Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Παράταση μέχρι 30 Νοεμβρίου έδωσε η ΔΕΗ για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου.

Μετά τη γενικευμένη αναστάτωση που προκλήθηκε με τις επιστολές-ειδοποιητήρια της ΔΕΗ (δείτε εδώ) και την έκδοση της ΚΥΑ 145893/12-5-2014 η ΔΕΗ απέστειλε νέες επιστολές προς τους δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου με την οποία παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών έως τις 30-11-2014. Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

 Αγαπητέ Πελάτη, 
 Με την έκδοση της υπ' αριθ. 145893/12-5-2014 Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ, ΦΕΚ Β΄ 1212/13-5-2014), απαιτείται η επικαιροποίηση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο ΝΟ1). Ενόψει αυτού και σε συνέχεια της επιστολής που λάβατε για την παροχή ρεύματος ...... , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 
 Α. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του επικαιροποιημένου Δελτίου Νο 1 από 3.07.2014, σε 30.11.2014 για όλους τους δικαιούχους Αγροτικού Τιμολογίου αρδευτικής χρήσης. Σε περίπτωση λοιπόν που για οποιονδήποτε λόγο έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της αρδευτικής σας εγκατάστασης (όπως ενδεικτικά, τα στοιχεία του φορέα, της αρδευόμενης έκτασης, της ισχύος της υδροληψίας, της άδειας χρήσης νερού κλπ.) θα πρέπει να προσκομίσετε το νέο Δελτίο Νο 1, επικαιροποιημένο με τις επελθούσες μεταβολές, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της άδειας χρήσης νερού με την ημερομηνία λήξης της. Αντίστοιχα, νέο Δελτίο θα πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που η άδεια χρήσης νερού έχει λήξει ή δεν υφίσταται. Σε περίπτωση που η αρδευτική σας εγκατάσταση αρδεύεται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος, θα πρέπει να μας προσκομίσετε σχετική βεβαίωση άρδευσης από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.  
 Β. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του επικαιροποιημένου Δελτίου Νο 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για λόγους που αφορούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, θα πρέπει να μας προσκομίσετε μέχρι 30.11.2014, στα κατά τόπους αρμόδια Καταστήματά μας, τα ακόλουθα: 
 1.Το αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ, ή 
 2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή 
 3. Τον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή 
 4. Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασης από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.
  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνοδεύονται από Υπέυθυνη Δήλωσή σας ότι θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για την έκδοση της άδειας χρήσς νερού και του Δελτίου Νο 1. 
 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και για τις περιπτώσεις 1-4, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο 1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.05.2016. 
 Γ. Εάν έχετε ήδη υποβάλει στα Καταστήματα ΔΕΗ το Δελτίο Νο 1 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις κατά περίπτωση, παρακαλούμε αγνοείστε την υπόψη επιστολή. 
 Επιτρέψτε μας να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά της παροχής σας δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 30.11.2014, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου στην υπόψη παροχή και η τιμολόγηση της κατανάλωσής σας θα υπαχθεί στο προσήκον τιμολόγιό μας. 
 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου