Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Σοβαρά προβλήματα με την ένταξη δικαιούχων στη "Βιολογική Γεωργία" διαπιστώνει ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας.

Σοβαρά προβλήματα στην ένταξη δικαιούχων στα προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας διαπιστώνουν ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας και η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας. Με σχετική επιστολή τους που δημοσιοποιήθηκε προς όλους τους αρμόδιους φορείς και προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αναφέρει ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στη Λακωνία έχει απορριφθεί το 90% των αιτήσεων, τόσο στο πρόγραμμα της διετούς παράτασης των παλιών συμβάσεων, όσο και στο πρόγραμμα των νέων, πενταετών, συμβάσεων.
Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που αναφέρονται στην επιστολή, ασφαλώς δεν αφορούν μόνο τη Λακωνία, αλλά ολόκληρη τη χώρα, αφού έχουν να κάνουν με αστοχίες του ηλεκτρονικού προγράμματος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται, αλλά και με γενικότερα γραφειοκρατικά προβλήματα της ελληνικής Διοίκησης.
Για το λόγο αυτό παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο της επιστολής ενώ στο τέλος του άρθρου δίνουμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία για την πορεία του προγράμματος στο Νομό Πρέβεζας.


ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214

 Αξιότιμοι κύριοι,
Στις 4/10/2012 αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας και της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας επισκέφθηκε την ΔΑΟΚ Λακωνίας όπου συναντήθηκε με τους αρμόδιους χειριστές του Μέτρου 214, με σκοπό να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης των αιτήσεων για 2ετή παράταση και για νέα 5ετία στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.
Από την συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν για απόρριψη του 90% των αιτήσεων.
Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι 5 και μπορούν να καταταγούν σε 2 βασικές κατηγορίες:
  1. Ασυμβατότητα του ηλεκτρονικού προγράμματος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται με την σχετική ΚΥΑ και την προκήρυξη.
 2. Γραφειοκρατικοί λόγοι και αδυναμία αντίληψης της Ελληνικής πραγματικότητας.
 Αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης είναι οι ακόλουθοι:
 I. Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται υπολογίζει τον αριθμό των δηλωθέντων δέντρων ανά ελαιοκομικό εκτάριο και απορρίπτει τα αγροτεμάχια εκείνα τα οποία δεν έχουν έναν ελάχιστο, αυθαίρετα ορισμένο, αριθμό δέντρων. Η σχετική ΚΥΑ και η προκήρυξη δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο κάτι σχετικό με ελάχιστο αριθμό δέντρων ανά εκτάριο. Αντίθετα τα αγροτεμάχια αυτά προσμετρούνται στην ΑΕΕ ως ελαιοκομικά εκτάρια και συνυπολογίζονται στην συμμετοχή σε άλλα μέτρα (Εξισωτική) και ενεργοποιούν δικαιώματα, ανεξάρτητα αριθμού δέντρων.
 II. Αιτήσεις απορρίπτονται εάν ο αιτών δεν έχει προσκομίσει σύμβαση με Πιστοποιητικό Οργανισμό. Η σχετική ΚΥΑ και η προκήρυξη αναφέρουν ότι ο αιτών δύναται να προσκομίσει σχετική σύμβαση και μετά την απόφαση ένταξης του στο μέτρο.
 III. Πολλοί παραγωγοί δεν εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ενώ η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και στον φυσικό φάκελο προσκομίζεται αντίγραφο της εγγραφής!
 IV. Άλλος λόγος απόρριψης αγροτεμαχίων είναι η ασυμφωνία έκτασης μεταξύ τίτλων κατοχής (συμβόλαια, Ε9, ενοικιαστήρια) και έκτασης στην ΑΕΕ ή εξατομίκευσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με κάθε δυνατό τρόπο ότι:
 a. Η Ελλάδα δεν διαθέτει κτηματολόγιο έτσι ώστε μέσω του ΚΑΕΚ να διαπιστώνεται η πραγματική έκταση. Τα παλαιά συμβόλαια αναφέρουν τον χωρικό προσδιορισμό (θέση, όρια κλπ) ενώ στην έκταση αναφέρονται ως έγγιστα (περίπου). Η δήλωση της έκτασης στο Ε9 δεν απαιτεί τοπογραφικό διάγραμμα.
 b. Έστω και στην περίπτωση που υπάρχει τοπογραφικό για τα αγροτεμάχια και η δήλωση στο Ε9 έχει γίνει βάση αυτού, το τοπογραφικό μετράει συνολική επιφάνεια της ιδιοκτησίας και όχι την καλλιεργούμενη έκταση που καταγράφεται στην ΑΕΕ και την Εξατομίκευση.
 V. Στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται εμφανίζεται μια στήλη που φέρει την ονομασία «Ευρεθείσα έκταση» δίπλα στις στήλες «Ολική επιλέξιμη», «Ψηφιοποιημένη», «Αιτούμενη». Ενώ είναι άγνωστη η προέλευση και η σημασία της στήλης αυτής, κάθε διαφορά, ακόμα και 0,01 εκταρίου, οδηγεί σε απόρριψη του αγροτεμαχίου! Δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί η προέλευση της στήλης αυτής καθώς η Ψηφιοποιημένη, η Ολική επιλέξιμη και η Αιτούμενη έκταση ταυτίζονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εν λόγω στήλη διαφέρει και οδηγεί στην απόρριψη.
 Και τέλος, ακόμα μια αστοχία του προγράμματος αξιολόγησης: από πού προκύπτει ότι η απόρριψη ενός αγροτεμαχίου οδηγεί σε απόρριψη ολόκληρης της αίτησης του παραγωγού; Η σχετική ΚΥΑ και η προκήρυξη δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο κάτι σχετικό με απόρριψη αίτησης από απόρριψη ενός αγροτεμαχίου.
 Εκτιμούμε ότι τι θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απασχολεί ήδη τους ενδιαφερόμενους βιοκαλλιεργητές οι οποίοι προτίθενται να αντιδράσουν ανάλογα. Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε με την δέουσα υπευθυνότητα και κατανόηση των συνεπειών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά αυτό το πολύπαθο μέτρο.
 Με τιμή

 Ο Πρόεδρος του                                                         Ο Πρόεδρος της
Συλλόγου Γεωπόνων                                               Ένωσης Βιοκαλλιεργητών

Αραχωβίτης Σταύρος                                              Δημητριάδης Δημήτρης 

Να σημειώσουμε ότι στην Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έχουν υποβληθεί 34 αιτήσεις για το πρόγραμμα "Βιολογική Γεωργία" (νέες πενταετείς συμβάσεις) και 7 αιτήσεις για διετή παράταση των παλαιών συμβάσεων, και από τον πρώτο διοικητικό έλεγχο που έχει γίνει το ποσοστό των απορριπτέων φτάνει το 50%! 
Να διευκρινιστεί πάντως ότι ο τελικός αριθμός των απορριπτέων θα διαμορφωθέι μετά και από την εξέταση των σχετικών ενστάσεων των ενδιαφερομένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου