Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Αντιδράσεις και παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκάλεσαν οι επιστολές της ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα.

Τεράστια αναστάτωση και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα ειδοποιητήρια της ΔΕΗ που έχουν αποσταλεί τις τελευταίες μέρες σε χιλιάδες κόσμο (αγρότες και μη) και με τα οποία τους καλεί να προσκομίσουν μέχρι 31 Ιουλίου 2014 Δελτίο Γεωργοοικονομικών και Γεωργοτεχνικών στοιχείων (Δελτίο Νο 1) καθώς και τη σχετική άδεια χρήσης νερού, διαφορετικά απειλεί να προχωρήσει σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου με το οποίο ποτίζουν τις καλλιέργειές τους. 
 Το θέμα προκάλεσε τελικά και την παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασιλικής Ευταξά η οποία με επιστολή της προς τη ΔΕΗ αλλά και προς τους αρμόδιους υπουργούς, αφού εξηγεί την πολυπλοκότητα του θέματος με εκτενή αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία, καλεί την ΔΕΗ να ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια. 
 Όπως τονίζει η κ. Ευταξά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-02-2014) :  
 -όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ., 
 -Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς”. Η υπόψη Διαπιστωτική Πράξη δεν έχει εκδοθεί, ούτε προφανώς η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων. 
 -Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού” 
 -Σύμφωνα με το αριθ. 145097/21-01-2014 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠ.ΠΕ. Κ.Α. “Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημόσιων αρχών - Έννομες συνέπειες», της ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-021-2014) “Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα”, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας 
 -Oι Υπηρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νσεις Υδάτων, Τμήματα Υδροοικονομίας), μπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις υποβολής φακέλου με αίτημα την χορήγηση άδειας χρήσης νερού, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Παράλληλα οι χορηγηθείσες άδειες, σε περίπτωση θετικής κατάληξης, πάντα κοινοποιούνται στην ΔΕΗ. 
 -Τέλος η κ. Ευταξά εκτιμά ότι το σύνολο των υποθέσεων διευθέτησης αδειών χρήσης νερού, είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους, σε ένα χρόνο τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία (30-9-2014) υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης νερού και με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων. 

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Αποχωρεί οριστικά από τη Δωδώνη η ΕΑΣ Ιωαννίνων, ενώ υπήρξε ενδιαφέρον για εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας

Θέμα ημερών θεωρείται η πώληση του ποσοστού των μετοχών που κατέχει στη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων. Η απόφαση για την πώληση του 24,78% της γαλακτοβιομηχανίας ελήφθη προ ημερών, μετά από εισήγηση του προέδρου της ΕΑΣ Ιωαννίνων Χριστόδουλου Μπαλτογιάννη. Αιτία στάθηκε η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Δωδώνης από τον νέο ιδιοκτήτη της – την Strategic Initiatives Foods – η οποία θα μειώσει σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής του συνεταιρισμού έναντι του επενδυτή, που θα κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.
 Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων κ. Μπαλτογιάννης «η ΕΑΣ αδυνατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της γαλακτοβιομηχανίας. Ακόμη βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Δωδώνης και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα μικρό ποσοστό στη γαλακτοβιομηχανία αλλά να είναι «προνομιακό», δηλαδή να μην πληγεί από μια μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου». 
Στο μεταξύ ενδιαφέρον για την εξαγορά εγχώριου παίκτη στον κλάδο της φέτας εκδηλώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ, λίγο διάστημα μετά την ανακοίνωση επένδυσης στις ΗΠΑ στον κλάδο του γιαουρτιού. Η βιομηχανία με την εξειδίκευση στην αγορά γιαουρτιού, επιθυμεί να βρει εταιρεία την οποία θα απορροφήσει στον χώρο της φέτας, καθώς ο συνδυασμός δύο ελληνικών τροφίμων που αποτελούν τα δυνατά brand name στις διεθνείς αγορές, θα της δώσει ισχυρό πλεονέκτημα. 
 Σύμφωνα με πληροφορίες από τους κύκλους της αγοράς, η διοίκηση της ΦΑΓΕ έχει πραγματοποιήσει ήδη κρούση στη διοίκηση της Δωδώνης. Η κίνηση της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία έχει μεταφέρει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, είναι η πρώτη μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σηματοδοτεί νέες εξελίξεις σε περίπτωση θετικής κατάληξης, καθώς μετά την αποχώρηση της από το φρέσκο γάλα η ΦΑΓΕ έδειχνε σημάδια απομάκρυνσης από την εγχώρια αγορά. 

Πηγή: www.agrotypos.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Απαράδεκτα φαινόμενα καταγγέλουν γεωτεχνικοί που απασχολούνται στο πρόγραμμα "εργασιακής εμπειρίας" του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το λεγόμενο πρόγραμμα "εργασιακής εμπειρίας" του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε άνεργους γεωτεχνικούς, τοπογράφους, μηχανικούς και οικονομολόγους είχαμε γράψει σε παλιότερα άρθρα μας εδώ και εδώ. Είχαμε εκφράσει τότε τις σοβαρές μας επιφυλάξεις για τα όσα προέβλεπε η σχετική προκήρυξη, και κυρίως για τις συνθήκες εργασίας και για το γεγονός ότι ένας δημόσιος Οργανισμός προσλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες με το "τρυκ" του "προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας", το οποίο στην πράξη σημαίνει δουλειά χωρίς ένσημα, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και με αμοιβή 700 € μικτά υπό μορφήν "επιδόματος εργασιακής εμπειρίας". 
 Δυστυχώς η υλοποίηση του προγράμματος μας επαλήθευσε και σε κάποιες περιπτώσεις μας ξεπέρασε. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα καταγγέλλουν συνάδελφοι γεωτεχνικοί που απασχολούνται στο πρόγραμμα: 
 -Άδειες δεν υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο γιατί απλούστατα οι "ωφελούμενοι" δεν δικαιούνται να παίρνουν άδειες. Έτσι ακόμα και για σοβαρά και διαπιστωμένα προβλήματα υγείας οι "ωφελούμενοι" χρεώνονται με απουσία από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα  να κινδυνεύουν να χάσουν το σύνολο της αμοιβής τους! Υπενθυμίζουμε ότι όποιος δεν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 90% του προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο, χάνει το σύνολο της αμοιβής του γιά όλο το πρόγραμμα!  
 -Ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνει αισίως τέσσερις μήνες, οι "ωφελούμενοι" είναι ακόμα απλήρωτοι, παρά το γεγονός ότι η σύμβαση προέβλεπε πληρωμή ανά δίμηνο. Σε ερωτήματα και παράπονα που έγιναν από συναδέλφους για το θέμα προς ανώτερα στελέχη του Οργανισμού στην Αθήνα, η απάντηση ήταν "μην κάνετε έτσι, όλος ο κόσμος απλήρωτος είναι" (!!!)
 Και το τελευταίο και πιο σοβαρό ίσως: 
 -Ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους είχε διαβεβαιώσει αρχικά ότι δεν πρόκειται να γίνει διακοπή της κάρτας ανεργίας τους (άλλωστε το πρόγραμμα σε ανέργους απευθύνεται και δεν παρέχει ένσημα) πληροφορήθηκαν προσφάτως ότι ο ΟΑΕΔ τελικά προτίθεται να διακόψει τις κάρτες ανεργίας τους, για όσο διάστημα απασχολούνται στο πρόγραμμα! Όπως είναι αυτονόητο αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλούς συναδέλφους αφού η διακοπή της κάρτας τους αυτομάτως τους αποκλείει από την διεκδίκηση οποιασδήποτε άλλης θέσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο προσεχές μέλλον. Γι αυτή την τελευταία εξέλιξη οι αρμόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνουν άγνοια και επιρρίπτουν την ευθύνη αποκλειστικά στον ΟΑΕΔ. 
 Όποιος όμως και να ευθύνεται το γεγονός είναι ένα: Νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να δουλεύουν (γιατί δουλειά λέγεται αυτό που κάνουν, δεν λέγεται εκπαίδευση ή μαθητεία ή όπως αλλιώς θέλουν να το βαφτίσουν) χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με απαράδεκτα χαμηλές αμοιβές και επιπλέον γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπαιγμού.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Τι μένει ακόμα προκειμένου να ανοίξουν οι πύλες για το φετινό ΟΣΔΕ.

Πιθανόν αυτή την εβδομάδα, θα ανοίξουν τελικά οι «πύλες» του ΟΣΔΕ για τους περίπου 750.000 δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων που θα υποβάλλουν και φέτος δηλώσεις καλλιέργειας στους νέους πιστοποιημένους φορείς. Το γεγονός ότι όλα είναι σχεδόν έτοιμα επιβεβαιώνουν υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν ασχοληθεί με την φετινή διαδικασία τονίζοντας ότι έχει ολοκληρωθεί και η απαιτούμενη εκπαίδευση των φορέων. Έτοιμη δηλώνει και η ΠΑΣΕΓΕΣ (που έχει συμπράξει με τον συντονιστικό φορέα του ΟΣΔΕ την Gaia Επιχειρείν ΑΕ). Ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει  ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτος Καραμίχας, μένει ακόμα να συμπράξουν με την Gaia και όσοι συνεταιρισμοί «κατέβηκαν» ως ανεξάρτητοι όπως επίσης να δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους απαραίτητους ψηφιακούς χάρτες. 
 Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Καραμίχα αυτά δεν απαιτούν πολύ χρόνο. Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια όσον αφορά και το επίμαχο θέμα των χρεώσεων για τους αγρότες που θα υποβάλλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ τονίζοντας ότι κατά μέσο όρο θα κυμανθούν στα 50 ευρώ.  


 Τζ. Καραμίχας: Στα 50 ευρώ κατά μέσο όρο οι χρεώσεις 
 Ειδικότερα, ο κ. Καραμίχας ανέφερε: «Υπολογίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν οι πύλες. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Gaia Επιχειρείν ΑΕ που είναι ο συντονιστής και έχει περίπου 87 δευτεροβάθμιους φορείς και οργανώσεις. Υπάρχουν όμως και περίπου 30 πρωτοβάθμιοι φορείς οι οποίοι θα πρέπει να υπογράψουν και αυτοί με το Gaia Επιχειρείν ΑΕ. Αυτή η διαδικασία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι αν δεν τελειώσει σήμερα θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Μετά περιμένουμε μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μας δώσει τους χάρτες ώστε να ξεκινήσουμε την δουλειά. Όταν όλα αυτά θα γίνουν θα βγουν δελτία τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες τόσο από το Gaia Επιχειρείν ΑΕ όσο και από την ΠΑΣΕΓΕΣ». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κόστος της φετινής δήλωσης ο κ. Καραμίχας ανέφερε: «το δικό μας σύστημα δουλεύει με αλγόριθμο που έχει να κάνει με την περίπτωση του κάθε αγρότη ξεχωριστά οπότε η τιμή θα είναι διαφορετική ανά περίπτωση. Πιστεύουμε όμως ότι θα είναι πολύ αντικειμενικό σύστημα έτσι ώστε να μην αδικηθεί κανείς. Πάντως κατά μέσο όρο θα είναι στα 50 ευρώ». 

 Επιπλέον διαδικασίες
  Τέλος να σημειωθεί ότι και φέτος θα πρέπει να γίνει αγώνας δρόμου ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων αφού οι αγρότες θα χρειαστεί να υπογράψουν μια σειρά εξουσιοδοτήσεων (για ενεργοποίηση δικαιωμάτων, για ΕΛΓΑ, για δάνεια κ.α.). Παράλληλα σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν αγρότες οι οποίοι ήδη έχουν ενημερωθεί από τις ΕΑΣ θα πρέπει να επισκεφθούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ώστε να παραλάβουν τη σφραγίδα για το γνήσιο της υπογραφής. Να προσθέσουμε ακόμα ότι όσοι έχουν τα βιβλιάρια τραπέζης της πρώην ΑΤΕ θα πρέπει να τα μετατρέψουν σε Πειραιώς. 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Διαβούλευση-παρωδία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές. Έκλεισε άρον-άρον χθες 16/4 λόγω ...κατεπείγοντος.

Σε παρωδία εξελίχθηκε τελικά η διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο νόμο που ρυθμίζει θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου. Για το θέμα είχαμε γράψει στην προηγούμενη ανάρτησή μας (15/4). Η διαβούλευση αναρτήθηκε τη Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου και είχε καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου. 
 Ο χρόνος ήταν έτσι κι αλλιώς ελάχιστος με δεδομένη την έκταση του νομοσχεδίου (46 άρθρα) και τις αργίες του Πάσχα που μεσολαβούσαν. Εκτός κι αν οι αρμόδιοι του ΥΠ.Α.Ν. θεωρούν φυσιολογικό παράλληλα με το ψήσιμο του οβελία να γίνεται και ...ανάρτηση σχολίων για τις λαϊκές αγορές. 
Τελικά, με μία λιτή ανακοίνωσή του το ΥΠ.Α.Ν. πληροφορεί τους πολίτες ότι λόγω άμεσης κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή η διαβούλευση κλείνει στις 16-4-2014 και ώρα 14:00. Δηλαδή στην πραγματικότητα διαβούλευση για δύο ημέρες και όποιος πρόλαβε πρόλαβε. 
Επί της ουσίας τώρα, να συμπληρώσουμε σε όσα αναφέραμε προχθές, ότι όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του σχεδίου νόμου, τον Οκτώβριο του 2014 θα επανεξετασθεί το σύνολο των αδειών λαϊκών αγορών με βάση τον προηγούμενο νόμο και βασική προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει αυτές τις δύο ενημερότητες προτεραιότητα έχουν οι άνεργοι και εντός των ανέργων, επιμέρους κατηγορίες όπως οι ανάπηροι, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και οι Ρομά. Οι άδειες θα ανανεώνονται κατ’ έτος με βασική προϋπόθεση πάντα τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
Επίσης, σημειώνεται ότι καταργούνται οι ομαδικές άδειες για τα παζάρια και περιορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής τους με ανώτατο όριο τις τρεις ημέρες, ενώ εξαιρούνται τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλιάτικα παζάρια.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠ.ΑΝ. ο νέος νόμος για λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με σχέδιο νόμου που προωθεί για ψήφιση στη Βουλή, αλλάζει ολόκληρο το νομικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο. Με το νέο νόμο καθορίζονται μεταξύ άλλων: 

-Οι αρμόδιες αρχές για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών. 
-Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 
-Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας πωλητή-παραγωγού λαϊκών αγορών. 
-Ο αριθμός των θέσεων και η τοποθέτηση των πωλητών σε αυτές. 
-Τα αρμόδια όργανα έκδοσης των αδειών πωλητή και πωλητή-παραγωγού. 
-Τα αρμόδια όργανα ελέγχου των λαϊκών αγορών ως προς τους όρους λειτουργίας και ως προς τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές. 
-Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας υπαίθριου εμπορίου και όροι για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου πανόδιου ή στάσιμου. 
-Αρμόδιες αρχές ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 
-Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις σχετικές με υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές. 

Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση μέχρι 22-4-2014 στον παρακάτω δικτυακό τόπο: 
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5067 
Να διευκρινίσουμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές αγορές, για τις οποίες έχει ψηφιστεί ο Ν. 4235/2014 (άρθρο 56) και αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας τους.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τη συνέχιση Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.

Παράταση μέχρι τέλος του έτους (31-12-2014) έδωσε το ΓΕΩΤΕΕ στα μέλη για να υποβάλλουν Δήλωση Συνέχισης της Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Η σχετική Ανακοίνωση έχει ως εξής:
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει με ανακοίνωσή του τα μέλη του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 3η/2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε να δώσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να διευκολύνει όσους συναδέλφους διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού και δεν υπέβαλαν τη σχετική Δήλωση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013 (σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 σχετικής εγκυκλίου του Υπ.Α.Α.Τ.). 
 Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος γίνεται ΑΤΕΛΩΣ, με μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της σχετικής Δήλωσης, το μέλος να είναι οικονομικά ενήμερο μέχρι και το προηγούμενο έτος (η συνδρομή υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 15€/έτος). 
 Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
  Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη σχετική Δήλωση, να φροντίσουν για την κατά το δυνατόν υποβολή της, προκειμένου να αποφύγουν τη ταλαιπωρία που δημιουργείται όταν εξαντλούνται οι προθεσμίες και υποβάλλονται την τελευταία στιγμή, μαζικά, οι σχετικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσλειτουργιών και καθυστέρησης τόσο στη λήψη από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των fax και των email που αποστέλλουν, όσο και στη σχετική ενημέρωση που λαμβάνουν από τα αρμόδια τμήματα του Επιμελητηρίου για τη πορεία της αίτησής τους.  
 Επιπλέον ενημερώνουμε τα μέλη μας, που ήδη έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση, ότι λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων που έχει να επεξεργαστεί το Αρχείο Μελών του Επιμελητηρίου, θα λάβουν αρχικά ειδοποίηση (με email) ότι η αίτησή τους έχει πρωτοκολληθεί και σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή θα ενημερωθούν είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με φαξ είτε με επιστολή. 
 Η αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων απαιτεί περίπου 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα αναρτήσει μητρώο απασχολουμένων γεωτεχνικών κατά κλάδο, όπως υποχρεωτικά προβλέπεται από το αρ. 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο θα εμφανίζονται εκείνοι οι γεωτεχνικοί, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος.
 Σημαντική Σημείωση: Η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας, είναι αναρτημένη στη κεντρική σελίδα του επιμελητηρίου: http://www.geotee.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Hμερίδα με θέμα «Προοπτικές της τοπικής κτηνοτροφίας- Καθετοποίηση παραγωγής με την ίδρυση μικρών τυροκομικών μονάδων» την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Θεσπρωτικό.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός PRISMA 95,1 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, το Δήμο Ζηρού, τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ηπείρου και τον ΤΟΕΒ Μπόιδας Μαυρής, διοργανώνουν ημερίδα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Λυκείου Θεσπρωτικού, την Παρασκευή 11/4/2014, και ώρα 20.00 με θέμα: 

«Προοπτικές της τοπικής κτηνοτροφίας- Καθετοποίηση παραγωγής με την ίδρυση μικρών τυροκομικών μονάδων». 

Ομιλητές θα είναι
1. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Π. Πεβερέτος 
2. Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας κ. Ι. Αυγέρης. 
3. Ο Κτηνοτρόφος-Τυροκόμος Μάρκος Γεώργιος. 
4. Εκπρόσωπος της τράπεζας Πειραιώς. 

Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο κ. Κώστας Καζαντζίδης
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Ημερίδα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων την Δευτέρα 14 Απριλίου στα Ιωάννινα.Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν την Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, και ώρα 10:30 ημερίδα με θέμα "Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ: Προοπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα της Ηπείρου". 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "Du Lac" στα Ιωάννινα και θα μιλήσουν επιστήμονες-στελέχη του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και της "ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.". 
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Διαβάστε περισσότερα...

Αναρτήσεις αγροτεμαχίων για μακροχρόνια μίσθωση στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας γνωστοποιεί ότι στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr) έχουν αναρτηθεί αγροτεμάχια στην Π.Ε. Πρέβεζας για μακρόχρονη μίσθωση  και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της εφαρμογής.
 Πρόκειται για δύο (2) αγροτεμάχια στην Τ.Κ. Ωρωπού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1) Κληροτεμάχιο Αρ. 75 εμβαδού 12993,55 τ.μ. Αναδασμού Ωρωπού 2001, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, για καλλιέργεια. 
2) Κληροτεμάχιο Αρ. 171 εμβαδού 29652,17 τ.μ. Αναδασμού Ωρωπού 2001, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, για καλλιέργεια. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μέχρι 3/5/2014, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω της εφαρμογής), ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: 
www.opekepe.gr--Παραχώρηση ακινήτων ΥΠΑΑΤ--Απευθείας Μίσθωση Αγροτικής Γής--Εφαρμογή. 
Στη συνέχεια επιλέγει ΕΙΔΟΔΟΣ και δίνει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό προκειμένου να μπει στην εφαρμογή. 
Εάν δεν έχει όνομα χρήστη και συνθηματικό επιλέγει ΕΓΓΡΑΦΗ προκειμένου να δώσει τα στοιχεία του και να εγγραφεί στην εφαρμογή. 
Για να δεί κάποιος τα αναρτημένα αγροτεμάχια ακολουθεί πάλι την ίδια διαδρομή και από την Εφαρμογή επιλέγει την καρτέλα Αρχεία.ΚΜΖ--Μίσθωσης (Άρθρο 7) και από το παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα που τον ενδιαφέρει και κατεβάζει τα αρχεία με μορφή χάρτη του Google Earth. 
Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων και η μίσθωση των αγροτεμαχίων θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012)
Για μεγαλύτερη ευκολία δίνουμε παρακάτω απευθείας το σύνδεσμο για την αναζήτηση και το "κατέβασμα" των αγροτεμαχίων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Αναρτημένα Αγροτεμάχια προς μίσθωση 
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες ενοικίων γης και τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος.

Οριστικοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι πίνακες με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για όλα τα αγροτικά προϊόντα της χώρας ανά περιφερειακή ενότητα των νομών παραγωγής τους, καθώς και οι πίνακες με τα ποσά των αντιπροσωπευτικών ενοικίων ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (που αφορά τη χρήση του 2013). 
 Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι πίνακες περιέχουν τα εξής: 
Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές ενότητες των νομών του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις. 
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις. 
Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας. 
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή. 

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες.

Πηγή: www.agronews.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Έντονες αντιδράσεις του ΓΕΩΤΕΕ για την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των γεωτεχνικών, που "πέρασε" με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο.

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (29/3/2014) στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που θίγουν άμεσα την επαγγελματική υπόσταση των γεωτεχνικών και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Στη συνέντευξη τονίστηκε ότι με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, εισάχθηκαν, εντελώς αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα, διατάξεις που στόχο έχουν την ουσιαστική κατάργηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
 Συγκεκριμένα, στην υποπαράγραφο Β5 του πρώτου άρθρου του κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου, τροποποιείται ο ιδρυτικός νόμος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο των επιστημονικών κλάδων των γεωπόνων, δασολόγων, γεωλόγων και ιχθυολόγων, ενώ παραμένει υποχρεωτική η εγγραφή μόνο για τον κλάδο των κτηνιάτρων. 
 Στη συνέντευξη τονίστηκαν ακόμη τα εξής:  
 «Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), όμως, αποτελεί το επιστημονικό επιμελητήριο της Ελλάδας για τις γεωτεχνικές επιστήμες, σε πλήρη αντιστοιχία με το επιστημονικό επιμελητήριο της Ελλάδας για τις τεχνικές επιστήμες που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Και τα δύο επιστημονικά επιμελητήρια (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ε.) ρυθμίσθηκαν νομοθετικά με κύριο σκοπό να αποτελέσουν τους σύμβουλους της Κυβέρνησης στα γεωτεχνικά και στα τεχνικά θέματα αντίστοιχα και παράλληλα να προασπίσουν την επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική πρόοδο των μελών ασκώντας σε αυτά και πειθαρχικό έλεγχο ώστε να διαφυλαχθεί η επιστημονική δεοντολογία. Οι ίδιοι σκοποί εξυπηρετούνται και από τη θεσμοθετημένη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων για την ιατρική επιστήμη και των Οδοντιατρικών Συλλόγων για την οδοντιατρική επιστήμη. Σε όλους τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι είναι Ν.Π.Δ.Δ. και καλύπτουν επιστήμες που μελετούν θέματα κρίσιμα για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η εγγραφή των αντίστοιχων επιστημόνων είναι καθολική, γεγονός που θεωρείται προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση των σκοπών τους. 
 Η σημερινή προτεινόμενη κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής, θα δημιουργήσει «γεωτεχνικούς» δύο ταχυτήτων, κάποιους που θα είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και κάποιους που δεν θα είναι, δηλαδή δεν θα ελέγχεται η τήρηση από πλευράς τους των κανόνων της επαγγελματικής και επιστημονικής δεοντολογίας, δεν θα υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα και δε θα συμμετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων του μόνο επίσημου συμβούλου της Κυβέρνησης. 
 Θα ήταν πιο τίμιο και ειλικρινές να κατέθεταν εξ αρχής τη νομοθετική κατάργηση του Επιμελητηρίου, αντί να κοροϊδεύουν τους γεωτεχνικούς και την Ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, επιλέχθηκε η αιφνιδιαστική κατάθεση αυτών των ρυθμίσεων λίγες μόνο ώρες πριν την ψήφιση ενός πολυνομοσχεδίου που θα πρέπει να ψηφισθεί από τους βουλευτές εκβιαστικά, σε λίγα μόνο άρθρα. 
 Με την κατάθεση, όμως, της κατάργησης της υποχρεωτικότητας της εγγραφής στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ξεσκεπάζεται και το αποκρουστικό πρόσωπο της Τρόικας και αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας. Το μεθοδευμένο κλείσιμο του Επιμελητηρίου δεν έχει καμία λογική δικαιολογία και κανένα όφελος για τη δημόσια και την ιδιωτική οικονομία. Αντιθέτως, η πλήρης «απελευθέρωση» από οποιοδήποτε έλεγχο του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών, εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος και μεγάλη ζημία στην εθνική οικονομία, αφού το σύνολο των δραστηριοτήτων των γεωτεχνικών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 
 Επιπλέον, δεδομένου ότι στη νέα προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη και έξοδό της από την κρίση ιδιαίτερο και καθοριστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, ο ρόλος των γεωτεχνικών και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Τυχόν απελευθέρωση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις παραπάνω δραστηριότητες θα επιφέρει αναγκαστικά υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και άρα φαλκίδευση της αναπτυξιακής προσπάθειας. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις διατάξεις που προωθούνται για το γάλα και τα κρεοπωλεία, δίνεται ένα αποφασιστικό χτύπημα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας. 
 Είναι περισσότερο από προφανές ότι η Τρόικα επιθυμεί την οριστική φίμωση της φωνής της επιστημονικής κοινότητας των γεωτεχνικών επειδή αυτή εκφράζει φανερά και καθαρά, όπως είναι υποχρεωμένη από τον όρκο που έχει δώσει, την πλήρη διαφωνία της, με τεκμηριωμένες μάλιστα προτάσεις, με την πολιτική και τις προτάσεις της Τρόικας για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Διαφωνήσαμε μέχρι σήμερα με επιστημονική τεκμηρίωση για την προτεινόμενη αύξηση του φόρου στα καύσιμα των αγροτών, το νέο τρόπο φορολόγησης αγροτών και αγροτεμαχίων, τις προτάσεις για το γάλα, την προτεινόμενη απομάκρυνση των γεωτεχνικών επιστημόνων από τη διάθεση των γεωργικών εφοδίων (γεωργικά φάρμακα – λιπάσματα – πολλαπλασιαστικό υλικό) κ.α. Με τη σημερινή όμως απαίτηση της Τρόικας, αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι λανθασμένες προτάσεις των εκπροσώπων των δανειστών δεν ήταν το αποτέλεσμα ανικανότητας, αλλά ενός απώτερου σκοπού: της πλήρους διάλυσης του παραγωγικού τομέα της χώρας ώστε αυτή να μην ορθοποδήσει οικονομικά, αλλά να παραμένει δεμένη στο άρμα των δανειστών. 
 Σε όλες αυτές τις προτάσεις και τις προσπάθειες της Τρόικας κατά τον τελευταίο χρόνο, ο αρμόδιος Υπουργός της Κυβέρνησης, ο καθηγητής τη Γεωπονικής Σχολής, ο κ. Α. Τσαυτάρης, όχι μόνο δεν διαφώνησε επίσημα στην επίθεση που δέχτηκε η γεωτεχνική επιστημονική κοινότητα στην οποία μάλιστα ανήκει, αλλά υπέγραψε ο ίδιος και τις σχετικές αντιγεωτεχνικές διατάξεις.
 Καλούμε λοιπόν έστω και την ύστατη στιγμή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής κ. Τσαυτάρη, είτε να εκφράσει δημόσια στη Βουλή των Ελλήνων τη διαφωνία του με αυτή τη ρύθμιση, είτε να παραιτηθεί από Υπουργός, σεβόμενος την προσωπική του διαδρομή, τους 35.000 γεωτεχνικούς και τον Ελληνικό Λαό. 
 Καλούμε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταψηφίσουν την κατάργηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μαζί με αυτήν των ελπίδων του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας για ανάκαμψη και δηλώνουμε ότι το Επιμελητήριο θα κινήσει τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των γεωτεχνικών βουλευτών που είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και θα υπερψηφίσουν αυτήν την επαίσχυντη διάταξη». 
 Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ.κ. Ζαφείρης Μυστακίδης, Αθανάσιος Σαρόπουλος και Ευάγγελος Σημανδράκος, καθώς και ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας - Θράκης κ. Γρηγόρης Νικολαϊδης. 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ για τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλη τη σχετική διαδικασία που αφορά την αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Στη εγκύκλιο, που έχει τη μορφή πολυσέλιδου φυλλαδίου, αναλύονται οι προϋποθέσεις για την έναρξη εμπορίας, τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά και οι προδιαγραφές που πρέπει πλέον να έχουν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το Π.Δ. 159/2013. 
Όπως έχουμε γράψει και σε παλιότερο άρθρο μας, οι προδιαγραφές αυτές είναι υποχρεωτικές για τα νέα καταστήματα από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ για τα παλιά έχει δοθεί περίοδος προσαρμογής ενός έτους (μέχρι 18 Νοεμβρίου 2014). 
Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζονται και αρκετά ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς από τις ΔΑΟΚ προς το Υπουργείο σχετικά με θέματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, και γενικά γίνεται μία προσπάθεια το φυλλάδιο αυτό να λειτουργήσει ως ένα είδος "οδηγού" για το θέμα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εγκύκλιος κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή από το ΥΠΑΑΤ και μπορείτε να την δείτε και να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαδικασία Αναγγελίας Έναρξης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων.
Διαβάστε περισσότερα...