Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Οι θέσεις των Γεωτεχνικών Φορέων για το νέο Σχέδιο Νόμου "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών".

Παρουσιάζουμε παρακάτω το Δελτίο Τύπου της ΠΟΓΕΔΥ με ημερομηνία 30-7-2014, στο οποίο αποτυπώνονται οι κοινές θέσεις ΓΕΩΤΕΕ, ΠΟΓΕΔΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (ΠΣΙΔ), όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συζητά το Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών":

Την Τετάρτη 30.7.2014 το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου, εκπροσωπούμενοι από τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σ. Μάμαλη, τον Πρόεδρο της ΠΟΓΕΔΥ κ. Ν. Κακαβά, και το μέλος της ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ / Αν. Στερεά & Αττική και Μέλος ΔΣ ΠΣΙΔ κ. Γ. Τσαμαδιά, παρουσίασαν τις κοινές θέσεις των γεωτεχνικών φορέων στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στην ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων για το Σχέδιο Νόμου «Ανάπτυξη Υδατοκαλειεργειών». Οι θέσεις που παρουσιάστηκαν είναι οι ακόλουθες: 
 Ξεκινώντας, οφείλουμε να πούμε ότι το παρόν σχέδιο νόμου είναι σαφώς διαφοροποιημένο από το κείμενο που είχε κατατεθεί στην ανοικτή διαβούλευση (opengrov) προ πενταμήνου. Τότε είχαμε αντιδράσει και μάλιστα με σκληρές και συνεχείς ανακοινώσεις. Οι διαφορές και λεκτικές και ουσίας είναι πάνω από είκοσι. Τα πιο πολλά σημεία που έχριζαν βελτίωσης, διορθώθηκαν ή απαλείφθηκαν. Παρ’ όλες αυτές τις βελτιώσεις, θα ζητούσαμε ένα νομοσχέδιο πιο δυναμικό που να δίνει την προοπτική ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία και να ενσωματώνει την υπερτριακονταετή εμπειρία της χώρας, της διοίκησης και των αρμόδιων επιστημόνων.  
 Το Νομοσχέδιο αυτό λύνει θεσμικά α) την έλλειψη διατάξεων, β) την καταγραφή σε νόμο και όχι σε εγκυκλίους άλλων υφιστάμενων διατάξεων και γ) καθώς και την κωδικοποιημένη ενοποίηση των διατάξεων για το σύνολο της διαχείρισης – αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών. 
 Η ένστασή μας, αφορά στο ότι ενώ λύνονται προβλήματα από το ΥΠΑΑΤ, οι διατάξεις που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση (αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ) μάλλον δημιουργούν αχρείαστη γραφειοκρατία, δυσκολεύουν τις επενδύσεις και προσθέτουν κόστος σε αυτές και στη διοίκηση. 
 Στο σημείο αυτό κε Υπουργέ, παρόλο που η θάλασσα είναι δημόσια περιουσία, δεν πρέπει να απαξιωθεί επ’ ουδενί ο ρόλος των Αιρετών περιφερειών, των Υπηρεσιών Αλιείας που υπάγονται σε αυτές και βρίσκονται σε άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και διασφαλίζουν την εποπτεία και διαχείριση όλων των ιχθυοτρόφων υδάτων αλλά και δρουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τομέα. Να μην αγνοηθεί το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που στήριξε με όλους τους ιχθυολόγους – δημοσίους υπαλλήλους όλων των επιπέδων διοίκησης. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-7-2014 Κ.Κ. 
 Συνεπώς θέλουμε μία δέσμευση – διευκρίνιση ότι αν και η αδειοδότηση δίνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αυτό δε σημαίνει ότι υφαρπάζονται αρμοδιότητες από τις Αιρετές Περιφέρειες. Στο σημείο αυτό θέλουμε να συγχαρούμε την ΕΝ.ΠΕ. που στηρίζει τις προτάσεις μας στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου. 
 Η πάγια διαχρονική θέση μας είναι η κάθετη οργάνωση των Υπηρεσιών Αλιείας και γενικά των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και έτσι αποφεύγονται και προβλήματα διαχωρισμού και ανάληψης αρμοδιοτήτων. 
 Πολύ σημαντικό θεωρούμε την απαλοιφή της άδειας χρήσης ύδατος στις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, που ήταν μία στρέβλωση και δημιουργούσε προβλήματα. Στην Οδηγία για το Νερό (60/2000), δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη θάλασσα. Ήταν λανθασμένη ερμηνεία του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 Συνοπτικά κατ’ άρθρο οι παρατηρήσεις μας: 
  - Στο άρθρο 4: Η βελτίωση του πλαισίου έγκειται στην παραχώρηση έκτασης για είκοσι χρόνια. Έτσι δίνεται περιθώριο στους επενδυτές και παραγωγούς να επενδύσουν και να προγραμματίσουν ορθολογικά.Ζητάμε μία διευκρίνιση για την προτεραιότητα των αλιευτικών συνεταιρισμών και όχι στην άνευ άλλων όρων και προϋποθέσεων στη δημοπρασία (και όποιος δώσει τα πιο πολλά .... Οι κουβέντες αυτές προέρχονται από νεόκοπους μάνατζερ).
  - Στο άρθρο 6: η εμπλοκή πλέον των ΠΟΑΥ δημιουργεί αναπτυξιακές ευκαιρίες. Εκεί πράγματι η απλοποίηση είναι ορατή και σαφής. Ολοκληρώνεται έτσι ο 2742 και η ΚΥΑ του χωροταξικού. 
 - Στο άρθρο 9:χαιρετίζουμε τη διάταξη, που έως τώρα λυνόταν με γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ. 
 - Στο άρθρο 11: η διαφοροποίηση του μισθώματος είναι ορθή. 
 - Στο άρθρο 18: συμφωνούμε απόλυτα και με την προτεινόμενη διάταξη. 
 - Στο άρθρο 21: εδώ είναι που το νομοσχέδιο πρέπει να πιο τολμηρό, έτσι ώστε να αλλάξει η κατηγοριοποίηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, και πιο πολλές πλέον να κατηγοριοποιηθούν στην Κατηγορία Β και να απαιτούνται μόνο ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  - Στο άρθρο 25: εφόσον το ζήτημα της αδειοδότησης περνάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στις ελεγκτικές Αρχές πρέπει οπωσδήποτε να προστεθούν οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  Γενικότερη παρατήρηση είναι ότι η θέση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και της ΠΟΓΕΔΥ είναι ότι όλες οι διαχειριστικές αποφάσεις αλλά και οι αποφάσεις πολιτικής θα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει έλλειψη για την υποχρέωση καταγραφής στοιχείων, όπως και η ελάχιστη αναφορά στη βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Ο ρόλος και το δικαίωμα της κάθε τοπικής κοινωνίας να αποφασίζει για τη μορφή της οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριοποίησης οφείλει να είναι σεβαστός ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-7-2014 Κ.Κ. από την Πολιτεία. 
 Καταλήγουμε, λέγοντας ότι αρκεί το άρθρο 28, με το οποίο αποδεικνύεται ότι σωστά συντάχθηκε το παρόν σχέδιο νόμου. Καταργούνται παρωχημένες, σκόρπιες, αποσπασματικές διατάξεις, χωρίς συνάφεια και συνέχεια. 
 Η επιτυχία του νόμου στηρίζεται και στη δουλειά που θα κάνουν οι υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο αποκεντρωμένης και επίπεδο αιρετής περιφέρειας. Όσο καλές προθέσεις και να υπάρχουν, ο νόμος θα μείνει κενό γράμμα, χωρίς το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Συμπληρωματικά το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο νέο οργανόγραμμα προβλέπει ξεχωριστή, αυτόνομη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών. Αυτή την τραγική και πασιφανή έλλειψη Γεωτεχνικού προσωπικού, δεν την αναφέρουμε συνδικαλιστικά, αλλά την ανέδειξε η αξιολόγηση που προηγήθηκε και κατέδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Κύριε Υπουργέ ζητάμε την παρέμβασή σας για να επιλυθεί – μετριασθεί αυτό το πρόβλημα. 
 Οι εμπεριστατωμένες, ολοκληρωμένες θέσεις των ΓΕΩΤΕΕ / ΠΟΓΕΔΥ / ΠΣΙΔ απέσπασαν τα θετικά σχόλια των μελών της Επιτροπής, τα οποία ζήτησαν την παρέμβασή μας προκειμένου να μελετηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην περαιτέρω συζήτηση του νομοσχεδίου. Αποδεικνύεται έτσι ότι οι γεωτεχνικοί και οι συλλογικοί φορείς τους, ενδιαφέρονται έμπρακτα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, προτείνοντας, παρεμβαίνοντας και επιτυγχάνοντας την επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους παραγωγούς, αλλά και ότι η συναίνεση είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση και διάθεση για διάλογο και συνεργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου