Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 απαραίτητο το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης για την αγορά γεωργικών φαρμάκων. Ολόκληρη η διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης.

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).
  Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα. 
 Να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι η έννοια του "επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων" δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον "κατά κύριο επάγγελμα αγρότη". Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.  
 Διαδικασία κατάρτισης: Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γ.φ. γίνεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης οι οποίοι έχουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση για το σκοπό αυτό. Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης είναι: 
 α) Ο ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ" 
 β) Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 γ)Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και 
 δ) Οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας μπορεί να παράσχει στους καταρτιζόμενους το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. 
 Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης είναι: 
 α) Οι αναγνωρισμένοι φορείς δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και 
 β) Τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 
 Οι φορείς κατάρτισης, εκτός από την υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να είναι στελεχωμένοι και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
 Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού: Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει να διαβάσει μόνος του ή να δοκιμάσει τις γνώσεις του στην ειδική δοκιμαστική εφαρμογή (DEMO) του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ppp-usercert.minagric.gr/. Επομένως η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης δεν παρέχει αυτομάτως στον ενδιαφερόμενο και πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 
  Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ. το οποίο αρχικά είχε οριστεί στο ύψος των εκατό (100) ευρώ. Με πρόσφατη όμως (2-1-2015) τροποποιητική ΚΥΑ το παράβολο ορίστηκε ως εξής: α) 25 ευρώ για την περίοδο μέχρι 31 Μαρτίου 2015 β) 50 ευρώ για την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2015 και γ) 100 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά. 
 Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. 
Στη σελίδα αυτή μπορεί κανείς να δει όλο το υλικό που έχει αναρτήσει το ΥΠ.Α.Α.Τ. σχετικά με το θέμα της κατάρτισης και της χορήγησης του πιστοποιητικού. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους συνδέσμους που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αφορούν:  
  • Τους φορείς κατάρτισης 
  • Τα εξεταστικά κέντρα 
  • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
 Να σημειώσουμε πάντως ότι ο χρόνος μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2015 είναι λίγος, οι αγρότες (επαγγελματίες χρήστες) που οφείλουν να πιστοποιηθούν πάρα πολλοί, και δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για το πόσοι τελικά θα προλάβουν να πιστοποιηθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.