Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Κατευθυντήρια οδηγία του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Συντονιστική Εθνική Αρχή για τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη χώρα μας, προχώρησε στη σύνταξη κατευθυντήριας οδηγίας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και συγκεκριμένα: 
α. Της διαχείρισης των κενών συσκευασίας μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους
β. Της διαχείρισης των συσκευασιών με εναπομείναν σκεύασμα και 
γ. Της διαχείρισης του πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος. 
Η οδηγία απευθύνεται προς τις Περιφέρειες της χώρας και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, ως αρμόδιες αρχές ελέγχου, με την επισήμανση για ευρεία γνωστοποίησή της στα καταστήματα εμπορίας ΦΠΠ και στους τελικούς χρήστες (αγρότες).
Το ΥΠ.Α.Α.Τ., δίνοντας στη δημοσιότητα την παραπάνω οδηγία, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής: 
Οι ανωτέρω διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στα θέματα που θα περιληφθούν στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία αμέσως μόλις εκδοθούν θα αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση διοικητικών μέτρων στη φυτοπροστασία και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό τα αναφερόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία ισχύουν μέχρι την έκδοση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (Ε.Σ.Δ.), οπότε αντικαθίστανται από τα αναφερόμενα στα Ε.Σ.Δ. 
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των ελεγκτικών αρχών για τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά ακόμη περισσότερο τις ορθές πρακτικές στη διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους, στη διαχείριση συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση τους και στη διαχείριση του πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος. 
Οι παραλήπτες της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας παρακαλούνται να προχωρήσουν στην ευρεία γνωστοποίησή της στους ενδιαφερόμενους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Η ανάγκη για ευρεία γνωστοποίηση της κατευθυντήριας οδηγίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους έγκειται στον αυξανόμενο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση συσκευασιών με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος. 
Τα μέτρα της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας ισχύουν και για τους μη επαγγελματίες χρήστες, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ακατάλληλου χειρισμού από τη συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, λόγω ελλιπούς γνώσης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου