Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. ξεμπλοκάρει την πληρωμή της β' δόσης των Νέων Γεωργών.

Με έγγραφο που εξέδωσε στις 3 Απριλίου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινίζει θέματα που αφορούν το πρόγραμμα 112 ("Νέοι Γεωργοί"). Μεταξύ των θεμάτων που διευθετούνται είναι και το "αγκάθι" της εκπαίδευσης των Νέων Γεωργών το οποίο απειλούσε να μπλοκάρει την πληρωμή της β΄ δόσης στους δικαιούχους. Στο θέμα είχαμε αναφερθεί με ανάρτησή μας εδώ στην οποία επισημαίναμε ότι το πρόβλημα αφορά περίπου 45 νέους αγρότες στο Νομό μας.
Με το παραπάνω έγγραφό του το ΥΠ.Α.Α.Τ. δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν κληθεί για εκπαίδευση και ότι θα την πραγματοποιήσουν όταν θα κληθούν από τον ΕΛ.Γ.Ο. "Δήμητρα".
Η ακριβής διατύπωση της παραγράφου που αναφέρεται στο θέμα είναι η εξής:
"Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι του μέτρου μέχρι το τέλος της τριετίας, από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, δεν έχουν κληθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να πραγματοποιήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση θα υποβάλλουν
απαραίτητα, πριν από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας αίτημα πληρωμής της 2ης δόσης (ή και 3ης δόσης μαζί εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις) που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κληθεί για εκπαίδευση και ότι όταν κληθούν θα την πραγματοποιήσουν."
Εκτός από το θέμα της εκπαίδευσης, το έγγραφο ρυθμίζει και άλλα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων των νέων γεωργών, και συγκεκριμένα:
1. Δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών στο Επιχειρηματικό Σχέδιο με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του δικαιούχου. Ο δικαιούχος στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης.
2. Γίνονται δεκτά αιτήματα για αλλαγή του Επιχειρηματικού Σχεδίου ακόμα και όταν αφορούν αλλαγή κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης, όταν η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται για λόγους ανωτέρας βίας.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου