Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Δύο (2) γεωπόνους ως τομεάρχες Δακοκτονίας θα προσλάβει η Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας πρόκειται να προσλάβει δύο (2) γεωπόνους ως τομεάρχες Δακοκτονίας, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών περίπου (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-11-2013). Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας και πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
Τα απαραίτητα προσόντα για τις δύο θέσεις θα είναι :
1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ. 
2) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια. 
3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών Φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
4) Άδεια οδήγησης Β΄κατηγορίας.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η κατάταξη των υποψηφίων είναι 
α) Ο χρόνος ανεργίας 
β) Η πολυτεκνική ιδιότητα (γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) 
γ) Η ιδιότητα του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας 
δ) Ο αριθμός ανήλικων τέκνων 
ε) Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και 
στ) Ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας (προϋπηρεσίας). 
Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες πρόσληψης, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και ολόκληρη την προκήρυξη θα δημοσιεύσουμε αμέσως μόλις η προκήρυξη δοθεί στη δημοσιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου