Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠ.ΑΝ. ο νέος νόμος για λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με σχέδιο νόμου που προωθεί για ψήφιση στη Βουλή, αλλάζει ολόκληρο το νομικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο. Με το νέο νόμο καθορίζονται μεταξύ άλλων: 

-Οι αρμόδιες αρχές για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών. 
-Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 
-Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας πωλητή-παραγωγού λαϊκών αγορών. 
-Ο αριθμός των θέσεων και η τοποθέτηση των πωλητών σε αυτές. 
-Τα αρμόδια όργανα έκδοσης των αδειών πωλητή και πωλητή-παραγωγού. 
-Τα αρμόδια όργανα ελέγχου των λαϊκών αγορών ως προς τους όρους λειτουργίας και ως προς τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές. 
-Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας υπαίθριου εμπορίου και όροι για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου πανόδιου ή στάσιμου. 
-Αρμόδιες αρχές ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 
-Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις σχετικές με υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές. 

Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση μέχρι 22-4-2014 στον παρακάτω δικτυακό τόπο: 
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5067 
Να διευκρινίσουμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές αγορές, για τις οποίες έχει ψηφιστεί ο Ν. 4235/2014 (άρθρο 56) και αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου