Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τη συνέχιση Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.

Παράταση μέχρι τέλος του έτους (31-12-2014) έδωσε το ΓΕΩΤΕΕ στα μέλη για να υποβάλλουν Δήλωση Συνέχισης της Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Η σχετική Ανακοίνωση έχει ως εξής:
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει με ανακοίνωσή του τα μέλη του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 3η/2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε να δώσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να διευκολύνει όσους συναδέλφους διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού και δεν υπέβαλαν τη σχετική Δήλωση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013 (σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 σχετικής εγκυκλίου του Υπ.Α.Α.Τ.). 
 Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος γίνεται ΑΤΕΛΩΣ, με μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της σχετικής Δήλωσης, το μέλος να είναι οικονομικά ενήμερο μέχρι και το προηγούμενο έτος (η συνδρομή υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 15€/έτος). 
 Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
  Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη σχετική Δήλωση, να φροντίσουν για την κατά το δυνατόν υποβολή της, προκειμένου να αποφύγουν τη ταλαιπωρία που δημιουργείται όταν εξαντλούνται οι προθεσμίες και υποβάλλονται την τελευταία στιγμή, μαζικά, οι σχετικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσλειτουργιών και καθυστέρησης τόσο στη λήψη από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των fax και των email που αποστέλλουν, όσο και στη σχετική ενημέρωση που λαμβάνουν από τα αρμόδια τμήματα του Επιμελητηρίου για τη πορεία της αίτησής τους.  
 Επιπλέον ενημερώνουμε τα μέλη μας, που ήδη έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση, ότι λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων που έχει να επεξεργαστεί το Αρχείο Μελών του Επιμελητηρίου, θα λάβουν αρχικά ειδοποίηση (με email) ότι η αίτησή τους έχει πρωτοκολληθεί και σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή θα ενημερωθούν είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με φαξ είτε με επιστολή. 
 Η αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων απαιτεί περίπου 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα αναρτήσει μητρώο απασχολουμένων γεωτεχνικών κατά κλάδο, όπως υποχρεωτικά προβλέπεται από το αρ. 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο θα εμφανίζονται εκείνοι οι γεωτεχνικοί, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος.
 Σημαντική Σημείωση: Η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας, είναι αναρτημένη στη κεντρική σελίδα του επιμελητηρίου: http://www.geotee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου