Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου, στον ιστότοπο www.opengov.gr, το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του ΥπΑΑΤ». 
Με την νέα νομοθετική πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αναφέρεται στην Ενότητα Α΄ του Νομοσχεδίου, επιχειρείται μια ουσιαστική παρέμβαση στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας και προστασίας των ζώων, με τη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό, προληπτικό και αποτρεπτικό σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται και άλλα θέματα αρμοδιότητας ΥπΑΑΤ.  
Οι ρυθμίσεις της Ενότητας Α΄ κρίνονται αναγκαίες, διότι με την υπάρχουσα κατάσταση αφενός μεν η ύπαρξη διαφορετικών νομικών βάσεων και διαδικασιών για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στους ανωτέρω τομείς, δεν εγγυάται την ενιαία και αναλογική αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων και αφετέρου οι ελλείψεις στις διαδικασίες επιβολής, η πληθώρα των μεμονωμένων υφιστάμενων διατάξεων και τα προβλήματα στην εφαρμογή τους, δυσχεραίνουν την αποκατάσταση της τάξης και την απόδοση δικαίου.
Παράλληλα, με την Ενότητα Β΄ ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως θέματα διαχείρισης γης, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γεωργικής ασφάλισης, φυτοπροστασίας κλπ. με βελτίωση του θεσμικού τους πλαισίου και αποτέλεσμα την επίλυση προβλημάτων που εντοπίσθηκαν από την εφαρμογή ψηφισθέντων διατάξεων και τα οποία απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση καθώς και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Να επισημάνουμε εδώ ότι μέσα στις προτεινόμενες αλλαγές στο Ν. 4036/2012 είναι και η θέση που είχε διατυπώσει ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας (βλ. και εδώ), ότι δηλαδή οι σύμβουλοι ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πτυχίο γεωπόνου ή άλλο αντίστοιχο από αυτά που προβλέπονται για την εμπορία ΦΠΠ, και όχι απλά να είναι κάποια άτομα που θα έχουν περάσει από κάποιας μορφής κατάρτιση από το ΥΠ.Α.Α.Τ.
Το Σχέδιο Νόμου θα παραμείνει αναρτημένο, προς δημόσια διαβούλευση, έως τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου 2013. Αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, το Σχέδιο Νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου