Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Αναρτώνται την Πέμπτη 3-1-2013 τα αποτελέσματα των αιτήσεων για Βιολογική Γεωργία-Νιτρορύπανση στην Πρέβεζα.

Αναρτώνται την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, τα ονόματα των δικαιούχων για τα προγράμματα:
-Βιολογική Γεωργία (διετής παράταση παλιού προγράμματος)
-Βιολογική Γεωργία (Νέες Αιτήσεις)
-Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65) και θα σταλούν για ανάρτηση και στους 3 Δήμους της Π.Ε. Πρέβεζας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας:
-Για τη διετή παράταση του προγράμματος "Βιολογική Γεωργία" έχουν υποβληθεί επτά (7) αιτήσεις από τις οποίες εγκρίνονται οι τρεις (3).
-Για το πρόγραμμα "Βιολογική Γεωργία" (Νέες εντάξεις) έχουν υποβληθεί τριάντα τέσσερις (34) αιτήσεις από τις οποίες εγκρίνονται οι δεκαπέντε (15).
-Για το πρόγραμμα "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών" έχουν υποβληθεί έξι (6) αιτήσεις από τις οποίες εγκρίνεται η μία (1).

Οι απορριπτόμενοι έχουν προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών να υποβάλλουν ένσταση στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Η προθεσμία ξεκινά από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας.
  Διαβάστε περισσότερα...

Παράταση μέχρι 31 Αυγούστου 2013 για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων.

Παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013 έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην προθεσμία για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μητρώο του Ν. 3955/2011 (Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών). Η προθεσμία κανονικά έληγε σήμερα 31-12-2012.
Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο από το επίσημο site του ΥΠΑΑΤ όπου παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το Μητρώο:

Η δημιουργία του Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών απορρέει από το νόμο 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α' 89). Κύριος σκοπός του είναι η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών, γεγονός που εναρμονίζεται απόλυτα με την γενική - εθνική και κοινοτική - τάση για την διαφάνεια, την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των εμπλεκομένων στη διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα.

Ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί με  

-τη θέσπιση σαφών προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, προκειμένου να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο,
-την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο ή/και ενεργούν πράξεις Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών χωρίς να είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο.

Η θεσμοθέτηση του εν λόγω Μητρώου, το οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να αποτελεί απλή και λειτουργική ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών, εξυπηρετεί σημαντικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα:
-τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών
-την ενίσχυση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, καθώς και την διασφάλιση των χρηστών συναλλακτικών ηθών,
-τη μέγιστη δυνατή πιστοποίηση της οικονομικής αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών,
-την προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους
-τη στατιστική τεκμηρίωση της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα, με σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήματος και του αγροτικού κόσμου.

Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, εφόσον:
-αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και μεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια.
-προμηθεύουν τον Έλληνα παραγωγό με προϊόντα κάθε μορφής, είτε παραγόμενα στην Ελληνική Επικράτεια είτε εισαγόμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής (εφόδια ή εισροές).

Το Μητρώο είναι δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα σε κάθε αγρότη μέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, με κριτήριο αναζήτησης την περιφερειακή ενότητα (Νομό) στην οποία βρίσκεται η έδρα δραστηριότητας του εμπόρου, θα είναι προσβάσιμα το Α.Φ.Μ., το όνομα/επωνυμία/διακριτικός τίτλος, το τηλέφωνο και οι Κ.Α.Δ. (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που έχουν δηλωθεί.

Σημειώνεται ότι:
Η τυχόν εγγραφή σας στα Κλαδικά Μητρώα, που αναφέρονται στο άρθρο 7 το Νόμου 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α' 89) δεν αναιρεί την υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Εάν έχετε εγγραφεί σε Κλαδικό Μητρώο θα το καταχωρίσετε στο ειδικό πεδίο της αίτησης εγγραφής σας στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.
Η αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκτός από την βεβαίωση εγγραφής σας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την οποία θα εισάγετε στο σύστημα σε μορφή pdf .

Νομικό πλαίσιο:
ο Nόμος 3955/20-4-2011 με τις τροποποιήσεις του,
K.Y.A 855/68504/15.06.2012 (ΦΕΚ Β' 1913/2012)
Υ.Α 131/13937/03-02-2012 (ΦΕΚ Β' 471) 


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, σημεία επικοινωνίας
Ιωάννα Κορδούλη Τηλ. 210-2125594               e-mail  ax5u013@minagric.gr
Ευαγγελία Κατσάνου Τηλ. 210-2125539            e-mail  ax5u045@minagric.gr
Νικόλαος Παπαδόπουλος Τηλ. 210-2125507      e-mail  ax5u002@minagric.gr
Ιωάννης Διακόνης Τηλ. 210-2125529
Τεχνική Υποστήριξη Τηλ. 210-2125299  e-mail   a381u089@minagric.gr

Η σύνδεση με τη Ηλεκτρονική βάση δεδομένων γίνεται και από τη θέση ΨΗΦΙΑΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/08/2013.
 Η παράταση δίνεται λόγω αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου στους προσεχείς μήνες, οι οποίες θα αποτυπωθούν και θα αναμορφώσουν την ψηφιακή αυτή υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωσή τους θα αναρτηθεί πλήρης ενημέρωση για τις προαναφερόμενες αλλαγές και τη συνέχιση των εγγραφών με βάση τις νέες απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης-απλοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου και πληρωμών.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν για τα Σχέδια Βελτίωσης σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και προχωράει σταδιακά η έκδοση των γνωμοδοτήσεων και η έγκριση της ενίσχυσης για όσες προτάσεις προκρίνονται (περίπου 6.500).
Στο μεταξύ καθιερώνεται μια απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου της πορείας των επενδύσεων με Επιτροπές Παρακολούθησης στις τοπικές υπηρεσίες και πληρωμές χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να ζητήσουν προκαταβολή μέχρι και το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ίση με το 110% του ποσού.
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος (μετά από πολλούς μήνες καθυστέρηση) της έναρξης των επενδύσεων των μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης μετά την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κ. Αθανασίου Θεοχαρόπουλου, ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 7.735 επενδυτικών φακέλων που έχουν υποβληθεί. Μέχρι σήμερα έχει ήδη εκδοθεί η γνωμοδότηση για περίπου 3.000 αιτήσεις και έχει εγκριθεί η ενίσχυση για 1.348 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 227 εκ. ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης 123 εκ. ευρώ, ενώ σταδιακά και με βάση τα πρακτικά των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών προχωρούν και οι λοιπές εγκρίσεις για όσους υποψηφίους πληρούν τις προϋποθέσεις.
 Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του Μέτρου 121-Εκσυγχρονισμός Αγροτικών Εκμεταλλέυσεων του ΠΑΑ (Σχέδια Βελτίωσης), έχει ήδη εκδοθεί υπουργική απόφαση για την παραλαβή και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης. Με την εν λόγω υπουργική απόφαση συστήνονται Επιτροπές Παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την παραλαβή των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής δαπάνης στους δικαιούχους αυτών.
 Επισημαίνεται ότι με την απόφαση αυτή λαμβάνεται μέριμνα -σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ- για την απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής των δικαιούχων, τη μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Ενδεικτικά προβλέπεται: 
Η διεκπεραίωση των πρώτων αιτήσεων πληρωμής, έως και το 40% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδύσεων, να πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο των παραστατικών από τις Επιτροπές Παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται επιτόπια επίσκεψη, και η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής να γίνεται στις οικείες ΔΑΟΚ με τη διαβίβαση των ελαχίστων απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης. Σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού ο δικαιούχος έχει λάβει την απόφαση έγκρισής του, θα πρέπει να απευθύνεται στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προκειμένου να υποβάλλει αίτηση πληρωμής ή προκαταβολής. Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από το δικαιούχο, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του Σχεδίου Βελτίωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή, από τράπεζα ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι αρμόδιο κατά το νόμο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 110% της αιτούμενης προκαταβολής. 
Αναφορικά με τις Αιτήσεις Πληρωμής ο δικαιούχος ανάλογα με την πρόοδο της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, μπορεί να καταθέσει μέχρι τρεις Αιτήσεις Πληρωμής. Κάθε αίτηση πληρωμής συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση επενδυτικής δαπάνης, δικαιολογητικά και οικονομικά παραστατικά. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού του σχεδίου και πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ομοίως και η δεύτερη αίτηση πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ αθροιστικά οι δύο πρώτες αιτήσεις δε μπορούν να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τρίτη αίτηση είναι για την τελική αποπληρωμή της ενίσχυσης. 
Με την πρώτη Αίτηση Πληρωμής ο δικαιούχος υποβάλλει και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές) ανάλογα με το είδος της επένδυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα του έργου και να διευκολύνεται η παρακολούθηση των εργασιών αυτού. Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής από το δικαιούχο αυτή συμψηφίζεται με την πρώτη αίτηση πληρωμής. Η εγγύηση που απαιτείται για τη χορήγηση της προκαταβολής αποδεσμεύεται όταν το ποσό των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου, οι οποίες αντιστοιχούν στη δημόσια ενίσχυση, υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μερικά ή ολικά εφόσον δεν πληρούνται οι όροι για τους οποίους έχει εκδοθεί.
Σε κάθε αίτηση προκαταβολής ή πληρωμής πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της οικείας ΔΑΟΚ διοικητικός έλεγχος των υποβαλλόμενων παραστατικών, καθώς, και εφόσον απαιτείται, παραλαβή των επενδύσεων με επιτόπια επίσκεψη. Στη συνέχεια η σχετική εισήγηση-πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, η οποία αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση από τον Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) στον δικαιούχο με απευθείας κατάθεση στον λογαρισμό του. Η όλη διαδικασία διευκολύνεται με την υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει τα στάδια από την υποβολή του αιτήματος από το συντάκτη-μελετητή μέχρι και την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής. 

Πηγή www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Νέα εξάμηνη παράταση για τις δηλώσεις γεωτρήσεων και πηγαδιών.

Νέα εξάμηνη παράταση έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην προθεσμία για την δήλωση παλαιών γεωτρήσεων και πηγαδιών, η οποία έληγε χθές 17 Δεκεμβρίου 2012.
Παρ' όλο που δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα τίποτα επίσημο, η πληροφορία για την παράταση είναι απόλυτα εξακριβωμένη και έγινε γνωστή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών χθες το μεσημέρι, λίγο πριν εκπνεύσει η παλιά προθεσμία.
Το Υπουργείο εξέταζε εδώ και αρκετές ημέρες την πιθανότητα παράτασης, λόγω της σχετικά χαμηλής προσέλευσης των ενδιαφερομένων, αλλά και λόγω των κινητοποιήσεων και καταλήψεων του τελευταίου μήνα σε Περιφέρειες και Δήμους, οι οποίες δημιούργησαν κάποια προβλήματα στη διεκπεραίωση των αιτήσεων.Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα είχαμε δημοσιεύσει στις 16 Μαΐου 2012 αναλυτικό άρθρο το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.
Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να κατεβάσουν τόσο τη σχετική ΚΥΑ όσο  και υπόδειγμα της αίτησης-δήλωσης.
Σκοπός του Υπουργείου είναι η λεπτομερής καταγραφή όλων των υφιστάμενων γεωτρήσεων, η έκδοση οριστικών αδειών και η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων. Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ: Περιφερειακές Υπηρεσίες παντού με αυξημένες αρμοδιότητες.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου με σκοπό, όπως αναφέρει, να υποβληθούν προτάσεις και σχόλια από τους ενδιαφερόμενους και να δοθεί στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση. 
Κεντρικοί στόχοι της πρότασης σύμφωνα με το κείμενο είναι «η ενίσχυση του επιτελικού και ελεγκτικού ρόλου του υπουργείου στη χάραξη του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξης της χώρας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των Κοινοτικών Πόρων από την εφαρμογή των Κοινών Κοινοτικών Πολιτικών».
Το οργανόγραμμα προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, με σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μας, τη δημιουργία ολοκληρωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών σε επίπεδο Νομού, οι οποίες θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες τόσο στα ελεγκτικά αντικείμενα του Υπουργείου (έλεγχος τροφίμων, ποιοτικός και φυτοϋγειονομικός έλεγχος, έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού) όσο και στα αντικείμενα που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή και ανάπτυξη. 
Στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, προβλέπεται η δημιουργία επτά Περιφερειακών Διευθύνσεων στις έδρες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μικρότερων οργανικών μονάδων (επιπέδου Τμήματος ίσως;) στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ολόκληρο το σχέδιο του νέου Οργανογράμματος μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα τοποθετηθεί και θα εκφράσει τις απόψεις του πάνω στο σχέδιο του νέου οργανογράμματος μέσα από τα όργανά του και μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2012, όπως ζητείται και στο ίδιο το έγγραφο.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να στείλει σχόλια, επισημάνσεις ή παρατηρήσεις είτε μέσω του ιστολογίου, είτε μέσω των γνωστών e-mail του Συλλόγου. Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Ψήφισμα συμπαράστασης του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας στους πληγέντες αγρότες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ               Πρέβεζα 05-12-2012

τηλ: 6977094873ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
3. Περιφέρεια Ηπείρου
4. ΕΛΓΑ
5. ΟΠΕΚΕΠΕ


Η υπό κάλυψη καλλιέργεια στην Πρέβεζα, με ιστορία πάνω από μισό αιώνα, πρόσφερε κηπευτικά εκτός εποχής στους καταναλωτές κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες, χωρίς τη στήριξη επιδοτήσεων στα προϊόντα ή χαριστικών αποζημιώσεων.

Όμως, τα τελευταία χρόνια η οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων καλλιεργητών είναι τραγική. Βασικές αιτίες, εκτός από την κρίση που ταλανίζει όλη τη χώρα, είναι η δυσανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής (με επιστέγασμα το πετρέλαιο θέρμανσης), τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων και η απώλεια παραδοσιακών αγορών.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ακραία καιρικά φαινόμενα (και ειδικά ένας καταστροφικός ανεμοστρόβιλος) κατέστρεψαν καλλιέργειες, πλαστικά κάλυψης αλλά και τις θερμοκηπιακές κατασκευές και έκαναν τη συνέχεια της καλλιέργειας απαγορευτική για τους πληγέντες. Καλούμε όλους τους φορείς της Πολιτείας να συμπαρασταθούν εμπράκτως στους αγρότες και με άμεση οικονομική ενίσχυση να τους βοηθήσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους για να συνεχίσουν την προσφορά τους στην οικονομία του τόπου και την επάρκεια τροφίμων της χώρας μας.

Για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ  
Διαβάστε περισσότερα...

Οι εκλογές του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας και τα αποτελέσματα.


Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 9-12-2012 οι εκλογές του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Γ.

Τα αποτελέσματα της φηφοφορίας έχουν ως εξής:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.    ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ             20                   

2.    ΓΑΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ                    29

3.    ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ                    8

4.    ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ    7

5.    ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ       13

6.    ΝΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                20

7.    ΠΑΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ               13

8.    ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ                11

9.    ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΝΙΑ    6        

10.  ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ                 8


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΣΓ 

1.    ΓΑΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ                    20

2.    ΝΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ               16


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ             27

2.    ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ        12

3.    ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  17

Εκλέγονται στο (επταμελές) Διοικητικό Συμβούλιο οι: Τάσος Γάτσιος, Κώστας Αρετάκης, Βαγγέλης Νάνος, Θεόδωρος Κορωναίος, Μπάμπης Πάνης, Νίκος Φατούρος και Νίκος Ιωάννου (με κλήρωση καθώς ισοψήφισε με τον Σπύρο Λιόντο).

Ψήφισαν συνολικά 37 μέλη του Συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Σχέδιο στήριξης των νέων που επιστρέφουν στη γεωργία και αλλαγή του ασφαλιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ για την προαιρετική ασφάλιση προωθεί το Υπουργείο.

Με την ευθύνη να συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη όσων νέων - των αστικών κέντρων - επιχειρούν να επιστρέψουν στην Περιφέρεια και να ασχοληθούν με τη Γεωργία, επιφόρτισε ο Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο κ. Χαρακόπουλος, στις 6 Δεκεμβρίου, σε άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους του αγροτικού ρεπορτάζ, στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται με τον κ. Σταύρο Καλογιάννη, αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον κ. Σταύρο Καλαφάτη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί η πρώτη τους συνάντηση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν το σχέδιο αυτό θα ολοκληρωθεί άμεσα, ο κ. Χαρακόπουλος απάντησε ότι ο στόχος του είναι να συνταχθεί και να παρουσιαστεί το συντομότερο. 
Επίσης, κατά την διάρκεια της άτυπης ενημέρωσης που πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έγινε γνωστό ότι αυτό το διάστημα έχει ζητήσει από τον ΕΛΓΑ να συντάξει μια εισήγηση, η οποία αφορά το θέμα της αλλαγής του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι «πρόκειται για μια αναλογιστική μελέτη η οποία στόχο θα έχει να ενεργοποιήσει το σκέλος του νόμου που έχει να κάνει με την προαιρετική ασφάλιση». Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στην δημοσιότητα όταν ολοκληρωθεί η σύνταξή της.
 Όσον αφορά το θέμα της φορολόγησης των αγροτών και το επίμαχο θέμα της τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων, ο κ. Χαρακόπουλος αρκέστηκε να αναφέρει μόνο ότι «ο νομοταγής αγρότης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την τήρηση βιβλίων. Αντίθετα θα βγει κερδισμένος». Επίσης, σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτό θα καταπολεμηθεί η υπερτιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση της ψαλίδας των τιμών παραγωγού – καταναλωτή. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, αν θα πρέπει να τεθούν κάποια κριτήρια στο θέμα της φορολόγησης ο ίδιος απάντησε ότι αυτό προφανώς και πρέπει να ισχύσει. 
Για ακόμα μια φορά ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρθηκε και στους οικονομικούς ελέγχους των ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ επαναλαμβάνοντας ότι ήταν εντολή Πρωθυπουργού και στην απόφαση αυτή συμφώνησαν τόσο η Ν.Δ. όσο και η ΔΗΜΑΡ (αλλά και το ΚΚΕ όπως προέκυψε από δηλώσεις εκπροσώπων του στην Βουλή). Ανέφερε επίσης ότι του προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επίσημα για το θέμα. Σε περίπτωση μάλιστα που αποφασιστεί τελικά η διακοπή της χρηματοδότησης της ΠΑΣΕΓΕΣ από τον ΕΛΓΑ, ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε ότι «οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στα μέλη τους για ενίσχυση». Επανέλαβε επίσης ότι τα χρήματα που θα προκύψουν από αυτή την υπόθεση θα δοθούν ως ενίσχυση στις πολύτεκνες αγροτικές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Έκανε μάλιστα γνωστό ότι έχει ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια κατάσταση με τις πολύτεκνες αγροτικές οικογένειες. Αν μάλιστα ο αριθμός τους ξεπερνάει τα χρήματα που θα δοθούν συνολικά, τότε θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια ή ακόμα θα προσμετρηθεί και ο αριθμός των παιδιών. 

Πηγή: www.agrotypos.gr Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Σεμινάριο απεντομώσεων στη Θεσσαλονίκη από το Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας-Θράκης.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ


Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:


 ‘’ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’


την Παρασκευή /Σάββατο /Κυριακή, 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου  2012 στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαιδευτές στο ως άνω σεμινάριο θα είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες του κλάδου .


Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα υπόψη αντικείμενα (γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, χημικοί, χημικοί μηχανικοί, επόπτες δημόσιας υγείας κα).

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις εφαρμογές και στην επαγγελματική ενημέρωση των εκπαιδευομένων, με  αναφορά και σε «νέο υλικό ενημέρωσης» που αφορά το χώρο των απεντομώσεων. Τα αντικείμενα του σεμιναρίου σχετίζονται με:


·        την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κα)

·        τη νομοθεσία που διέπει τις απεντομώσεις, τις μυοκτονίες και τις απολυμάνσεις

·        την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εντομολογικών εχθρών στο αστικό πράσινο

·        την πρακτική εφαρμογή πάνω σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης ζωικών εχθρών δημόσιας υγείας σε κατοικημένους χώρους, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, ευρείες περιαστικές περιοχές κα.


Διευκρινήσεις :


- Το σεμινάριο, διάρκειας 26 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της

 βιβλιοθήκης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.- Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό καθώς

     και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο.-Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 250 Ευρώ ανά

    εκπαιδευόμενο. Ωστόσο υπάρχει μείωση αυτού του ποσού για:    1 - τα τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου, (κατά            30 €)         (Όσοι τακτοποίησαν τη συνδρομή του 2012)

     2- τα άνεργα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου, (κατά 20 €)

         (Βεβαιώνεται με φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας)

 3- όσους παρακολούθησαν προηγούμενο σεμινάριο απεντομώσεων από το σύλλογο (κατά 50 €).-Σειρά προτεραιότητας έχουν όσοι είναι μέλη ή συνδρομητές του συλλόγου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους. Ωστόσο η συμμετοχή τους κατοχυρώνεται με την άμεση κατάθεση των χρημάτων, (ώστε να υπάρχει χρόνος για τις απαιτούμενες ενέργειες πραγματοποίησης του σεμιναρίου).


-Η κατάθεση γίνεται σε λογαριασμό του ΓΣΜ-Θ,

στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) με αριθμό 4020400303387

       ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να δώσετε το όνομά σας ως καταθέτης


-Να  κρατήσετε για κάθε ενδεχόμενο την πρωτότυπη απόδειξη


α μας στείλετε την απόδειξη πληρωμής, με φαξ (γράφοντας και χειρόγραφα το όνομά σας) στο 2310-272036, είτε με email: geoponia@otenet.grΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, Βενιζέλου 64 / 5ος όροφος.

Τηλέφωνο & φαξ 2310-272.036 και εκτάκτως στο κινητό 6944770568.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.


Δείτε εδώ την αφίσα του σεμιναρίου

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Δείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα...

Γενική Συνέλευση σήμερα 5 Δεκεμβρίου του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας και εκλογές την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου.

Γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιήσει σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας.
Στον ίδιο χώρο θα γίνουν την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εκπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Γ.
Οι εκλογές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και με τους υπόλοιπους Γεωπονικούς Συλλόγους της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα...