Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 15 Φεβρουαρίου σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχέδιο νόμου με τίτλο "Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων" με το οποίο καθορίζεται το νομικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
Το σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα opengov.gr και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
Μερικές πρώτες επισημάνσεις για κάποια από τα σημεία που περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου:
-"Ξεκλειδώνει" η χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγούς η οποία είχε παγώσει με τον προηγούμενο νόμο 4264/2014.
-Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:
• φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως εκάστοτε ισχύει.
• αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), όπως εκάστοτε ισχύει, αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.
-Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ένα μόνο είδος υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο ή πλανόδιο εμπόριο)
-Για την έκδοση της άδειας παραγωγού θα απαιτείται, εκτός των άλλων, εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης καθώς και βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
-Αρμόδια αρχή για την έκδοση των παραγωγικών αδειών είναι ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
-Ο παραγωγός-πωλητής λαϊκών αγορών επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια, σε όσες λαϊκές αγορές του έχουν χορηγηθεί οι αντίστοιχες θέσεις. Ο παραγωγός που ασκεί στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται να δραστηριοποιείται μόνο στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η εκμετάλλευσή του.
-Συνιστώνται Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες θα ελέγχουν τόσο τις καλλιέργειες των παραγωγών για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας όσο και τις διακινούμενες ποσότητες στα σημεία πώλησης, τις οποίες οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι πλέον να καταγράφουν.
-Δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε σε Αγορές Παραγωγών αλλά ούτε και στη δυνατότητα της πώλησης από τον παραγωγό απευθείας στο χωράφι του, η οποία, σημειωτέον, προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου