρόσκληση του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία σήμερα 16/5/2014
Στο σκεπτικό της Απόφασης αναφέρεται ότι : "Κρίνεται σκόπιμη η παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας των υποψηφίων προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η διευκόλυνση των υποψηφίων να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης − φακέλους υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο δεδομένου του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε" 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Διαβάστε περισσότερα...

Κάθετα αντίθετο και το ΓΕΩΤΕΕ στο νομοσχέδιο περί αιγιαλού και παραλίας.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασικών, ορυκτών και υδατικών πόρων, φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος, εκφράζει την κάθετη διαφωνία του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» που έχει τεθεί σε διαβούλευση και πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. 
«Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προωθούνται δυστυχώς, μόνο συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα και καταστρέφεται οριστικά και μόνιμα το φυσικό, παράκτιο και παρόχθιο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, νομιμοποιούνται αυθαίρετα κτίσματα και καταπατήσεις, επιτρέπεται η εκμετάλλευση των ελεύθερων παραλιών από επιχειρηματίες, καταργείται ο χαρακτήρας του αιγιαλού ως «κοινωνικό αγαθό» και αίρεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτόν. Επιπλέον, επιτρέπεται η δημιουργία μόνιμων κατασκευών, αγνοείται η οριοθέτηση και η προστασία της «κρίσιμης παράκτιας ζώνης», υποβαθμίζεται η οριοθέτηση της ζώνης προστασίας και μένουν εκτός της παρόχθιας ζώνης πολλές και μεγάλες λίμνες. 
Κατά τη γνώμη μας η οριστική και μόνιμη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που θα προκύψει με την παράδοση της δημόσιας περιουσίας στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι εγκληματική», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ. 
 Και προσθέτει: «Για αυτό, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, πριν φθάσει στη Βουλή. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να περάσει μέσα από την ορθή αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου, που έχουμε χρέος να προστατεύσουμε, για να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».
Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με ανακοίνωσή του το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) κάνει γνωστό ότι ξεκινάει η λειτουργία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.). Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων που θα ιδρύσουν ή θα στελεχώσουν σύγχρονες επιχειρήσεις ζωικής και φυτικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών κ.α. 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας. 
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερις κατευθύνσεις: 
-Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι 
-Γεωργική Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα 
-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Ζωική Παραγωγή 
-Επιχειρηματικότητα και Αειφορία στην Υδατοκαλλιέργεια 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος για ένα αριθμό φοιτητών που διαμένουν εκτός Αθηνών. Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 € ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Εγκρίθηκε το εποχιακό προσωπικό της Δακοκτονίας-Δύο γεωπόνους και οκτώ εργάτες θα προσλάβει η Πρέβεζα.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για το πρόγραμμα της Δακοκτονίας 2014. 
Θα προσληφθούν συνολικά 150 γεωπόνοι ως τομεάρχες Δακοκτονίας, και 563 εργάτες (παγιδοθέτες, εργάτες αποθήκης κλπ.) διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες του προγράμματος
Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θα προσληφθούν δύο (2) γεωπόνοι και οκτώ (8) εργάτες από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και οι σχετικές προκηρύξεις αναμένεται να βγούν μέσα στον Ιούνιο. 
Το ιστολόγιό μας θα δημοσιεύσει άμεσα τις προκηρύξεις, αμέσως μόλις αυτές δοθούν στη δημοσιότητα από τη Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας.

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Δόθηκε παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την απογραφή των σημείων υδροληψίας.

Παρατείνεται για τεσσεράμισι ακόμα μήνες, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
 Μετά τις αντιδράσεις αγροτών και παραγωγικών φορέων για στενά χρονικά περιθώρια και αυξημένη γραφειοκρατία, το αίτημα για παράταση της προθεσμίας που έληγε στις 15 Μαΐου ικανοποιήθηκε με τη σχετική ΚΥΑ που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, η οποία έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ. Επιπλέον, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, από 30 Σεπτεμβρίου 2014 που ήταν η αρχική προθεσμία.  
 Σύμφωνα με το αιτιολογικό, η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε χρήσιμη καθώς, παρά το ότι η απογραφή των σημείων υδροληψίας εξελίσσεται ομαλά, οι χρήστες αρδευτικού ύδατος αντιμετώπισαν ζητήματα με την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων τους που εξαρτώνται από την απογραφή και λήψη αδείας. Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων. Συγκεκριμένα, το διάστημα μέχρι την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες, από την 30η Νοεμβρίου 2014.
 Σχετικά με το θέμα ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς δήλωσε τα εξής: "Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, τις δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η χώρα προωθεί για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου υδατικού πόρου μας. Η διαδικασία που ακολουθούν οι πολίτες για την αδειοδότηση των γεωτρήσεών τους αλλάζει σύντομα. Ξεκινήσαμε με την υποχρέωση της καταγραφής των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, ώστε να συγκροτήσουμε ένα σύγχρονο και ενημερωμένο Εθνικό Μητρώο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ύδατος και κυρίως οι αγρότες σε όλη τη χώρα."
Πάντως είναι άγνωστο ακόμα τι θα πράξει η ΔΕΗ υπό τις νέες συνθήκες και αν θα υλοποιήσει την "απειλή" της για διακοπή του αγροτικού τιμολογίου σε όσους δεν προσκομίσουν άδεια χρήσης νερού μέχρι 31 Ιουλίου 2014. Το ζήτημα, όπως ξαναγράψαμε και πρόσφατα, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση πανελλήνια, σε χιλιάδες κόσμο, ενώ η γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπέιρου-Δυτικής Μακεδονίας με επιστολή της, έχει καλέσει τη ΔΕΗ να αποσύρει τα σχετικά ειδοποιητήρια.
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Ληστρικό χαράτσι χαρακτηρίζει το κόστος του φετινού ΟΣΔΕ ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ληστρικό χαράτσι χαρακτηρίζει το κόστος του φετινού ΟΣΔΕ ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «μετά την μνημονιακή λαίλαπα, την φοροεπιδρομή και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής ο έλληνας αγρότης καλείται να πληρώσει πρόσθετο ληστρικό χαράτσι, για την υποβολή της δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης». 
 Στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «με δεδομένη την κατάργηση από το ΥΠΑΑΤ της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, καλούνται οι αγρότες να πληρώσουν εξ ολοκλήρου το κόστος. Αυτό σημαίνει πολλαπλάσια οικονομική επιβάρυνση από τα προηγούμενα χρόνια, με ποσά που σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν άγνωστα. 
 Με τις εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις των πιστοποιημένων φορέων που εκβιαστικά καλούνται να υπογράψουν, σε πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστο το τίμημα θα παρακρατηθεί από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όταν τους καταβληθεί η ενιαία ενίσχυση. Επιπλέον με την ίδια εξουσιοδότηση υποχρεούνται να αναγνωρίσουν εκ των προτέρων, όλες τις πράξεις των πιστοποιημένων φορέων β' βαθμού ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ως να έγιναν από τους ίδιους».
  Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμα: «Ως ΣΥΡΙΖΑ καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή τον φωτογραφικό διαγωνισμό για τους φορείς διαχείρισης του ΟΣΔΕ, που εξυπηρετεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και δημιουργεί ιδιωτικό μονοπώλιο, που θα ελέγχει το σύνολο των γεωργικών δραστηριοτήτων και που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών. Τώρα έρχεται η δραματική επιβεβαίωση των καταγγελιών μας. 
 Δεσμευόμαστε για την ακύρωση κάθε μεθόδευσης και τη διερεύνηση των πάσης φύσης ευθυνών για το νέο σκάνδαλο στον αγροτικό χώρο.
 Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή ενός αξιόπιστου διαφανούς και λειτουργικού ΟΣΔΕ, όχι μόνο απλά ως μηχανισμού διανομής επιδοτήσεων αλλά ως βασικού εργαλείου άσκησης αγροτικής πολιτικής προς όφελος των αγροτών της χώρας το οποίο θα περνά μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δομών του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Υπουργείου και δημόσιων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των αγροτών χωρίς επιβάρυνση τους». 

Πηγή: www.agrotypos.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Εγκληματικό το νομοσχέδιο Στουρνάρα για τις ακτές

Σοβαρές αντιρρήσεις εκφράζει το WWF Ελλάς ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και την παραλία σε ανοικτή επιστολή που απέστειλε σήμερα σε όλους τους Έλληνες βουλευτές. Η περιβαλλοντική οργάνωση, χαρακτηρίζει εγκληματικό το σχέδιο νόμου και καλεί τους βουλευτές να ασκήσουν κάθε πιθανή πίεση «ώστε αυτή η οικολογικά εγκληματική πρόταση να μην κατατεθεί στη Βουλή».
 Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», (http://www.opengov.gr/minfin/?p=4692), ο κος Στουρνάρας επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τα εξής αδιανόητα που απειλούν να καταστρέψουν τον μοναδικό μας παράκτιο και παρόχθιο πλούτο:
 - Νομιμοποιεί επιχειρηματικής χρήσης αυθαίρετα και καταπατήσεις έναντι τιμήματος και δίχως ουσιαστική εκτίμηση περιβαλλοντικής επίπτωσης.
 - Επιτρέπει την ολοκληρωτική κατάληψη παραλιών από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις.
 - Καταργεί στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και θέτει στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη του ακινήτου να «αφήσει σε κοινή χρήση το τμήμα του ακινήτου που καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας».
 - Αφήνει εκτός προστασίας την παρόχθια ζώνη πολλών και μεγάλων λιμνών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «μικρές» και οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούν πολύτιμο οικολογικό πόρο.
 - Καθιστά προαιρετική τη χάραξη παραλίας, υποβαθμίζοντας έτσι σοβαρά την οριοθέτηση της ζώνης προστασίας και τη διαπίστωση παρανομιών και καταπατήσεων.
 - Αγνοεί τον προ τριετίας νόμο για τη βιοποικιλότητα που επιβάλλει την οριοθέτηση και προστασία της «κρίσιμης παράκτιας ζώνης».

 "Θεωρούμε απολύτως αδικαιολόγητη την καταιγιστική συρρίκνωση της νομοθεσίας προστασίας του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, στο όνομα μιας χαώδους, μακροπρόθεσμα μη βιώσιμης και σαφώς αμφισβητήσιμης με οικονομικούς όρους «ανάπτυξης». Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας να αντιμετωπίσει για ιστορικά πρώτη φορά την εθνική ανάγκη για βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, βασισμένο στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά ορθή, κοινωνικά δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Καλούμε τους Βουλευτές να αναλάβουν διακομματική πρωτοβουλία, ώστε αυτό το αδιανόητα εγκληματικό για τον φυσικό μας πλούτο νομοσχέδιο του Υπουργού Οικονομικών να μην κατατεθεί ποτέ στη Βουλή", δήλωσε η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής του WWF Ελλάς.

Πηγή: www.topontiki.gr
Διαβάστε περισσότερα...