Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Εξαιρετική προτεραιότητα στους ελέγχους για την Ξυλέλλα δίνει το ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με επιστολή του Μ. Μπόλαρη.

Με επιστολή που έστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης επισημαίνει τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχει η ελαιοκαλλιέργεια της χώρας μας από το βακτήριο Xylella fastidiosa και τους καλεί να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την αποφυγή της εισόδου της ασθένειας στην χώρα μας. 
 Στην επιστολή, η οποία απευθύνεται μεταξύ άλλων στους Περιφερειάρχες της χώρας, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου του, ο κ. Μπόλαρης επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

 "Ο επιβλαβής ογανισμός Xylella fastidiosa συμπεριλαμβάνεται στους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας των οποίων η είσοδος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα βάση της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Διαπιστώθηκε η παρουσία του σε ευρωπάϊκό έδαφος πρώτη φορά στην Ιταλία το 2013 και μέχρι σήμερα περίπου 1,1 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, ή το 10% του συνόλου, εκτιμάται ότι έχουν προσβληθεί στην περιφέρεια της Απουλίας. Σημειώνεται ότι η Ιταλία έχει κηρύξει την περιφέρεια της Απουλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει επιβάλει μέτρα απομόνωσης της χερσονήσου του Salento.
 Η διαπίστωση της παρουσίας του Xylella fastidiosa στην Ιταλία αρχικά και στην συνέχεια στη Γαλλία οδήγησε την Επιτροπή της Ε.Ε. στην λήψη προληπτικών μέτρων (Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για να αποτραπεί ο κίνδυνος της εισαγωγής και εξάπλωσης του Xylella fastidiosa στην Ε.Ε..
 Η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων μέχρι σήμερα επιστημονικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης για την φυτοϋγειονομική επικινδυνότητα της Efsa, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελαιοκαλλιέργειας και του αγροτικού οικοσυστήματος της Ελλάδας κατατάσσει τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa στην κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών μέγιστου κινδύνου (high risk pests).
 Η εγκατάσταση του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa στην χώρα μας, θα έχει δυσβάχταχτες για τη χώρα οικονομικές συνέπειες και τεράστιες επιπτώσεις στο αγροτικό οικοσύστημα και τον τουρισμό της".

 Στη συνέχεια ο Υπουργός, αφού υπογραμμίζει τη σημασία της διενέργειας των ετήσιων επισκοπήσεων από τις Φυτοϋγειονομικές Υπηρεσίες της χώρας, καθώς και των ελέγχων στα σημεία εισόδου και στην εσωτερική αγορά που αφορούν το συγκεκριμένο οργανισμό καραντίνας και τα φυτά ξενιστές του, τονίζει ότι:

"Ιδιαιτέρως οι Φυτοϋγειονομικές Υπηρεσίες των σημείων εισόδου της Χώρας που γειτνιάζουν με την Ιταλία, και των ελαιοπαραγωγικών νομών καλούνται να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους κατά την εισαγωγή και διακίνηση φυτών ξενιστών του Xylella fastidiosa.
  Η μη τήρηση του προγράμματος δειγματοληψιών στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος επισκοπήσεων

 1. θέτει σε κίνυνο την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, το περιβάλλον και την τουριστική βιομηχανία καθώς και το
 2. εγκεκριμένο από την Ε.Ε. πρόγραμμα συγχρηματοδότησης των επισκοπήσεων με το οποίο αναμένεται επιστροφή στην χώρα του ποσού των έως και 630.000 ευρώ για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν.

Σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και τον συντονισμό των Υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιούνται στο ακέραιο και κατά προτεραιότητα οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για τον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου, καθώς και για την ανάληψη δράσεων πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών συνεπικουρικά με τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ".

 Περισσότερα για την Xylella fastidiosa και τις ζημιές που προκαλεί μπορείτε να δείτε και στο παλιότερο άρθρο μας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου