Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Οι θέσεις του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας για το σχέδιο νόμου περί "Υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών" .

Ολοκληρώθηκε χθές 11 Φεβρουαρίου η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του ΥΠ.Α.Α.Τ. με τίτλο: "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας, ενσωματώνοντας και κάποια σχόλια μελών του που κατατέθηκαν στη διαβούλευση, παρουσιάζει τις θέσεις του πάνω στο συγκεκριμένο νομοθέτημα, όπως έκανε πρόσφατα και με το Εθνικό Σχέδιο δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων: 

Άρθρο 2 Ορισμός Ελεγκτή: Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως: “Εντεταλμένος υπάλληλος, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο ελέγχου, των αρμόδιων αρχών του άρθρου 3”, για να μη βρεθούν υπάλληλοι χωρίς ή με διαφορετική ειδικότητα να ελέγχουν αντικείμενα που δεν έχουν διδαχθεί και δε γνωρίζουν. 
Άρθρο 3 Οι αρμόδιες αρχές, παρόλο που κάποιες έχουν ξεχαστεί όπως τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου και οι Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, είναι πάρα πολλές και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Ειδικά οι ελεγκτικές αρμόδιες αρχές έχουν αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες, ανεπαρκή συντονισμό και μειωμένη αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι δε νοείται υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και τη φυτοϋγεία, να έχουν άμεσο προϊστάμενο αιρετό άρχοντα οποιουδήποτε βαθμού αυτοδιοίκησης. Δε μπορεί να βασίζεται η υγεία των Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων καταναλωτών στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες, φιλικές σχέσεις, κουμπαριές, διαθέσεις γενικότερα, του εκάστοτε τοπικού παράγοντα. Αυτά έχουν επισημανθεί και από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα (FVO) κι αν το παρόν νομοσχέδιο δεν μπορεί να αλλάξει αυτές τις χρόνιες δυσλειτουργίες, ίσως είναι σκόπιμο να προηγηθεί ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που ελπίζουμε θα κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση.
 Άρθρο 5 Στο 1 β περ. αα θα πρέπει να γίνει πιο σαφές και περιοριστικό το σύστημα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο της αξιοποίησης των συνεχών συστάσεων για κωλυσιεργία και αποφυγή ουσιαστικά της συμμόρφωσης. Πχ. η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να συμμορφωθεί σε 2-3 έγγραφες συστάσεις και αν δεν το κάνει να λαμβάνονται μέτρα.
 Άρθρο 9 Δεν είναι δυνατόν σε επιτροπή που εξετάζει τρόφιμα (γενικά) να συμμετέχει πάντα και κατά αποκλειστικότητα η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής. Δεν στέκει ούτε επιστημονικά ούτε δεοντολογικά οι κτηνίατροι να εξετάζουν υποθέσεις με τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Εάν τα τρόφιμα είναι φυτικής προέλευσης θα πρέπει να συμμετέχουν γεωπόνοι των άλλων Δ/νσεων του Υπουργείου. Θα μπορούσε π.χ. η διατύπωση για τη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής επανεξέτασης να είναι, κατά περίπτωση, ως εξής: αα) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του ββ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής παραγωγής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. γγ) έναν (1) κτηνίατρο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ή έναν (1) γεωπόνο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
 Άρθρο 30 Οι τριμελείς επιτροπές που θα επιβάλλουν τα πρόστιμα, να έχουν μόνιμη συγκρότηση και όχι να συγκροτούνται κατά περίπτωση, γεγονός που πιθανόν να εγείρει θέματα αντικειμενικότητας, διαφάνειας και άνισης μεταχείρισης ομοίων παραβάσεων.
 Άρθρο 53 Οι τροποποιήσεις του ν. 4036/2012 είναι στη σωστή κατεύθυνση (όπως η παροχή συμβουλών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από εξειδικευμένους επιστήμονες), όμως πρέπει να προστεθεί μια ακόμα πολύ σημαντική: Η ρητή απαγόρευση πώλησης γεωργικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Με την πώληση μέσω internet που σήμερα είναι επιτρεπτή από καταστήματα που έχουν άδεια εμπορίας δεν διασφαλίζεται η παρ. 8 του άρθρου 35 του παραπάνω νόμου: «Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων» και δεν τηρείται η απαίτηση της παρ. 7: «Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης το χειρισμό και την εφαρμογή την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.» και σε κάθε περίπτωση δυναμιτίζεται οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου και ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 
Άρθρο 55 Το άρθρο 55, χωρίς να αποκλείει κανένα επιστημονικό κλάδο, δημιούργησε μεγάλη σύγχυση. Επί σειρά ετών πολλοί επιστήμονες (χημικοί, κτηνίατροι, γεωπόνοι και άλλοι βιολογικής κατεύθυνσης) διεξάγουν, με αποτελεσματικότητα και ευθύνη, αναλύσεις σε δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, προσφέροντας ο καθένας το λιθαράκι του στην ασφάλεια τροφίμων της χώρας. Θα ήταν ευχάριστο να συγκέντρωναν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα άλλα σημαντικά άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου.

1 σχόλιο:

  1. H κατάσταση φέρνει στο νου το βιβλίο του Άπτον Σίνκλερ με τίτλο Η ΖΟΥΓΚΛΑ, που είναι γραμμένο εδώ και ένα αιώνα (1906) στην Αμερική για την άθλια ζωή των εργατών και τα σφαγεία του Σικάγου. Είχε ξεσηκώσει την κατακραυγή του κοινού και ανάγκασε τον Πρόεδρο Θίοντορ Ρούζβελτ να διατάξει έρευνες, που οδήγησαν στο νόμο περί καθαρής τροφής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή