Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Κατηγορηματικά αντίθετο το ΓΕΩΤΕΕ στην εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην πώληση φυτοπροσταευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου, επισημαίνοντας ότι από τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 προκύπτει σαφώς ότι η εμπορία ΦΠΠ πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά καταστήματα, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα. Ολόκληρη η επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής: 
 Σε συνέχεια του υπ ’ αριθ . 4040/4-12-2012 εγγράφου μας , με το οποίο ζητήσαμε τις απόψεις της υπηρεσίας σας επί των διαλαμβανομένων στην ως άνω καταγγελία και επί του οποίου εκκρεμεί η γραπτή σας απάντηση, σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω ζήτημα , ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων , απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου κατά την 5 η /29-4-2013 συνεδρίασή του . Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης που ομόφωνα έλαβε το Δ . Σ ., επισημαίνουμε κατ ’ αρχάς ότι στο σχετικό ισχύον νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά για τη δυνατότητα άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου . Αντιθέτως , στο Νόμο 4036/2012 « Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξει ς » προβλέπονται , μεταξύ άλλων , τα ακόλουθα :  
-"Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα " ( παρ . 1 του άρθρου 35) 
-"......... Απαγορεύεται η άσκηση της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων χωρίς αναγγελία περί τούτου στην αρμόδια αρχή και επακόλουθη αναμονή επί τρίμηνο ή λήψη σχετικής ενημέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων " ( παρ . 2 του άρθρου 35)
- "Προϋπόθεση για την άσκηση εμπορίας , αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων " ( παρ . 8 του άρθρου 35) 
- "Απαγορεύεται ο υπεύθυνος επιστήμονας να έχει οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία "   ( παρ .9 του άρθρου 35) 
- "Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών , ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου , την έκθεση του χρήστη , τον ορθό τρόπο αποθήκευσης , το χειρισμό και την εφαρμογή , την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή , τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου " ( παρ . 7 του άρθρου 35) 
- " Σε όποιον ασκεί εμπορία γεωργικών φαρμάκων χωρίς την προβλεπόμενη αναγγελία έναρξης και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων , επιβάλλεται πρόστιμο ........ και τα γεωργικά φάρμακα δεσμεύονται " ( παρ . 4 του άρθρου 45)
- " Αν δεν πληρούνται οι όροι με τους οποίους αναγγέλθηκε η έναρξη ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων ή η σταθερότητα των γεωργικών φαρμάκων από την άσκηση της εμπορίας τους , επιβάλλεται πρόστιμο , η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται και το κατάστημα σφραγίζεται ..........." ( παρ . 5 του άρθρου 45)
- " Στον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας ο οποίος απουσιάζει κατ ’ επανάληψη , επιβάλλεται πρόστιμο ..... και αναστέλλεται για ένα έως πέντε έτη η δυνατότητα άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων » ( παρ . 6 του άρθρου 45)
- " Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρμακα κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 35, επιβάλλεται πρόστιμο ......." ( παρ . 7 του άρθρου 45)
 Από τον συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων , προκύπτει σαφώς ότι η εμπορία γεωργικών φαρμάκων γίνεται σε ειδικά καταστήματα , με την υποχρεωτική παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα.  Προκύπτει επίσης ότι , εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για εμπορία μέσω διαδικτύου, που αν μη τι άλλο θα απαιτούσε επιπλέον αυστηρότερους όρους και προδιαγραφές , αυτού του είδους η εμπορία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή . Εκτός και αν επικρατήσει η απλουστευτική λογική σύμφωνα με την οποία ό , τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται.
 Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω , το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ζητά να μην επιτραπεί η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου , γιατί με τον τρόπο αυτό υπονομεύονται όλα όσα διασφαλίζονται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα , σε συνδυασμό βέβαια και με την τήρηση των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων . Δηλαδή η ασφάλεια του χρήστη και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες , παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή / και συνεργασία επί του θέματος .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου