Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

"Τρέχει" από 1-20 Αυγούστου το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ με θέσεις γεωπόνων σε Δήμους-Περιφέρειες.

Από 1-20 Αυγούστου έχει οριστεί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και υλοποιείται από τον Οργανισμό. 
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα αφορά 30.333 θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας και μεταξύ αυτών υπάρχουν και 213 θέσεις γεωπόνων σε Δήμους και Περιφέρειες πανελλαδικά.
Ολόκληρη την Δημόσια Πρόσκληση, το Δελτίο Τύπου, τον πίνακα κατανομής των θέσεων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διαδικασία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εδώ.


Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 50 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με οχτάμηνη σύμβαση ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει με συμβάσεις οκτώ (8) μηνών πενήντα (50) συνολικά άτομα για την επικαιροποίηση-ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας & Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Γεωπονίας και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας (ΤΕΙ).
Ολόκληρη την Ανακοίνωση με τις θέσεις, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση: 
"Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα καταστήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Περιφερειακής Μονάδας, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Ιωαννίνων, Λαρισαίων & Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα." 
Επειδή όλα τα ανωτέρω είναι αρκετά ασαφή συνιστούμε στους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα έναρξης και λήξης της προθεσμίας.

Διαβάστε περισσότερα...