Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Τρεις (3) γεωπόνους θα προσλάβει το ΤΕΙ Ηπείρου ως εξωτερικούς συνεργάτες. Μέχρι 20 Ιανουαρίου οι αιτήσεις.

Η Επιτροπή εκαίδευσης και ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου θα προχωρήσει στην πρόσληψη με συμβάσεις μίσθωσης έργου, δέκα (10) εξωτερικών συνεργατών-ερευνητών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, για την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013. 
 Τα ζητούμενα πτυχία είναι: Γεωπόνοι (3 θέσεις), Τεχνολόγοι Γεωπονίας (4 θέσεις), Χημικοί (1 θέση) και Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης, (2 θέσεις).
 Παράλληλα, για την υλοποίηση του ίδιου προγράμματος, θα προσληφθούν και τέσσερα (4) άτομα ως εργάτες γης, κατά προτίμηση ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου και με σχετική εμπειρία σε καλλιεργητικές εργασίες. 
 Σε ό,τι αφορά τους γεωπόνους οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Φυτικής Παραγωγής για τις 2 θέσεις και Φυτικής Παραγωγής ή Τεχολογίας Τροφίμων για την 3η. 
Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, πέραν του πτυχίου, είναι:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (για 2 από τις 3 θέσεις), 
-εργασιακή εμπειρία, 
-συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, 
-καλή γνώση Αγγλικών, 
-γνώση χειρισμού Η/Υ, 
-επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 Τα προσόντα αυτά θα συνεκτιμηθούν, με διάφορους συντελεστές βαρύτητας, όπως αναλυτικά αναφέρει η προκήρυξη, για την τελική επιλογή των υποψηφίων. 
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται μέχρι 31/8/2015 για τις δύο πρώτες θέσεις των γεωπόνων και μέχρι 31/12/2014 για την τρίτη θέση, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το ορίζουν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική πρόταση (φάκελο υποψηφιότητας) η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 20/01/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στη διεύθυνση: 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 
Κτίριο Διοίκησης 
Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα 
Τ.Κ : 47 100 Άρτα 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810‐50038/50080. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου