Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Δύο (2) γεωπόνους θα προσλάβει η Π.Ε. Πρέβεζας για το πρόγραμμα Δακοκτονίας. Μέχρι τις 8 Ιουλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις.

Δύο (2) γεωπόνους θα προσλάβει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας 2016. Η σχετική Ανακοίνωση δημοσιεύτηκε χθες (27/6) στη "Διαύγεια" και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30-11-2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο γεωπόνου από ελληνικό ΑΕΙ ή αντίστοιχο από ΑΕΙ της αλλοδαπής και βεβαίωση Έναρξης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου. Επικουρικά, και ελλείψει γεωπόνων, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με πτυχίο Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ.
Τα κριτήρια επιλογής είναι αυτά του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή ο χρόνος ανεργίας, η ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, ο βαθμός πτυχίου και ο χρόνος της εργασιακής εμπειρίας που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του γεωπόνου.
 Οι αιτήσεις με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο "Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)" του ΑΣΕΠ με σήμανση 23-1-2015, υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΑΟΚ Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65) ή ταχυδρομικώς, με το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή να κρίνεται με βάση την ημερομηνία του φακέλου αποστολής.
 Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι δεκαήμερη, ξεκινάει την Τετάρτη 29/6 και λήγει την Παρασκευή 8/7/2016.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 23-1-2015 ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου