Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Η απουσία Ομάδας Παραγωγών Ελαιολάδου αφήνει την Πρέβεζα έξω από τα προγράμματα ενίσχυσης που "τρέχουν" μέχρι τις 15 Φλεβάρη.

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2015 έχει οριστεί η προθεσμία για την υποβολή φακέλων από τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για προγράμματα ενίσχυσης της τριετίας 2015-2018. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς έχουν καθοριστεί με την Υ.Α. 218/7541/21-1-2015. Με βάση την ανωτέρω Υ.Α. ως Ο.Ε.Φ. θεωρούνται όλες οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), οι Ενώσεις Ομάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (Δ.Ο.) που έχουν αναγνωριστεί βάσει του Καν.(ΕΕ) 1308/2013. 
 Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι στους παρακάτω τομείς: 
α) Στον τοµέα της παρακολούθησης και της διοικητικής διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
β) Στον τοµέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 
γ) Στον τοµέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας µέσω του εκσυγχρονισµού 
δ) Στον τοµέα της βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 
ε) Στον τοµέα της ιχνηλασιµότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως µε ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές 
στ) Στον τοµέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικών µε τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
Κάθε Ο.Ε.Φ. έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένα μόνο πρόγραμμα και ο ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά πρόγραμμα είναι 500.000 €.
Στην Πρέβεζα, η απουσία Ομάδας Παραγωγών Ελαιολάδου, αφήνει ουσιαστικά την Πρέβεζα και τους ελαιοπαραγωγούς της έξω από τα προγράμματα αυτά. Η μοναδική Ομάδα Παραγωγών για ελαιόλαδο που υπήρχε στην Πρέβεζα, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας, η οποία παλιότερα είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αλλά και σε πρόγραμμα ενίσχυσης σαν Ο.Ε.Φ., δεν υφίσταται πλέον, για τους λόγους που είναι σε όλους μας γνωστοί. 
Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο άρθρο μας, σύμφωνα με την Υ.Α. 5746/157266/11-12-2014, για την αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών στο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές απαιτείται η συμμετοχή 100 ελαιοπαραγωγών με 2500 στρέμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου