Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Ο έλεγχος εισαγωγών και εξαγωγών οπωροκηπευτικών στα χέρια ανειδίκευτων και "αεριτζήδων".

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 ΠΡΕΒΕΖΑ 16 Οκτωβρίου 2013                             Προς:
 e-mail: geoponoiprevezas@gmail.com                 Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
  Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 65,                                                    & Τροφίμων, κ. Τσαυτάρη
 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ                                              Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης 
 τηλ. 6977094873                                                & Ποιοτικού Ελέγχου           
                                                                               Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 
                                                                                    ΠΟΣΓ, ΓΕΩΤΕΕ                   
                                                                                    Σύλλογοι - Γεωτεχνικοί 

 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΚΑΙ «ΑΕΡΙΤΖΗΔΩΝ»

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του έργου «Οδικός Χάρτης για την Διευκόλυνση του Εξαγωγικού Εμπορίου» υλοποιεί το θεσμό του «εγκεκριμένου εμπόρου», με βάση τον οποίο, ο έμπορος που πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα υπάγεται σε καθεστώς μειωμένων ελέγχων σε ποσοστό μικρότερο του 2% στα συνολικά φορτία που διακινεί (άμεσα για τις εξαγωγές και από 1/1/2015 για τις εισαγωγές).

Όμως η ΚΥΑ 2533/63997/29-5-13 (ΦΕΚ 1380/Β΄/2013) που συνυπογράφει ο αρμόδιος υπουργός, κ. Τσαυτάρης ορίζει ως υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, εκτός από γεωπόνους, όλους τους τεχνολόγους γεωπονίας ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, σε αντίθεση με:
-το α. 12 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 543/2011, της Επιτροπής που προβλέπει ότι «Οι έμποροι που ευνοούνται από αυτή τη δυνατότητα οφείλουν: να διαθέτουν προσωπικό για τη διενέργεια ελέγχου που έχει λάβει αναγνωρισμένη κατάρτιση από τα κράτη μέλη» 
 -και το α.9 του πδ 344 (ΦΕΚ 297/Α΄/2000) που ορίζει ότι η απασχόληση, με αμοιβή, γεωπόνου είναι υποχρεωτική σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, διαχείρισης, διανοµής και εµπορίας νωπών ή αποθηκευµένων ή συντηρηµένων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών. 
  Επιπλέον, στη σχετική ΚΥΑ και στην εφαρμοστική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ-Η32) δεν διευκρινίζεται το είδος απασχόλησης του υπεύθυνου για τον ποιοτικό έλεγχο (εξαρτημένη εργασία, σύµβαση έργου, σύμβουλος) αλλά και η αναγκαιότητα παρουσίας του σε όλη την παραγωγική διαδικασία, που είναι αυταπόδεικτη καθώς περιλαμβάνει: 

- Παραλαβή, δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας των οπωροκηπευτικών 
-Κωδικοποίηση πρώτων υλών για τήρηση της ιχνηλασιμότητας 
-Ποιοτική ταξινόμηση και άλλες εξειδικευμένες εργασίες
- Έλεγχο ποιότητας έτοιμου προϊόντος 
- και τέλος παλετοποίηση και επισήμανση του προϊόντος

  Έχοντας υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο κάποιες εταιρείες συμβούλων υπογράφουν τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε όλη τη χώρα απασχολώντας ελάχιστους επιστήμονες (ένας να υπογράφει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για δεκάδες επιχειρήσεις) θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνες αυτές τις διατυπώσεις και τις ασάφειες της ΚΥΑ, για τις εξαγωγές αλλά και τις εισαγωγές (στο άμεσο μέλλον) ελαττωματικών οπωροκηπευτικών με αρνητικές συνέπειες στην αγροτική οικονομία αλλά και την προστασία των καταναλωτών και απαιτούμε τη μη εφαρμογή της, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου