Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Νέο σχέδιο Κανονισμού για τις αποζημιώσεις ΠΣΕΑ θέτει σε διαβούλευση ο ΕΛΓΑ μέχρι 17 Ιουλίου 2015.

Σε εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΓ) σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στο γεωργικό και δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, ο ΕΛ.Γ.Α συνέταξε σχέδιο Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, το οποίο καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις διαδικασίες χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έναντι ζημιών στη γεωργική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. 
Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις του, στη βελτίωση των διατάξεων του Κανονισμού. 
Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις επί του σχεδίου του Κανονισμού, θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@elga.gr, m.loukidou@elga.gr, a.belesioti@elga.gr και a.spanou@elga.gr, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 17-7-2015

Να θυμίσουμε ότι οι Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις είναι τα γνωστά σε όλους προγράμματα ΠΣΕΑ τα οποία προβλέπουν αποζημιώσεις σε παραγωγούς που έχουν πληγεί από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπει ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να δίνονται για: 
1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δηλαδή επανεγκατάσταση φυτείας δενδρώδους καλλιέργειας. 
2. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου. 
3. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού (κτιρίων, μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού). 
4. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου. 
5. Απώλεια παραγωγής, φυτικής ή ζωικής 
6. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου