Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Διαμαρτυρία της Π.Ο.Σ.Γ. για προωθούμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με αφορμή προωθούμενο σχέδιο νόμου (την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ) με το οποίο αφενός καταργείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου για την εμπορία λιπασμάτων και αφετέρου τροποποιούνται ριζικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απασχόληση γεωπόνου στις επιχειρήσεις αυτές, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Έτος Ιδρύσεως 1954

Αθήνα 10-04-2013
Αριθμ. Πρωτ. 146

ΔΙΔΟΤΟΥ 26 – ΑΘΗΝΑ 10680
Τηλ. – FAX : 210-3614580

Προς:
·Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
κ. Α.Τσαυτάρη
·Υπουργό Οικονομικών,
κ. Γ.Στουρνάρα

Κοινοποίηση:
·Αν. Υπουργό,
κ. Μ. Χαρακόπουλο
·Αν. Υπουργό,
κ.Χ.Σταϊκούρα
·Υφ. Οικονομικών,
κ.Γ.Μαυραγάνη
·Γ.Γραμματέα ΥΠΑΑΤ,
κ. Μ.Κορασίδη
·Γ. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ΥΠΑΑΤ, κ. Δ.Μελά
·Ε.Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ΥΠΑΑΤ,
κ. Α.Θεοχαρόπουλο
·ΓΕΩΤΕΕ
·ΠΟΓΕΔΥ
·ΠΕΓΔΥ
·ΠΟΣΕΓ
· Συλλόγους Γεωπόνων - Έδρες τους
·Μ.Μ.Ε.

 


          Θέμα: «Διαμαρτυρία για την προτεινόμενη κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και την υιοθέτηση της μερικής απασχόλησης γεωπόνου στην εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού»


Κύριοι Υπουργοί 
Με έκπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε, πως επίκειται ψήφιση νομοσχεδίου για την "Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011". 
Αυτό γίνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και με πασιφανείς άμεσους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για την αγροτική ανάπτυξης της χώρας και με παράλληλη ισοπεδωτική αντιμετώπιση των επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων των γεωπόνων όπως αυτά υπαγορεύονται από το ΠΔ 344/2000, αφού προβλέπεται:
 - η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και η αντικατάσταση της από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης του ασκούντος την δραστηριότητα., (άρθρο 3.1 του ν. 3919/2011)
 - η δυνατότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης
 - η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων.  
Κύριοι Υπουργοί 
Δεν λαμβάνετε υπόψη μεταξύ των άλλων, την πρόσφατη, μόλις προ λίγων μηνών, απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθ. 9748/100747/4-10-2012, με την οποία ορθά καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων και ρητά αναφέρονταν ότι: 
1) Πρέπει να απασχολείται σε κάθε κατάστημα πώλησης λιπασμάτων όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας αυτού, υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου
2) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων τύπου Α ή Β υποχρεούνται να: α) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός μηνός από την αποχώρησή του. β) Εξασφαλίζουν την προστασία των λιπασμάτων κατά την αποθήκευσή τους από τα καιρικά φαινόμενα. γ) Τηρούν τους όρους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. 
Το πτυχίο του επιστήμονα γεωπόνου διασφαλίζει μέσω του επαρκούς προγράμματος σπουδών πενταετούς φοίτησης στις Ανώτατες Γεωπονικές Σχολές όλα τα ανωτέρω. 
Η προστασία του χρήστη και του καταναλωτή, η προστασία της υγείας των ζώων και των φυτών, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της τεκμηριωμένης επιστημονικής ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων καθώς και η αποφυγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη από τους νομοθέτες.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο που από τη μία πλευρά ενώ το εθνικό δίκαιο ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες όπως π.χ. η 2000/60/ΕΚ, «Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά» ή η 91/676/ΕΟΚ «Οδηγία για τη νιτρορύπανση» που έχουν σαν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, και από την άλλη προωθούνται κανονιστικές διατάξεις που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον. 
Αλήθεια για παράδειγμα τα προβλήματα της ερημοποίησης των εδαφών, του ευτροφισμού, και η τήρηση Διεθνών Συνθηκών που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας δεν προβληματίζουν τους νομοθέτες και τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές; 
Οφείλουμε ακόμη να σας ενημερώσουμε πως ανέκαθεν το επάγγελμα του γεωπόνου δεν ήταν «κλειστό» ενώ η προστασία του περιβάλλοντος καθιστά υποχρεωτική την άδεια άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου επιστήμονα γεωπόνου. 
Για τους παραπάνω λόγους ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων θεωρούμε πως επιβάλλεται να διατηρηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και η πλήρης απασχόληση του Γεωπόνου στην εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ζητάμε την άμεση απόσυρση του «επικίνδυνου» νομοσχεδίου. 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Γ. 
Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας 

 Σοφολόγης Δημήτριος                             Παναγούλης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου