Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Στις 31 Μαρτίου ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση παγίδων δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας. Δείτε ολόκληρη την διακήρυξη.

Στις 31 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ο διαγωνισμός για το έργο της παγιδοθεσίας του προγράμματος Δακοκτονίας 2014. Όπως γράψαμε και πρόσφατα το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε και φέτος να γίνει με ανάθεση σε ιδιώτη το έργο, το οποίο για την Π.Ε. Πρέβεζας είναι προϋπολογισμού 16.257,10 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. Ολόκληρη την διακήρυξη μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
 Διακήρυξη αρ. 5/2014 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παρακάτω θα αναφέρουμε συνοπτικά τα κυριότερα σημεία του διαγωνισμού καθώς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν. 
 Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την τοποθέτηση περίπου 350 παγίδων τύπου McPhail στους ελαιώνες της Π.Ε. Πρέβεζας, το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 για την παρακολούθηση των δακοπληθυσμών. Ο ακριβής αριθμός των παγίδων θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των περιοχών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας. Ο ενδιαφερόμενος εργαλάβος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεργασία με ικανό αριθμό εργατών-παγιδοθετών (απαιτούνται από 6 έως 10 παγιδοθέτες ανάλογα με τα μεροκάματα που θα κάνει ο καθένας) οι οποίοι θα αναλάβουν την τοποθέτηση και την παρακολούθηση των παγίδων ανά πενθήμερο. Οι παγίδες θα χορηγηθούν δωρεάν από την Π.Ε. Πρέβεζας ενώ η θειική αμμωνία που απαιτείται γιαν παρασκευή του ελκυστικού διαλύματος θα δίνεται στους παγιδοθέτες με δαπάνη του εργολάβου. Η Π.Ε. Πρέβεζας για τις ανάγκες του έργου έχει χωριστεί σε 3 τομείς και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για έναν ή για περισσότερους τομείς.   
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο που να διαθέτει πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ και να έχει έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ. (επιχειρηματίας ή ιδιώτης ελεύθερος επαγγελματίας). Επιτρέπεται η συμμετοχή και σε ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν το παραπάνω πτυχίο, καθώς και σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ.) με την προϋπόθεση ότι θα απασχολήσουν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης γεωπόνο ή τεχνολόγο φυτικής παραγωγής για το χρονικό διάστημα του έργου (10 Ιουνίου-31 Οκτωβρίου). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίσης με το 5% του έργου για το οποίο δίνεται προσφορά. 
 Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες και θα κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., οπότε έχει οριστεί να γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για έναν ή περισσότερους τομείς και η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ ανά τοποθετούμενη παγίδα, με ανώτατη τιμή τα 44,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 Πληροφορίες: Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Π.Ε. Πρέβεζας, τηλ. 2682360291 και στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2682024768

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου