Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

13 Εξωτερικούς συνεργάτες και 1 προπτυχιακό φοιτητή αναζητά το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για την υλοποίηση έργου. Μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου οι αιτήσεις.

Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου πρόκειται να συνάψει συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με δεκατρείς (13) εξειδικευμένους ερευνητές- συνεργάτες και έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή, με σκοπό την υλοποίηση του έργου "Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των τοπικών ειδών και ποικιλιών". Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου με διάρκεια μέχρι 15-8-2015, και με δυνατότητα παράτασης εφόσον το ορίζουν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου.
Οι 14 θέσεις συνεργατών που έχουν προκηρυχθεί αφορούν 14 ξεχωριστά αντικείμενα έρευνας στον τομέα των κηπευτικών, των δενδρωδών καλλιεργειών, της υδροπονίας, της χημικής ανάλυσης καρπών, της χρήσης τεχνολογίας GIS, των υπηρεσιών διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων) και των υποστηρικτικών ενεργειών (οργάνωση ημερίδων, δημιουργία έντυπου υλικού κλπ.).
Τα σχετικά πτυχία που ζητούνται είναι:
-Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής (3 θέσεις)
-Τεχνολόγου Γεωπονίας (3 θέσεις)
-Τοπογράφου Μηχανικού (1 θέση)
-Χημικού (1 θέση)
-Πληροφορικής (1 θέση)
-Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπονίας (3 θέσεις)
-Γεωπόνου ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων ή Περιβαλλοντολόγου (1 θέση)
ενώ η 14η θέση θα καλυφθεί από προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013.

   Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50038 και 26810-50080

Επίσης ολόκληρη η Πρόσκληση καθώς και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ( http://research.teiep.gr/ )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου