Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΥΑ 10042/100536/1-10-2012).

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2754/Β/11-10-2012 η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 10042/100536/2012 με τίτλο "Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων". Με την ανωτέρω ΥΑ θεσμοθετούνται οι ορθές πρακτικές στη διαφήμιση των ΦΠΠ, καθώς και τα μέσα από τα οποία επιτρέπεται η διαφήμιση. Μερικά από τα βασικά σημεία της νέας ΥΑ: 
-Η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να είναι έντυπη, ραδιοφωνική ή μέσω διαδικτύου. Η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να λάβει τη μορφή stand πάγκου ή δαπέδου,οθόνης, διαφημιστικού φυλλαδίου, υλικού βιτρίνας, με υλικά καθαρά διαφημιστικού χαρακτήρα, καθώς και να συμπεριλαμβάνεται σε ημερολόγια, κάρτες, υλικά συνεδρίων και λοιπά μέσα.
 -Απαγορεύεται η τηλεοπτική διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 -Η διαφήμιση δεν πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες υπό μορφή κειμένου ή σχεδίου που θα μπορούσαν να είναι παραπλανητικές όσον αφορά πιθανούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, όπως οι όροι «χαμηλού κινδύνου», «μη τοξικό» ή «αβλαβές».
 -Όλες οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση πρέπει να μπορούν να αιτιολογηθούν τεχνικά. 
 -Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού προϊόντος ενημερωτικού περιεχομένου πρέπει να συνοδεύεται από τις προτάσεις: «Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση». Οι προτάσεις αυτές είναι ευανάγνωστες και διαχωρίζονται σαφώς από την υπόλοιπη διαφήμιση. Η φράση «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» μπορεί να αντικαθίσταται από ακριβέστερη περιγραφή του τύπου του προϊόντος, όπως μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο ή ζιζανιοκτόνο.
-Απαγορεύεται στη διαφήμιση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος να αναφέρονται στοιχεία υπό μορφή κειμένου ή σχεδίου που αφίστανται από τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά. Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να συνοδεύεται είτε από αναφορά στην Υπουργική απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας (τελευταία σχετική απόφαση τροποποίησης του φάσματος δράσης) που αφορά το προϊόν είτε από την ημερομηνία που έχει εκδοθεί ή εκτυπωθεί το διαφημιστικό υλικό.
-Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε σε χρονικό διάστημα δέκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης να αποσυρθεί από την αγορά διαφημιστικό υλικό που δεν ανταποκρίνεται με της όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου