Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Νέα παράταση μέχρι 30-1-2012 στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Στις 2-1-2012 δημοσιεύσαμε την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία δόθηκε παράταση στα τρία γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα που έληγαν τέλος του 2011. Τελικά υπήρξε ναι νέα (!) παράταση των προθεσμιών με "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" της Απόφασης. 
Για να μην δημιουργείται σύγχυση στους αναγνώστες μας, να πούμε πολύ απλά ότι με τη νέα παράταση οι προθεσμίες και για τα τρία προγράμματα καθορίζονται στις 30-1-2012.
Το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης έχει ως εξής:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                  Αθήνα, 28 - 12 - 2011
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ                        Αριθ. πρωτ.: 081117
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Τμήμα Β'
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Ταχ. Κώδικας :11253 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Ράπτη
Τηλέφωνο: 2102128178
Φαξ: 2108663496

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δράσεων 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» (διετή παράταση και νέες εντάξεις) και 1.1 «Βιολογική γεωργία» (διετή παράταση) του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Σε ό,τι αφορά τις υπ’ αριθ. 080293/17.11.2011 (ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-ΗΚΔ) και 080598/30.11.2011 (ΑΔΑ : 456ΤΒ-1ΤΣ) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» (διετή παράταση και νέες εντάξεις αντίστοιχα) καθώς και την υπ’ αριθ. 080294/ 17.11.2011 (ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-ΓΑ3) πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» (διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων) αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης των παραπάνω προσκλήσεων ως ακολούθως:
α) Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080293/17.11.2011(ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-ΗΚΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της παραπάνω πρόσκλησης παρατείνεται από 28.12.2011 σε 30.01.2012.
β) Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080598/30.11.2011 (ΑΔΑ : 456ΤΒ-1ΤΣ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται από 30.12.2011 σε 30.01.2012.
γ) Για την δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» και συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080294/ 17.11.2011 (ορθή επανάληψη ΑΔΑ: 45Ψ4Β-ΓΑ3) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της παραπάνω πρόσκλησης παρατείνεται από 30.12.2011 σε 30.01.2012.
Η παραπάνω παράταση είναι και η τελεσίδικη.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                        ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                                                                           Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου