Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Παράταση των προθεσμιών για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα έδωσε το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Παράταση των προθεσμιών για τα τρία γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα που "τρέχουν" έδωσε το ΥΠ.Α.Α.Τ. 
Η απόφαση παράτασης αφορά τις αιτήσεις για το πρόγραμμα "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών" (νέες εντάξεις και διετή παράταση παλαιών συμβάσεων) και το πρόγραμμα "Βιολογική Γεωργία" ( διετή παράταση παλαιών συμβάσεων). Το πλήρες κείμενο της Απόφασης, έχει ως εξής:
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα, 28 - 12 - 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              Αριθ. πρωτ.: 081117
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ                     ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Β'
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Ταχ. Κώδικας :11253 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Ράπτη
Τηλέφωνο: 2102128178
Φαξ: 2108663496

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δράσεων 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» (διετή παράταση και νέες εντάξεις) και 1.1 «Βιολογική γεωργία» (διετή παράταση) του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Σε ό,τι αφορά τις υπ’ αριθ. 080293/17.11.2011 (ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-ΗΚΔ) και 080598/30.11.2011 (ΑΔΑ : 456ΤΒ-1ΤΣ) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» (διετή παράταση και νέες εντάξεις αντίστοιχα) καθώς και την υπ’ αριθ. 080294/ 17.11.2011 (ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-ΓΑ3) πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» (διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων) αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης των παραπάνω προσκλήσεων ως ακολούθως:
α) Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080293/17.11.2011(ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-ΗΚΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της παραπάνω πρόσκλησης παρατείνεται από 28.12.2011 σε 13.01.2012.
β) Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080598/30.11.2011 (ΑΔΑ : 456ΤΒ-1ΤΣ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται από 30.12.2011 σε 20.01.2012.
γ) Για την δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» και συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080294/ 17.11.2011 (ορθή επανάληψη ΑΔΑ: 45Ψ4Β-ΓΑ3) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της παραπάνω πρόσκλησης παρατείνεται από 30.12.2011 σε 27.01.2012.
Η παραπάνω παράταση είναι και η τελεσίδικη.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                       ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                   Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου