Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Παράταση για τα Προγράμματα "Προώθηση αγροτικών προϊόντων" και "Διατήρηση αυτόχθονων φυλών".

Παράταση έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην κατάθεση των φακέλων από Ομάδες Παραγωγών για την ένταξη τους στο Μέτρο 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης». Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη, 31 Μαΐου του 2012.

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχο τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών, όσο και την προώθησή τους. Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο Μέτρο προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το μέτρο μπορείτε να δείτε στην ανάρτησή μας της 8 Φεβρουαρίου 2012 πατώντας εδώ.

Παράταση έδωσε το ΥΠ.Α.Α.Τ. και στην προθεσμία για τη δράση 3.1 του μέτρου 214 («Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων») μέχρι τις 30-6-2012 και έχει τροποποιηθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς την παράγραφο 6.Β.Ι.α έτσι ώστε η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης να γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012 αντί του 2011. 
Δείτε εδώ την αρχική πρόσκληση και εδώ την παράταση-τροποποίηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου