Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Νέα προκήρυξη για την υποστήριξη της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε χθές (25-11-2013) το ακόλουθο Δελτίο Τύπου: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚ € ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 123 Α ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

 Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακά αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από παραγωγούς και μεταποιητές για επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων, μέσω της ουσιαστικής απλοποίησης της νέας ΚΥΑ σε πολλά σημεία όπως:  
 • για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, 
 • η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας), 
 • η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο, 
 • η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης, 
 • η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών, 
 • η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 – 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες, • εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας, 
 • προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α., 
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στην μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία, 
 • δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, 
 • περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης, 
 • δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, 
 • δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό. 

  Η ΚΥΑ αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. 
 Σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ, θα εκδοθεί σύντομα η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 123Α ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100.000.000,00 € και δικαιούχοι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή της ΚΥΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
 «Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να ενισχύουμε τα ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Με την υπογραφή της ΚΥΑ και την 3η Πρόσκληση του προγράμματος της μεταποίησης (Μέτρο 123Α) θα υποστηρίξουμε στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία για τη χώρα, με κονδύλια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, τις βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής που συνδέει τα πρωτογενή μας προϊόντα με τους καταναλωτές. Ένας κρίκος που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τους κρίκους της διακίνησης και εμπορίας έως και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα ο τουρισμός. Στη σύμπραξη αυτών των κρίκων, από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή, ο ρόλος των μεταποιητικών βιομηχανιών είναι καθοριστικός. Οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται τη μεταποιητική βιομηχανία, αλλά και η μεταποιητική βιομηχανία χρειάζεται την πρώτη ύλη του πρωτογενούς τομέα. Πρέπει να πάνε μαζί χέρι-χέρι, ενώ σύντομα θα χρειαστούν οι συνέργειες τους για να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις (βιολογικά – παραδοσιακά-ντόπια-φρέσκα προϊόντα, κ.α.) και τις απαιτήσεις της γαστρονομίας και του τελικού καταναλωτή. Η βιομηχανία τροφίμων είναι η μεγαλύτερη στον τόπο μας, καθώς απασχολεί περίπου 350.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. Εάν σε αυτήν προστεθούν και οι βιομηχανίες μεταποίησης άλλων γεωργικών προϊόντων, όπως τα εκκοκκιστήρια και τα κλωστοϋφαντουργεία βάμβακος, η εριοβιομηχανία, τα εργοστάσια των ζωοτροφών, καθώς και εκείνα των αρωματικών και φαρμακευτικών προϊόντων, πρόσφατα και των βιοκαυσίμων κ.ά τότε η σημασία τους γίνεται πραγματικά πρωτεύουσα για τη χώρα μας. Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται σε όλη την ελληνική Περιφέρεια από τα προγράμματα μεταποίησης που προωθούμε στο ΥΠΑΑΤ, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλης της υπαίθρου, συμβάλλοντας στην αναζωογόνησή της, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, που αποτελεί σήμερα το πλέον οξυμένο κοινωνικό μας πρόβλημα. Τέλος, οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες σε συνδυασμό με τις καινοτόμες και πρωτοπόρες μεταποιητικές βιομηχανίες, ενισχύουν τις εξαγωγές μας χάρη στα εξαιρετικά προϊόντα».
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

«Μεταλλαγμένος» δάκος περιμένει να δοκιμαστεί σε ελαιώνες της Ισπανίας.

«Μεταλλαγμένος» δάκος περιμένει να δοκιμαστεί σε ελαιώνες της Ισπανίας 
Οι πληθυσμοί του δάκου, του μεγαλύτερου εχθρού των ελαιοπαραγωγών, θα μπορούσαν να περιοριστούν στη φύση με την απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων εντόμων, των οποίων οι απόγονοι είναι προγραμματισμένοι να πεθάνουν πριν φτάσουν στην ενηλικίωση. Έπειτα από πειράματα μικρής κλίμακας σε θερμοκήπιο της Κρήτης, βρετανική εταιρεία βιοτεχνολογίας περιμένει έγκριση για τη δοκιμή της μεθόδου στην Ισπανία. 
 Η Oxitec, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εισήγαγε στο έντομο του δάκου ένα γονίδιο που προκαλεί το θάνατο των θηλυκών απογόνων όταν βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της προνύμφης. 
 Η ιδέα είναι να απελευθερωθούν σε ελαιώνες γενετικά τροποποιημένα αρσενικά που θα ζευγαρώσουν με τα άγρια θηλυκά και θα οδηγήσουν στο θάνατο όλους τους θηλυκούς απογόνους, περιορίζοντας έτσι τους πληθυσμούς του εντόμου. 
  H μύγα του δάκου «είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Καταπολεμάται με εντομοκτόνα, πλέον όμως έχει εμφανίσει αντίσταση» επισήμανε στο BBC ο Δρ Λουκ Άλφι, συνιδρυτής της Oxitec και επικεφαλής των ερευνητών της.  
 Σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία, στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο εντομοκτόνα αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση του εντόμου. Χωρίς τη λήψη μέτρων, η ζημιά για τους αγρότες θα μπορούσε να φτάσει τα 650 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 
 Στα εργαστήρια της Oxitec, οι θηλυκές μύγες του δάκου που απαιτούνται για την παραγωγή νέων αβγών διατηρούνται ζωντανές με τη χορήγηση μιας ουσίας που λειτουργεί ως αντίδοτο για το φονικό γονίδιο. 
 «Έχουμε στο ενεργητικό μας αρκετά χρόνια πειραμάτων στο εργαστήριο, καθώς και ένα πείραμα σε ένα θερμοκήπιο στην Κρήτη» ανέφερε ο Δρ Άλφι. 
 Εφόσον η Oxitec λάβει την απαιτούμενη άδεια από τις ισπανικές αρχές, η τεχνολογία θα δοκιμαστεί στην Ισπανία σε περιορισμένο αριθμό ελαιόδεντρων τα οποία όμως θα μένουν καλυμμένα με δίχτυα για να αποτραπεί η απόδραση των «μεταλλαγμένων» εντόμων. 
 Η Oxitec έχει εξάλλου αναπτύξει μια παρόμοια μέθοδο για τη μείωση των κουνουπιών που μεταδίδουν δάγγειο πυρετό και άλλες ασθένειες. 
 Σε δοκιμές που πραγματοποιούνται στη Βραζιλία, η εταιρεία αναφέρει ότι οι πληθυσμοί του επικίνδυνου κουνουπιού Aedes aegypti συρρικνώθηκαν κατά 96%. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα έδωσαν επίσης οι δοκιμές στην Καραϊβική. 
 Στη Φλόριντα, όμως, τα σχέδια της εταιρείας να απελευθερώσει «μεταλλαγμένα» κουνούπια συνάντησε τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι ανησύχησαν ότι τα τροποποιημένα έντομα βλάπτουν τον άνθρωπο, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων στελεχών του δάγγειου πυρετού που μεταδίδονται χωρίς το Aedes aegypti, ή ακόμα ότι μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε είδη που τρέφονται κυρίως με κουνούπια. 

Πηγή: www.in.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Αναδιανομή και χρήσεις της γεωργικής γής: Σκέψεις και προβληματισμοί.


(Το παρακάτω κείμενο μας στάλθηκε από συνάδελφο, μέλος του Συλλόγου, και το δημοσιεύουμε ως έχει):


Αναδιανομή! Τα αγροτικά ακίνητα κάνουν φτερά.


Πιεστικές ανάγκες, ανεργία και αβεβαιότητα. Χρεωκοπημένος αγροτικός τομέας, εσωτερική υποτίμηση, υπερφορολόγηση και πλειστηριασμοί ακινήτων. «Κράτος έκτακτης ανάγκης», βίαιη προσαρμογή και διάχυτες υποψίες για κρυφές ατζέντες. Τα παραπάνω αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που πυροδοτεί εξελίξεις. Αλλά ας εξετάσουμε ορισμένες απόψεις που διατυπώθηκαν ανεξάρτητα μεταξύ τους:

 - «Απαιτείται στροφή σε μεγαλύτερες μονάδες και σε υψηλότερη παραγωγικότητα μέσω της αναδιανομής της καλλιεργήσιμης γης προς όφελος συγκεκριμένων προϊόντων» αναφέρει σχετικά με την αγροτική παραγωγή το newsletter της εταιρίας Global Sustain (http://globalsustain.org/el/story/16436).
 - Υπουργός φέρεται να δηλώνει πριν από 6 χρόνια: «Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να κάνει κανείς μια μεγάλη επένδυση είναι η δυνατότητα απόκτηση γης πολλών στρεμμάτων κλπ (Φόρουμ Πρέβεζας, 2008, τ. 12).
 - Σε άρθρο των Zoomers & Quak (2013) περιγράφεται η ταχεία αύξηση των μεγάλης κλίμακας εξαγορών γης από νέους παράγοντες της αγοράς (παγκόσμια), σε μια κούρσα που ότι οι φτωχότερες κοινότητες φαίνεται ότι χάνουν (http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Untangling-the-myth-of-the-global-land-rush (18-04-2013).
- Η διεθνής οργάνωση OXFAM (http://www.oxfam.org/en/grow/issues/land-grabs) αναφέρεται στον όρο «αρπαγή γης». Αποδίδει την αυξημένη ζήτηση για γη παγκοσμίως, στην αναζήτηση γης για καλλιέργειες τροφίμων για εξαγωγή, για βιοκαύσιμα, ή απλά στη ζήτηση για αγορά γης με σκοπό το κέρδος.  
-Τα 661 σχόλια της θυελλώδους διαβούλευσης «Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Π.Δ. Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» που ολοκληρώθηκε πριν δύο περίπου έτη, σκιαγραφούν μεταξύ άλλων το τρομακτικό μέγεθος και βάθος του ζητήματος της εκτός σχεδίου δόμησης στην Ελλάδα και καταγράφουν ορισμένες (ασυντόνιστες τότε) υποψίες για σχεδιαζόμενη απαξίωση της ιδιοκτησίας (http://www.opengov.gr/minenv/?p=3174
- Τη «μεθοδευμένη κατάρρευση των αξιών στην αγορά υπό την πίεση της αναμενόμενης μαζικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων ενώ συνεχίζεται η βραχύβια ανατιμητική κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο» (αναφέρεται στη βιαστική εκποίηση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ) καταγράφει ο βουλευτής Μίμης Ανδρουλάκης σε πρόσφατη ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών (http://tinyurl.com/pjy2op4 ). 
- «Ο θάνατος του ιδιοκτητάκου» τιτλοφορείται πρόσφατο άρθρο του Γ. Λιακόπουλου, ο οποίος κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας που έγινε ποτέ» (http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.oikonomia&id=28915).  

Στην Ελλάδα προηγήθηκε η διαρκής κατανάλωση (άρα παραγωγική απαξίωση) της γεωργικής γης, επί δεκαετίες. Συνοδεύτηκε από το κυνήγι υπεραξιών, ή απλώς από τη «συλλογή» ακινήτων (όπως αγροτεμάχια κλπ) από μικρομεσαίους, με ένταση και διάρκεια σε βαθμό …ψυχαναγκασμού! Πολλά από τα ακίνητα έπαψαν να αξιοποιούνται παραγωγικά (οικοπεδοποίηση, κατατεμαχισμός, έλλειψη κινήτρων, εγγενείς αδυναμίες αγροτικού κλάδου, ή απλά … «άστο να υπάρχει»). Έτσι μια πτυχή του ζητήματος υπήρξε η «ακινησία των (αγροτικών) ακινήτων» τα οποία προφανώς δεν συνεισέφεραν στην παραγωγικότητα της πραγματικής οικονομίας. Μια άλλη πτυχή ήταν η «φούσκα», η οποία απέφερε κέρδη και τροφοδότησε άλλους κλάδους της οικονομίας. Κατά συνέπεια το μείζον θέμα της μεγέθυνσης του αγροτικού κλήρου δεν μπήκε ποτέ συντεταγμένα σε τροχιά επίλυσης. 
Πέρα από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, ουσιαστικά η πολιτική γης (ή η ανυπαρξία της) σε συνδυασμό με το φορολογικό σύστημα και ευρύτερες πολιτικές επιλογές, εξυπηρέτησαν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να στέκει μια σοβαρή ανάλυση η οποία θα δικαιολογούσε τα ανωτέρω. Επιπλέον, όπως ξέρουμε, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά (κρίση χρέους). 
Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι βαθυστόχαστο. Κάθε άλλο! Με νηπιακή αφέλεια ας ενώσουμε τις παραπάνω τελίτσες και ας πει ο καθένας τι βλέπει. Στο βαθμό που ο υπαινιγμός έχει βάση, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία κρατά τη στρόφιγγα και μπορεί να πυροδοτεί κύκλους μικρότερης ή μεγαλύτερης αναδιανομής. Σήμερα, παράγοντες της αγοράς ακινήτων επιβεβαιώνουν ότι τα ακίνητα στην Ελλάδα αλλάζουν χέρια!
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Η αγροτική παραγωγή ως αντίδοτο στην οικονομική κρίση;


Νέοι αστοί αγρότες 
 Του Γεωργίου Α. Δαουτόπουλου 
 Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, info@daoutop.gr 

 Με την κρίση να πλήτει τα αστικά κέντρα, πολύ περισσότερο από ότι την ύπαιθρο, πολλοί θυμήθηκαν την αγροτική τους ιδιοκτησία και άρχισαν να σκέφτονται τρόπους αξιοποίησης. 
 Δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μου και έχουν καθαρά αστικά επαγγέλματα και η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν είναι αν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Επειδή η απάντηση δεν είναι μονολεκτική και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων σκέφθηκα πως μια σύντομη σκιαγράφηση της απάντησης είναι απαραίτητη. 
 Πρώτα χρειάζεται μια καταγραφή των πόρων που διαθέτετε. Όχι μόνο της γης αλλά και των άυλων πόρων, της γνώσης για παράδειγμα που αποτελεί κομβικό σημείο επιτυχίας στο όλο εγχείρημα. 
 Μια εδαφολογική ανάλυση μετά από μια σωστή δειγματοληψία είναι απαραίτητη για να μας διευκολύνει στην επιλογή των καλλιεργειών που θα εγκαταστήσουμε. 
Διαθέσιμος χρόνος. Οι εργασίες θα γίνουν από εσάς τους ιδίους;. Έχετε το διαθέσιμο χρόνο στην κατάλληλη εποχή; Μήπως μπορείτε να βρείτε κάποιον νέο κατά προτίμηση αγρότη ο οποίος θα αναλάβει την περιποίηση της φυτείας και εσείς θα καλύψετε τις ανάγκες σε εφόδια και θα μοιραζόσαστε την παραγωγή;. 
 Συμβατική ή βιολογική παραγωγή. Προτείνω βιολογική παραγωγή αν θέλετε να έχετε ένα ισχυρό συγριτικό πλεονέκτημα στη διάθεση της παραγωγής.
  Διαθέσιμος εξοπλισμός. Πρέπει να υπολογίσετε τις ανάγκες σε μηχανολογικό εξοπλισμό ή τη δυνατότητα ενοικίασής τους από ιδιοκτήτες μηχανημάτων της γύρω περιοχής. 
 Διάθεση παραγωγής. Τι θα κάνετε το προϊόν που θα παράγετε; Πως θα το διαθέσετε; Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του επιχειρηματικού πλάνου. Η Αγροτική Οικονομία έχει δύο διακριτά στάδια. Το κομμάτι της παραγωγής και το κομμάτι της εμπορίας. Αν χρησιμοποιήσω το χούι που έχω ως πρώην εκπαιδευτικός να βαθμολογώ, θα έβαζα βαθμό από 6-9 στους Έλληνες παραγωγούς για το κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας που φθάνει μέχρι τη συγκομιδή του προϊόντος και 0-4 στο κομμάτι της εμπορίας της αγροτικής παραγωγής. Χωρίς εξασφαλισμένη διάθεση της παραγωγής, το παραγωγικό αποτέλεσμα θα είναι μηδέν ή μάλλον καθαρή ζημία. Ένας τρόπος καλής αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η ένταξή σας σε μια καλά οργανωμένη ομάδα παραγωγών ή αν δεν υπάρχει, η υπογραφή συμβολαίων διάθεσης της παραγωγής με έναν αξιόπιστο φορέα, συνήθως του ιδιωτικού τομέα. 
 Μεταποίηση της παραγωγής. Τα αγροτικά προϊόντα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι φθαρτά και μόνον μια μεταποίηση μπορεί να αυξήσει το χρόνο διατηρησιμότητάς τους αλλά και παράλληλα να τους δώσει μεγαλύτερη αξία που θα αυξήσει τα τοπικά εισοδήματα. 
 Αφήσαμε για το τέλος τη γνώση που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των αγροτικών πόρων. Αν δεν την έχετε, μπορείτε να την αποκτήσετε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης. Επιλέξτε αυτά που είναι σχετικά με την αγροτική δραστηριότητα που θα κάνετε, προμηθευτείτε τα σχετικά βιβλία και αρχίστε τη μελέτη. Η παλιά αντίληψη που ήθελε την ενασχόληση με τη γεωργία όλων όσων δεν έπαιρναν τα γράμματα, δεν ισχύει εδώ και μερικές δεκαετίες. Η γεωργία δεν θέλει μπράτσα. Θέλει μυαλά και μάλιστα δημιουργικά και πολυτάλαντα. 
 Κοντά στη γνώση πάει και το μεράκι. Αν δεν σας αρέσουν οι γεωργικές εργασίες τότε πρέπει να μείνετε μακρυά από την ενασχόληση με τη γη. Πολλοί αστοί γύρισαν στη γη ή την καλλιεργούν παράλληλα γιατί έχουν μια απέραντη αγάπη για αυτήν. 
 Καλή επιτυχία στη νέα σας δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Μικρότερες σε σχέση με πέρυσι οι νέες τιμές που έδωσε η Δωδώνη για το γάλα.

Απογοητευμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου που παραδίδουν γάλα στην γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, μετά τις νέες τιμές που ανακοίνωσε η εταιρεία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του εκπροσώπου των Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ηπείρου, κ. Μιχάλη Τζίμα ο οποίος ανέφερε: από χθες στα καφενεία όλοι οι παραγωγοί συζητάνε που θα βρουν κάποιον αγοραστή να πουλήσουν τα ζώα τους. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί πρόβειου γάλακτος που προμηθεύουν την εταιρία με λιγότερους από πέντε τόνους θα παίρνουν 90 λεπτά το λίτρο, οι μεταξύ 5 και 15 τόνων θα παίρνουν 94 λεπτά, οι παραγωγοί 15 με 30 τόνων 0,98 ευρώ, οι παραγωγοί 30-60 τόνων 1,01 ευρώ και οι άνω των 60 τόνων, 1,05 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Τζίμα, πέρσι η τιμή ήταν για όλους στα 1,05 ευρώ και για όσους έπαιρναν προκαταβολή, 1,02 ευρώ. 
 Επίσης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για τους αγελαδοτρόφους εκτιμάται ότι η τιμή θα παραμείνει στα 45 λεπτά. Για το γίδινο γάλα, δημιουργούνται επίσης δύο κατηγορίες.  
 Σχετικά με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η Δωδώνη εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: 
 Με σταθερή τη δέσμευσή της για στήριξη περισσότερων από 6.000 συνεργαζόμενων παραγωγών, η ΔΩΔΩΝΗ ανακοίνωσε σήμερα τη νέα τιμολογιακή πολιτική προμήθειας γάλακτος. Mε τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η ΔΩΔΩΝΗ: 
-συνεχίζει να προμηθεύεται γάλα από όλους τους παραγωγούς, ακόμα και τους πιο μικρούς -με ετήσια παραγωγή από 1 έως 5.000 κιλά, διατηρώντας έτσι τη μεγαλύτερη βάση συνεργαζόμενων παραγωγών της αγοράς -πλέον των 6.000- και στηρίζοντας ουσιαστικά την περιοχή της Ηπείρου 
-θα προμηθεύεται γάλα βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, επιβραβεύοντας τους παραγωγούς εκείνους που προμηθεύουν την εταιρεία με το καλύτερης ποιότητας γάλα και αντισταθμίζοντας την πολυπλοκότητα συλλογής γάλακτος από ένα ευρύτατο δίκτυο που εκτείνεται μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα χωριά της Ηπείρου 
-συνεχίζει να προμηθεύεται το καλύτερο ποιοτικά γάλα της Ελλάδας και να προσφέρει στους προμηθευτές της την καλύτερη τιμή σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς για αυτό το γάλα 
-δημιουργεί αξία για την εταιρεία και τους παραγωγούς, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην ελληνική και διεθνή αγορά και δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον. 
 Η ΔΩΔΩΝΗ είναι μια από τις λίγες μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα που προμηθεύεται γάλα από ένα μεγάλο αριθμό μεμονωμένων παραγωγών. Πάνω από το 25% των 6.000 παραγωγών της, παρέχουν λιγότερα από 2.000 κιλά γάλακτος ανά έτος. Για αυτούς τους μικρούς παραγωγούς, η πώληση του γάλακτος αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο για να συμπληρώσουν τα υφιστάμενα περιορισμένα εισοδήματά τους και τις συντάξεις τους. Η νέα τιμολογιακή πολιτική προμήθειας γάλακτος θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίσει να αγοράζει το γάλα αυτών των παραγωγών και ως εκ τούτου να συνεχίσει να υποστηρίζει περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά στην Ήπειρο. 
 Η ΔΩΔΩΝΗ είναι υπερήφανη για την παραγωγή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός φέτας, θα συνεχίσει να αγοράζει το 100% του αιγοπρόβειου γάλακτος από την περιφέρεια της Ηπείρου, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως για την υψηλή ποιότητα του γάλακτός της. Επιβραβεύοντας τους παραγωγούς που παράγουν υψηλότερης ποιότητας γάλα, η ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει την 50ετή της παράδοση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. 
 Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΩΔΩΝΗ, Tom Seepers, υπογράμμισε «Οι πρόσφατες εξελίξεις στις πωλήσεις, μάς δίνει την πεποίθηση ότι φέτος θα ανακόψουμε την προηγούμενη 3ετή μείωση των πωλήσεων και αναμένουμε ότι από τον επόμενο χρόνο θα δούμε αύξηση, η οποία θα στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές. Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να συνεχίζουμε να αγοράζουμε όλο το γάλα που οι Ηπειρώτες παραγωγοί θέλουν να μας προμηθεύουν. Η νέα τιμολογιακή πολιτική προμήθειας γάλακτος θα μας επιτρέψει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι παραγωγοί -συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των πιο μικρών - θα συνεχίσουν να βρίσκουν στη ΔΩΔΩΝΗ αγοραστή για το γάλα τους. Πιστεύουμε τέλος ακράδαντα ότι είναι δίκαιο η υψηλότερη ποιότητα γάλακτος να ανταμείβεται με τις υψηλότερες τιμές». 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Χιλιάδες αγρότες απλήρωτοι και οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ ...αλληλοσυγχαίρονται.

(Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα από σχετικό άρθρο της εφημερίδας Agrenda της 9-10 Νοεμβρίου 2013)

Απρόσμενες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις φαίνεται να παίρνει το θέμα των δεκάδων χιλιάδων αγροτών και κυρίως κτηνοτρόφων που δεν έχουν λάβει την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ή τους έχει πιστωθεί πολύ μικρό μέρος αυτής και απειλούνται πλέον σοβαρά με σημαντικές απώλειες κοινοτικών ενισχύσεων. 
 Η πέτρα του σκανδάλου βρίσκεται ως γνωστόν στην οριοθέτηση των βοσκοτόπων και στον πλημμελή χειρισμό του θέματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες που είχαν την υποχρέωση να λύσουν το ζήτημα. Αντικειμενικοί λόγοι αλλά και τεχνικές αστοχίες έχουν οδηγήσει στο δραστικό περιορισμό των εκτάσεων που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες σαν βοσκοτόπια και επομένως να ενεργοποιούν δικαιώματα. 
 Μπορεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες να βλέπουν μόνο τεχνικά θέματα, όμως οι κτηνοτρόφοι ένιωσαν στην τσέπη τους την απώλεια των χρημάτων και είναι πλέον βέβαιοι ότι η περικοπή της ενιαίας ενίσχυσης θα ισχύσει για πάντα. Τα στοιχεία που υπάρχουν από πολλές περιοχές της χώρας δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαθέσιμες εκτάσεις για ενεργοποίηση δικαιωμάτων περιορίζονται όχι μόνο στο μισό αλλά στο 1/3 αυτών που οι κτηνοτρόφοι είχαν στη διάθεσή τους μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα ανάλογες να είναι και οι περικοπές που υφίστανται στις εισπράξεις της ενιαίας ενίσχυσης.  
Την ίδια ώρα, οι πολιτευτές που έχουν καταλάβει εδώ και έναν χρόνο τις ηγετικές θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ νοιάζονται μόνο να καλύψουν τις ανάγκες των ψηφοφόρων τους. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λάκωνας πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην βουλευτής Γρηγόρης Αποστολάκος ευχαρίστησε περιχαρής την ΕΑΣ Λακωνίας για το γεγονός ότι κατάφερε να καλύψει τους κτηνοτρόφους του νομού με ικανό αριθμό στρεμμάτων. Αντίστοιχες "τιτάνιες" προσπάθειες έκαναν για τις εκλογικές τους περιφέρειες και ο αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Οφίδης (πρώην υποψήφιος βουλευτής Πιερίας) και ο γενικός διευθυντής Κυριάκος Μπαμπασίδης (πρώην υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης). Ακόμα κι αν χρειαζόταν να "δανειστούν" στρέμματα από γειτονικούς νομούς, που τα είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τι "μαγειρέματα" έγιναν όλο αυτό το διάστημα. 

 Το χρονικό των λαθών. 
 Δύο χρόνια συνεχών λαθών, με αποκορύφωμα τους πέντε τελευταίους μήνες, που η απροετοίμαστη κρατική μηχανή "έτρεξε" να προλάβει τις κοινοτικές απαιτήσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια του 40%-50% των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, εις βάρος των ενισχύσεων των κτηνοτρόφων. 
 Το περίφημο "Σχέδιο Δράσης", που υποσχόταν το ξεκαθάρισμα των επιλέξιμων εκτάσεων, κατέληξε μπούμερανγκ, γιατί εφαρμόστηκε κακήν κακώς και με τη λογική της "στρογγυλοποίησης" να βασιλεύει. 
31 Ιανουαρίου 2012: Προκηρύσσεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο διαγωνισμός για την "ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων" με προϋπολογισμό 1.725.000 ευρώ. 
17 Δεκεμβρίου 2012: Το έργο αναλαμβάνει η κοινοπραξία Ελληνική Φωτογραμμετρική, ΑΠΘ, ΕΛΚΕ και Επιτροπή Ερευνών. 
22 Μαΐου 2013: Πρόσκληση για την "Ορθή καταγραφή και εξακρίβωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων (βοσκήσιμων εκτάσεων)" από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 60.000 ευρώ+ΦΠΑ και προθεσμία έως 5 Ιουνίου. 
21 Ιουνίου 2013: Το έργο αναλαμβάνει η Consulting Research Project ΕΠΕ με έδρα τη Λαμία, με προθεσμία παράδοσης την 20η Ιουλίου. 
26 Ιουνίου 2013: Συμπληρωματική ανάθεση στην κοινοπραξία Φωτογραμμετρικής-ΑΠΘ- ύψους 819.057 ευρώ γιατί προέκυψαν τα γνωστά προβλήματα με τους βοσκότοπους. 
11 Ιουλίου 2013: Με έγγραφό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά διορθωτικές ενέργειες στο σχέδιο δράσης επιλεξιμότητας βοσκοτόπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 
12 Σεπτεμβρίου 2013: Επαναδιαπραγμάτευση όρων σύμβασης με κοινοπραξία Φωτογραμμετρικής-ΑΠΘ.
18 Σεπτεμβρίου 2013: Σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου, με συντονίστρια την αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δήμητρα Χαλικιά. 
7 Οκτωβρίου 2013: Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αποστολή στοιχείων κλπ.)
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Περιφέρεια Ηπείρου: Απογραφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε περιφερειακά αγροτικά κτηνιατρεία.

Σε εξέλιξη είναι η ηλεκτρονική απογραφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου. 
 Προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι κτηνοτρόφοι των απομακρυσμένων περιοχών, η Περιφέρεια, καθόρισε και οργάνωσε τη διενέργεια απογραφής, εκτός των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε λειτουργούντα περιφερειακά αγροτικά κτηνιατρεία. 
 Συγκεκριμένα:
- στην Π.Ε. Ιωαννίνων, απογραφή θα γίνεται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία Μετσόβου, Κόνιτσας και Παρακαλάμου. 
-Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας στα Αγροτικά Κτηνιατρεία Παραμυθιάς και Φιλιατών. 
-Στην Π.Ε. Πρέβεζας στα Αγροτικά Κτηνιατρεία Φιλιππιάδας, Καναλλακίου και Θεσπρωτικού. 
Επισημαίνεται ότι η απογραφή γίνεται απευθείας στις υπηρεσίες κτηνιατρικής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων. 
Καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή είναι η 15η Δεκεμβρίου. Προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία και συνωστισμός τις τελευταίες ημέρες, συνιστάται στους κτηνοτρόφους να προσέλθουν νωρίτερα στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. 
Τέλος, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική απογραφή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καταβολή των μελλοντικών επιδοτήσεων, καθώς τα στοιχεία αυτής θα λαμβάνει υπόψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ως εκ τούτου, όσοι δεν απογραφούν θα απολέσουν τα δικαιώματα τους. 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

2η Ανακοίνωση του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων για τη σύμβαση εργασίας.

Στις 11 Οκτωβρίου είχαμε δημοσιεύσει ανακοίνωση του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου-Λευκάδας στην οποία επισημαίνονταν τα σοβαρά προβλήμτα του κλάδου από τη μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
 Στην ανακοίνωση αυτή οριζόταν γενική συνέλευση στη Φιλιππιάδα στις 30/10/2013. Μετά την πραγματοποίηση της συνέλευσης αυτής το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση:


 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Μετά την πρώτη σύσκεψη με συναδέλφους από τα Γιάννενα, το ΔΣ του σωματείου πραγματοποίησε νέα σύσκεψη με μέλη του σωματείου από Άρτα— Λευκάδα- Πρέβεζα στη Φιλιππιάδα. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ομοιοεπαγγελματική σύμβαση εργασίας.
 Επανεκτιμήθηκε η κατάσταση στους χώρους δουλειάς, η τακτική της ομοσπονδίας και η ανάγκη ενός αγωνιστικού σχεδιασμού για το επόμενο διάστημα. Μετά την δουλεμπορική προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ για πρόσληψη εκπαιδευόμενων Γεωπόνων και τις πρώτες προσλήψεις σε εταιρίες γεωργικών εφοδίων με πολύ χαμηλούς μισθούς εκτιμούμε ότι κυβέρνηση και εργοδοσία σε πλήρη σύμπνοια, προσπαθούν να περάσουν κλιμακωτά την πλήρη κατάργηση κάθε δικαιώματος. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα με την προσπάθεια της πλήρους απελευθέρωσης της εμπορίας των γεωργικών εφοδίων. Το σωματείο μας καλεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία σε αγωνιστικό συντονισμό και να πάρουν θέση στη πρόταση μας για πρόγραμμα δράσης το επόμενο διάστημα. Καλούμε το ΔΣ της ομοσπονδίας να κάνει επίσημη ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για τη σύμβαση και τι προτίθεται να πράξει.

 Στη σύσκεψη αποφασίσαμε

 1) Να ενημερωθούν όλα τα μέλη μας και να πραγματοποιήσουμε νέες εγγραφές ειδικά των συναδέλφων της νέας εργατικής βάρδιας.
 2) Καλούμε το ΔΣ της ομοσπονδίας να οργανώσει πανελλαδική συνάντηση και παράσταση διαμαρτυρίας στο ΣΕΒ με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση του θέματος της σύμβασης παντού.
 3) Οργανώνουμε διαμαρτυρία μέσα στην AGROTICA στη Θεσ/νίκη.
 4) Άμεσα πρέπει να συντονιστούμε με τους φοιτητικούς συλλόγους για την ανάδειξη των εργασιακών προβλημάτων μέσα στις Γεωπονικές σχολές


Το ΔΣ του Σωματείου
Νοέμβρης 2013
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Προδιαγραφές ποιότητας για τη διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών.

Ενόψει της έναρξης της παραγωγικής περιόδου των εσπεριδοειδών (για να είμαστε ακριβέστεροι έχει ήδη ξεκινήσει για ορισμένα από αυτά), θα αναφέρουμε παρακάτω τις βασικές ποιοτικές προδιαγραφές για τη διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών, έτσι όπως προκύπτουν από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. 
 Το βασικό νομοθέτημα που καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας των οπωροκηπευτικών, είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 και οι αναλυτικές προδιαγραφές εμπορίας των εσπεριδοειδών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Μέρος 2. 
 Ολόκληρο τον Κανονισμό μπορείτε να δείτε εδώ
 Ο χρωματισμός των εσπεριδοειδών κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι τυπικός της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη και της ζώνης παραγωγής. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν μία ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, που ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την ποικιλία και μία ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα (που κι αυτή είναι συνάρτηση του είδους και της ποικιλίας). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα λεμόνια απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 20%, για τα μανταρίνια 33-40% και για τα πορτοκάλια 30-45% (ανάλογα πάντα με την ποικιλία). Αντίστοιχα, για όλες τις ποικιλίες πορτοκαλιών απαιτείται ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 6,5:1, και για τα μανταρίνια 6,5:1 για τα Σατσούμα, 7,0:1 για τις κλημεντίνες και 7,5:1 για τις λοιπές ποικιλίες. 
 Τα εσπεριδοειδή που πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας πλην του χρωματισμού, επιτρέπεται να υποβληθούν σε διαδικασία αποπρασινισμού. Ο αποπρασινισμός επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι άλλοι φυσικοί οργανοληπτικοί χαρακτήρες των καρπών. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή άλλων ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των καρπών είτε ξεχωριστά είτε σε μίγμα με κηρούς
 Για τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες ή αποστελλόμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εάν εφαρμοστεί η τεχνική "αποπρασινισμού" θα πρέπει στη συνέχεια να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη μεταφορά, διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι και κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν. Για το σκοπό αυτό η μεταφορά των "αποπρασινισμένων" καρπών συνιστάται να γίνεται με ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσα μεταφοράς
 Η τυποποίηση είναι υποχρεωτική τόσο κατά την διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόμενα και εισαγόμενα προς και από τις Τρίτες Χώρες για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά, μεταξύ των οποίων βεβαίως και τα εσπεριδοειδή (ΚΥΑ 257543/31-7-2003, ΚΑΝ(ΕΕ) 543/2011 και ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 Τα μέσα συσκευασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των προϊόντων και τα υλικά που χρησιμοποιούντα στο εσωτερικό τους να είναι καθαρά και από ύλη που δεν προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. 
 Επιπλέον σε ό,τι αφορά τη σήμανση των μέσων συσκευασίας, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του συσκευαστή ή/και αποστολέα, ο αριθμός καταχώρισης όπως αυτός του έχει αποδοθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά την εγγραφή του στη Βάση Δεδομένων, το είδος του προϊόντος, η καταγωγή του προϊόντος, τα εμπορικά χαρακτηριστικά, η ένδειξη της χρησιμοποίησης συντηρητικού μέσου, όπως ορίζει η Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία. Η χρήση συντηρητικών ή οποιασδήποτε άλλης χημικής ουσίας επιτρέπεται μόνο όταν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Φορολόγηση αγροτεμαχίων: Η άποψη του ΓΕΩΤΕΕ.


 Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 31-10-2013 αναπτύσσει τις απόψεις του και εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για το σχεδιαζόμενο τρόπο φορολόγησης των αγροτεμαχίων.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2013
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 ΤΗΛ.: 2310 278817-8,
  FAX: 2310 236308 
 Δ/ΝΣΗ E-mail: pub_relations@geotee.gr  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Τοποθέτηση για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων 
 Αξιότιμες/οι κες/κοι. 
 Στις 18-9-2013, όταν διέρρευσαν στα ΜΜΕ οι πρώτες πληροφορίες για το σχεδιαζόμενο φόρο επί των αγροτεμαχίων, δημοσιοποιήσαμε την πλήρη αντίθεσή μας τόσο ως προς την εφαρμογή ενός φόρου επί των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων, λόγω του ότι το έδαφος αποτελεί συντελεστή παραγωγής μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού αυτού του φόρου. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε για δημόσια διαβούλευση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη τόσο στη φιλοσοφία, όσο και στη μεθοδολογία για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, τα οποία κατάδειξε σύσσωμη η κοινότητα των γεωτεχνικών και των αγροτών και μας αναγκάζει σε μία εκ νέου προσπάθεια τεκμηρίωσης των θέσεών μας και ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας και των ενδιαφερομένων.
  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου, τα αγροτεμάχια φορολογούνται με βάση την όποια κτηματομεσιτική αξία τους, την οποία θα είχαν εάν μετατρέπονταν σε οικόπεδα με σκοπό τη δόμηση για διάφορες άλλες οικονομικές δραστηριότητες (γεγονός εντελώς ουτοπικό για την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση στην οποία βυθίστηκε η χώρα αλλά και με βάση την κοινή λογική καθώς δεν μπορούν όλα τα χωράφια να αποτελούν δομήσιμες επιφάνειες) και όχι με βάση τις παραγωγικές τους δυνατότητες και την πραγματική τους χρήση, την οποία παρά τις διακηρυγμένες θέσεις και προτάσεις της κυβέρνησης, φαίνεται να την αγνοεί το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς, ο συντελεστής χρήσης (ΣΧ) που χρησιμοποιείται, πέραν του ακατανόητου και λανθασμένου τρόπου καθορισμού του, απλώς πολλαπλασιάζει ή υποπολλαπλασιάζει την όποια κτηματομεσιτική – οικοπεδική αξία των αγροτεμαχίων. Αυτό το γινόμενο της καθορισθείσας (και όχι πραγματικής) κτηματομεσιτικής – οικοπεδικής αξίας του αγροτεμαχίου επί το συντελεστή χρήσης αποτελεί το μεγαλύτερο λάθος στον τρόπο υπολογισμού ενός φόρου επί των αγροτεμαχίων και αποδεικνύει, όπως και η φιλοσοφία και ο συνολικός μαθηματικός τύπος υπολογισμού του, ότι οι συντάκτες του νομοσχεδίου και αγνοούν την επιστήμη της Αγροτικής Οικονομίας και δε συνεργάστηκαν με την Επιστημονική κοινότητα ή με το Επιμελητήριο (ως όφειλαν) για τη σύνταξη του νομοσχεδίου. 
   Με λίγα λόγια, εάν εφαρμοσθεί ο προτεινόμενος λανθασμένος μαθηματικός τύπος, η ύπαρξη δενδροκαλλιέργειας ή ελαιοκαλλιέργειας σε ένα αγροτεμάχιο διπλασιάζει αυθαίρετα την υπολογισθείσα κτηματομεσιτική – οικοπεδική αξία του αγροτεμαχίου, η οποία προκύπτει από τη γειτνίασή του με τη θάλασσα, την πρόσοψή του σε εθνική ή επαρχιακή οδό, την ελάχιστη αρχική βασική αξία της γης στην Δημοτική Ενότητα και την ύπαρξη κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου. Για παράδειγμα, ο φόρος που αντιστοιχεί σε ένα αγροτεμάχιο με συντελεστή θέσης = 3,5, συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα = 3 και συντελεστή πρόσοψης = 1,2 είναι 18,9 € / στρέμμα, ενώ εάν στο ίδιο αγροτεμάχιο φυτευτούν ελιές τότε ο φόρος σχεδόν διπλασιάζεται φθάνοντας στα 34,02 € / στρέμμα, δηλαδή η ελαιοκαλλιέργεια θα φορολογείται ετησίως στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο με πρόσθετο ποσό φόρου 15,12 € ανά στρέμμα τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών δίνει ως μέσο ετήσιο εισόδημα από ένα στρέμμα ξηρικού ελαιώνα το ποσό των 20,16 € για το οικ. έτος 2013. Εάν υπάρχει και κατοικία εντός του αγροτεμαχίου, τότε ο πρόσθετος ενιαίος φόρος ακινήτου που αντιστοιχεί στην ύπαρξη της ελαιοκαλλιέργειας εκτινάσσεται στο ιλιγγιώδες ύψος των 75,60 € ανά στρέμμα (σχεδόν τετραπλάσιο του ετήσιου εισοδήματος που καθορίζει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών).
  Από τα ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι εάν οι συντάκτες του νομοσχεδίου ήξεραν τι έκαναν (θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν ήξεραν) θα είχαν ως αποκλειστικό στόχο το ξερίζωμα της δενδροκαλλιέργειας- ελαιοκαλλιέργειας σε απόσταση 800 μέτρων από τη θάλασσα ή σε περιοχές με υψηλή αρχική βασική αξία γης, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης για αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής και για τη διατήρηση των μεσογειακών οικοσυστημάτων με βαρύτατες συνέπειες για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα όταν μάλιστα η νέα ΚΑΠ 2014-2020 επιβάλλει το «πρασίνισμα» των καλλιεργειών που υπηρετεί η παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια. Ο τρόπος αυτός φορολόγησης θα εξαναγκάσει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα πληρώνουν υψηλότερο φόρο ακινήτων από το εισόδημα που τους αποδίδει η καλλιέργεια (ακόμη και η μονοετής), να αναζητήσουν επικερδέστερο τρόπο αξιοποίησής τους με συνέπεια είτε να σταματήσει η παραγωγική χρήση της γης, είτε να μετακυλήσουν το πρόσθετο φορολογικό κόστος στους αγρότες – ενοικιαστές στην περίπτωση που δεν τα καλλιεργούν οι ίδιοι. Το αποτέλεσμα θα είναι να συμπιεσθεί η γεωργο-κτηνοτροφική χρήση της γης σε όλη την Ελληνική επικράτεια και να αυξηθεί υπέρμετρα και τεχνητά το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής των Ελλήνων αγροτικών προϊόντων που αποτελεί και το συγκριτικό μας μειονέκτημα, ενώ σε βάθος χρόνου οι ιδιοκτήτες που δε θα μπορούν να καλύψουν το φορολογικό κόστος θα υποχρεωθούν να ξεπουλήσουν τη γη τους για ένα κομμάτι ψωμί, καθώς δεν υπάρχει σήμερα και η ανάλογη αγοραστική ζήτηση
  Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του ενιαίου φόρου ακινήτων αποτελεί τερατώδες λάθος ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συντελεστής χρήσης υποπολλαπλασιάζει (μειώνει) την υπολογισθείσα κτηματομεσιτική – οικοπεδική αξία του αγροτεμαχίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο, τα δάση ή οι δασικές εκτάσεις φορολογούνται με τη μισή (συντελεστής χρήσης = 0,5) κτηματομεσιτική – οικοπεδική αξία της έκτασης. Δηλαδή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, εάν αυτή η διάταξη γίνει νόμος του Κράτους, η Πολιτεία θα έχει καθορίσει ότι το δάσος είναι οικόπεδο μισής αξίας και θα απαιτεί από τον ιδιοκτήτη δάσους ή δασικής έκτασης στην Αττική πολλαπλάσιο φόρο από αυτόν που θα αναλογεί στον ιδιοκτήτη δάσους ή δασικής έκτασης ίσης επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα οπουδήποτε αλλού, λόγω της υψηλότερης κτηματομεσιτικής – οικοπεδικής αξίας της γης στην Αττική. Αυτή η ξεκάθαρη αντιμετώπιση όλων των δασών και των δασικών εκτάσεων ως εν δυνάμει οικοπέδων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 24, παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας και καθιστά το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντισυνταγματικό. Η κατάσταση αυτή έχει και ευρωπαϊκή διάσταση καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύσει οικονομικά τη δάσωση των αγροτεμαχίων και την αγροδασοπονία, ενώ στα πλαίσια της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όσοι γεωργοί έχουν εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 150 στρεμμάτων θα υποχρεώνονται να δασώνουν ή να μην καλλιεργούν το 5% (7% από το 2017) της συνολικής έκτασης των αγροτεμαχίων τους. Είναι πασιφανές ότι σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις προσφέρουν αναντικατάστατα δημόσια αγαθά και δεν πρέπει να υπόκεινται σε φορολογία, όπως ο ιδιοκτήτης τους δεν αποφασίζει ελεύθερα για την αξιοποίησή τους, αλλά εφαρμόζει υποχρεωτικά τη δασική νομοθεσία προς δημόσιο όφελος
 Επιπροσθέτως, ο συντελεστής χρήσης (0,6) των βοσκοτόπων (οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της ελλειμματικής Ελληνικής κτηνοτροφίας) πολλαπλασιαζόμενος με την υπολογισθείσα κτηματομεσιτική – οικοπεδική αξία της έκτασης θα δώσει σε πολλές περιπτώσεις ενιαίο φόρο ακινήτων μεγαλύτερο ακόμη και από το ενοίκιο των 3,5 € ανά στρέμμα που έχει καθορίσει για τους βοσκοτόπους το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών για το οικ. έτος 2013.
  Αναρωτιόμαστε επίσης, με ποια λογική προτείνεται για τα μεταλλεία – λατομεία συντελεστής χρήσης (ΣΧ), που είναι περίπου ο μισός του αντίστοιχου για την ελαιοκαλλιέργεια ή δενδροκαλλιέργεια, όταν ένα μεταλλείο μίας έκτασης 5.000 στρεμμάτων (όση είναι π.χ. η επίμαχη έκταση στις Σκουριές Χαλκιδικής) μπορεί να αποδώσει μεταλλεύματα αξίας κάποιων δις ευρώ που δεν αποδίδει η ελαιοκαλλιέργεια όλης της Ελλάδας. Είναι απορίας άξιο, επίσης, γιατί δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος του ορυκτού ή του μεταλλεύματος. 
  Αλλά και ο συντελεστής απομείωσης επιφάνειας (ΣΑΕ) που εφαρμόζεται στα αγροτεμάχια με έκταση άνω των 130 ή 500 στρεμμάτων δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, καθώς τα καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια με έκταση άνω των 130 ή των 500 στρεμμάτων είναι ελάχιστα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις εκτάσεις μεταλλευτικής ή λατομικής δραστηριότητας. Αυτός ο συντελεστής θα είναι, επίσης, σκανδαλωδώς ευνοϊκός στην περίπτωση που ξένα κεφάλαια αγοράσουν και συνενώσουν την αγροτική γη (όπως ήδη συμβαίνει στην Υποσαχάρια Αφρική και Λατινική Αμερική) για να μετατρέψουν τους Έλληνες αγρότες από νοικοκυραίους σε κολίγους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο γαιοκτήμονας τόσο λιγότερα θα πληρώνει, άρα δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας κατά παράβαση του άρθρου 4, παρ. 5 του Συντάγματος της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποφάσεις για την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ με την περιφερειοποίηση, στρώνει το δρόμο σε ξένα funds να επενδύσουν στη γη και να καταστήσουν τους Έλληνες αγρότες εργάτες γης και όχι ιδιοκτήτες.
  Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που αποτελεί νομοθετημένο σύμβουλο της Κυβέρνησης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η επιστήμη της Αγροτικής Οικονομίας και συγκεκριμένα ο κλάδος της Γεωργικής Λογιστικής και Εκτιμητικής έχει διεθνώς καθορίσει ότι η αξία της γης εκτιμάται με διαφορετική μέθοδο εάν πρόκειται για «γεωργικό» έδαφος σε σχέση με το «βιομηχανικό ή αστικό» έδαφος. Η αξία του «γεωργικού» εδάφους εξαρτάται από τη δυνατότητα άρδευσης, την περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και γενικά τη γονιμότητα, το σχήμα, την έκθεση, την κλίση, το υψόμετρο κ.α., ενώ για την εκτίμηση της παραγωγικής αξίας του εδάφους χρησιμοποιείται η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της επιτυγχανόμενης εγγείου προσόδου ή του λαμβανομένου ενοικίου (στοιχείο διαθέσιμο στο Υπουργείο Οικονομικών). Όπως και στις δενδρώδεις καλλιέργειες, μέχρι να αποδώσουν καρπό, η αξία της καλλιέργειας εκτιμάται από το κόστος εγκατάστασης, ενώ όταν βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία εκτιμάται από την κεφαλαιοποίηση της προσόδου, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη, καθώς ανεξαρτήτως της παραγωγικής ηλικίας του δένδρου ο φόρος έχει σχεδιασθεί ενιαίος. Επαναλαμβάνουμε, όμως, ότι η φορολόγηση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και των βοσκοτόπων είναι αντιαναπτυξιακή και αντιεπστημονική, θα αυξήσει υπέρμετρα το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής στην Ελλάδα, θα οδηγήσει στη μείωση της ελαιοκαλλιέργειας και δενδροκαλλιέργειας και στη βίαιη μεταφορά της γης από τους Έλληνες αγρότες σε ξένα συμφέροντα. 
 Αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν θα αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, αλλά αντίθετα θα επιβραβεύει το «επιχειρείν», τότε ας συνεργαστεί με τους φορείς, την Επιστημονική κοινότητα και τα Επιμελητήρια ώστε να σχεδιάσει μια πολιτική με νόημα και προοπτική για τον τόπο μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ευθύνες έναντι των πολιτών θα είναι τεράστιες. 

Με εκτίμηση,
 Σπυρίδων Μάμαλης Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
 Αθανάσιος Σαρόπουλος Πρόεδρος της Δ.Ε. του Περιφ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Διαβάστε περισσότερα...