Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Αιτήσεις από αύριο μέχρι 30 Ιουνίου για δύο (2) θέσεις γεωπόνων στο πρόγραμμα Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας.

Από αύριο 20 Ιουνίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Ιουνίου "τρέχει" η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για δύο (2) θέσεις γεωπόνων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Οι γεωπόνοι θα εργαστούν ως τομεάρχες Δακοκτονίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για περίπου πέντε (5) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30-11-2014). 
Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο Γεωπόνου ελληνικού ΑΕΙ (ή ισότιμο της αλλοδαπής) και η άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας γεωπόνου ή Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών. 
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, τα οποία είναι τα εξής: α)Χρόνος ανεργίας, β)πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, γ)αριθμός ανήλικων τέκνων, δ)γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, ε)βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και στ)προϋπηρεσία. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτησή τους (τυποποιημένο Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Λ. Ειρήνης 65, Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 26820 24768).
 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας αλλά και του χρόνου ανεργίας αναφέρονται στο "Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)" με σήμανση έκδοσης 27-09-2013 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

 Δείτε εδώ ολόκληρη την Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου