Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΥΠΑΑΤ: Διασύνδεση ιδιωτικών πακέτων με συνταγογράφηση - Παράταση αιτήσεων για Μεταποίηση - Πρωτοβουλία για Glyphosate.

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην δημοσιότητα τα παρακάτω Δελτία Τύπου:


Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι είναι πλέον δυνατή η διασύνδεση ιδιωτικών πακέτων λογισμικών (software) με την ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» μέσω web service. Τονίζεται ότι η ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» θα συνεχίσει να παρέχεται δωρεάν για χρήση από κάθε εγγεγραμμένο ενδιαφερόμενο συνταγογράφο και να βελτιώνεται συνεχώς.

Οι εταιρείες που επιθυμούν διασύνδεση του λογισμικού τους με την προαναφερθείσα Υπηρεσία, παρακαλούνται όπως αποστείλουν αίτημα με τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dlkarter@minagric.gr με θέμα «Σύνδεση με web service συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων».

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018 οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ειδικότερα η παράταση αφορά στη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) και στη Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).

Η απόφαση παράτασης είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.diavgeia.gov.gr, www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Αποστόλου, η χώρα μας, συνεπής στην στάση της (αρνητική ψήφος) για μη επέκταση της αδειοδότησης της δραστικής ουσίας glyphosate, συμμετέχει στην πρωτοβουλία κρατών μελών για την εξάλειψη της δραστικής ουσίας glyphosate στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022, προτείνοντας μάλιστα και συμπληρωματική τροπολογία.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο του κειμένου της πρωτοβουλίας προστέθηκε η φράση που εμπεριέχεται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και στο το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009: «Εμείς ως κράτη μέλη δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα γεωργικά φάρμακα…..».

H σχετική επιστολή των υπουργών των 6 κρατών μελών για το glyphosate προωθήθηκε στις 21/12/2017 προς την Επιτροπή. Εκτός από την Ελλάδα, άλλες χώρες που στηρίζουν την πρωτοβουλία είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σλοβενία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

Από 21 Δεκεμβρίου έως 2 Απριλίου οι αιτήσεις ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης.


Την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.
Πρόκειται για τις Δράσεις 4.1.1 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης" και 4.1.3 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος".
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από 21/12/2017 έως και 2/4/2018. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και στα συνεργατικά σχήματα. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός με τα σχέδια βελτίωσης θα ενισχυθούν σημαντικές επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, με έμφαση στους νέους γεωργούς και με προτεραιότητα τους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της  αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.


Ειδικά για την Περιφέρεια Ηπείρου το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 16.292.351 Ευρώ εκ των οποίων τα 15.217.778 είναι για τη Δράση 4.1.1 και το 1.074.573 είναι για τη Δράση 4.1.3. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 70% για Νέους Γεωργούς και νεοεισερχόμενους στο αγροτικό επάγγελμα ηλικίας έως 41 ετών, 60% για δικαιούχους σε ορεινές περιοχές και 50% για λοιπές κατηγορίες δικαιούχων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά πρόσωπα αγροτών, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που είναι  ενεργοί γεωργοί. Για το 4.1.1, οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Διαβάστε την κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση, τα ποσά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες


Διαβάστε το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Απαραίτητη η παρουσία γεωπόνου για την πώληση γεωργικών φαρμάκων και μετά τις νέες αλλαγές στη νομοθεσία, λέει το ΥΠΑΑΤ.

Διευκρινίσεις εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα από Δ.Α.Ο.Κ.  μετά και τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία για την πώληση γεωργικών φαρμάκων.
Όπως είχαμε γράψει και στο σχετικό άρθρο με το Ν. 4492/2017 τροποποιήθηκαν αιφνιδιαστικά βασικές διατάξεις τόσο του ν. 4036/2012 όσο και του Π.Δ. 159/2013 που καθορίζουν τα της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων. Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η κατάργηση της συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας γεωπόνου στα καταστήματα εμπορίας και η δυνατότητα απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα σε περισσότερα από ένα καταστήματα.
Σχετική Ανακοίνωση για το θέμα είχε εκδώσει και ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας.
Τώρα το ΥΠΑΑΤ σπεύδει να διευκρινίσει τα εξής:
1) Ένας υπεύθυνος επιστήμονας μπορεί να απασχολείται σε περισσότερα από ένα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, ωστόσο η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται μόνο από αυτόν και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που είναι παρών στο κατάστημα. Επομένως κατά το χρονικό διάστημα απουσίας του υπεύθυνου επιστήμονα απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρμάκων και αυτά θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα εμπορεύματα και κλειδωμένα, όπως ορίζει η νομοθεσία.
2) Δεν υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα με "μπλοκάκι". Η νομοθεσία απαιτεί να υπάρχει υπαλληλική σχέση μεταξύ του εργοδότη (καταστήματος) και του υπεύθυνου επιστήμονα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο εργοδότης είναι εταιρεία και κάποιος από τους εταίρους είναι ο ίδιος γεωπόνος ή έχει κάποιο άλλο από τα προβλεπόμενα πτυχία, οπότε μπορεί να οριστεί ως υπεύθυνος επιστήμονας. Και στην περίπτωση αυτή όμως είναι απαραίτητη η παρουσία του προκειμένου να γίνεται πώληση γεωργικών φαρμάκων.
3) Ένας υπεύθυνος επιστήμονας μπορεί να εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργοδότες με μερική απασχόληση.
4) Ένας υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται είτε σε δικό του κατάστημα είτε ως υπάλληλος, μπορεί να έχει συγχρόνως στο όνομά του και άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, αφού δεν υπάρχει σχετικό κώλυμα από τη νομοθεσία.


Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Την επόμενη βδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να βγει σε ΦΕK η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, που έχει ήδη δημοσιευτεί, ενώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα έχει ανοίξει και η ηλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων η οποία θα παραμείνει ανοιχτή τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπρόσωπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) για την εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας, που πραγματοποιείται στη Λάρισα και συγκεντρώνει το τεράστιο ενδιαφέρον των συντελεστών της αγροτικής οικονομίας.
Ειδικότερα ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης από το βήμα της εκδήλωσης τόνισε ότι «μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου και στόχο να «προλάβει» τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (στις 15 του μήνα), θα δημοσιευτεί η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης μαζί με το πρόγραμμα των Ομάδων Παραγωγών».
Από την πλευρά του ο Ευθύμης Τσιατούρας προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (Μονάδα Επενδύσεων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) σημείωσε ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα έχει ανοίξει και η ηλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, με το σύστημα να μένει ανοιχτό μέχρι και τον Μάρτιο.

(Πηγή: agronews.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Λήγει αύριο Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την "τακτοποίηση" σταβλικών εγκαταστάσεων εντός οικισμού. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Λήγει  αύριο 4-12-2017 η προθεσμία που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την "τακτοποίηση" σταβλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον οικισμών, και οι οποίες δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν με την "κανονική" διαδιακασία του Ν. 4056/2012.
Το ΥΠΑΑΤ έχει εκδόσει διευκρινιστική εγκύκλιο για το θέμα την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Αναφέρουμε επιγραμματικά τα κυριότερα σημεία της:

1. Όλη η διαδικασία γίνεται με βάση την υπ' αριθ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας,των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012» (Φ.Ε.Κ.2741/Β ́/4-8-2017). 

2. Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον ν. 4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας. 

3. Η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά. 

4. Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι:
α) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να ήταν , κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εγκατεστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο το οποίο βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών.
β) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να διατηρεί σήμερα τη δυναμικότητα που είχε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. 

5. Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 αποδεικνύεται:
α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης αν έχει ήδη χορηγηθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, ή 
β) από τη δήλωση ΟΣΔΕ, ή
γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.

6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία, το ΥΠΑΑΤ δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν μόνο την αίτηση μέχρι τις 4-12-2017, προσκομίζοντας αργότερα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Και με σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα είναι δυνατή η (μερική) απασχόληση γεωπόνων στις φυτωριακές επιχειρήσεις.

Με προεδρικό διάταγμα που πήρε πρόσφατα ΦΕΚ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιεί τα σχετικά με την απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα στις σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου.
Συγκεκριμένα με το Π.Δ. 136/2017 (ΦΕΚ 169/Α/2017) τροποποιείται το Π.Δ. 159/2014 (ΦΕΚ 241/Α/2014) και ορίζεται ότι:

Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄, Β΄ και μητρικών φυτειών αμπέλου που υπάγονται στις κατηγορίες της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, δύνανται να απασχολούν, κατ' επιλογή τους, κατά τα κρίσιμα στάδια παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως τα στάδια αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, υπεύθυνο επιστήμονα είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.


Αντίθετα δεν υπάρχουν αλλαγές στις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων καθώς και στις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ, όπου ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Οι ώρες απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα μετά και την ψήφιση του νέου Π.Δ. ορίζονται κατ' ελάχιστο ως εξής:
α) Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις: είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα.
β) Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α: δέκα ώρες (10)/εβδομάδα.
γ) Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β: δέκα ώρες (10)/εβδομάδα.
δ) Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ (ιστοκαλλιέργεια): είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα.
ε) Φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου: έξι ώρες (6)/εβδομάδα.

στ) Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α: είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα.
ζ) Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Β: είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα.
η) Επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων: δύο (2) ημέρες την εβδομάδα καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. 

Δείτε εδώ το νέο Π.Δ. 136/2017
Δείτε εδώ το Π.Δ. 159/2014Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Ανοιχτό το σύστημα ΟΣΔΕ για την υποβολή δήλωσης από υποψήφιους "Νέους Γεωργούς"

Η Περιφέρεια Ηπείρου εξέδωσε χθές (1/11/2017) το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Ιωάννινα, 01-11-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην 2η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων γεωργών», η οποία θα εκδοθεί προσεχώς, ότι είναι ανοιχτό το σύστημα ενιαίας δήλωσης 2017 (ΟΣΔΕ 2017) και μπορούν να απευθύνονται στους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής για υποβολή δήλωσης.
Διαβάστε περισσότερα...

Στις 8 Νοεμβρίου ξεκινά η τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυση πτυχιούχων αγροτών και γεωπόνων μέσω ΕΣΠΑ.

Η τρίτη και τελευταία περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», ξεκινά στις 8/11/2017 και ολοκληρώνεται στις 13/12/2017.
Πρόκειται για πρόγραμμα υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Μπορούν να συμμετέχουν:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, με 5.000 - 25.00 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση-Καταγγελία του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας για τις αλλαγές στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων που ψήφισε το ΥΠΑΑΤ: Διαλύουν το γεωπονικό επάγγελμα και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. την 19-10-2017, όπου μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν οι νέες αλλαγές στο καθεστώς της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, προχώρησε στην έκδοση της παρακάτω Ανακοίνωσης: 


 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                 
 Πρέβεζα 20-10-2017 
                                                                               Αρ. Πρωτ.: 6 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αιφνιδιάζοντας τους πάντες, πέρασε κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» στο Νόμο για την «Διακίνηση και Εμπορία Νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» τροπολογίες οι οποίες αλλάζουν δραματικά το καθεστώς για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων. Χωρίς να το γνωρίζει κανείς και χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με το ΓΕΩΤΕΕ και τους λοιπούς γεωτεχνικούς φορείς, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής το ΥΠΑΑΤ:   
 -Καταργεί την υποχρέωση της συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας του γεωπόνου-υπεύθυνου επιστήμονα στο κατάστημα γεωργικών φαρμάκων 
 -Καταργεί την υποχρέωση απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα σε ένα και μόνο κατάστημα 
 -Επιτρέπει την λειτουργία καταστημάτων από νομικά πρόσωπα με μοναδική προϋπόθεση να υπάρχει ένας εταίρος ή μέτοχος με πτυχίο γεωπόνου ή αντίστοιχο. 
 Ανοίγει επομένως διάπλατα ο δρόμος σε εταιρίες και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα να ανοίγουν σειρά από καταστήματα με υπεύθυνο επιστήμονα κάποιον από τους εταίρους/μετόχους τους, έστω κι αν αυτός συμμετέχει στη εταιρία με το 1% του μετοχικού κεφαλαίου! 

 Όλα τα παραπάνω διαλύουν ουσιαστικά το γεωπονικό επάγγελμα και θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, αφού η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων μπορεί πλέον να γίνεται πρακτικά ανεξέλεγκτα, χωρίς καμία παρουσία και επίβλεψη γεωπόνου. 
 Η ελληνική γεωργία, με τις μικρές, οικογενειακού τύπου εκμεταλλεύσεις, έχει μία τελείως διαφορετική δομή από αυτή των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, και η παρουσία του γεωπόνου-υπεύθυνου επιστήμονα τόσο στη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων, όσο και στο χωράφι ως σύμβουλος του παραγωγού για την ορθή χρήση τους, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Πολύ δε περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας μας, δραματικά υποστελεχωμένες και υποβαθμισμένες τα τελευταία χρόνια, έχουν πάψει προ πολλού να λειτουργούν συμβουλευτικά για τον Έλληνα αγρότη. 

 Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τόσο την μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, που εντελώς αιφνιδιαστικά και «κρυπτόμενη» από τους πάντες ψήφισε τις παραπάνω τροποποιήσεις, όσο και την ουσία των αλλαγών αυτών, οι οποίες δυναμιτίζουν το καθεστώς εμπορίας και υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για «Ορθολογική Χρήση» των γεωργικών φαρμάκων, για την οποία τόση συζήτηση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. 

 Τονίζουμε δε ότι από εδώ και στο εξής για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σε σχέση με την ανεξέλεγκτη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, και την επιβάρυνση των αγροτικών προϊόντων με επικίνδυνα υπολείμματα, αποκλειστικά υπεύθυνο θα είναι το ΥΠΑΑΤ και η πολιτική του ηγεσία


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ           ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ 
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Σοβαρές αλλαγές στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων ψήφισε αιφνιδιαστικά το ΥΠΑΑΤ με το νέο νόμο περί "Διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών".


Σοβαρές αλλαγές στο καθεστώς εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων φέρνει ο νέος νόμος του ΥΠΑΑΤ περί "Διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών". Με μία ατελείωτη και χαώδη σειρά τροπολογιών, σε ένα παντελώς άσχετο νομοσχέδιο, τροποποιούνται τόσο ο ν. 4036/2012 που ρυθμίζει τη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων, όσο και το Π.Δ. 159/2013 που καθορίζει τις προδιαγραφές για τα καταστήματα εμπορίας.

Μεταξύ άλλων, το ΥΠΑΑΤ:
1) Καταργεί την "συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία" γεωπόνου στο κατάστημα γεωργικών φαρμάκων και προβλέπει απλώς "να απασχολείται άτομο (γεωπόνος) με υπαλληλική σχέση"
2) Στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) βάζει ως προϋπόθεση ή να απασχολούν γεωπόνο "με υπαλληλική σχέση" στο κατάστημα ή να είναι κάποιος εταίρος τους γεωπόνος (χωρίς περιορισμό συμμετοχής), ενώ μέχρι τώρα ίσχυε ως προϋπόθεση ο εταίρος αυτός να έχει τουλάχιστον το 20% της εταιρείας.
3) Καταργεί την υποχρέωση ο υπεύθυνος επιστήμονας να απασχολείται σε ένα και μόνο κατάστημα.
Με λίγα λόγια:
Ανοίγει ο δρόμος σε εταιρίες που έχουν στο εταιρικό τους σχήμα έναν γεωπόνο, έστω και με 1%, να ανοίγουν όσα καταστήματα θέλουν πανελλαδικά, με υπεύθυνο επιστήμονα αυτόν τον γεωπόνο.

Ο νέος Νόμος δεν έχει πάρει ακόμα ΦΕΚ, αλλά ψηφίστηκε από τη Βουλή και αποτελεί ουσιαστικά Νόμο του Κράτους.

Για το θέμα Ανακοίνωση έχει βγάλει και το ΓΕΩΤΕΕ, διαμαρτυρόμενο σε εντονότατο ύφος. 

Επειδή όλα τα παραπάνω είναι πολύ σοβαρά και αλλάζουν τελείως το τοπίο στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, θα επανέλθουμε στο θέμα με νεότερη δημοσίευση.

Διαβάστε περισσότερα...

Ημερίδα αύριο 19 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα για την διαχείριση των υδάτων της Ηπείρου, διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Ημερίδα με θέμα: "Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)" διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017.

Πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τα κείμενα επί του Αναθεωρημένου Προσχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο   http://wfdver.ypeka.gr

 Την επόμενη ημέρα (20 Οκτωβρίου 2017) θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα στο πλαίσιο της Διαβούλευσης επί του "Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05). Πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τα κείμενα του Προκαταρκτικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ανωτέρω Υδατικού Διαμερίσματος βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο  http://floods.ypeka.gr


Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

"Μία από τα ίδια" για τις αγορές Παραγωγών ο νέος νόμος του ΥΠΑΑΤ-Παραπέμπεται και πάλι η λειτουργία τους σε έκδοση ...Υπουργικής Απόφασης.

Προβληματισμός, κατήφεια, θλίψη, οργή. Αυτά είναι τα συναισθήματα (κατά σειρά κλιμάκωσης) που μας προκάλεσε ο νέος νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ό,τι έχει να κάνει με τις, πολύπαθες πλέον, "Αγορές Παραγωγών".
Την ώρα που το ΥΠΑΑΤ πανηγυρίζει και διάφορα σάιτ που αναπαράγουν τα Δελτία Τύπου του μας πληροφορούν ότι θεσμοθετήθηκαν οι αγορές βιολογικών ας δούμε (με στοιχεία και όχι με συνθήματα ) ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα για τις Αγορές Παραγωγών:

Οι Αγορές Παραγωγών "θεσμοθετήθηκαν" με το νόμο 4235/2014. Η λέξη πρέπει να μπει σε πολλά εισαγωγικά γιατί η θεσμοθέτηση έμεινε στα χαρτιά. Ας δούμε τι έλεγε το σχετικό άρθρο του νόμου:

Άρθρο 56, παρ. 1:
" Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers’ Markets) με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
α) Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικά, για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.

Άρθρο 60, παρ. 5:
α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
αα) τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας, τη μετακίνηση και την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών,
ββ) ειδικά θέματα ως προς τους κανόνες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών, τον έλεγχο τήρησης των κανόνων αυτών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου,
γγ) ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 56.
Η περίφημη αυτή ΚΥΑ λοιπόν που θα καθόριζε όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών ουδέποτε εκδόθηκε, 3,5 χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4235/2014.

Ας δούμε τώρα τι λέει ο νέος νόμος για το ίδιο θέμα:

Άρθρο 20, παρ. 7:
α) Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και µεταποιηµένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.
β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί, πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε τους νόµους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997 (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν και να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και να διαθέτουν Αριθµό Μητρώου. Οι παραγωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειάς τους. Οι συνεταιρισµοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν την έδρα τους οι συνεταιρισµοί, καθώς και στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειάς τους. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί από όλη τη χώρα.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «3.α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
αα) Τα θέµατα και ο τρόπος λειτουργίας των αγορών παραγωγών και των Ε.Δ.Α.Π., οι διαδικασίες εκλογής ή ορισµού των εκπροσώπων των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, συνεταιρισµών, δήµων και καταναλωτών στις Ε.Δ.Α.Π., το καταστατικό και η µορφή των αυτοδιαχειριζόµενων φορέων παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των οµοσπονδιών τους, τα δικαιολογητικά και η τηρούµενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία τους.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1. 


Συμπεράσματα:
1) Ο νέος νόμος του ΥΠΑΑΤ αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των αγορών παραγωγών, τη στιγμή που δεν είχε εφαρμοσθεί κάν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, αφού η εφαρμοστική ΚΥΑ δεν εκδόθηκε ποτέ. Επιπλέον περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αφού από τη διατύπωση του νόμου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο εάν μιλάει μόνο για αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων ή για αγορές παραγωγών γενικά.
2) Παραπέμπει και πάλι όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας των αγορών παραγωγών σε Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί.

Εάν αυτό δεν λέγεται έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη λύση του συγκεκριμένου θέματος, εμείς δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να το ονομάσουμε...
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Νέες διευκρινίσεις του ΥΠΑΑΤ για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων.

Νέες διευκρινίσεις που αφορούν λεπτομέρειες της διαδικασίας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη μορφή κειμένου ερωτήσεων-απαντήσεων. Παραθέτουμε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων:
(Το κείμενο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ΕΔΩ)

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

25.   Απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για καλλιέργειες όπως η πορτοκαλιά και η μανταρινιά ή θεωρούνται ήσσονος σημασίας, αφού αναφέρονται στην απόφαση 10088/11573210088/115732/26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013);

Το σωστό είναι ότι υπάρχουν ήσσονος σημασίας χρήσεις και φυσικά οι καλλιέργειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν είναι ήσσονος σημασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις καλλιεργειών όλες οι χρήσεις είναι ήσσονος σημασίας. 

Όπως αναγράφεται στο με αριθ. πρωτ. 9882/94945/12-9-2017 έγγραφό μας με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συνταγογράφηση (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/530-syntagh-geo-farmaka) μόνον στις περιπτώσεις, όπου στη χορηγηθείσα έγκριση κυκλοφορίας και στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφέρεται "ήσσονος σημασίας" χρήση, δεν απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου. Στην περίπτωση αυτή μετά την πώληση καλόν είναι στις παρατηρήσεις που υπάρχουν στην ηλεκτρονική καταγραφή αναφέρεται ότι πρόκειται για ήσσονος σημασίας. 

Για να γίνει σαφές με παραδείγματα ετικετών: Το προϊόν που αναφέρεται στην ιστοσελίδα https://www.elanco.gr/pdf/dursban-750ec/dursban-750ec-etiketa.pdf είναι εγκεκριμένο για χρήση και σε πορτοκαλιά και μανταρινιά αλλά η "ήσσονος χρήση" αναφέρεται μόνον στην περίπτωση του σπαραγγιού (τελευταία καλλιέργεια στην ετικέτα). Άρα στην πορτοκαλιά και την μανταρινιά πρέπει να γίνει συνταγή, στο σπαράγγι για τη χρήση που αναφέρει δεν χρειάζεται.

Άλλο παράδειγμα: το μυκητοκτόνο της ιστοσελίδας http://www.efthymiadis.gr/inst/redestos/gallery///Products/KN%20Efthymiadis/Downloadables/NORDOX%2075WP%201kg%200314.pdf  είναι εγκεκριμένο για χρήση σε πορτοκαλιά, μανταρινιά αλλά η ήσσονος σημασίας χρήση αναφέρεται ρητά και αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρήση στα ακτινίδια.  Άρα στην πορτοκαλιά και την μανταρινιά πρέπει να γίνει συνταγή, στο ακτινίδιο για τη χρήση που αναφέρει δεν χρειάζεται. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και το ίδιο ισχύει για κάθε άλλο προϊόν στην ετικέτα του οποίου αναφέρεται ήσσονος χρήση

26.      Υπάρχει διασύνδεση ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με την ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε το πελατολόγιο που είναι περασμένο στην ηλεκτρονική καταγραφή να περαστεί αυτόματα στην ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής;

Όχι, δεν υπάρχει διασύνδεση και δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς η ηλεκτρονική καταγραφή διενεργείται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και διενεργούν την λιανική πώληση ενώ η έκδοση συνταγής γίνεται από τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις καθορισμένες από τη νομοθεσία προδιαγραφές.
25.      Συνταγή από κάποιο σημείο πώλησης και εκτέλεση από κάποιο άλλο και μάλιστα με αλλαγή σκευάσματος. Ποια η ευθύνη του συνταγογράφου για θέματα που αφορούν το σημείο πώλησης, ειδικά όταν χορηγεί διαφορετικό σκεύασμα από το προτεινόμενο στη συνταγή;

Η ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου έγκειται αποκλειστικά και μόνον στις πράξεις που ενεργεί και όχι φυσικά για πράξεις ή παραλείψεις άλλου προσώπου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγή δεν εκδίδεται από κατάστημα πώλησης αλλά από συνταγογράφο, ο συνταγογράφος έχει την ευθύνη της συνταγής και το κατάστημα πώλησης την ευθύνη της πώλησης επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη συνταγή.

26.      Στην περίπτωση που κάποιος έχει μικρότερη των χιλίων τετραγωνικών έκταση και το φάρμακο που θέλει δεν φέρει το συγκεκριμένο εικονίδιο, μπορεί να προμηθευτεί για παράδειγμα 1 τεμάχιο φυτοπροστατευτικού προϊόντος του 1 lt ή πρέπει να πάρει πολλά τεμάχια φυτοπροστατευτικού προϊόντος 100 ml; Η΄ ανάποδα, αν κάποιος είναι καλλιεργητής 30 στρεμμάτων αλλά το φάρμακο που χρησιμοποιεί αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα στρέμμα έκταση, και εννοείται πως το φάρμακο πληροί τις προϋποθέσεις, απαλλάσσεται της συνταγογράφησης ή όχι;

Κατ' αρχάς στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, πρέπει ούτως ή άλλων να γίνει ηλεκτρονική καταγραφή, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 υπέχει θέση συνταγής. Στην πρώτη περίπτωση που αναφέρετε, το μέγεθος συσκευασίας κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι αδιάφορο. Το ζητούμενο είναι η χρήση στην καλλιέργεια που καταγράφεται να είναι για υπαίθρια καλλιέργεια <1000 τμ. Στη δεύτερη περίπτωση, ναι δεν απαιτείται συνταγή χρήσης. 

27.      Στην επιχείρηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι τρεις γεωπόνοι. Και οι τρεις έχουν ήδη κάνει αίτηση συνταγογράφου. Η ερώτηση είναι αν κατά την ταυτόχρονη παρουσία τους στο κατάστημα, όπου εξυπηρετούν και οι 3 ταυτόχρονα, πρέπει να συνταγογραφεί ο καθένας με τον λογαριασμό του.

Η συνταγογράφηση αφορά το κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά, ως συνταγογράφο και όχι την όποια επιχείρηση απασχολούνται.

28.      Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που με τη συνταγή συστήνεται μίγμα βυτίου δύο ή περισσότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Στη περίπτωση που ο συνταγογράφος κρίνει απαραίτητο το μίγμα διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να συμπληρώσει συνταγή για όλα τα σκευάσματα που συστήνει και μπορεί να γράψει στις παρατηρήσεις ή στο κελί του συνδυασμού, το μίγμα βυτίου που προτείνει.

29.      Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το πεδίο «έκταση/κιλά» στη συνταγή δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται αλλά στην ψηφιακή υπηρεσία εμφανίζεται ως υποχρεωτικό.

Ήδη γίνονται οι ενέργειες για να διορθωθεί.

30.      Τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να αναλάβει και ο υπεύθυνος ενός καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην περίπτωση αυτή τι ευθύνη έχει εάν ο παραγωγός δεν κάνει ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος;

Ναι, ο υπεύθυνος ενός καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων μπορεί να αναλάβει την ευθύνη χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που προμηθεύτηκε τρίτος. Στην περίπτωση αυτή έχει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται πριν την εφαρμογή (ενδεικτικά αναφέρουμε ενημέρωση κατοίκων ή μελισσοκόμων κλπ), κατά την εφαρμογή (τήρηση συνταγής, αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές κλπ), ως και μετά την εφαρμογή (καταγραφή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παροχή στοιχείων στις ελεγκτικές αρχές κλπ).

31.         Στην περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αριθμού εφαρμογών που αναφέρονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ποιος έχει την ευθύνη;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται από τον εάν ο συνταγογράφος συνέστησε περισσότερες εφαρμογές από τις προβλεπόμενες στην ετικέτα ή δεν έλεγξε το ιστορικό για να διαπιστώσει ότι ήδη στη συγκεκριμένη καλλιέργεια είχε ήδη γίνει το μέγιστο του προβλεπόμενου αριθμού εφαρμογών (ή υπάρχουν ανεκτέλεστες σχετικές συνταγές), όπου και όπως αυτό υφίσταται, οπότε είναι ευθύνη του συνταγογράφου και ελέγχεται από την εκδοθείσα συνταγή ή εάν ο επαγγελματίας χρήστης παρά τη συνταγή ή χωρίς συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων πραγματοποίησε μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών από τον προβλεπόμενο στην ετικέτα, οπότε είναι ευθύνη του επαγγελματία χρήστη.

32.          Στο υπόδειγμα συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέρεται ότι "η παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων τιμωρείται με τις κυρώσεις των άρθρων 13, 14 και 45 του ν.4036/2012", όπου η παράγραφος 2 του άρθρου 45 μας παραπέμπει στα άρθρα 38 και 44 του ιδίου νόμου όπου αναφέρεται στην χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων. Εάν κάποιος Γεωπόνος εκδόσει συνταγή χρήσης σε παραγωγό όπου δεν διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας εξοπλισμού συντρέχει συνυπευθυνότητα και κατα συνέπεια υπόκειται και ο Γεωπόνος σε κυρώσεις;
Με λίγα λόγια πως ο Γεωπόνος ,ο οποίος εκδίδει συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου,  οφείλει να γνωρίζει αν ο χρήστης έχει και πιστοποιητικό καταλληλότητας  εξοπλισμού χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας γνωρίζω ότι προς το παρόν στη συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την τροποποιητική Υπουργική Απόφαση (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/FEK_2724B2017.pdf) δεν προβλέπεται η καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή η γνώση της πιστοποίησης αυτού. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη λεγόμενη "συγγνωστή πλάνη" που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο συνταγογράφος για κάτι που δε γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει και δεν έχει ευθύνη γι αυτό. Άλλως, θα έπρεπε να τιμωρείται ο συνταγογράφος εάν ο επαγγελματίας χρήστης δεν κάνει τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας (άσχετο με την ευθύνη του συνταγογράφου), κλπ. Στο άρθρο 45 του ν.4026/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όπως και στα άρθρα 9 και 13 του ιδίου νόμου αναφέρονται συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβάσεις του επαγγελματία χρήστη στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι παραβάσεις που αναφέρονται ρητά σε συνταγογράφους και συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, περιγράφονται ρητά στο άρθρο 45, παράγραφος 9α του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/%CE%9D_4036_2102_TROPOPOIHSEIS_220517.pdf).

 1. Αν κοπεί το internet για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνεται χειρόγραφα η συνταγογράφηση;

Η συνταγογράφηση είναι μόνον ηλεκτρονική και δεν υπάρχει δυνατότητα για χειρόγραφη μέσω της δωρεάν ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ. Είναι πιθανόν, όταν μεταγενέστερα συνδεθούν τα ιδιωτικά πακέτα, να προσφέρουν τη δυνατότητα έκδοσης χωρίς συνεχή σύνδεση με το διαδίκτυο στους ενδιαφερόμενους, όπως ήδη συμβαίνει με την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έχει όμως σημασία ο επαγγελματίας χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων να λαμβάνει τη συνταγή πριν την αγορά (έκδοση τιμολογίου) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οι θέσεις του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων.

Στις 13-9-2017 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας με αποκλειστικό θέμα την συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Οι θέσεις του Συλλόγου για το θέμα διατυπώνονται στο παρακάτω Δελτίο Τύπου:                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων»

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 13-9-2017 κατέληξε στις παρακάτω θέσεις-προτάσεις σχετικά με το θέμα της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων:

Όπως έχουμε επισημάνει και παλαιότερα (Ανακοίνωσή μας από 16 Μαρτίου 2015) η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων είναι ένα κατ’ αρχήν θετικό μέτρο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του γεωπονικού κλάδου προς τους αγρότες καθώς και στην παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και οικονομικών αγροτικών προϊόντων καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και του χρήστη. Ωστόσο στην ίδια Ανακοίνωση είχαμε επισημάνει μία σειρά από αδυναμίες του συστήματος, οι περισσότερες από τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα με την προγραμματισμένη από το ΥΠΑΑΤ υποχρεωτική εφαρμογή της συνταγογράφησης από 18-9-2017.

Συγκεκριμένα:

1. Δε λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό των επεμβάσεων στην καλλιέργεια ώστε να τηρηθούν οι απαιτήσεις της ετικέτας για το αριθμό των εφαρμογών, το μεσοδιάστημα των ψεκασμών και τη διαχείριση ανθεκτικότητας.

2. Δεν υπάρχει καμιά σύνδεση με την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (είναι υποχρεωτικές από 1-1-2014).

Δυστυχώς, παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη αναστολή εφαρμογής του μέτρου (από τον Δεκέμβριο του 2015) δεν υπήρξε διάλογος με το ΓΕΩΤΕΕ και τους Γεωπονικούς Συλλόγους ώστε να ληφθούν υπόψη προτάσεις για την βελτίωση του συστήματος και να ενσωματωθούν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου, χωρίς η νέα Υπουργική Απόφαση να αλλάζει κάτι ουσιαστικό σε σχέση με την παλιά και ενώ οι σχετικές ψηφιακές εφαρμογές του ΥΠΑΑΤ (η εφαρμογή της «Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» όσο και η ίδια η εφαρμογή της Συνταγογράφησης) δεν έχουν αρχίσει ακόμα να λειτουργούν!

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τα εξής:

1. Η εφαρμογή της συνταγογράφησης να ξεκινήσει κανονικά αλλά να δοθεί μεταβατική περίοδος ενός έτους μέσα στην οποία αφενός να υπάρξει εξοικείωση των χρηστών με την εφαρμογή και αφετέρου να υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις για την απλούστευση της εφαρμογής.

2. Προκειμένου να υπάρξει διασύνδεση της συνταγογράφησης με το ιστορικό της καλλιέργειας προτείνεται σε πρώτη φάση να είναι υποχρεωτική για την έκδοση της συνταγής η προσκόμιση από τον παραγωγό του ημερολογίου επεμβάσεων, το οποίο είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να τηρεί.

3. Για την χορήγηση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας να υπάρξει καθολική και δωρεάν εκπαίδευση και εξέταση των ενδιαφερομένων, η οποία να παρέχεται από δημόσιους φορείς, και σε συνεχή βάση.


                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ                                      ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣΔιαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Σε δημόσια διαβούλευση βάζει το ΥΠΑΑΤ τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, τέθηκε το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης των Σχεδίων Βελτίωσης. Το προσχέδιο που έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση περιέχει αναλυτικά τα παραρτήματα που αφορούν τις επιμέρους δαπάνες και το αντίστοιχο εύλογο κόστος. Θυμίζουμε ότι το ΥπΑΑΤ είχε προγραμματίσει η προκήρυξη να γινόταν στα τέλη του Ιουλίου. Τώρα αναμένεται να γίνει από το Νοέμβριο.

Ανακοίνωση ΥπΑΑΤ
Αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr σχέδιο απόφασης σχετικά με τις Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (15 Σεπτεμβρίου 2017) το προς διαβούλευση κείμενο θα αναρτηθεί και στο πεδίο των διαβουλεύσεων του www.minagric.gr, όπου θα μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις κατά άρθρο έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Διαβάστε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης


Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων.

Διευκρινιστικό έγγραφο απέστειλε το ΥΠΑΑΤ προς όλους τους ενδιαφερόμενους (Ελεγκτικές Αρχές, Ιδιώτες Γεωπόνους, Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων και Επαγγελματίες Χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων) με το οποίο απαντά σε μία σειρά από ερωτήματα που έχουν τεθεί τις τελευταίες μέρες σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης από 18-9-2017.
Παραθέτουμε παρακάτω ολόκληρο το έγγραφο το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί εντός της ημέρας και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου:

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

 1. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων). Για τα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για τα βιοκτόνα δεν απαιτείται συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
 2. Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), στους οποίου μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι:

Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («ψεκαστές») οφείλουν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


 1. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών που επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος οφείλουν:Β. Στην περίπτωση που δεν έχουν κάνει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπεύθυνοι επιστήμονες σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή/και ως συνταγογράφοι πρέπει να κάνουν ‘Δημιουργία Λογαριασμού’ στις Ψ.Υ. και να εισέλθουν στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν και να αιτηθούν την καταχώρησή τους ως χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η αίτηση θα εξεταστεί ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως έγινε και με την ψηφιακή υπηρεσία των συνταγογράφων. Οι τίτλοι σπουδών που επέχουν θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος είναι:

1) Γεωπόνος, πτυχιούχος ΑΕΙ

2) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Φυτικής Παραγωγής [πδ 109/1989 (Α΄47)]

3) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων [πδ 109/1989 (Α΄47)]

4) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας [πδ 109/1989 (Α΄47)] και

5) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας [π.δ. 312/2003 (Α΄ 264)] για χρήσεις συμβατές με τη βιολογική γεωργία

6) Κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους − μέλους της Ε.Ε. με τα ανωτέρω ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

 1. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36, του ν.4036/2012 (Α’ 8/27.01.2012), όπως ισχύει. Η ψηφιακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί ευθύνη του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που τυχόν εκτελεί την πώληση χωρίς συνταγή χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.
 2. Οι καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» είναι όσες προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναγράφεται τόσο στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά όσο και στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ότι πρόκειται για ήσσονος σημασίας χρήση.
 3. Τα δασικά είδη είναι όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx ως «Δασικά δένδρα».
 4. Τα ανθοκομικά είδη είναι όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx ως «καλλωπιστικά».
 5. Τα αρωματικά φυτά είναι τα αρωματικά φυτά από την κατηγορία «Βιομ/κά και αρωμ/κά φυτά» που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων ενημερώνουμε ότι δεν εντάσσονται στα αρωματικά οι καλλιέργειες αραχίδας, βαμβακιού (συμπεριλαμβανομένου της απολύμανσης και επένδυσης σπόρων), ζαχαρότευτλων, ηλίανθου και καπνών.
 6. Σε περίπτωση που η συνταγή γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων) συντάσσεται λίγο πριν την πώληση αυτών υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 7. Σε περίπτωση που η συνταγή γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων) δεν συντάσσεται λίγο πριν την πώληση αυτών υπάρχει η δυνατότητα:

Α. Είτε αναγραφής του κωδικού αριθμού της συνταγής και αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Β. Είτε ανάγνωσης με ειδική συσκευή του γραμμικού κώδικα (barcode) της συνταγής και αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Γ. Είτε συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα αντίστοιχα πεδία της συνταγής.

 1. Ο συνταγογράφος έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της συνταγής γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), πριν την οριστικοποίηση και έκδοσή της.
 2. Ο συνταγογράφος έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και ελέγχου του ιστορικού των συνταγών που έχουν εκδοθεί στον επαγγελματία χρήστη προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2310).
 3. Η ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους. Η δυνατότητα διασύνδεσης ιδιωτικών πακέτων για τον ίδιο σκοπό (web service) θα πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα.
 4. Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, «σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που:

αα) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ.) και

ββ) δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστί οστά  

εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε». Η ψηφιακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί ευθύνη του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που τυχόν εκτελεί την πώληση χωρίς συνταγή χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.

 1. Σε ποιον εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης, στον ψεκαστή ή στον παραγωγό;

Το παραστατικό πώλησης εκδίδεται σε αυτόν που αγοράζει (αποκτά κατοχή) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Το πρόσωπο που εφαρμόζει το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ψεκαστής) εάν παρέχει μόνον την υπηρεσία της εφαρμογής τους, προφανώς δεν εκδίδει στο όνομά του τιμολόγιο αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά μόνον τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

 1. Πώς θα συνταγογραφούν οι εταιρείες που θέλουν να ψεκάζουν χώρους πρασίνου ή οι δήμοι και σε ποιου το ΑΦΜ θα κόβονται τα τιμολόγια αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Οι νομικές διατάξεις ισχύουν το ίδιο για όλους. Είτε φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα εν λόγω νομικά πρόσωπα θα οριστούν συνταγογράφοι είτε τρίτα πρόσωπα. Τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια) των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκδίδονται στα νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν την αγορά αυτών, όπως ισχύει και σήμερα.

 1. Συνταξιούχοι γεωπόνοι μπορούν να είναι συνταγογράφοι;

Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της ασφαλιστικής και οικονομικής νομοθεσίας, από τη νομοθεσία των γεωργικών φαρμάκων δεν υπάρχει κάποια σχετική απαγόρευση.

 1. Ποιος θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανίχνευσης μη επιτρεπτών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα;

Αυτός που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση. Για παράδειγμα, εάν η συνταγή ήταν σωστή, εάν η πώληση του γεωργικού φαρμάκου ήταν σωστή αλλά η χρήση του φαρμάκου ήταν λάθος, τότε ο επαγγελματίας χρήστης.

 1. Οι συνταγές θα πρέπει να εκτελούνται μέσα στον Νομό που εκδόθηκαν και τι ισχύ έχουν;

Κάθε συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέρει την περιοχή χρήσης του, που φυσικά δεν απαιτείται να είναι στον ίδιο νομό που εκδόθηκε η συνταγή. Η συνταγή ισχύει για ένα μήνα από την έκδοσή της.

 1. Αν κάποιος θέλει να αναιρέσει την αναγνώρισή του ως συνταγογράφος, τι πρέπει να κάνει;
          Απλά το δηλώνει στην ψηφιακή υπηρεσία.

 1. Εταιρεία που κάνει συμβολαιακή γεωργία και ψεκάζει με δικούς της εργάτες τα κτήματα των παραγωγών, λέει ότι οι γεωπόνοι της τρέχουν από χωράφι σε χωράφι, βλέπουν τη ζημιά και συνταγογραφούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εφόσον λοιπόν για παράδειγμα η έδρα τους είναι στη Θεσσαλονίκη και κάποια από τα χωράφια που έχουν αναλάβει είναι στην Ημαθία, θα πρέπει να βλέπουν τα χωράφια, να γυρίζουν στη Θεσσαλονίκη να συνταγογραφούν και μετά να ξαναπηγαίνουν Ημαθία να δώσουν τη συνταγή ή να τη στέλνουν με ταχυδρομείο, ή πώς αλλιώς να τη στέλνουν;

Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία είναι πολλές. Ενδεικτικά, στο συγκεκριμένο ερώτημα οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι:

·         Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ακόμη και στο χωράφι με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και φορητή σύνδεση στο διαδίκτυο.

·         Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην έδρα της επιχείρησης ή σε υποκατάστημα και αποστολή της εκτύπωσης (με fax, email, κλπ) στον ενδιαφερόμενο.

 1. Θα υπάρχει σύνδεση των Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή ανακοινώσεων των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. με τη ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Σχεδιάζεται μεταγενέστερα να δημιουργηθεί σύνδεση των Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή ανακοινώσεων των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. με τη ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Για παράδειγμα όταν ο συνταγογράφος εισάγει περιοχή και καλλιέργεια, να εμφανίζεται ένα ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. τύπου pdf) με τις πληροφορίες αυτές που θα έχουν εισάγει οι αρμόδιες υπηρεσίες.

 1. Θα δηλώνεται ο κωδικός αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ) στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Όχι, σύμφωνα με τη με αριθ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν προβλέπεται η αναγραφή του.
Διαβάστε περισσότερα...