Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΓΕΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας: Ευτελίζεται ο θεσμός της συνταγογράφησης με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ.

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ μας κοινοποίησε επιστολή που έστειλε προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του και την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά με τη συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων. Δημοσιεύουμε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή γιατί θεωρούμε ότι οι επισημάνσεις και οι ανησυχίες που εκφράζονται είναι κατά βάση σωστές και ότι όλο το σύστημα της συνταγογράφησης θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί από το ΥΠΑΑΤ: 

 Θέμα: «Απόψεις για τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων» 

 Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 
 Το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρωτοστάτησε από τον Οκτώβριο του 2011 στην καθιέρωση της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τον έλεγχο της αναγκαιότητας και της καταλληλόλητας της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με στόχο την διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων. Με ιδιαίτερη θλίψη και εύλογη ανησυχία, όμως, ενημερωθήκαμε για τις πρόσφατες νομοθετικές σας τροποποιήσεις και αποφάσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, οι οποίες στην ουσία ευτελίζουν τη διαδικασία και στην πράξη ακυρώνουν τη συνταγογράφηση. 
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 18, παρ. 10 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164) «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 3 μετά την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4036/2012 με την οποία δίνεται η δυνατότητα έκδοσης συνταγής γεωργικών φαρμάκων σε όσους κατέχουν άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 220/1973 (Α΄272) και του π.δ. 353/1974 (Α΄138), δηλαδή εκτός από τους γεωπόνους και στους δασολόγους, κτηνίατρους και χημικούς. Σύμφωνα με την 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2310) ΥΑ, όμως, η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η οποία εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Παραρτήματος Δ΄ του Ν. 4036/2012 και της αριθμ. 8197/90920/22−7−2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β΄ 1883). Δηλαδή, η συνταγή αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Παράρτημα Δ΄ του Ν. 4036/2012) γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει ένας χημικός (βάσει του προγράμματος σπουδών του). Συνεπώς, η πρόσφατη τροποποίηση του ν. 4036/2012 είναι επιστημονικά αντιδεοντολογική και αντιβαίνει το πνεύμα και τον τύπο της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αλλά είναι και κατά παράβαση του άρθρου 5, παρ. 2 του ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297) για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού που ρητώς ορίζει ότι «οι γεωτεχνικοί είναι οι ΜΟΝΟΙ αρμόδιοι να εκδίδουν συνταγές φαρμάκων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους» και πρέπει να καταργηθεί άμεσα. 
Επιπροσθέτως, το εκδοθέν δελτίο τύπου της 3ης Δεκεμβρίου 2015, μας εξέπληξε δυσάρεστα γιατί με αυτό ανακοινώθηκε η επ΄ αόριστον αναστολή λειτουργίας της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Η πρότασή μας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. από το 2013 είναι πλήρως συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το σύγχρονο Ελληνικό πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης που στοχεύει σε ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Οι μόνοι που θα ζημιωθούν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα είναι όσοι εισάγουν παράνομα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα (η παράνομη χρήση τους θα αποδεικνύεται άμεσα από την έλλειψη έκδοσης και εκτέλεσης συνταγής μετά από εργαστηριακή ανάλυση αγροτικών προϊόντων, φυτών ή εδάφους) ή διακινούν ακατάλληλα σκευάσματα και φυσικά όσοι κερδοσκοπούν σε βάρος της τσέπης του παραγωγού και ίσως και της υγείας του καταναλωτή. Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη να ανακοινώσετε το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και ευχόμαστε να παραμείνετε προσηλωμένοι στην ιδέα της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων και να διορθώσετε σύντομα τις ανωτέρω αστοχίες προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας. 

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος                           Γεώργιος Παπαρουσόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου