Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Οδηγίες για την ίδρυση Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.

Έχουμε γράψει και παλιότερα στο ιστολόγιο (βλέπε εδώ και εδώ) για το σύστημα απογραφής και ελέγχου του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών). Σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά άνω των 100 λίτρων πρέπει να απογραφούν σε ειδικό Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 να έχουν περάσει τουλάχιστον από έναν έλεγχο από τους αρμόδιους Σταθμούς Επιθεώρησης (ΣΤΕΕΕΓΦ). Στη συνέχεια ο έλεγχος θα διενεργείται ανά τριετία. Η Υπουργική Απόφαση Ε8 1831/39763 (ΦΕΚ671/Β/21-04-2015) έχει καθορίσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες τόσο για την κατάρτιση του Μητρώου όσο και για το σύστημα επιθεώρησης και την ίδρυση των ΣΤΕΕΕΓΦ. 
 Η Περιφέρεια Ηπείρου με προχτεσινό (9-2-2016) Δελτίο Τύπου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα και τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΤΕΕΕΓΦ. 
Πάντως, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στην Π.Ε. Πρέβεζας δεν έχει προχωρήσει ακόμα ούτε η απογραφή των ψεκαστικών αλλά ούτε έχει υπάρξει ενδιαφέρον από κανέναν για την ίδρυση και λειτουργία ΣΤΕΕΕΓΦ. 
Το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας έχει ως εξής: 

 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει για την δυνατότητα ίδρυσης Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (εφεξής ΣΤΕΕΕΓΦ), αντικείμενο των οποίων είναι η επιθεώρηση και χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό Ε8 1831/39763 (ΦΕΚ671/Β/21-04-2015). 
 Οι ΣΤΕΕΕΓΦ μπορούν να λειτουργούν κατόπιν έγκρισης από το εργαστήριο αναφοράς (Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - “ΔΗΜΗΤΡΑ”) και εξουσιοδότησης από την αντίστοιχη υπηρεσία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία διατηρούν την έδρα τους (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Ε. Πρεβέζης και Π.Ε. Άρτας, καθώς και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου για την περιοχή των Ιωαννίνων). Η εξουσιοδότηση δίνει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη τη χώρα και έχει πενταετή διάρκεια . 
 Οι ΣΤΕΕΕΓΦ μπορεί να είναι μεταξύ άλλων: 
-κατασκευαστές Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, 
-καταστήματα πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων, 
-τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., 
-Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, 
-έμποροι Γεωργικών Μηχανημάτων, 
-συνεργεία Γεωργικών Μηχανημάτων, 
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα IV της παραπάνω απόφασης και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα άτομο (επιθεωρητής) ο οποίος θα είναι κάτοχος πτυχίου όπως αναφέρεται στο Άρθρο 8 της παραπάνω απόφασης. 
 Επισημαίνεται ότι ο καταγεγραμμένος Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον μια φορά έως τον Νοέμβριο του 2016 και έπειτα θα πιστοποιείται ανά τριετία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου