Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Ποιές είναι οι ασφαλείς αποστάσεις ψεκασμών από κατοικίες και άλλες "ευαίσθητες" περιοχές σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ένα από τα συχνά ερωτήματα που δέχονται συνάδελφοι γεωπόνοι από τους πολίτες είναι εάν υπάρχουν ασφαλή και (κυρίως) επιτρεπτά όρια απόστασης από κατοικημένες περιοχές, προκειμένου να κάνει κάποιος χρήση γεωργικών φαρμάκων. Επειδή το ερώτημα δεν απαντάται μονολεκτικά, αλλά και επειδή η νομοθεσία έχει αλλάξει σχετικά πρόσφατα, παρουσιάζουμε παρακάτω τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο θέμα. 
 Κατ' αρχάς να πούμε ότι το θέμα αυτό εντάσσεται σ' αυτό που ονομάζουμε "Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων" δηλαδή τη θέσπιση μίας σειράς από κανόνες και πρακτικές προκειμένου η χρήση των γεωργικών φαρμάκων να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη, τους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων αλλά και το περιβάλλον. Η έννοια της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων πρωτοεμφανίζεται με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έθεσε όλο το νομικό πλαίσιο που αφορά το θέμα αυτό. 
Η ελληνική Πολιτεία, με μεγάλη καθυστέρηση είναι αλήθεια, θέσπισε σε εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013). Για ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση και επεξήγηση της ανωτέρω ΚΥΑ έχει εκδοθεί από το Υπουργείο η Εγκύκλιος 5919/62354/13-5-2014 με τίτλο "Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων", η οποία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο "εργαλείο" για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και την έχουμε παρουσιάσει ξανά στο παρελθόν από το ιστολόγιο. 
Ολόκληρη μπορείτε να τη βρείτε εδώ
Στο κεφάλαιο 7.1 η Εγκύκλιος αυτή αναφέρει τα εξής: 

 Μέτρα μείωσης της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων σε ειδικές περιοχές 
 Ως ειδικές περιοχές διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: 
 α) περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης· 
 β) προστατευόμενες περιοχές όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ ή σε άλλες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί για τους σκοπούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 
 γ) περιοχές που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται ή είναι προσβάσιμες από τους εργαζομένους στη γεωργία. 
Ειδικά στις περιοχές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ή από το ευρύ κοινό όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. 
Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής, ορίζονται ως εξής σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 8197/90920/ 22‐7‐ 2013 (ΦΕΚ Β΄1883): 
(Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για τη δείτε σε μεγέθυνση)

Σε περίπτωση που αναφέρονται επιπλέον οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, οι οποίες ορίζουν αυστηρότερες του ανωτέρω πίνακα προϋποθέσεις χρήσης, εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές. 
 Όσον αφορά περιοχές στις οποίες έχει πρόσφατα εφαρμοστεί γεωργικό φάρμακο και χρησιμοποιούνται ή είναι προσβάσιμες από τους εργαζόμενους στη γεωργία λαμβάνεται μέριμνα ώστε η πρόσβαση των ανθρώπων να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό ή έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αρνητικών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων. Ειδικά σε περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, όπως θερμοκήπια, απαιτείται επιπλέον να έχει αεριστεί επαρκώς ο χώρος. 
Στην περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων εντός αστικών περιοχών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μεγιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης του χώρου από τον ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ξεκινούν από το ΤΕΙ Ηπείρου (1-15 Ιουλίου) εξετάσεις για Πιστοποιητικά Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Γράφαμε πρόσφατα (19 Ιουνίου) ότι η Πρέβεζα έχει μείνει με ένα μόνο ιδιωτικό ΚΕΚ κατάρτισης και πιστοποίησης στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων, ενώ δεν έχει ακόμα καμία κίνηση για πιστοποίηση κρατικού φορέα στο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι τελικά κάτι έχει αρχίσει να κινείται και στο Δημόσιο, και αυτό είναι βέβαια θετικό, αν και δεν αφορά ακριβώς την Πρέβεζα αλλά τη γειτονική μας Άρτα. 
Το ΤΕΙ Ηπείρου, με Ανακοίνωση που μας έστειλε, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει πιστοποιηθεί ως επίσημος φορέας, και θα πραγματοποιήσει τις πρώτες εξετάσεις την περίοδο 1-15 Ιουλίου. 
Ολόκληρο το κείμενο της Ανακοίνωσης έχει ώς εξής: 

 Ανακοίνωση ΤΕΙ Ηπείρου για τη διενέργεια εξετάσεων για το Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων 

Το ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων που σχετίζονται με την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής της χώρας μας, και τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκωνi και είναι πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης και Κέντρο Εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
 Την περίοδο από 1 έως 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν 2 εξετάσεις με πλήθος συμμετεχόντων από 10 έως 20 άτομα, για τις οποίες η μοναδική οικονομική επιβάρυνση θα είναι το παράβολο που έχει ορίσει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.Ε.) ενώ από το Σεπτέμβρη θα διοργανωθούν κύκλοι κατάρτισης και εξετάσεις με αντίτιμο που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί εκείνη την περίοδο. 
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην Τράπεζα Πειραιώς να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την καταχώρηση των υποψηφίων στην ψηφιακή εφαρμογή της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Π.Ε. για να ορισθεί η ημερομηνία και ώρα εξέτασής τους και να καταβάλουν την αξία του παράβολου. 

  Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 Λογαριασμός: 5400-076469-021 

 ΙΒΑΝ: GR13 0172 4000 0054 0007 6469 021 

 Ποσό κατάθεσης: 25€ (εικοσιπέντε ευρώ) 

Στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν: 

 1) Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 
 2) ΑΦΜ ενδιαφερομένου 
 3) Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 4) Αιτιολογία «Για συμμετοχή στις Εξετάσεις 
     χορήγησης Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης 
     Γεωργικών Φαρμάκων» 

 Το ΤΕΙ Ηπείρου για την υποστήριξη των υποψηφίων στην προετοιμασία τους για την εξέταση διαθέτει στη ΔΑΟΚ Άρτας - Τμήμα Φυτοπροστασίας έντυπο υλικό με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης καθώς και το σύνολο των ερωτήσεων της βάσης θεμάτων της ΣΕΑ (220 ερωτήσεις) με την απάντηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα εξέτασής τους από το ΤΕΙ Ηπείρου, είτε τηλεφωνικά στο 2681050279, είτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου: http://hc.ioa.teiep.gr/erga/inputs , είτε από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στην Βουλή το ν/σ για τις βοσκήσιμες γαίες.

Έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή είναι - σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Δ. Γελαλής - το ν/σ για τις βοσκήσιμες γαίες που είχε τεθεί σε διαβούλευση έως τις 10 Ιουνίου. «Το ν/σ έχει οριστικοποιηθεί πλέον και την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Την Παρασκευή μάλιστα έχουμε στο Υπουργείο μια σύσκεψη για το θέμα ώστε να συζητήσουμε τις μικροαλλαγές. Ωστόσο ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει η κατεύθυνσή του». 
 Το νομοσχέδιο επιχειρεί να λύσει τον «γρίφο» της οριοθέτησης επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών για τη διασφάλιση των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίησή τους. Σύμφωνα με όσα τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ η μη αποτελεσματική έως τώρα αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πλήρους χαρτογράφησης, οριοθέτησης και αξιολόγησής τους και στην πολυμορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, οδηγώντας σε αναποτελεσματική διαχείριση και ελλιπή αξιοποίησή τους. 
Σημειώνεται η περιφερειοποίηση της χώρας στη νέα ΚΑΠ, καθώς μία εκ των τριών περιφερειών είναι οι βοσκήσιμες γαίες, με βάση την έκταση των οποίων θα ενεργοποιούνται τα δικαιώματα ενίσχυσης στην κτηνοτροφία και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν τα όρια των βοσκήσιμων εκτάσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι είτε δασικές εκτάσεις με αραιά ξυλώδη βλάστηση (θαμνολίβαδα - φρυγανολίβαδα) είτε χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
  Στο σχέδιο νόμου παρέχεται ο ορισμός της έννοιας των βοσκήσιμων γαιών ως εξής: "Οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων -άλλως βοσκότοποι- στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση, αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μεικτή, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση". 
 Δημιουργείται Εθνική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) με την ονομασία "Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας" προς καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση των εκτάσεων που αφορά σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Χρησιμοποιεί ως πηγή δεδομένων χαρτογραφικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες πηγές συμβατές με το σύστημα. Αρμόδιες για τη δημιουργία, οργάνωση, τήρηση, ενημέρωση της Βάσης ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής και Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ. 
 Πάντως, προβλέπεται ότι, αν στις βοσκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται δάση ή δασικές εκτάσεις, σε αυτές επιτρέπεται να γίνεται χρήση για βόσκηση και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση επ' αυτών εκτός εκείνων που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση βοσκής. Διαχειριστικά σχέδια. 
 Προβλέπεται ότι η βοσκή εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία είναι ελεύθερη, εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η φυσική ισορροπία / αειφορία και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων που συγκροτεί η φυόμενη βλάστηση. Η βοσκή σε αυτές τις εκτάσεις ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής που καταρτίζεται με μέριμνα του ΥΠΑΠΕΝ. 
Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εκτάσεων για βόσκηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη βοσκή, παράλληλες χρήσεις, καθώς και τη βοσκοϊκανότητα κάθε περιοχής, και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών προς εξυπηρέτηση της σκοπούσας χρήσης, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρήση της βοσκής. Πρόχειρα καταλύματα ζώων και ποτίστρες που προβλέπονται στα διαχειριστικά σχέδια είναι επιτρεπτά. 
Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων στις Περιφέρειες με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια και το περιφερειακό ταμείο, ενώ εγκρίνονται με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, απουσία Δασαρχείου, ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Έως 30.9.2018 καταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκριση τα διαχειριστικά σχέδια ενώ τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια εκπονούνται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ξεκίνησαν στο ΙΓΕ οι εξετάσεις και δόθηκαν τα 10 πρώτα Πιστοποιητικά Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Με ένα (1) μόνο πιστοποιημένο ιδιωτικό ΚΕΚ έχει μείνει η Πρέβεζα.

 Η είδηση είναι από τον ιστότοπο γεωργικής ενημέρωσης www.agrotypos.gr, ενώ σχετικό Δελτίο Τύπου έχει εκδώσει και το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. :

 Την Πέμπτη 18 Ιουνίου ξεκίνησε στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) ο πρώτος κύκλος εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Με αφορμή το γεγονός το Ινστιτούτο διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο Υφυπουργός, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμαρχος Κηφισιάς, Αντιδήμαρχος Αμαρουσίου κ.α.). Οι εξετάσεις ξεκίνησαν στις 12 περίπου το μεσημέρι (με 10 συμμετοχές). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου οι εκπαιδεύσεις και οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό διεξάγονται σε όλη τη χώρα και μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περίπου 3.000 άτομα. Επίσης σύμφωνα με όσα μας ανέφεραν από το ΙΓΕ, το πιστοποιητικό ορθής χρήσης φυτοπροστασίας θα δίνεται άμεσα και επί τόπου στους εξεταζόμενους που περνάνε με επιτυχία το σχετικό τεστ. Σήμερα (χθες) το ΙΓΕ έδωσε τα 10 πρώτα πιστοποιητικά. 
Να σημειωθεί ότι πλέον η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται (σ.σ.: από τις 26-11-2015 και μετά) στα άτομα που θα διαθέτουν αυτό το πιστοποιητικό και εφόσον εξασφαλιστεί ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί το εν λόγω πιστοποιητικό. 
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΓΕ Δρ. Αθανάσιος Σαπουνάς πραγματοποίησε παρουσίαση των δράσεων και του ρόλου του Ινστιτούτου τονίζοντας ότι μόνο το 2015 το ΙΓΕ θα έχει 1.000 εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, έκανε λόγο για τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων αλλά και για τα ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει ήδη διαμορφώσει το στρατηγικό του πρόγραμμα για την επόμενη 5ετία. 

Και ενώ όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου το ΙΓΕ (Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) έχει αναλάβει ως κρατικός φορέας να επιμορφώσει και να πιστοποιήσει τους ενδιαφερόμενους, στην Πρέβεζα έχει απομείνει πλέον μόνον ένας πιστοποιημένος φορέας για κατάρτιση και χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Αν ανατρέξει κάποιος στη σχετική σελίδα του Υπουργείου θα δεί ότι στο Ν. Πρέβεζας υπάρχουν δύο πιστοποιημένα ιδιωτικά ΚΕΚ, ένα στην πόλη της Πρέβεζας και ένα στην Πάργα
Από την άλλη καμία κίνηση δεν έχει γίνει ακόμα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ή από άλλον κρατικό φορέα, για τη λειτουργία κρατικής δομής κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Μείωση της προκαταβολής φόρου στους αγρότες το 2014, αλλά και φορολόγηση των πρόωρων συντάξεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.


-Κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους απέκτησαν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή του φόρου περιορίζεται στο μισό, έστω και αν δεν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά. 
Σύμφωνα και με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή (το λεγόμενο "μίνι φορολογικό") και τις οποίες διευκρινίζει η σχετική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1120/2015) που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου, η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες μειώνεται στο μισό, δηλαδή από 55% στο 27,5%. Για τους νέους αγρότες, οι οποίοι υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο στο 13,75%. 
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: «Συνεπώς, σε όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση για πρώτη φορά και ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή του φόρου περιορίζεται στο 1/4, δηλαδή περιορίζεται κατά 1/2 επειδή υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά βάσει της παρ.1 του άρθρου 69 και επιπλέον κατά 1/2 επειδή ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα». 

-Μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που έκανε δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) η Πρόωρη Συνταξιοδότηση των αγροτών θα θεωρείται εισόδημα οπότε και θα υπαχθεί σε αυτήν τη κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) οπότε και θα φορολογηθεί. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η καταβαλλόμενη αποζημίωση σε όσους έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό καθεστώς ενθάρρυνσης της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας αγρότες, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της ως αποζημίωσης, φέρει, ως παροχή, τα εννοιολογικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του εισοδήματος (σταθερή πηγή, περιοδικότητα παροχής – που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μηνιαία) και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά. 
 Επίσης σύμφωνα με την γνωμοδότηση η πρώορη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τον κανονισμό (1096/88) και τον ν.2040/92 ικανοποιεί τον ίδιο σκοπό που ικανοποιεί και η σύνταξη και που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση εισοδήματος στους απόμαχους της εργασίας λόγω της επέλευσης του γήρατος.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Ενοποίηση όλων των ελέγχων στα τρόφιμα, "από το χωράφι στο ράφι" υπό τη σκέπη του ΕΦΕΤ εξήγγειλε ο κ. Β. Αποστόλου.

Την ενοποίηση των μηχανισμών και των διαδικασιών ελέγχου στα τρόφιμα, υπό τη σκέπη και το συντονισμό του ΕΦΕΤ, εξήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου. Μετά από επίσκεψή του στην έδρα του ΕΦΕΤ χθές (11/6/2015) ο κ. Αποστόλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Όσον αφορά το σημερινό μοντέλο ελέγχου τροφίμων έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήματα που εστιάζονται κυρίως στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων, στην πολυδιάσπαση των ελεγκτικών μηχανισμών και στη συνακόλουθη έλλειψη συντονισμού και εποπτείας. 
Προχωράμε σε μια θεσμική παρέμβαση συντονισμού όλων όσων σήμερα ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου στα διάφορα στάδια της παραγωγικής και της μεταποιητικής διαδικασίας. Ενοποιούμε τους ελέγχους από το χωράφι μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Σημείο αναφοράς, Κεντρική Αρχή Ελέγχου θα είναι ο ΕΦΕΤ, με τη συμπαράσταση βεβαίως του αρμόδιου υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που έχει άλλωστε και την εποπτεία του φορέα, και πάντα σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες τόσο του ΕΦΕΤ όσο και του υπουργείου. 
Η αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα στηριχθεί στην ανάδειξη του αγροδιατροφικού μοντέλου ως κυρίαρχου εργαλείου, όπου τα στοιχεία της ποιότητας και της παράδοσης θα συνδυάζονται με αυτά της υγιεινής και της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων». 

Ολόκληρη την ομιλία του Υπουργού στον ΕΦΕΤ μπορείτε να δείτε εδώ

Να αναφέρουμε συμπληρωματικά τα εξής, ως σχόλιο στις δηλώσεις του Υπουργού: 
Σήμερα στη χώρα μας ελέγχους στα τρόφιμα διενεργούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ ως Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (ΚΑΑ) καθώς και οι Περιφέρειες και το Γενικό Χημείο του Κράτους που είναι ορισμένες ως Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) και εκτελούν ελέγχους κατ' εντολή του ΕΦΕΤ και σε συνεννόηση με αυτόν. 
Επί της ουσίας δηλαδή, τόσο από τη δήλωση του Υπουργού όσο και από το κείμενο της ομιλίας του, δεν προκύπτει ότι αλλάζει κάτι ριζικά στο υφιστάμενο σύστημα. Δεν γίνεται πουθενά λόγος π.χ. για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ή αλλαγή των αρμοδιοτήτων τους. Απλώς θα γίνει προσπάθεια καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας των υπηρεσιών, και ειδικότερα αυτών που δεν υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο (Καλλικρατικές Περιφέρειες) ώστε να υλοποιηθεί αυτό που επαγγέλεται το Υπουργείο για  τη δημιουργία "ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος επισήμων ελέγχων από το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή".
Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν από τη γραφειοκρατία και την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας των "αρμόδιων υπηρεσιών". Αρκεί μόνο να αναφέρουμε κάποια κλασικά παραδείγματα όπως τα ΤΟΚΑΑ, που συστάθηκαν άρον-άρον και άνευ αντικειμένου για να κλείσουν λίγα χρόνια μετά, η Αγροφυλακή (μία από τα ίδια),  ο ίδιος ο ΕΦΕΤ, που άλλαξε τρία υπουργεία μέχρι να ξαναγυρίσει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο απίστευτος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα της Διοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κεντρικές Υπηρεσίες) κλπ. Μένει να δούμε αν οι εξαγγελίες του κ. Υπουργού θα είμαι "μία από τα ίδια" στις άπειρες φορές που έχουμε ακούσει για "εξορθολογισμούς" "εθνικά σχέδια" "συντονισμούς" κλπ., ή θα έχουν πραγματικό αντίκρυσμα στην πράξη. 
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Συγκέντρωση-Συλλαλητήριο αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου, για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 7:30 μ.μ. στην Πλατεία Ανδρούτσου, διοργανώνεται από την Επιτροπή Αγώνα Υγείας στην Πρέβεζα, συγκέντρωση-συλλαλητήριο για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Επειδή η υγεία είναι ίσως το μέγιστο κοινωνικό αγαθό, που αφορά όλους μας, και ειδικά εμάς που ζούμε στην Πρέβεζα και τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την τραγική υποβάθμιση των υποδομών δημόσιας υγείας, δημοσιεύουμε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο-κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα, και τη σχετική αφίσα, και καλούμε όλους τους Πρεβεζάνους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση:


Πρεβεζάνα, Πρεβεζάνε 
 Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
 Έχεις δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε δωρεάν , δημόσιες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας όλων των βαθμίδων (από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση της υγείας σου)
 Έχεις δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε φάρμακα και εξετάσεις
 Έχεις δικαίωμα να έχεις ένα Δημόσιο Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας στην περιοχή σου, που να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες σου, χωρίς να αναγκάζεσαι να καταφεύγεις σε άλλες περιοχές. 

Τα δικαιώματά σου αυτά δεν χωράνε σε μνημόνια, συμφωνίες και δόσεις στους λεγόμενους «δανειστές». Δεν χωράνε σε πολιτικές που βάζουν τα κέρδη των ολίγων και των μεγάλων επιχειρήσεων πάνω από τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Δεν χωράνε σε πολιτικές που βάζουν πρώτο το «χρέος» και μετά τα νοσοκομεία , τα κέντρα υγείας και την υγεία του λαού. 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
&
 ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

 Όλες και όλοι να δώσουμε το βροντερό παρών στo συλλαλητήριο για τη διάσωση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του νομού μας. 

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 7:30 μμ , στην ΠΛ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
  • Άμεση και γενναία κρατική χρηματοδότηση του Νοσοκομείου μας και των Κέντρων Υγείας του νομού μας. 
  •  Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας χώροι κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι επιχειρήσεις.
  •  Προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης για να καλυφθούν πλήρως οι σύγχρονες ανάγκες μας. 
  • Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλους. 
  • Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανέγερση μιας νέας, αποκλειστικά δημόσιας, κτιριακής μονάδας για το Νοσοκομείο Πρέβεζας. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 
(Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας , Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας, ΕΛΜΕ Πρέβεζας, Σύλλογος Εργαζομένων στη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Σωματείο εργαζομένων στη ΔΕΥΑΠ, Σωματείο Λιμενεργατών Σωματείο συνεταιριστικών υπαλλήλων, Σωματείο Γεωπόνων ιδιωτικών υπαλλήλων, Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας, Σωματείο χειριστών μηχανημάτων, Νομαρχιακό παράρτημα Πρέβεζας ΟΤΟΕ, Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Πάργας και ιδιωτικών υπαλλήλων Πάργας, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας )
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για το εποχικό προσωπικό Δακοκτονίας. Δύο (2) γεωπόνοι και εννέα (9) εργάτες (παγιδοθέτες) θα προσληφθούν στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή του εποχικού προσωπικού του Προγράμματος Δακοκτονίας 2015. 
 Σύμφωνα με την Απόφαση θα προσληφθούν συνολικά 792 άτομα, και ειδικότερα: 150 Τομεάρχες Δακοκτονίας (Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας) 277 εργάτες με 34 ημερομίσθια και 365 εργάτες με 60 ημερομίσθια. Οι εργάτες θα απασχοληθούν κυρίως ως παγιδοθέτες, αλλά και εργάτες αποθήκης, μεταφορείς κλπ. 
Για την Π.Ε. Πρέβεζας προβλέπεται η πρόσληψη δύο (2) γεωπόνων, οκτώ (8) εργατών με 60 ημερομίσθια και ενός (1) εργάτη με 34 ημερομίσθια. Οι διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων θα ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
Σημειωτέον ότι στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έργο της παγιδοθεσίας (τοποθέτησης παγίδων) βρίσκεται σε εκκρεμότητα επαναληπτικός διαγωνισμός για την εξεύρεση εργολάβου, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.  Ο πρώτος διαγωνισμός είχε γίνει στις 22 Μαΐου και είχε αποβεί άγονος, αφού δεν υπήρξε καμία προσφορά. Η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού απευθείας από την Π.Ε. Πρέβεζας θα δρομολογηθεί εάν και εφόσον και ο μεθαυριανός επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άκαρπος. 

Ολόκληρη την Απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις την Τετάρτη 10 Ιουνίου στα Ιωάννινα: 1.Αστικό και Περιαστικό πράσινο 2.Φυτοϋγειονομικός έλεγχος-Εμπορία και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δύο ημερίδες με γεωργικό αλλά και ευρύτερο ενδιαφέρον διοργανώνονται την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 στα Ιωάννινα: 

 1. Το ΤΕΙ Ηπείρου-Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, διοργανώνει στις 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Αραβαντινού 5Α) εκδήλωση παρουσίασης του έργου: "URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού καιΠεριαστικού Πράσινου". 
 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://urbantreemanagement.teiep.gr/.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

2. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αγροεφοδίων Νομού Ιωαννίνων, το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε., η Δ.Α.Ο.Κ Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, διοργανώνουν ημερίδα με θέματα: 
* ''Φυτουγειονομικός έλεγχος σε διακινούμενα φυτά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης'' και 
* '' Απαιτήσεις νέου Νομικού Πλαισίου για την Διακίνηση - Εμπορία - Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων'' 
Η εκδήλωση γίνεται στον ίδιο χώρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Αραβαντινού 5Α) στις 7:00 μ.μ. 
 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση της ΠΕΓΔΥ για το Σχέδιο Νόμου σχετικά με τις μετακινήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω Ανακοίνωση:

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 28/ 5/2015 το νομοσχέδιο "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας" με προθεσμία για διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 2/6/2015. Επισημαίνεται ότι σε αυτό το διάστημα συμπεριλαμβάνονται 3 ημέρες αργίας. Δυστυχώς στο θέμα των οδοιπορικών οι προθέσεις της κυβέρνησης φαίνονται πριν ακόμη μελετήσει κανείς το νομοσχέδιο.
  Διαχρονικά έχουμε επισημάνει τα προβλήματα που παρατηρούνται σχετικά με τις μετακινήσεις όπως: 
  α) Ο μειωμένος αριθμός ημερών εκτός έδρας που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Η αύξηση του λόγω αντικειμενικών αναγκών γίνονταν καθυστερημένα με αποτέλεσμα τον κακό συντονισμό και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα.
  β) Η χιλιομετρική αποζημίωση και οι δαπάνες διανυκτέρευσης είναι καθηλωμένες εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων που τις πραγματοποιούν. 
  γ) Η ημερήσια αποζημίωση που χορηγείται μόνο όταν η απόσταση της μετακίνησης είναι πάνω από 40 χιλιόμετρα, κ. α. 
 δ) Η πολύμηνη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των οδοιπορικών που ισοδυναμεί με χρηματοδότηση των υπηρεσιών από τους υπαλλήλους. 
 Δυστυχώς όμως το σχέδιο νόμου όχι μόνο δεν επιλύει κανένα από τα υφιστάμενα προβλήματα αλλά αντίθετα τα επιδεινώνει.
  Μία από τις «πρωτοτυπίες» αυτού του σχεδίου νόμου είναι ότι εισάγει για πρώτη φορά την δυνατότητα να θεωρείται «έδρα» η κατοικία του υπαλλήλου, όταν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο προορισμού προκειμένου να μειωθεί η απόσταση της μετακίνησης. Επίσης εισάγει την έννοια της «εντός έδρας μετακίνησης που σε συνδυασμό με το όριο των 50 χιλιομέτρων μετατρέπει ουσιαστικά όλες τις μετακινήσεις σε «εντός έδρας μετακινήσεις» για υπηρεσίες που η περιοχή αρμοδιότητας τους είναι η περιοχή μιας περιφερειακής ενότητας. 
 Ουσιαστικά το προτεινόμενο καταργεί την ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις διότι α) αυξάνει το υφιστάμενο όριο από 40 σε 50 χιλιόμετρα για να θεωρηθεί η μετακίνηση ως εκτός έδρας και β) θέτει το όριο της απόστασης των 160 χιλιομέτρων από την έδρα ως προϋπόθεση για να χορηγηθεί η ημερήσια αποζημίωση. Προϋποθέσεις που είναι πρακτικά ανεφάρμοστες για υπηρεσίες με περιοχή αρμοδιότητας μια Περιφερειακή ενότητα.
   Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι το νομοσχέδιο αγνοεί βασικές πτυχές του έργου μας και προτείνει λύσεις που είναι ανεφάρμοστες.
  Έτσι προβλέπει μετακινήσεις με υπηρεσιακά αυτοκίνητα αγνοώντας ότι αυτά είναι ελάχιστα και πολλές φορές και χωρίς οδηγό ή και καύσιμα. Επιπλέον δεν λαμβάνει υπόψη ότι πολλές υπηρεσίες δεν διαθέτουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 
  Αγνοεί ότι κατά τις εκτός έδρας μετακινήσεις η εργασία υπερβαίνει το κανονικό ωράριο εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η δακοκτονία όπου ο ψεκασμός πραγματοποιείται εκτός ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών και φυσικά η μετακίνηση δε μπορεί να γίνει με κρατικό αυτοκίνητο. Μιλάει για χρήση συγκοινωνιακών μέσων ή για καταβολή του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου. Παραβλέπει όμως το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων γίνεται σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από συγκοινωνίες αφού δεν επισκεπτόμαστε μόνο αστικές περιοχές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συχνά μη προσβάσιμες με αυτοκίνητο.
  Θέτει προϋπόθεση για την αποζημίωση της ημέρας επιστροφής αυτή να συμπίπτει με την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας. Τόσο σε αυτή την περίπτωση όσο και στην αυθημερόν μετακίνηση για τον νομοθέτη είναι επιθυμητή η εκτός ωραρίου απασχόληση χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή!!!! 
 Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εφαρμογή του ΠΑΑ 2007-2013 που ολοκληρώνεται εντός του 2015 και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός ελέγχων/παραλαβών επενδύσεων /αδειοδοτήσεων κλπ. 
 Τέλος δε μπορεί να μην αναφερθούμε και στην αιτιολογική έκθεση η οποία δεν αναφέρει και δε μελετά τι ποσά δαπανώνται για τα οδοιπορικά και ποια η σχέση τους με την ανταποδοτικότητα αυτών των μετακινήσεων (είσπραξη χρημάτων από πρόστιμα, πληρωμές έργων υποδομής, ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων αλλά και διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, κλπ) με αποτέλεσμα τόσο το σχέδιο νόμου όσο και το σκεπτικό του να είναι έωλο.
  Για τους παραπάνω λόγους δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το νομοσχέδιο στην παρούσα μορφή του. Οι ελάχιστες αλλαγές που απαιτούνται είναι:
- Καθορισμός εξαρχής σε 90 των εκτός έδρας ημερών για τους γεωπόνους, με εξασφαλισμένες πιστώσεις για την πραγματοποίηση τους από την αρχή του έτους.
- Άμεση αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και σύνδεσης της με τη εκάστοτε τιμή της βενζίνης. 
- Χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης κατά το ήμισυ όταν η ημέρα επιστροφής δε συμπίπτει με την ημέρα λήξης της εργασίας και στις αυθημερόν μετακινήσεις εφ’ όσον το σημείο προορισμού απέχει από την έδρα άνω των 40 χιλιομέτρων. Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 40 χιλιομέτρων να καταβάλλεται το ένα τρίτο της ημερήσιας αποζημίωσης. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 
 Διαχρονικά ο ρόλος των γεωπόνων είναι ταυτισμένος με την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να βγει η χώρα μας από την οικονομική κρίση. Όμως αυτός ο ρόλος μπορεί να εκπληρωθεί μόνο αν είμαστε δίπλα στον αγρότη παρέχοντάς του ουσιαστική βοήθεια. Αυτό κάναμε και στο παρελθόν ειδικά σε περιόδους κρίσεων, αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με πενιχρά μέσα και σε αποστελεχωμένες υπηρεσίες, αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε και στο μέλλον. 
Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα αυτό το νομοσχέδιο και να προβεί σε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε και εξοικονόμηση να επιτευχτεί στο θέμα των μετακινήσεων και το έργο των υπηρεσιών να διεξάγεται όσο το δυνατόν απρόσκοπτα. Τέλος θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους ότι επιφυλασσόμαστε να αγωνισθούμε, σε συντονισμό με την Ομοσπονδία μας, με κάθε πρόσφορο μέσον για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων Γεωπόνων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ             ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Διαβάστε περισσότερα...