Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Διαγωνισμός για την Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για το έργο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου».
Το έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ».
Αντικείµενο του έργου: Το έργο αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου και της δηµιουργίας µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης των αγροτών και των καταναλωτών.
Η εφαρµογή αποτελείται από δυο ξεχωριστές πλατφόρµες: 
Α. Πλατφόρµα ενηµέρωσης 
Β. Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων 
Η Πλατφόρµα ενηµέρωσης αποτελείται από το Τµήµα ενηµέρωσης αγροτών και το Τµήµα ενηµέρωσης πολιτών. 
Η Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων περιέχει δύο υποσυστήµατα, τα οποία θα δηµιουργούν τα καταστήµατα Offline Λιανικής Πώλησης προϊόντων και τα καταστήµατα Offline Χονδρικής Πώλησης προϊόντων.
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του συστήµατος προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ο παραγωγός θα µπορεί να προωθεί να προϊόντα του ο ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσαζόντων µε άµεσα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη ο καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει τα Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους. 
Επίσης στοχεύει στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγρότη σε σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές αγροτικής παραγωγής και εκµετάλλευσης για να µπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του. 
Προϋπολογισµός του έργου: Ο Προϋπολογισµός του Έργου, χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων και εκατόν τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα εννιά Λεπτών, € 193.104,99 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 156.995,93 - ΦΠΑ (23 %): € 36.109,06) 

Περισσότερα στο site της περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου