Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Αλλαγές στις Βεβαιώσεις που χορηγεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Με την παρούσα Ανακοίνωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ενημερώνει τα μέλη του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου στην 4η/2015συνεδρίασή του αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη του τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού, τη σχετική νομοθεσία και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προς όφελος των γεωτεχνικών-μελών του, να προχωρήσει στη συγχώνευση των Βεβαιώσεων Τακτικού Μέλους και Οικονομικής Ενημερότητας που χορηγεί στα μέλη του σε μία, με τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» και με χρονική ισχύ ενός έτους (και όχι πέρα από τις 31/12/έτους). 
Η παραπάνω βεβαίωση μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται από τα μέλη, τόσο στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος, θεώρηση βιβλίων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση, όσο και στις Προκηρύξεις, Δημοπρασίες κ.ο.κ., μαζί με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητείται από αυτές.
 Όσον αφορά τη Βεβαίωση Πειθαρχικού Παραπτώματος που εκδίδει το Επιμελητήριο, εξακολουθούν και ισχύουν τα ίδια και η χρονική της ισχύ είναι για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της. 
Επίσης, υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου λειτουργεί πλέον η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (OnLine ΓΕΩΤΕΕ), από την οποία μπορούν να προμηθεύονται ηλεκτρονικά, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις, όλες τις βεβαιώσεις/πιστοποιητικά που εκδίδει το Επιμελητήριο, μετά από σχετική αίτησή τους. 
Με τον παραπάνω τρόπο, γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία των μελών με το Επιμελητήριο, ενώ παράλληλα μειώνεται η γραφειοκρατία και η σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Στον παραπάνω κόμβο υπάρχουν οδηγίες για την εύκολη σύνδεση στο σύστημα, όπως και την υποβολή των αιτημάτων. 
Τέλος, για την ομαλή μετάβαση στη παραπάνω διαδικασία, η νέα βεβαίωση θα ξεκινήσει να εκδίδεται στα μέλη μας από την 1η Απριλίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου